×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #2 Københavns historie

#2 Københavns historie

Teksten til episoden:

Hej, og velkommen til ”dansk i ørerne”. Dagens episode handler om Danmarks hovedstad, København. Teksten til denne episode kan findes på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

København er Danmarks hovedstad og har 1.3 millioner indbyggere. Det kan faktisk være lidt forvirrende, når danskere snakker om København. København kan nemlig både dække over ”Københavns kommune” og ”Storkøbenhavn”. Københavns kommune er en af de 18 kommuner, der findes i Storkøbenhavn, og her bor cirka 600.000 mennesker. Storkøbenhavn er hele København og området omkring København, der udgør Hovedstaden i Danmark. Denne episode handler om Storkøbenhavn og Storkøbenhavns historie.

København er en by med en meget lang historie. Arkæologer har fundet genstande helt tilbage fra stenalderen, altså for mere end 4000 år siden. I vikingetiden for omkring 1000 år siden begyndte man at anlægge byer i Københavnsområdet. At anlægge en by, betyder at man grundlægger og bygger en by. I 1100-tallet gav Kong Valdemar Biskop Absalon flere byer i gave. En af de byer, som Biskop Valdemar fik i gave, var København. Han byggede en borg og en bymur i byen. Herefter begyndte København for alvor at udvikle sig. I løbet af de næste 200 år blev der bygget tre store kirker, og København voksede til omkring 5000 indbyggere. I denne periode forblev byen under kirkens ejerskab. I år 1419 lykkedes det den danske konge, Erik af Pommern, at overtage magten over København. 50 år senere blev Københavns universitet grundlagt som det første universitet i Danmark, og København var nu landets vigtigste by.

Fra 1500-tallet til 1800-tallet voksede København voldsomt i størrelse, men oplevede også flere katastrofer. I år 1659 forsøgte Sverige at invadere København, og der var meget uro i byen. I år 1711-1712 hærgede den dødelige pest i København og en tredjedel af byens indbyggere døde af pesten. Få år efter startede en voldsom ildebrand i byen og mere end en fjerdedel af alle Københavns bygninger blev fuldstændigt ødelagt under branden. I 1700-tallet og 1800-tallet var Danmark, og særligt København, præget af krig, uroligheder og flere ildebrande.

Efter nogle fattige årtier begyndte København at finde fodfæste i takt med industrialiseringen. Der blev bygget en masse nye bygninger og boliger, og Københavns indbyggertal steg til en halv million. De nye bydele fik navnene Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Københavns Rådhus og Københavns store togstation, Hovedbanegården, blev bygget i starten af 1900-tallet.

I dag er København en utroligt moderne by, der er i konstant udvikling. Der udbygges konstant, både i forhold til industri, erhverv, private boligbyggerier og infrastruktur. Byen er kendt for dens moderne arkitektur, royale historie, spændende skandinaviske madkultur og innovative bæredygtige kultur.

København ligger langs Sjællands nordlige østkyst, og fra bydelen Amager kan man køre over Øresundsbroen til Sverige. Der løber en del kanaler igennem København, og byen er derfor forbundet af utallige broer. Til trods for at København er kendt for at være cyklisternes by, så har København, som mange andre storbyer, udfordringer med luftforurening. Derfor er der krav og regler omkring, hvilke biler, der må køre i indre København. Biler, der forurener for meget, kan få bøder for at køre i København.

Mange spændende og kendte danske museer ligger i København. Nationalmuseet blev grundlagt i år 1807, og er det vigtigste museum for dansk kultur og historie. På museet kan man bl.a. finde mange oldtidsfund, som fortæller hvilket liv man levede i Danmark for flere 1000 år siden. Der er også flere naturhistoriske museer, bl.a. Geologisk Museum, Zoologisk Museum og Eksperimentariet.

Der bor mange unge mennesker i København, fordi der er gode muligheder for at tage videregående uddannelser i byen. Københavns Universitet er naturligvis den største uddannelsesinstitution med næsten 40.000 studerende. Det ligger spredt ud over flere lokationer i byen. Copenhagen Business School udbyder de fleste økonomiske og merkantile videregående uddannelser. Skolen har omkring 20.000 studerende. Derudover findes IT-universitetet, Danmarks Tekniske Universitet, samt to professionshøjskoler og to erhvervsakademier. Der findes også en del kunstneriske og kreative uddannelsesmuligheder i København, bl.a. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Statens Teaterskole.

København er Danmarks politiske centrum. Det danske parlament, Folketinget, ligger i København. I Folketinget arbejder de 179 folkevalgte politikere, og herfra behandles lovforslag og vedtages lovændringer. Der er offentlig adgang til Folketinget, så hvis man besøger København, kan man komme ind og opleve Folketinget.

Det var alt for denne episode! Jeg håber at du er blevet klogere på Danmarks hovedstad, og måske har fået lyst til at besøge København, hvis du ikke allerede har været der. Tak fordi du lyttede med.

#2 Københavns historie #2 Geschichte von Kopenhagen #2 History of Copenhagen #nº 2 Historia de Copenhague #2 Histoire de Copenhague #2 Storia di Copenaghen #2 코펜하겐의 역사 #2 Geschiedenis van Kopenhagen #2 Historia Kopenhagi #2 História de Copenhaga #2 История Копенгагена #2 Köpenhamns historia #2 Kopenhag'ın Tarihi #2 Історія Копенгагена #2 哥本哈根的历史 #2 哥本哈根的歷史

Teksten til episoden: Der Text der Folge: The text of the episode: El texto del episodio: O texto do episódio: Текст эпизода:

Hej, og velkommen til ”dansk i ørerne”. Hello, and welcome to "Danish in your ears". Hola, y bienvenido a "Danés por las orejas". Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". Здравствуйте, и добро пожаловать на сайт "Датский язык в ушах". Dagens episode handler om Danmarks hovedstad, København. In der heutigen Folge geht es um Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen. Today's episode is about Denmark's capital, Copenhagen. O episódio de hoje é sobre a capital da Dinamarca, Copenhagen. Сегодняшний выпуск посвящен столице Дании - Копенгагену. Teksten til denne episode kan findes på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. The text for this episode can be found on the podcast's website, www.danskioererne.dk. O texto deste episódio pode ser encontrado no site do podcast, www.danskioererne.dk. Текст этого эпизода можно найти на сайте подкаста www.danskioererne.dk.

København er Danmarks hovedstad og har 1.3 millioner indbyggere. Copenhagen is the capital of Denmark and has 1.3 million inhabitants. Copenhague es la capital de Dinamarca y tiene 1,3 millones de habitantes. Copenhague é a capital da Dinamarca e tem 1,3 milhão de habitantes. Копенгаген - столица Дании, в которой проживает 1,3 млн. человек. 哥本哈根是丹麦的首都,拥有 130 万居民。 Det kan faktisk være lidt forvirrende, når danskere snakker om København. Es kann tatsächlich etwas verwirrend sein, wenn Dänen über Kopenhagen sprechen. It can actually be a bit confusing when Danes talk about Copenhagen. En realidad, puede resultar un poco confuso cuando los daneses hablan de Copenhague. Na verdade, pode ser um pouco confuso quando os dinamarqueses falam sobre Copenhague. Когда датчане говорят о Копенгагене, это может вызвать некоторое недоумение. København kan nemlig både dække over ”Københavns kommune” og ”Storkøbenhavn”. Kopenhagen kann sowohl „Københavns Gemeinde“ als auch „Großraum Kopenhagen“ abdecken. Copenhagen can cover both 'Copenhagen municipality' and 'Greater Copenhagen'. Copenhague puede abarcar tanto el "municipio de Copenhague" como el "Gran Copenhague". Copenhague peut couvrir à la fois la "municipalité de Copenhague" et le "Grand Copenhague". Copenhague pode abranger tanto o "município de Copenhague" quanto a "Grande Copenhague". Копенгаген может охватывать как "муниципалитет Копенгагена", так и "Большой Копенгаген". 哥本哈根既包括 "哥本哈根市",也包括 "大哥本哈根"。 Københavns kommune er en af de 18 kommuner, der findes i Storkøbenhavn, og her bor cirka 600.000 mennesker. The municipality of Copenhagen is one of the 18 municipalities in Greater Copenhagen, home to approximately 600,000 people. El municipio de Copenhague es uno de los 18 municipios del Gran Copenhague, donde viven aproximadamente 600.000 personas. La ville de Copenhague est l'une des 18 municipalités de l'agglomération de Copenhague, qui compte environ 600 000 habitants. O município de Copenhague é um dos 18 municípios da Grande Copenhague, e aproximadamente 600.000 pessoas vivem aqui. Город Копенгаген - один из 18 муниципалитетов Большого Копенгагена, в котором проживает около 600 тыс. человек. Storkøbenhavn er hele København og området omkring København, der udgør Hovedstaden i Danmark. Greater Copenhagen umfasst ganz Kopenhagen und das Gebiet um Kopenhagen, das die Hauptstadt Dänemarks bildet. Greater Copenhagen is all of Copenhagen and the area around Copenhagen, which forms the capital of Denmark. El Gran Copenhague es el conjunto de Copenhague y sus alrededores que conforman la capital de Dinamarca. Le Grand Copenhague est l'ensemble de Copenhague et de la région autour de Copenhague qui constitue la capitale du Danemark. Wielka Kopenhaga to cała Kopenhaga i obszar wokół Kopenhagi, który tworzy stolicę Danii. A Grande Copenhague é toda a cidade de Copenhague e a área ao redor de Copenhague, que forma a capital da Dinamarca. Большой Копенгаген - это весь Копенгаген и прилегающие к нему районы, составляющие столицу Дании. 大哥本哈根地区是指哥本哈根的全部以及哥本哈根周边地区,这些地区构成了丹麦的首都。 Denne episode handler om Storkøbenhavn og Storkøbenhavns historie. In dieser Folge geht es um den Großraum Kopenhagen und die Geschichte des Großraums Kopenhagen. This episode is about Greater Copenhagen and the history of Greater Copenhagen. Este episodio trata sobre el Gran Copenhague y su historia. Este episódio é sobre a Grande Copenhague e a história da Grande Copenhague. Этот эпизод посвящен Большому Копенгагену и истории Большого Копенгагена. 本集讲述大哥本哈根地区和大哥本哈根地区的历史。

København er en by med en meget lang historie. Kopenhagen ist eine Stadt mit einer sehr langen Geschichte. Copenhagen is a city with a very long history. Copenhague es una ciudad con una historia muy larga. Copenhaga é uma cidade com uma longa história. Копенгаген - город с очень длинной историей. Arkæologer har fundet genstande helt tilbage fra stenalderen, altså for mere end 4000 år siden. Archäologen haben Artefakte gefunden, die auf die Steinzeit vor mehr als 4000 Jahren zurückgehen. Archaeologists have found objects from as far back as the Stone Age, i.e. more than 4000 years ago. Os arqueólogos encontraram objetos que datam da Idade da Pedra, ou seja, mais de 4000 anos atrás. Археологи обнаружили артефакты, относящиеся к каменному веку, более чем 4000-летней давности. 考古学家发现的文物可以追溯到 4000 多年前的石器时代。 I vikingetiden for omkring 1000 år siden begyndte man at anlægge byer i Københavnsområdet. In der Wikingerzeit, also vor etwa 1000 Jahren, begann man in der Gegend von Kopenhagen Städte zu bauen. In the Viking Age, around 1000 years ago, cities began to be built in the Copenhagen area. En la época vikinga, hace unos 1000 años, comenzaron a construirse ciudades en la zona de Copenhague. Na Era Viking, cerca de 1000 anos atrás, as cidades começaram a ser construídas na área de Copenhague. В эпоху викингов, около 1000 лет назад, в районе Копенгагена начали строиться города. 约 1000 年前的维京时代,哥本哈根地区开始兴建城镇。 At anlægge en by, betyder at man grundlægger og bygger en by. Eine Stadt bauen heißt, eine Stadt gründen und bauen. Building a city means founding and building a city. Trazar una ciudad significa fundar y construir una ciudad. Aménager une ville signifie fonder et construire une ville. Construir uma cidade significa fundar e construir uma cidade. Заложить город - значит основать и построить город. 布局城市的意思是创建和建造一座城市。 I 1100-tallet gav Kong Valdemar Biskop Absalon flere byer i gave. Im 12. Jahrhundert schenkte König Waldemar Bischof Absalon mehrere Städte. In the 12th century, King Valdemar gave Bishop Absalon several towns as gifts. En el siglo XII, el rey Valdemar regaló al obispo Absalon varias ciudades. Dans les années 1100, le roi Valdemar a offert plusieurs villes à l'évêque Absalon. No século XII, o rei Valdemar presenteou o bispo Absalon com várias cidades. В 1100-х годах король Вальдемар передал епископу Абсалону в дар несколько городов. 1100 年代,瓦尔德马尔国王赠送给阿布萨隆主教几座城市作为礼物。 En af de byer, som Biskop Valdemar fik i gave, var København. Eine der Städte, die Bischof Valdemar als Geschenk erhielt, war Kopenhagen. One of the cities that Bishop Valdemar received as a gift was Copenhagen. Una de las ciudades que el obispo Valdemar recibió como regalo fue Copenhague. Jednym z miast, które biskup Valdemar otrzymał w prezencie, była Kopenhaga. Uma das cidades que Dom Valdemar recebeu de presente foi Copenhague. Одним из городов, полученных епископом Вальдемаром в подарок, был Копенгаген. Han byggede en borg og en bymur i byen. Er baute in der Stadt eine Burg und eine Stadtmauer. He built a castle and a city wall in the city. Construyó un castillo y una muralla en la ciudad. Il construisit un château et une muraille dans la ville. Ele construiu um castelo e uma muralha na cidade. Он построил в городе замок и городскую стену. 他在城里修建了城堡和城墙。 Herefter begyndte København for alvor at udvikle sig. Danach begann sich Kopenhagen wirklich zu entwickeln. After this, Copenhagen really began to develop. Después de esto, Copenhague comenzó a desarrollarse en serio. Après cela, Copenhague a commencé à se développer sérieusement. Depois disso, Copenhague realmente começou a se desenvolver. После этого Копенгаген начал активно развиваться. I løbet af de næste 200 år blev der bygget tre store kirker, og København voksede til omkring 5000 indbyggere. In den nächsten 200 Jahren wurden drei große Kirchen gebaut und Kopenhagen wuchs auf rund 5.000 Einwohner. Over the next 200 years, three large churches were built and Copenhagen grew to around 5000 inhabitants. En los 200 años siguientes se construyeron tres grandes iglesias y Copenhague creció hasta alcanzar los 5.000 habitantes. Nos 200 anos seguintes, três grandes igrejas foram construídas e Copenhague cresceu para cerca de 5.000 habitantes. За последующие 200 лет были построены три большие церкви, и Копенгаген вырос примерно до 5000 жителей. I denne periode forblev byen under kirkens ejerskab. Während dieser Zeit blieb die Stadt im Besitz der Kirche. During this period the town remained under the ownership of the church. Durante este periodo, la ciudad siguió siendo propiedad de la iglesia. Pendant cette période, la ville est restée sous la propriété de l'église. Durante este período, a cidade permaneceu sob a posse da igreja. В этот период город оставался в церковном владении. I år 1419 lykkedes det den danske konge, Erik af Pommern, at overtage magten over København. Im Jahr 1419 gelang es dem dänischen König Erik von Pommern, die Macht über Kopenhagen zu übernehmen. In the year 1419, the Danish king, Erik of Pomerania, succeeded in taking over power over Copenhagen. En 1419, el rey danés Erik de Pomerania logró hacerse con el poder de Copenhague. En 1419, le roi danois, Erik de Poméranie, réussit à prendre le pouvoir à Copenhague. W 1419 r. duńskiemu królowi, Erykowi Pomorskiemu, udało się przejąć władzę nad Kopenhagą. No ano de 1419, o rei dinamarquês, Erik da Pomerânia, conseguiu assumir o poder sobre Copenhague. В 1419 г. датскому королю Эрику Померанскому удалось захватить власть над Копенгагеном. 50 år senere blev Københavns universitet grundlagt som det første universitet i Danmark, og København var nu landets vigtigste by. 50 Jahre später wurde die Universität Kopenhagen als erste Universität Dänemarks gegründet und Kopenhagen war nun die wichtigste Stadt des Landes. 50 years later, the University of Copenhagen was founded as the first university in Denmark, and Copenhagen was now the country's most important city. 50 años después, se fundó la Universidad de Copenhague, la primera de Dinamarca. 50 anos depois, a Universidade de Copenhague foi fundada como a primeira universidade da Dinamarca, e Copenhague era agora a cidade mais importante do país. Через 50 лет был основан Копенгагенский университет - первый университет в Дании, а Копенгаген стал самым важным городом страны.

Fra 1500-tallet til 1800-tallet voksede København voldsomt i størrelse, men oplevede også flere katastrofer. Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wuchs Kopenhagen enorm an Größe, erlebte aber auch mehrere Katastrophen. From the 16th century to the 19th century, Copenhagen grew tremendously in size, but also experienced several disasters. Del siglo XVI al XIX, Copenhague creció espectacularmente, pero también sufrió varios desastres. Do século 16 ao século 19, Copenhague cresceu tremendamente em tamanho, mas também passou por vários desastres. В период с 1500-х по 1800-е годы Копенгаген значительно увеличился в размерах, но при этом пережил несколько катастроф. I år 1659 forsøgte Sverige at invadere København, og der var meget uro i byen. Im Jahr 1659 versuchten Schweden, in Kopenhagen einzufallen, und es gab viele Unruhen in der Stadt. In the year 1659, Sweden tried to invade Copenhagen, and there was much unrest in the city. En 1659, Suecia intentó invadir Copenhague y hubo muchos disturbios en la ciudad. No ano de 1659, a Suécia tentou invadir Copenhague, e houve muita agitação na cidade. В 1659 г. Швеция попыталась захватить Копенгаген, и в городе начались сильные волнения. I år 1711-1712 hærgede den dødelige pest i København og en tredjedel af byens indbyggere døde af pesten. Im Jahr 1711-1712 verwüstete die tödliche Pest Kopenhagen und ein Drittel der Einwohner der Stadt starb an der Pest. In the year 1711-1712, the deadly plague ravaged Copenhagen and a third of the city's inhabitants died from the plague. En 1711-1712, la mortífera peste asoló Copenhague y un tercio de los habitantes de la ciudad murieron a causa de ella. No ano de 1711-1712, a praga mortal devastou Copenhague e um terço dos habitantes da cidade morreu da praga. В 1711-1712 гг. в Копенгагене свирепствовала смертельная чума, от которой умерла треть жителей города. Få år efter startede en voldsom ildebrand i byen og mere end en fjerdedel af alle Københavns bygninger blev fuldstændigt ødelagt under branden. Einige Jahre später brach in der Stadt ein heftiges Feuer aus und mehr als ein Viertel aller Gebäude Kopenhagens wurden während des Feuers vollständig zerstört. A few years later, a violent fire started in the city and more than a quarter of all Copenhagen's buildings were completely destroyed during the fire. Pocos años después, se declaró un gran incendio en la ciudad y más de una cuarta parte de todos los edificios de Copenhague quedaron completamente destruidos por el fuego. Alguns anos depois, um violento incêndio começou na cidade e mais de um quarto de todos os edifícios de Copenhague foram completamente destruídos durante o incêndio. Через несколько лет в городе начался сильный пожар, в огне которого было полностью уничтожено более четверти всех зданий Копенгагена. I 1700-tallet og 1800-tallet var Danmark, og særligt København, præget af krig, uroligheder og flere ildebrande. Im 18. und 19. Jahrhundert war Dänemark und insbesondere Kopenhagen von Krieg, Unruhen und mehreren Bränden geprägt. In the 18th and 19th centuries, Denmark, and especially Copenhagen, was characterized by war, unrest and several fires. En los siglos XVIII y XIX, Dinamarca, y especialmente Copenhague, se caracterizó por la guerra, los disturbios y varios incendios. Nos séculos 18 e 19, a Dinamarca, e especialmente Copenhague, foi caracterizada por guerras, distúrbios e vários incêndios. В 1700-1800-х годах Дания, и особенно Копенгаген, характеризовалась войнами, беспорядками и несколькими пожарами.

Efter nogle fattige årtier begyndte København at finde fodfæste i takt med industrialiseringen. Nach einigen ärmlichen Jahrzehnten begann Kopenhagen, im Gleichschritt mit der Industrialisierung Fuß zu fassen. After some poor decades, Copenhagen began to find its footing in step with industrialization. Tras unas décadas de pobreza, Copenhague empezó a recuperarse con la industrialización. Après quelques décennies médiocres, Copenhague a commencé à trouver ses marques à mesure que l'industrialisation s'installait. Po kilku ubogich dekadach Kopenhaga zaczęła się rozwijać wraz z industrializacją. Depois de algumas décadas pobres, Copenhague começou a se firmar no ritmo da industrialização. После нескольких неудачных десятилетий Копенгаген начал обретать свои позиции по мере развития индустриализации. Der blev bygget en masse nye bygninger og boliger, og Københavns indbyggertal steg til en halv million. Viele neue Gebäude und Wohnungen wurden gebaut, und die Einwohnerzahl Kopenhagens stieg auf eine halbe Million. A lot of new buildings and homes were built, and Copenhagen's population rose to half a million. Se construyeron muchos edificios nuevos y viviendas, y la población de Copenhague aumentó a medio millón de habitantes. Muitos novos edifícios e casas foram construídos e a população de Copenhague aumentou para meio milhão. Было построено много новых зданий и домов, а население Копенгагена выросло до полумиллиона человек. De nye bydele fik navnene Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro og Vesterbro. Die neuen Stadtteile hießen Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro und Vesterbro. The new districts were named Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro and Vesterbro. Los nuevos barrios recibieron los nombres de Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro y Vesterbro. Os novos distritos foram nomeados Frederiksberg, Østerbro, Nørrebro e Vesterbro. Новые районы получили названия Фредериксберг, Эстербро, Нёрребро и Вестербро. Københavns Rådhus og Københavns store togstation, Hovedbanegården, blev bygget i starten af 1900-tallet. Das Kopenhagener Rathaus und der Kopenhagener Hauptbahnhof Hovedbanegården wurden Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Copenhagen City Hall and Copenhagen's major train station, Hovedbanegården, were built at the beginning of the 20th century. El Ayuntamiento y la principal estación de ferrocarril de Copenhague, Hovedbanegården, se construyeron a principios del siglo XX. L'hôtel de ville de Copenhague et la principale gare de Copenhague, la gare centrale, ont été construits au début des années 1900. A prefeitura de Copenhague e a principal estação ferroviária de Copenhague, Hovedbanegården, foram construídas no início do século XX. Копенгагенская ратуша и главный железнодорожный вокзал Копенгагена, Центральный вокзал, были построены в начале 1900-х годов.

I dag er København en utroligt moderne by, der er i konstant udvikling. Heute ist Kopenhagen eine unglaublich moderne Stadt, die sich ständig weiterentwickelt. Today, Copenhagen is an incredibly modern city that is constantly developing. Hoy, Copenhague es una ciudad increíblemente moderna y en constante evolución. Hoje, Copenhague é uma cidade incrivelmente moderna que está em constante desenvolvimento. Сегодня Копенгаген - это невероятно современный город, который постоянно развивается. Der udbygges konstant, både i forhold til industri, erhverv, private boligbyggerier og infrastruktur. Die Expansion geht weiter, sowohl in Bezug auf Industrie, Gewerbe, private Wohngebäude als auch Infrastruktur. Expansion is ongoing, both in relation to industry, business, private residential buildings and infrastructure. Está en constante expansión, tanto en industria como en comercio, viviendas privadas e infraestructuras. L'expansion est constante, tant en termes d'industrie, d'entreprises, de logements privés que d'infrastructures. A expansão está em curso, tanto em relação à indústria, comércio, edifícios residenciais privados e infra-estrutura. Здесь постоянно расширяется промышленность, бизнес, частное жилье и инфраструктура. Byen er kendt for dens moderne arkitektur, royale historie, spændende skandinaviske madkultur og innovative bæredygtige kultur. Die Stadt ist bekannt für ihre moderne Architektur, königliche Geschichte, aufregende skandinavische Esskultur und innovative nachhaltige Kultur. The city is known for its modern architecture, royal history, exciting Scandinavian food culture and innovative sustainable culture. La ciudad es conocida por su arquitectura moderna, su historia real, su apasionante cultura gastronómica escandinava y su innovadora cultura sostenible. A cidade é conhecida por sua arquitetura moderna, história real, emocionante cultura gastronômica escandinava e cultura sustentável inovadora. Город известен своей современной архитектурой, королевской историей, захватывающей культурой скандинавской кухни и инновационной культурой устойчивого развития.

København ligger langs Sjællands nordlige østkyst, og fra bydelen Amager kan man køre over Øresundsbroen til Sverige. Kopenhagen liegt an der nördlichen Ostküste Seelands, und vom Stadtteil Amager aus können Sie über die Öresundbrücke nach Schweden fahren. Copenhagen lies along Zealand's northern east coast, and from the district of Amager you can drive over the Øresund Bridge to Sweden. Copenhague está situada a lo largo de la costa noreste de Zelanda, y desde el barrio de Amager se puede cruzar en coche el puente de Øresund hasta Suecia. Copenhague est située le long de la côte nord-est de la Zélande et, depuis le quartier d'Amager, vous pouvez traverser le pont de l'Øresund en voiture pour rejoindre la Suède. Copenhague fica ao longo da costa leste norte da Zelândia, e do distrito de Amager você pode dirigir pela ponte Øresund até a Suécia. Копенгаген расположен на северо-восточном побережье Зеландии, а из района Амагер можно проехать через мост Эресунн в Швецию. Der løber en del kanaler igennem København, og byen er derfor forbundet af utallige broer. Durch Kopenhagen verlaufen mehrere Kanäle, und die Stadt ist daher durch unzählige Brücken verbunden. A number of canals run through Copenhagen, and the city is therefore connected by countless bridges. Con varios canales que atraviesan Copenhague, la ciudad está conectada por numerosos puentes. Plusieurs canaux traversent Copenhague et la ville est donc reliée par d'innombrables ponts. Vários canais atravessam Copenhague e, portanto, a cidade é conectada por inúmeras pontes. Через Копенгаген проходит множество каналов, поэтому город соединен бесчисленными мостами. Til trods for at København er kendt for at være cyklisternes by, så har København, som mange andre storbyer, udfordringer med luftforurening. Obwohl Kopenhagen als Fahrradstadt bekannt ist, hat Kopenhagen, wie viele andere Großstädte, Probleme mit der Luftverschmutzung. Despite the fact that Copenhagen is known for being the city of cyclists, Copenhagen, like many other big cities, has challenges with air pollution. A pesar de ser conocida como la ciudad de los ciclistas, Copenhague, como muchas otras grandes ciudades, se enfrenta a problemas de contaminación atmosférica. Pomimo tego, że Kopenhaga jest znana jako miasto rowerzystów, podobnie jak wiele innych dużych miast, boryka się z zanieczyszczeniem powietrza. Apesar de Copenhague ser conhecida por ser a cidade dos ciclistas, Copenhague, como muitas outras grandes cidades, enfrenta desafios com a poluição do ar. Несмотря на то, что Копенгаген известен как город велосипедистов, он, как и многие другие крупные города, сталкивается с проблемой загрязнения воздуха. Derfor er der krav og regler omkring, hvilke biler, der må køre i indre København. Daher gibt es Anforderungen und Regeln, welche Autos in der Innenstadt von Kopenhagen fahren dürfen. Therefore, there are requirements and rules regarding which cars are allowed to drive in inner Copenhagen. Por tanto, hay requisitos y normas sobre qué coches pueden circular por el centro de Copenhague. Portanto, existem requisitos e regras sobre quais carros podem circular no interior de Copenhague. Поэтому существуют требования и правила, по которым автомобилям разрешено ездить в центре Копенгагена. Biler, der forurener for meget, kan få bøder for at køre i København. Autos, die zu viel Umweltverschmutzung verursachen, können für das Fahren in Kopenhagen mit einer Geldstrafe belegt werden. Cars that pollute too much can be fined for driving in Copenhagen. Los coches que contaminen demasiado pueden ser multados por circular en Copenhague. Carros que poluem demais podem ser multados por dirigir em Copenhague. В Копенгагене могут оштрафовать за езду на автомобилях, которые слишком сильно загрязняют окружающую среду.

Mange spændende og kendte danske museer ligger i København. Viele spannende und bekannte dänische Museen befinden sich in Kopenhagen. Many exciting and well-known Danish museums are located in Copenhagen. Muchos museos daneses interesantes y conocidos se encuentran en Copenhague. W Kopenhadze znajduje się wiele ekscytujących i znanych duńskich muzeów. Muitos museus dinamarqueses interessantes e conhecidos estão localizados em Copenhague. Nationalmuseet blev grundlagt i år 1807, og er det vigtigste museum for dansk kultur og historie. Das Nationalmuseum wurde 1807 gegründet und ist das wichtigste Museum für dänische Kultur und Geschichte. The National Museum was founded in 1807, and is the most important museum for Danish culture and history. O Museu Nacional foi fundado em 1807 e é o museu mais importante da cultura e história dinamarquesa. På museet kan man bl.a. Im Museum können Sie unter anderem At the museum you can, among other things, En el museo podrá No museu você pode, entre outras coisas, finde mange oldtidsfund, som fortæller hvilket liv man levede i Danmark for flere 1000 år siden. finden Sie viele antike Funde, die erzählen, wie das Leben in Dänemark vor mehreren tausend Jahren war. find many ancient finds that tell what life was like in Denmark several thousand years ago. encontrar muchos objetos antiguos que nos cuentan cómo era la vida en Dinamarca hace miles de años. On y trouve de nombreux objets anciens qui nous renseignent sur la vie au Danemark il y a 1000 ans. encontre muitos achados antigos que contam como era a vida na Dinamarca há vários milhares de anos. Der er også flere naturhistoriske museer, bl.a. There are also several natural history museums, e.g. También hay varios museos de historia natural, entre ellos Istnieje również kilka muzeów historii naturalnej, w tym Existem também vários museus de história natural, e. Здесь также есть несколько музеев естественной истории, в том числе Geologisk Museum, Zoologisk Museum og Eksperimentariet. Geologisches Museum, Zoologisches Museum und das Experimentarium. Geological Museum, Zoological Museum and the Experimental Museum. Museo Geológico, Museo Zoológico y Centro Experimental. Museu Geológico, Museu Zoológico e Experimentarium.

Der bor mange unge mennesker i København, fordi der er gode muligheder for at tage videregående uddannelser i byen. Viele junge Menschen leben in Kopenhagen, weil es in der Stadt gute Möglichkeiten gibt, eine höhere Ausbildung zu absolvieren. Many young people live in Copenhagen because there are good opportunities to take higher education in the city. Muchos jóvenes viven en Copenhague porque la ciudad ofrece buenas oportunidades para cursar estudios superiores. Muitos jovens moram em Copenhague porque há boas oportunidades para cursar o ensino superior na cidade. Многие молодые люди живут в Копенгагене, потому что в городе есть хорошие возможности для получения высшего образования. Københavns Universitet er naturligvis den største uddannelsesinstitution med næsten 40.000 studerende. Die Universität Kopenhagen ist natürlich die größte Bildungseinrichtung mit fast 40.000 Studenten. The University of Copenhagen is of course the largest educational institution with almost 40,000 students. La Universidad de Copenhague es, por supuesto, la mayor institución educativa, con casi 40.000 estudiantes. A Universidade de Copenhague é obviamente a maior instituição educacional com quase 40.000 alunos. Университет Копенгагена, конечно же, является крупнейшим учебным заведением, в котором обучается почти 40 000 студентов. Det ligger spredt ud over flere lokationer i byen. Es ist auf mehrere Standorte in der Stadt verteilt. It is spread over several locations in the city. Está repartida por varios puntos de la ciudad. Está espalhada por vários locais da cidade. Он расположен в нескольких местах города. Copenhagen Business School udbyder de fleste økonomiske og merkantile videregående uddannelser. Die Copenhagen Business School bietet die meisten wirtschaftlichen und kaufmännischen Hochschulbildungen an. Copenhagen Business School offers most economic and mercantile higher education. La Copenhagen Business School ofrece la mayoría de los programas de enseñanza superior en economía y ciencias empresariales. A Copenhagen Business School oferece o ensino superior mais econômico e mercantil. Копенгагенская бизнес-школа предлагает большинство программ высшего образования в области экономики и бизнеса. Skolen har omkring 20.000 studerende. The school has around 20,000 students. La escuela tiene unos 20.000 alumnos. A escola tem cerca de 20.000 alunos. Derudover findes IT-universitetet, Danmarks Tekniske Universitet, samt to professionshøjskoler og to erhvervsakademier. Hinzu kommen die IT-Universität, die Technical University of Denmark sowie zwei Berufskollegs und zwei Berufsakademien. In addition, there is the IT university, the Technical University of Denmark, as well as two vocational colleges and two vocational academies. Además, está la Universidad de Informática, la Universidad Técnica de Dinamarca, así como dos escuelas universitarias y dos academias de negocios. Ponadto w Danii znajduje się Uniwersytet IT, Politechnika Duńska, a także dwie szkoły wyższe i dwie akademie biznesowe. Além disso, há a universidade de TI, a Universidade Técnica da Dinamarca, bem como duas escolas vocacionais e duas academias vocacionais. Кроме того, в городе есть Университет информационных технологий, Технический университет Дании, а также два университетских колледжа и две бизнес-академии. Der findes også en del kunstneriske og kreative uddannelsesmuligheder i København, bl.a. There are also a number of artistic and creative educational opportunities in Copenhagen, e.g. En Copenhague también hay numerosas oportunidades de formación artística y creativa, entre ellas W Kopenhadze istnieje również wiele możliwości edukacji artystycznej i kreatywnej, w tym Há também uma série de oportunidades educacionais artísticas e criativas em Copenhague, por ex. В Копенгагене также есть множество возможностей для получения художественного и творческого образования, в том числе Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Statens Teaterskole. The Royal Danish Conservatory of Music and the State Theater School. La Real Academia Danesa de Música y la Escuela Nacional de Teatro. O Conservatório Real Dinamarquês de Música e a Escola Estadual de Teatro.

København er Danmarks politiske centrum. Copenhagen is Denmark's political center. Copenhague es el centro político de Dinamarca. Det danske parlament, Folketinget, ligger i København. The Danish parliament, Folketinget, is located in Copenhagen. El Parlamento danés, el Folketing, tiene su sede en Copenhague. O parlamento dinamarquês, Folketinget, está localizado em Copenhague. I Folketinget arbejder de 179 folkevalgte politikere, og herfra behandles lovforslag og vedtages lovændringer. Die 179 gewählten Politiker arbeiten im Folketing, und von hier aus werden Gesetzesvorschläge geprüft und Gesetzesänderungen angenommen. The 179 elected politicians work in the Folketing, and it is from here that legislative proposals are considered and legislative amendments are adopted. Los 179 políticos elegidos trabajan en el Parlamento danés, donde se debaten los proyectos de ley y se aprueban las enmiendas a las leyes. Os 179 políticos eleitos trabalham no Folketing, e é a partir daqui que as propostas legislativas são consideradas e as alterações legislativas são adotadas. 179 избранных политиков работают в датском парламенте, Фолькетинге, где обсуждаются законопроекты и принимаются поправки. Der er offentlig adgang til Folketinget, så hvis man besøger København, kan man komme ind og opleve Folketinget. Das Folketing ist öffentlich zugänglich. Wenn Sie also Kopenhagen besuchen, können Sie hereinkommen und das Folketing erleben. There is public access to the Folketinget, so if you visit Copenhagen, you can come in and experience the Folketinget. El Parlamento está abierto al público, así que si visita Copenhague, puede entrar y conocerlo. Há acesso público ao Folketinget, portanto, se você visitar Copenhague, poderá entrar e experimentar o Folketinget. Датский парламент открыт для публики, поэтому, если вы приехали в Копенгаген, вы можете зайти в него и познакомиться с его работой.

Det var alt for denne episode! That's it for this episode! ¡Eso es todo por este episodio! É isso para este episódio! Это все для этого эпизода! Jeg håber at du er blevet klogere på Danmarks hovedstad, og måske har fået lyst til at besøge København, hvis du ikke allerede har været der. I hope that you have learned more about Denmark's capital, and maybe you have wanted to visit Copenhagen, if you haven't already been there. Espero que haya aprendido más cosas sobre la capital de Dinamarca y que se haya animado a visitar Copenhague si aún no lo ha hecho. Espero que você tenha aprendido mais sobre a capital da Dinamarca, e talvez você queira visitar Copenhague, caso ainda não tenha estado lá. Надеюсь, вы узнали больше о столице Дании и, возможно, вдохновились идеей посетить Копенгаген, если вы еще этого не сделали. Tak fordi du lyttede med. Thanks for listening. Gracias por escucharnos. Obrigado por ouvir.