×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #23 SU

#23 SU

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Statens Uddannelsesstøtte, ofte blot kaldet ”SU”. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

SU er navnet på den økonomiske uddannelsesstøtte, som studerende i Danmark kan modtage. Man kan modtage SU fra man fylder 18 år, og SU gives både til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Man skal dog opfylde forskellige krav og betingelser for at modtage SU. Den danske stat bruger hvert år omkring 15 milliarder kroner på at udbetale SU til studerende på videregående uddannelser. Selvom SU'en først blev indført i år 1970, var der før det flere forskellige lignende systemer, der gav økonomisk støtte til studerende. I år 1913 blev ”Dansk Studiefond” stiftet. Det var en privat fond, hvor studerende kunne søge om studielån. I 1952 blev ”ungdommens uddannelsesfond” oprettet. Den blev finansieret af virksomheden ”Danske Spil”. Og i 1970 blev SU-systemet så indført. De to vigtigste formål med indførslen af SU var at ingen skal forhindres i at tage den uddannelse de drømmer om, af økonomiske årsager, og at man ønskede at begrænse nødvendigheden af at den studerende skal arbejde ved siden af sit studie. I år 1970 skulle man være fyldt 28 år for at modtage SU. Man kunne modtage 8.050 kroner om året, hvoraf halvdelen var et lån.

I løbet af 1980'erne og 1990'erne blev der lavet flere forskellige ændringer i SU-systemet. Her blev det vedtaget at man kan modtage SU i maksimalt 6 år. I 00'erne blev systemet tilpasset, så man kan modtage ekstra SU, hvis man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Dette tillæg kaldes ”handicaptillæg”. Det blev også ændret, så man kan få SU i længere tid, hvis man har fået et barn og har været på barsel imens man har studeret.

Når man går på en ungdomsuddannelse og bor hjemme ved sine forældre, får man hjemmeboende SU. SU-satsen varierer mellem 982-3181 kr. pr. måned, afhængig af ens forældres indkomst. Når man går på en videregående uddannelse, og bor væk fra sine forældre, så afhænger SU-satsen ikke længere af ens forældres indkomst. Her får alle det samme beløb hver måned, nemlig 6.397 kr. De fleste danske studerende på videregående uddannelser er flyttet hjemmefra, men hvis man vælger at blive boende hjemme, imens man studerer på en videregående uddannelse, så kan man få udbetalt mellem 994-2758 kr., afhængig af ens forældres indkomst. Udlændinge fra EU-lande kan også modtage SU, hvis de studerer i Danmark. De skal dog leve op til nogle andre krav, end de danske studerende. De skal bl.a. arbejde mindst 10-12 timer i ugen, ved siden af deres studier.

Gennem tiden har SU'en altså udviklet sig fra at være noget, man kun gav til særligt økonomisk trængende studerende, til at være en ret som alle studerende har. De fleste danskere synes at SU'en er en god ide, der giver alle unge lige mulighed for at tage en uddannelse. Men der er også nogle, der mener at SU-satsen er for høj, og helt eller delvist burde omlægges til et lån. For et par år siden nedsatte Folketinget et ekspertudvalg, der skulle ”gentænke” SU-systemet og komme med forslag til, hvordan det kan ændres. De foreslog en række ændringer, men det mest omdiskuterede forslag var, at fjerne SU'en på kandidatuddannelser, og omlægge den til et lån i stedet. Det mødte stor modstand blandt de studerende, og regeringen var hurtige til at melde ud, at det ikke ville blive indført.

Danmarks SU-system er altså helt unikt. Selv når man sammenligner med Sverige og Norge. I Sverige og Norge får de studerende ikke lige så mange penge foræret, men kan i stedet låne flere penge med meget fordelagtige renter og tilbagebetalingsordninger.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på det danske SU-system. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med.

#23 SU #23 SU #23 SU #23 SU #23 SU #23 SU Nº 23 SU #23 SU #23 SU

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om Statens Uddannelsesstøtte, ofte blot kaldet ”SU”. In this episode, I will talk about the Danish State Educational Grant, often simply called "SU". Neste episódio, falarei sobre o Apoio Educacional do Estado, muitas vezes chamado simplesmente de "SU". Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast.

SU er navnet på den økonomiske uddannelsesstøtte, som studerende i Danmark kan modtage. SU ist der Name des finanziellen Unterstützungsprogramms, das Studierende in Dänemark erhalten können. SU is the name of the financial education support that students in Denmark can receive. SU é o nome do apoio à educação financeira que os estudantes na Dinamarca podem receber. Man kan modtage SU fra man fylder 18 år, og SU gives både til studerende på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Sie können den BLB ab 18 Jahren erhalten, und der BLB wird sowohl für Studierende der Sekundarstufe II als auch für Hochschulstudenten gewährt. You can receive SU from the age of 18, and SU is given both to students on youth education and higher education. Pode receber SU a partir dos 18 anos, sendo que o SU é atribuído tanto a alunos do ensino juvenil como do ensino superior. Man skal dog opfylde forskellige krav og betingelser for at modtage SU. Um den BLB zu erhalten, müssen Sie jedoch verschiedene Voraussetzungen und Bedingungen erfüllen. However, you must meet various requirements and conditions to receive SU. No entanto, você deve atender a vários requisitos e condições para receber o SU. Den danske stat bruger hvert år omkring 15 milliarder kroner på at udbetale SU til studerende på videregående uddannelser. Jedes Jahr gibt der dänische Staat rund 15 Milliarden DKK für BLB-Stipendien für Studierende in Hochschulprogrammen aus. Every year, the Danish state spends around DKK 15 billion on paying SU to students on higher education. Todos os anos, o estado dinamarquês gasta cerca de DKK 15 bilhões no pagamento de SU a estudantes do ensino superior. Selvom SU'en først blev indført i år 1970, var der før det flere forskellige lignende systemer, der gav økonomisk støtte til studerende. Obwohl der BLB erst 1970 eingeführt wurde, gab es bereits vorher mehrere ähnliche Systeme zur finanziellen Unterstützung von Studierenden. Although the SU was first introduced in the year 1970, before that there were several different similar systems that provided financial support to students. Embora o SU tenha sido introduzido pela primeira vez no ano de 1970, antes disso havia vários sistemas semelhantes diferentes que forneciam apoio financeiro aos alunos. I år 1913 blev ”Dansk Studiefond” stiftet. In the year 1913, the "Danish Study Fund" was founded. No ano de 1913, o "Fundo de Estudos Dinamarquês" foi fundado. Det var en privat fond, hvor studerende kunne søge om studielån. Es handelte sich um einen privaten Fonds, aus dem Studierende Studiendarlehen beantragen konnten. It was a private fund where students could apply for student loans. Era um fundo privado onde os alunos podiam solicitar empréstimos estudantis. I 1952 blev ”ungdommens uddannelsesfond” oprettet. In 1952, the "Youth Education Fund" was established. Em 1952, o "Fundo de Educação da Juventude" foi criado. Den blev finansieret af virksomheden ”Danske Spil”. It was financed by the company "Danske Spil". Foi financiado pela empresa "Danske Spil". Og i 1970 blev SU-systemet så indført. And in 1970 the SU system was then introduced. E em 1970 o sistema SU foi então introduzido. De to vigtigste formål med indførslen af SU var at ingen skal forhindres i at tage den uddannelse de drømmer om, af økonomiske årsager, og at man ønskede at begrænse nødvendigheden af at den studerende skal arbejde ved siden af sit studie. Die beiden Hauptziele der Einführung des BLB waren, dass niemand aus finanziellen Gründen daran gehindert werden sollte, die Ausbildung seiner Träume zu absolvieren, und dass man die Notwendigkeit für Studenten, neben dem Studium zu arbeiten, begrenzen wollte. The two most important purposes for the introduction of SU were that no one should be prevented from taking the education they dream of, for financial reasons, and that they wanted to limit the necessity for the student to work alongside their studies. Os dois propósitos mais importantes para a introdução do SU foram que ninguém deveria ser impedido de fazer a educação que sonha, por razões financeiras, e que eles queriam limitar a necessidade de o aluno trabalhar paralelamente aos seus estudos. I år 1970 skulle man være fyldt 28 år for at modtage SU. In 1970, you had to be 28 years old to receive SU. Em 1970, era preciso ter 28 anos para receber o SU. Man kunne modtage 8.050 kroner om året, hvoraf halvdelen var et lån. You could receive DKK 8,050 per year, half of which was a loan. Você poderia receber DKK 8.050 por ano, metade dos quais era um empréstimo.

I løbet af 1980'erne og 1990'erne blev der lavet flere forskellige ændringer i SU-systemet. In den 1980er und 1990er Jahren wurden verschiedene Änderungen am BLB-System vorgenommen. During the 1980s and 1990s, several different changes were made to the SU system. Durante as décadas de 1980 e 1990, várias mudanças diferentes foram feitas no sistema SU. Her blev det vedtaget at man kan modtage SU i maksimalt 6 år. Hier wurde beschlossen, dass man den BLB maximal 6 Jahre lang erhalten kann. Here it was decided that you can receive SU for a maximum of 6 years. Aqui foi decidido que você pode receber SU por no máximo 6 anos. I 00'erne blev systemet tilpasset, så man kan modtage ekstra SU, hvis man har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. In the 00s, the system was adapted so that you can receive extra SU if you have a permanent physical or mental disability. Nos anos 2000, o sistema foi adaptado para que você possa receber SU extra se tiver uma deficiência física ou mental permanente. Dette tillæg kaldes ”handicaptillæg”. This allowance is called a 'disability allowance'. Este suplemento é chamado de "suplemento de deficiência". Det blev også ændret, så man kan få SU i længere tid, hvis man har fået et barn og har været på barsel imens man har studeret. Außerdem wurde die Regelung dahingehend geändert, dass Sie den BLB länger erhalten können, wenn Sie ein Kind bekommen haben und während des Studiums im Mutterschaftsurlaub waren. It was also changed so that you can get SU for a longer period of time if you have had a child and been on maternity leave while you were studying. Também foi alterado para que você possa obter SU por um longo período de tempo se tiver um filho e estiver em licença maternidade enquanto estudava.

Når man går på en ungdomsuddannelse og bor hjemme ved sine forældre, får man hjemmeboende SU. When you go to youth education and live at home with your parents, you get home-based SU. Quando você vai para a educação de jovens e mora em casa com seus pais, você recebe SU em casa. SU-satsen varierer mellem 982-3181 kr. The SU rate varies between 982-3181 kr. A taxa SU varia entre DKK 982-3181. pr. måned, afhængig af ens forældres indkomst. month, depending on your parents' income. mês, dependendo da renda dos pais. Når man går på en videregående uddannelse, og bor væk fra sine forældre, så afhænger SU-satsen ikke længere af ens forældres indkomst. Wenn Sie ein Hochschulstudium absolvieren und nicht bei Ihren Eltern wohnen, hängt der BLB-Satz nicht mehr vom Einkommen Ihrer Eltern ab. When you go to higher education and live away from your parents, the SU rate no longer depends on your parents' income. Quando vais para o ensino superior e vives longe dos teus pais, a taxa SU deixa de depender do rendimento dos teus pais. Her får alle det samme beløb hver måned, nemlig 6.397 kr. Hier erhält jeder jeden Monat den gleichen Betrag, nämlich 6.397 DKK. Here, everyone gets the same amount every month, namely DKK 6,397. Aqui, todos recebem a mesma quantia todos os meses, ou seja, DKK 6.397. De fleste danske studerende på videregående uddannelser er flyttet hjemmefra, men hvis man vælger at blive boende hjemme, imens man studerer på en videregående uddannelse, så kan man få udbetalt mellem 994-2758 kr., afhængig af ens forældres indkomst. Die meisten dänischen Studenten, die ein Hochschulstudium absolvieren, sind von zu Hause weggezogen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, zu Hause zu bleiben, während Sie ein Hochschulstudium absolvieren, können Sie je nach Einkommen Ihrer Eltern zwischen 994 und 2758 DKK erhalten. Most Danish students in higher education have moved away from home, but if you choose to stay at home while studying in higher education, you can receive between DKK 994-2758, depending on your parents' income. A maioria dos estudantes dinamarqueses do ensino superior mudou-se de casa, mas se você optar por ficar em casa enquanto estuda no ensino superior, poderá receber entre DKK 994-2758, dependendo da renda de seus pais. Udlændinge fra EU-lande kan også modtage SU, hvis de studerer i Danmark. Foreigners from EU countries can also receive SU if they study in Denmark. Estrangeiros de países da UE também podem receber SU se estudarem na Dinamarca. De skal dog leve op til nogle andre krav, end de danske studerende. Sie müssen jedoch andere Anforderungen erfüllen als dänische Studenten. However, they must meet different requirements than the Danish students. No entanto, eles devem atender a requisitos diferentes dos estudantes dinamarqueses. De skal bl.a. Devem, entre outras coisas, arbejde mindst 10-12 timer i ugen, ved siden af deres studier. neben ihrem Studium mindestens 10-12 Stunden pro Woche arbeiten. work at least 10-12 hours a week, alongside their studies. trabalhe pelo menos 10-12 horas por semana, paralelamente aos estudos.

Gennem tiden har SU'en altså udviklet sig fra at være noget, man kun gav til særligt økonomisk trængende studerende, til at være en ret som alle studerende har. Im Laufe der Zeit hat sich der BLB von etwas, das nur Studenten in finanzieller Not gewährt wurde, zu einem Recht entwickelt, das alle Studenten haben. Over time, the SU has therefore developed from being something that was only given to particularly financially needy students, to being a right that all students have. Com o tempo, o SU evoluiu de algo que era concedido apenas a alunos particularmente carentes financeiramente, para um direito que todos os alunos têm. De fleste danskere synes at SU'en er en god ide, der giver alle unge lige mulighed for at tage en uddannelse. Die meisten Dänen halten den BLB für eine gute Idee, die allen jungen Menschen die gleichen Chancen auf eine Ausbildung bietet. Most Danes think that SU is a good idea that gives all young people an equal opportunity to get an education. A maioria dos dinamarqueses acha que a SU é uma boa ideia que dá a todos os jovens a mesma oportunidade de estudar. Men der er også nogle, der mener at SU-satsen er for høj, og helt eller delvist burde omlægges til et lån. Es gibt aber auch einige, die der Meinung sind, dass der BLB-Satz zu hoch ist und ganz oder teilweise in ein Darlehen umgewandelt werden sollte. But there are also some who believe that the SU rate is too high and should be fully or partially converted to a loan. Mas também há quem acredite que a taxa SU é muito alta e deve ser total ou parcialmente convertida em empréstimo. For et par år siden nedsatte Folketinget et ekspertudvalg, der skulle ”gentænke” SU-systemet og komme med forslag til, hvordan det kan ændres. Vor einigen Jahren setzte das dänische Parlament einen Sachverständigenausschuss ein, der das BLB-System "überdenken" und Vorschläge zu seiner Änderung unterbreiten sollte. A few years ago, the Danish Parliament set up an expert committee to "rethink" the SU system and come up with proposals for how it can be changed. Há alguns anos, o Parlamento dinamarquês criou um comitê de especialistas para "repensar" o sistema SU e apresentar propostas de como ele pode ser alterado. De foreslog en række ændringer, men det mest omdiskuterede forslag var, at fjerne SU'en på kandidatuddannelser, og omlægge den til et lån i stedet. Sie schlugen eine Reihe von Änderungen vor, doch der umstrittenste Vorschlag war die Abschaffung des BLB-Zuschusses für Masterstudiengänge und seine Umwandlung in ein Darlehen. They proposed a number of changes, but the most debated proposal was to remove the SU on master's programs and change it to a loan instead. Eles propuseram uma série de mudanças, mas a proposta mais debatida foi remover a SU dos programas de mestrado e transformá-la em empréstimo. Det mødte stor modstand blandt de studerende, og regeringen var hurtige til at melde ud, at det ikke ville blive indført. Sie stieß auf großen Widerstand bei den Studenten, und die Regierung kündigte schnell an, dass sie nicht eingeführt werden würde. It met with great opposition among the students, and the government was quick to announce that it would not be introduced. Encontrou grande oposição entre os estudantes, e o governo se apressou em anunciar que não seria introduzido.

Danmarks SU-system er altså helt unikt. Das dänische BLB-System ist einzigartig. Denmark's SU system is thus completely unique. O sistema SU da Dinamarca é, portanto, completamente único. Selv når man sammenligner med Sverige og Norge. Selbst im Vergleich zu Schweden und Norwegen. Even when compared to Sweden and Norway. Mesmo quando comparado com a Suécia e a Noruega. I Sverige og Norge får de studerende ikke lige så mange penge foræret, men kan i stedet låne flere penge med meget fordelagtige renter og tilbagebetalingsordninger. In Schweden und Norwegen erhalten die Studierenden nicht so viel Geld, sondern können sich stattdessen mehr Geld zu sehr günstigen Zinssätzen und Rückzahlungsmodalitäten leihen. In Sweden and Norway, the students are not given as much money as gifts, but can instead borrow more money with very favorable interest rates and repayment arrangements. Na Suécia e na Noruega, os alunos não recebem tanto dinheiro quanto presentes, mas podem, em vez disso, pedir mais dinheiro emprestado com taxas de juros e acordos de reembolso muito favoráveis.

Det var alt for denne episode. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på det danske SU-system. Espero que você tenha aprendido mais sobre o sistema SU dinamarquês. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Sie können den Podcast unter www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk unterstützen. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med.