×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #25 Sommerhus

#25 Sommerhus

Download episoden her. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Mange danskere er gået på sommerferie nu, og selvom mange rejser på ferie til udlandet, så er der også mange danskere, der tager på ferie i et sommerhus. I denne episode vil jeg fortælle mere om hvad et sommerhus er, samt kulturen og historien omkring sommerhuse.

Et sommerhus er en særlig type feriebolig. Et sommerhus ligger ofte på landet i et naturskønt område, fx tæt på havet eller ved en sø. Et klassisk sommerhus er mindre end et almindeligt hus, og man benytter primært sommerhuset i ferier og weekender. Selvom det hedder et ”sommerhus”, så må man gerne bruge det om vinteren også.

Traditionen med sommerhuse startede allerede i 1700-tallet. De allerrigeste borgere i samfundet boede nemlig i de store byer, og de ønskede at kunne rejse væk fra byen og ud til naturen og stilheden. Derfor begyndte de at opføre ferieboliger, primært i nordsjællandske byer, så som Hornbæk. Samtidig blev der opført flere hoteller i byer langs Danmarks kyster, hvor rige borgere kunne rejse på kortere ferier og ophold. De sommerhuse, der blev bygget i løbet af 1800-tallet, var typisk meget store, så der både var plads til hele familien, samt til familiens tjenestefolk.

I starten af 1900-tallet begyndte den brede befolkning at få øjnene op for sommerhuse. De fleste arbejdere havde dog meget begrænset mulighed for fridage og ferie, så der blev primært bygget helt små sommerhuse med små haver, som var placeret meget tæt på byerne. I år 1938 blev Danmarks første ferielov indført, og den gav arbejdere med en overenskomst ret til to ugers ferie om året. Herefter gik det stærkt med sommerhusbyggerierne. Mange steder i Nordsjælland, i Skagen og langs den jyske vestkyst blev der bygget sommerhusbyer. I løbet af 1960'erne fik de fleste danske familier deres egen bil, og det gjorde det endnu lettere for danskerne at besøge deres sommerhuse. Den type sommerhuse, der blev bygget i denne periode, var ofte 40-60 kvadratmeter, med en solrig terrasse og en lille have til. I dag er gennemsnitsstørrelsen på et sommerhus omkring 90 kvadratmeter, og især de seneste 20 år er der blevet bygget meget større sommerhuse, end man gjorde før i tiden.

I 1960'erne begyndte sommerhusudlejning også at blive mere udbredt. Der er to typer sommerhusudlejning: nogle sommerhusejere udlejer deres sommerhus, når de ikke selv bruger det. Andre køber et sommerhus udelukkende for at leje det ud, og bruger det slet ikke selv. På den måde kan et sommerhus fungere som en investering. Hvert år er der 20 millioner udlejningsovernatninger i Danmark. Cirka halvdelen af disse udlejninger er til tyske turister. Det er svært for udlændinge at få tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark, og derfor lejer de fleste turister sommerhuse, når de besøger Danmark.

Der er en del regler omkring sommerhuse. Først og fremmest kan man ikke bare købe en hvilken som helst grund, og bygge et sommerhus. Grunden skal være særligt godkendt af kommunen, til at være en sommerhusbyggegrund. Man må ikke bo fast i sit sommerhus, men må maksimalt opholde sig der 43 uger om året. Man må ikke drive en forretning i sit sommerhus. I 2017 blev reglerne dog ændret, så pensionister godt kan få lov til at bo i deres sommerhus hele året, hvis de har ejet sommerhuset i mindst et år.

I dag er der cirka 285.000 danskere, der ejer et sommerhus. Men man estimerer at mere end halvdelen af den danske befolkning, har adgang til et sommerhus, fx ved at de kan låne et af deres familiemedlemmer.

Når danskerne tager i sommerhus, er det for at slappe af og hygge sig med sin familie. Så bruger man fx tiden på at læse bøger, strikke, bade i havet, grille god mad, spille spil og nyde de naturrige omgivelser. De fleste steder er sommerhusene bygget meget tæt på hinanden, så børnene i sommerhusområdet kan lege med hinanden.

Det var alt for denne episode. Nu holder podcasten 3 ugers sommerferie, så næste episode udkommer først tirsdag den 2. august. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med.

#25 Sommerhus #25 Ferienhaus #25 Summer house #25 Casa de verano #25 Vakantiehuis #25 Dom wakacyjny #25 Semesterboende №25 Дача

Download episoden her. Descargue el episodio aquí. Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". Mange danskere er gået på sommerferie nu, og selvom mange rejser på ferie til udlandet, så er der også mange danskere, der tager på ferie i et sommerhus. Many Danes have gone on summer holiday now, and although many go on holiday abroad, there are also many Danes who go on holiday in a holiday home. Muchos daneses ya se han ido de vacaciones de verano, y aunque muchos se van de vacaciones al extranjero, muchos daneses también se van de vacaciones a una casa de vacaciones. Muitos dinamarqueses estão de férias de verão e, embora muitos vão de férias para o exterior, também há muitos dinamarqueses que vão de férias para uma casa de férias. I denne episode vil jeg fortælle mere om hvad et sommerhus er, samt kulturen og historien omkring sommerhuse. In dieser Folge erzähle ich Ihnen mehr darüber, was ein Ferienhaus ist, sowie über die Kultur und Geschichte von Ferienhäusern. In this episode, I will tell you more about what a summer house is, as well as the culture and history surrounding summer houses. En este episodio, le contaré más cosas sobre qué es una casa de vacaciones, así como sobre la cultura y la historia de las casas de vacaciones. Neste episódio, vou contar mais sobre o que é uma casa de veraneio, bem como a cultura e a história que envolve as casas de veraneio.

Et sommerhus er en særlig type feriebolig. A holiday home is a special type of vacation home. Una casa de vacaciones es un tipo especial de alojamiento vacacional. Uma casa de férias é um tipo especial de casa de férias. Et sommerhus ligger ofte på landet i et naturskønt område, fx tæt på havet eller ved en sø. Ein Ferienhaus liegt oft auf dem Lande in einer landschaftlich reizvollen Gegend, z. B. in der Nähe des Meeres oder eines Sees. A holiday home is often located in the countryside in a scenic area, e.g. close to the sea or by a lake. Una casa de vacaciones suele estar situada en el campo, en una zona pintoresca, por ejemplo cerca del mar o de un lago. Uma casa de férias geralmente está localizada no campo em uma área cênica, por exemplo, perto do mar ou de um lago. Et klassisk sommerhus er mindre end et almindeligt hus, og man benytter primært sommerhuset i ferier og weekender. Ein klassisches Ferienhaus ist kleiner als ein normales Haus und wird hauptsächlich für Ferien und Wochenenden genutzt. A classic summer house is smaller than an ordinary house, and you primarily use the summer house on holidays and weekends. Una casa de vacaciones clásica es más pequeña que una casa normal y se utiliza principalmente para las vacaciones y los fines de semana. Uma casa de veraneio clássica é menor do que uma casa comum e você usa a casa de veraneio principalmente nos feriados e fins de semana. Selvom det hedder et ”sommerhus”, så må man gerne bruge det om vinteren også. Although it is called a "summer house", you are welcome to use it in the winter as well. Aunque se llame "casa de vacaciones", también puedes usarla en invierno. Embora seja chamada de "casa de verão", você também pode usá-la no inverno.

Traditionen med sommerhuse startede allerede i 1700-tallet. The tradition of summer houses already started in the 18th century. La tradición de las casas de vacaciones comenzó ya en el siglo XVIII. A tradição das casas de veraneio já começou no século XVIII. De allerrigeste borgere i samfundet boede nemlig i de store byer, og de ønskede at kunne rejse væk fra byen og ud til naturen og stilheden. Die wohlhabendsten Mitglieder der Gesellschaft lebten in den Großstädten und wollten aus der Stadt in die Natur und die Stille reisen können. The very richest citizens in society lived in the big cities, and they wanted to be able to travel away from the city and out into nature and silence. Los miembros más ricos de la sociedad vivían en las grandes ciudades, y querían poder alejarse de ellas para disfrutar de la naturaleza y el silencio. Os cidadãos mais ricos da sociedade viviam nas grandes cidades e queriam poder viajar para longe da cidade e para a natureza e o silêncio. Derfor begyndte de at opføre ferieboliger, primært i nordsjællandske byer, så som Hornbæk. Also begannen sie mit dem Bau von Ferienhäusern, vor allem in nordseeländischen Orten wie Hornbæk. Therefore, they began to build holiday homes, primarily in North Zealand towns such as Hornbæk. Así que empezaron a construir casas de vacaciones, sobre todo en ciudades del norte de Zelanda, como Hornbæk. Portanto, eles começaram a construir casas de férias, principalmente em cidades da Zelândia do Norte, como Hornbæk. Samtidig blev der opført flere hoteller i byer langs Danmarks kyster, hvor rige borgere kunne rejse på kortere ferier og ophold. At the same time, several hotels were built in cities along Denmark's coasts, where rich citizens could travel for shorter holidays and stays. Al mismo tiempo, se construyeron más hoteles en las ciudades costeras de Dinamarca, donde los ciudadanos adinerados podían viajar para pasar breves vacaciones y estancias. Ao mesmo tempo, vários hotéis foram construídos em cidades ao longo da costa da Dinamarca, onde cidadãos ricos podiam viajar para férias e estadias mais curtas. De sommerhuse, der blev bygget i løbet af 1800-tallet, var typisk meget store, så der både var plads til hele familien, samt til familiens tjenestefolk. The summer houses that were built during the 19th century were typically very large, so that there was room for the whole family as well as for the family's servants. Las casas de vacaciones construidas en el siglo XIX solían ser muy grandes, para alojar tanto a toda la familia como a sus sirvientes. As casas de veraneio que foram construídas durante o século XIX eram tipicamente muito grandes, de modo que havia espaço para toda a família, bem como para os empregados da família.

I starten af 1900-tallet begyndte den brede befolkning at få øjnene op for sommerhuse. In den frühen 1900er Jahren begann die Bevölkerung, sich für Ferienhäuser zu interessieren. At the beginning of the 20th century, the general population began to open their eyes to summer houses. A principios del siglo XX, el gran público empezó a interesarse por las casas de vacaciones. No início do século XX, a população em geral começou a abrir os olhos para as casas de veraneio. De fleste arbejdere havde dog meget begrænset mulighed for fridage og ferie, så der blev primært bygget helt små sommerhuse med små haver, som var placeret meget tæt på byerne. However, most workers had very limited opportunities for days off and holidays, so very small summer houses with small gardens were primarily built, which were located very close to the cities. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores tenían muy pocas oportunidades de disfrutar de días libres y vacaciones, por lo que principalmente construían casas de verano muy pequeñas con pequeños jardines, situadas muy cerca de las ciudades. No entanto, a maioria dos trabalhadores tinha oportunidades muito limitadas para dias de folga e feriados, de modo que foram construídas casas de veraneio muito pequenas com pequenos jardins, localizadas muito perto das cidades. I år 1938 blev Danmarks første ferielov indført, og den gav arbejdere med en overenskomst ret til to ugers ferie om året. 1938 wurde das erste Urlaubsgesetz Dänemarks eingeführt, das Arbeitnehmern mit einem Tarifvertrag das Recht auf zwei Wochen Urlaub pro Jahr einräumte. In the year 1938, Denmark's first holiday law was introduced, and it gave workers with a collective agreement the right to two weeks' holiday a year. En 1938 se introdujo la primera ley de vacaciones de Dinamarca, que concedía a los trabajadores con convenio colectivo el derecho a dos semanas de vacaciones al año. No ano de 1938, a primeira lei de feriados da Dinamarca foi introduzida e deu aos trabalhadores com um acordo coletivo o direito a duas semanas de férias por ano. Herefter gik det stærkt med sommerhusbyggerierne. Danach boomte der Bau von Ferienhäusern. After that, the construction of holiday homes took off. Después, la construcción de casas de vacaciones fue rápida. Depois disso, as construções de casas de veraneio foram fortes. Mange steder i Nordsjælland, i Skagen og langs den jyske vestkyst blev der bygget sommerhusbyer. In many places in North Zealand, in Skagen and along the west coast of Jutland, summer cottage villages were built. En muchos lugares del norte de Zelanda, en Skagen y a lo largo de la costa occidental de Jutlandia, se construyeron pueblos de vacaciones. Aldeias de chalés de verão foram construídas em muitos lugares na Zelândia do Norte, em Skagen e ao longo da costa oeste da Jutlândia. I løbet af 1960'erne fik de fleste danske familier deres egen bil, og det gjorde det endnu lettere for danskerne at besøge deres sommerhuse. During the 1960s, most Danish families got their own car, and this made it even easier for the Danes to visit their summer homes. En la década de 1960, la mayoría de las familias danesas adquirieron su propio coche, lo que facilitó aún más a los daneses visitar sus lugares de vacaciones. Durante a década de 1960, a maioria das famílias dinamarquesas ganhou seu próprio carro, o que tornou ainda mais fácil para os dinamarqueses visitarem suas casas de veraneio. Den type sommerhuse, der blev bygget i denne periode, var ofte 40-60 kvadratmeter, med en solrig terrasse og en lille have til. The type of summer houses built during this period were often 40-60 square meters, with a sunny terrace and a small garden. El tipo de casas de vacaciones construidas durante este periodo solían tener entre 40 y 60 metros cuadrados, con una terraza soleada y un pequeño jardín. O tipo de casas de veraneio construídas durante esse período costumava ser de 40 a 60 metros quadrados, com um terraço ensolarado e um pequeno jardim. I dag er gennemsnitsstørrelsen på et sommerhus omkring 90 kvadratmeter, og især de seneste 20 år er der blevet bygget meget større sommerhuse, end man gjorde før i tiden. Die durchschnittliche Größe eines Ferienhauses liegt heute bei etwa 90 Quadratmetern, und vor allem in den letzten 20 Jahren sind die Ferienhäuser viel größer gebaut worden als früher. Today, the average size of a summer house is around 90 square metres, and especially in the last 20 years, much larger summer houses have been built than in the past. Hoy en día, el tamaño medio de una casa de vacaciones ronda los 90 metros cuadrados y, sobre todo en los últimos 20 años, las casas de vacaciones se han construido mucho más grandes que en el pasado. Hoje, o tamanho médio de uma casa de veraneio é de cerca de 90 metros quadrados e, especialmente nos últimos 20 anos, foram construídas casas de veraneio muito maiores do que no passado.

I 1960'erne begyndte sommerhusudlejning også at blive mere udbredt. In the 1960s, summer house rentals also began to become more widespread. En la década de 1960, el alquiler de casas de vacaciones también empezó a generalizarse. Na década de 1960, o aluguel de casas de veraneio também começou a se espalhar. Der er to typer sommerhusudlejning: nogle sommerhusejere udlejer deres sommerhus, når de ikke selv bruger det. There are two types of holiday home rentals: some holiday home owners rent out their holiday home when they are not using it themselves. Hay dos tipos de alquiler de casas de vacaciones: algunos propietarios alquilan su casa de vacaciones cuando no la utilizan ellos mismos. Existem dois tipos de aluguer de casas de férias: alguns proprietários de casas de férias alugam as suas casas de férias quando não as estão a utilizar. Andre køber et sommerhus udelukkende for at leje det ud, og bruger det slet ikke selv. Others buy a holiday home solely to rent it out, and do not use it themselves at all. Otros compran una casa de vacaciones únicamente para alquilarla y no la utilizan ellos mismos. Outros compram uma casa de férias apenas para arrendar e não a utilizam. På den måde kan et sommerhus fungere som en investering. In this way, a summer house can function as an investment. De este modo, una casa de vacaciones puede actuar como una inversión. Desta forma, uma casa de veraneio pode funcionar como um investimento. Hvert år er der 20 millioner udlejningsovernatninger i Danmark. Every year, there are 20 million rental nights in Denmark. Cada año se alquilan 20 millones de noches en Dinamarca. Todos os anos, há 20 milhões de noites de aluguel na Dinamarca. Cirka halvdelen af disse udlejninger er til tyske turister. About half of these rentals are for German tourists. Aproximadamente la mitad de estos alquileres son para turistas alemanes. Cerca de metade desses aluguéis são para turistas alemães. Det er svært for udlændinge at få tilladelse til at købe et sommerhus i Danmark, og derfor lejer de fleste turister sommerhuse, når de besøger Danmark. Für Ausländer ist es schwierig, eine Genehmigung zum Kauf eines Ferienhauses in Dänemark zu erhalten, weshalb die meisten Touristen bei ihrem Besuch in Dänemark Ferienhäuser mieten. It is difficult for foreigners to get permission to buy a holiday home in Denmark, which is why most tourists rent holiday homes when they visit Denmark. Es difícil que los extranjeros obtengan permiso para comprar una casa de vacaciones en Dinamarca, por eso la mayoría de los turistas alquilan casas de vacaciones cuando visitan Dinamarca. É difícil para os estrangeiros obter permissão para comprar uma casa de férias na Dinamarca, e é por isso que a maioria dos turistas aluga casas de férias quando visitam a Dinamarca.

Der er en del regler omkring sommerhuse. Für Ferienhäuser gibt es eine Reihe von Vorschriften. There are a number of rules regarding holiday homes. Hay una serie de normas sobre las casas de vacaciones. Existem várias regras em relação às casas de férias. Først og fremmest kan man ikke bare købe en hvilken som helst grund, og bygge et sommerhus. Zunächst einmal kann man nicht einfach irgendein Grundstück kaufen und ein Ferienhaus bauen. First of all, you can't just buy any plot of land and build a summer house. En primer lugar, no se puede comprar cualquier terreno y construir una casa de vacaciones. Em primeiro lugar, você não pode simplesmente comprar qualquer terreno e construir uma casa de veraneio. Grunden skal være særligt godkendt af kommunen, til at være en sommerhusbyggegrund. Das Grundstück muss von der Gemeinde ausdrücklich als Baugrundstück für ein Ferienhaus genehmigt werden. The plot must be specially approved by the municipality to be a summer house building plot. La parcela debe estar específicamente autorizada por el ayuntamiento para ser parcela de construcción de viviendas de vacaciones. O lote deve ser especialmente aprovado pelo município para ser um terreno para construção de casa de veraneio. Man må ikke bo fast i sit sommerhus, men må maksimalt opholde sig der 43 uger om året. Sie dürfen nicht dauerhaft in Ihrem Ferienhaus wohnen, sondern maximal 43 Wochen pro Jahr. You may not live permanently in your holiday home, but may stay there for a maximum of 43 weeks a year. No puede vivir permanentemente en su vivienda de vacaciones, pero puede permanecer en ella un máximo de 43 semanas al año. Você não pode morar permanentemente em sua casa de férias, mas pode ficar lá por no máximo 43 semanas por ano. Man må ikke drive en forretning i sit sommerhus. You may not run a business in your holiday home. No está permitido tener un negocio en su casa de vacaciones. Você não pode administrar um negócio em sua casa de férias. I 2017 blev reglerne dog ændret, så pensionister godt kan få lov til at bo i deres sommerhus hele året, hvis de har ejet sommerhuset i mindst et år. Im Jahr 2017 wurden die Vorschriften jedoch dahingehend geändert, dass Rentner das ganze Jahr über in ihrer Ferienwohnung bleiben können, wenn sie diese seit mindestens einem Jahr besitzen. In 2017, however, the rules were changed so that pensioners may be allowed to live in their summer house all year round if they have owned the summer house for at least one year. Sin embargo, en 2017 se modificaron las normas para permitir a los pensionistas permanecer en su vivienda de vacaciones todo el año si han sido propietarios de la misma durante al menos un año. Em 2017, no entanto, as regras foram alteradas para que os aposentados possam morar na casa de veraneio o ano todo, desde que sejam proprietários da casa de veraneio há pelo menos um ano.

I dag er der cirka 285.000 danskere, der ejer et sommerhus. En la actualidad, unos 285.000 daneses poseen una casa de vacaciones. Hoje, existem aproximadamente 285.000 dinamarqueses que possuem uma casa de veraneio. Men man estimerer at mere end halvdelen af den danske befolkning, har adgang til et sommerhus, fx ved at de kan låne et af deres familiemedlemmer. But it is estimated that more than half of the Danish population has access to a holiday home, for example by being able to borrow one of their family members. Sin embargo, se calcula que más de la mitad de la población danesa tiene acceso a una vivienda de vacaciones, por ejemplo, prestada por uno de sus familiares. Mas estima-se que mais de metade da população dinamarquesa tenha acesso a uma casa de férias, podendo, por exemplo, pedir emprestado a um dos seus familiares.

Når danskerne tager i sommerhus, er det for at slappe af og hygge sig med sin familie. Wenn Dänen in den Urlaub fahren, dann um sich zu entspannen und Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. When the Danes go to a summer house, it is to relax and enjoy themselves with their family. Cuando los daneses se van de vacaciones, es para relajarse y pasar tiempo con la familia. Quando os dinamarqueses vão para uma casa de veraneio, é para relaxar e se divertir com a família. Så bruger man fx tiden på at læse bøger, strikke, bade i havet, grille god mad, spille spil og nyde de naturrige omgivelser. Then you spend the time, for example, reading books, knitting, swimming in the sea, grilling good food, playing games and enjoying the natural surroundings. Podrá pasar el tiempo leyendo libros, tejiendo, bañándose en el mar, haciendo buenas barbacoas, jugando y disfrutando del entorno natural. Então você passa o tempo, por exemplo, lendo livros, tricotando, nadando no mar, grelhando boa comida, jogando e curtindo o ambiente natural. De fleste steder er sommerhusene bygget meget tæt på hinanden, så børnene i sommerhusområdet kan lege med hinanden. In den meisten Orten werden die Ferienhäuser sehr nahe beieinander gebaut, damit die Kinder im Ferienhausgebiet miteinander spielen können. In most places, the summer houses are built very close to each other, so that the children in the summer house area can play with each other. En la mayoría de los lugares, las casas de vacaciones se construyen muy cerca unas de otras para que los niños de la zona de casas de vacaciones puedan jugar entre ellos. Na maioria dos lugares, as casas de veraneio são construídas muito próximas umas das outras, para que as crianças da área possam brincar umas com as outras.

Det var alt for denne episode. Eso es todo por este episodio. É isso para este episódio. Nu holder podcasten 3 ugers sommerferie, så næste episode udkommer først tirsdag den 2. august. The podcast is now on a 3-week summer break, so the next episode won't be released until Tuesday, August 2nd. El podcast se encuentra ahora en una pausa estival de 3 semanas, por lo que el próximo episodio se publicará el martes 2 de agosto. Agora o podcast está em férias de verão de 3 semanas, então o próximo episódio não será lançado até terça-feira, 2 de agosto. Husk, at du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Recuerda que puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Lembre-se de que você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med. Obrigado por ouvir.