×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #18 Aalborg

#18 Aalborg

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks fjerdestørste by, Aalborg. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Aalborg ligger i Nordjylland, lige ud til Limfjorden. Med sine 120.000 indbyggere er det Danmarks fjerdestørste by. Byen Aalborg ligger i Aalborg kommune. En person fra Aalborg kaldes for en ”aalborgenser”. Man kan både stave Aalborg med dobbelt a eller med å. I den danske retskrivningsordbog står Aalborg med å, men kommunen selv ønsker at Aalborg staves med dobbelt a. De fleste aalborgensere foretrækker også stavemåden med dobbelt a.

Aalborg blev grundlagt i vikingetiden, men der boede mennesker i Aalborg-området allerede før vikingetiden. På det tidspunkt var byens navn ”Alebu”. Særligt i middelalderen fra omkring 1300-tallet begyndte Aalborg at udvikle sig. Byen skabte en stærk handel, bl.a. med fisk. I 1516 fik Aalborg monopol på salget af saltede sild. På det tidspunkt hørte Norge under Danmark, og meget af fiskefangsten fra Norge blev sejlet til Aalborg, hvorfra det blev solgt til resten af Europa. I denne periode var Aalborg den største by i Jylland. I løbet af 1800-tallet begyndte det at gå ned ad bakke med sildefiskeriet og byen havde nogle årtier med meget økonomisk nedgang.

Hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen at blomstre i Aalborg. Der blev etableret flere meget store virksomheder, bl.a. Aalborg Portland, der producerede cement, og De Danske Spritfabrikker, der producerede spiritus. Da Aalborg helt frem til år 1970 ikke havde noget universitet, blev byen en arbejderby, hvor de fleste indbyggere var beskæftiget med fabriksarbejde og produktion. I dag er flere af de store virksomheder lukket eller flyttet til en anden by, og byen har en stor andel af studerende, der studerer på Aalborg Universitet, som blev etableret i år 1970. I mange af de gamle fabriksområder, har man i dag bygget moderne lejligheder.

Aalborg Portland, den store cementfabrik, ligger dog stadig i Aalborg. Det er faktisk den eneste virksomhed i Danmark, der producerer cement. Netop denne fabrik har været genstand for mange politiske diskussioner den seneste tid, da fabrikken står for 4% af hele Danmarks samlede CO2-udledning.

Aalborg har et aktivt kulturliv, og der findes mange museer og kulturinstitutioner i byen. I den sydlige del af byen finder man det store kunstmuseum, med navnet ”Kunsten museum of modern art Aalborg”. Museet tiltrækker hvert år op mod 100.000 besøgende. Museet blev bygget i slutningen af 1960'erne. Bygningen, der er tegnet af en finsk arkitekt, er fredet. Der findes også tre teatre i Aalborg. Aalborg er kendt for deres ”street art”. På rigtig mange gavle og husmure i Aalborg, er der malet flotte, farverige og kreative kunstværker. Et andet vigtigt kultursted er ”Nordkraft”. Nordkraft er et kulturhus, der er etableret på et gammelt elværk. Det rummer bl.a. læsesale, sportshaller, biograf, koncertsale, restauranter og meget andet. Af andre attraktioner i Aalborg kan blandt andet nævnes Aalborg Zoo, Budolfi Kirke, den gamle bydel i Aalborg, kaldet Hjelmerstad, street food og Lindholm Høje.Danmarks tredjestørste lufthavn ligger blot 6 km nordvest for Aalborg. Lufthavnen hedder ”Aalborg lufthavn”. Lufthavnen blev åbnet helt tilbage i år 1938. Da Danmark blev besat af Tyskland under 2. verdenskrig, var Aalborg lufthavn et afgørende mål for deres invasion. Der flyver en del forskellige flyselskaber fra Aalborg lufthavn. Især ruten fra Aalborg til København er populær, men man kan også flyve direkte til en del europæiske storbyer, samt til mange populære charterdestinationer.

Aalborg er kendt for deres meget aktive natteliv. Helt centralt i byen finder man Jomfru Ane Gade, der blandt lokale ofte blot kaldes ”Gaden”. Jomfru Ane Gade er en 150 meter lang gågade, der udelukkende består af restauranter, værtshuse og diskoteker. Om eftermiddagen kan man få en øl og en bid mad i rolige omgivelser, mens Gaden om natten forvandler sig til én kæmpe fest. Det er ikke kun aalborgensere, der går i byen i Gaden. Udover at danskere fra hele Jylland gerne besøger Gaden, så er den også velbesøgt af norske turister, der bliver tiltrukket af de lave alkoholpriser.

Aalborgs beliggenhed ud til Limfjorden, gør at vandet altid er tæt på, når man befinder sig i Aalborg. Havnefronten er blevet renoveret de seneste år, og bruges meget af aalborgenserne. Der er en stor lystbådehavn i Aalborg, samt et populært havnebad.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks fjerdestørste by, Aalborg. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#18 Aalborg #18 Aalborg #18 Aalborg #18 Aalborg #18 Aalborg #18 Aalborg #18 Aalborg #18 Ольборг #18 Aalborg

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Descargue el episodio aquí.Hola, y bienvenido a "Danés en tus oídos". I denne episode vil jeg fortælle om Danmarks fjerdestørste by, Aalborg. In this episode, I will talk about Denmark's fourth largest city, Aalborg. En este episodio hablaré de la cuarta ciudad más grande de Dinamarca, Aalborg. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast.

Aalborg ligger i Nordjylland, lige ud til Limfjorden. Aalborg is located in North Jutland, right next to the Limfjorden. Aalborg está situada en Jutlandia Septentrional, junto al Limfjord. Med sine 120.000 indbyggere er det Danmarks fjerdestørste by. With its 120,000 inhabitants, it is Denmark's fourth largest city. Con 120.000 habitantes, es la cuarta ciudad más grande de Dinamarca. Byen Aalborg ligger i Aalborg kommune. The city of Aalborg is located in Aalborg municipality. La ciudad de Aalborg está situada en el municipio de Aalborg. En person fra Aalborg kaldes for en ”aalborgenser”. Eine Person aus Aalborg wird als "Aalborgite" bezeichnet. A person from Aalborg is called an "Aalborgenser". Una persona de Aalborg se denomina "ciudadano de Aalborg". Man kan både stave Aalborg med dobbelt a eller med å. I den danske retskrivningsordbog står Aalborg med å, men kommunen selv ønsker at Aalborg staves med dobbelt a. De fleste aalborgensere foretrækker også stavemåden med dobbelt a. Aalborg kann entweder mit Doppel-a oder mit å geschrieben werden. Im dänischen Rechtschreibwörterbuch wird Aalborg mit "å" geschrieben, aber die Gemeinde selbst zieht es vor, Aalborg mit einem doppelten "a" zu schreiben. You can spell Aalborg with a double a or with å. In the Danish spelling dictionary, Aalborg stands for å, but the municipality itself wants Aalborg to be spelled with a double a. Most Aalborg residents also prefer the spelling with a double a. Aalborg puede escribirse con doble a o con å. En el diccionario ortográfico danés, Aalborg se escribe con å, pero el propio municipio quiere que Aalborg se escriba con doble a. La mayoría de los habitantes de Aalborg también prefieren la grafía con doble a.

Aalborg blev grundlagt i vikingetiden, men der boede mennesker i Aalborg-området allerede før vikingetiden. Aalborg wurde in der Wikingerzeit gegründet, aber die Menschen lebten schon vor der Wikingerzeit in der Gegend um Aalborg. Aalborg was founded in the Viking Age, but people lived in the Aalborg area even before the Viking Age. Aalborg se fundó en la época vikinga, pero ya antes vivía gente en la zona. På det tidspunkt var byens navn ”Alebu”. At that time the city's name was "Alebu". En aquella época, el nombre de la ciudad era "Alebu". Særligt i middelalderen fra omkring 1300-tallet begyndte Aalborg at udvikle sig. Especially in the Middle Ages from around the 14th century, Aalborg began to develop. Sobre todo en la Edad Media, a partir del siglo XIV aproximadamente, Aalborg comenzó a desarrollarse. Byen skabte en stærk handel, bl.a. Die Stadt hat einen starken Handel aufgebaut, darunter The city created a strong trade, i.a. La ciudad creó un comercio fuerte, que incluía med fisk. with fish. con pescado. I 1516 fik Aalborg monopol på salget af saltede sild. Im Jahr 1516 erhielt Aalborg das Monopol für den Verkauf von gesalzenem Hering. In 1516, Aalborg got a monopoly on the sale of salted herring. En 1516, se concedió a Aalborg el monopolio de la venta de arenque salado. På det tidspunkt hørte Norge under Danmark, og meget af fiskefangsten fra Norge blev sejlet til Aalborg, hvorfra det blev solgt til resten af Europa. Damals gehörte Norwegen zu Dänemark, und ein Großteil des norwegischen Fischfangs wurde nach Aalborg geschifft, von wo aus er an den Rest Europas verkauft wurde. At that time, Norway belonged to Denmark, and much of the fish catch from Norway was sailed to Aalborg, from where it was sold to the rest of Europe. En aquella época, Noruega formaba parte de Dinamarca, y gran parte de la pesca noruega se transportaba a Aalborg, desde donde se vendía al resto de Europa. I denne periode var Aalborg den største by i Jylland. During this period, Aalborg was the largest city in Jutland. Durante este periodo, Aalborg fue la ciudad más grande de Jutlandia. I løbet af 1800-tallet begyndte det at gå ned ad bakke med sildefiskeriet og byen havde nogle årtier med meget økonomisk nedgang. In den 1800er Jahren begann der Niedergang der Heringsfischerei, und die Stadt erlebte einige Jahrzehnte lang einen schweren wirtschaftlichen Abschwung. During the 19th century, things started to go downhill with the herring fishery and the town had a few decades of great economic decline. Durante el siglo XIX, la pesca del arenque empezó a declinar y la ciudad sufrió unas décadas de grave declive económico.

Hen mod slutningen af 1800-tallet begyndte industrialiseringen at blomstre i Aalborg. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begann die Industrialisierung in Aalborg zu florieren. Towards the end of the 19th century, industrialization began to flourish in Aalborg. Hacia finales del siglo XIX, la industrialización comenzó a florecer en Aalborg. Der blev etableret flere meget store virksomheder, bl.a. Mehrere sehr große Unternehmen wurden gegründet, darunter Several very large companies were established, i.a. Se crearon varias empresas muy grandes, entre ellas Aalborg Portland, der producerede cement, og De Danske Spritfabrikker, der producerede spiritus. Aalborg Portland, das Zement herstellte, und De Danske Spritfabrikker, das Spirituosen produzierte. Aalborg Portland, which produced cement, and De Danske Spritfabrikker, which produced spirits. Aalborg Portland, que fabrica cemento, y De Danske Spritfabrikker, que produce bebidas alcohólicas. Da Aalborg helt frem til år 1970 ikke havde noget universitet, blev byen en arbejderby, hvor de fleste indbyggere var beskæftiget med fabriksarbejde og produktion. Da Aalborg bis 1970 keine Universität besaß, wurde die Stadt zu einer Arbeiterstadt, in der die meisten Einwohner in der Fabrikarbeit und Produktion beschäftigt waren. Since Aalborg had no university until 1970, the city became a workers' town, where most of the inhabitants were employed in factory work and production. Como Aalborg no tuvo universidad hasta 1970, la ciudad se convirtió en una urbe obrera, con la mayoría de sus habitantes dedicados al trabajo en fábricas y a la producción. I dag er flere af de store virksomheder lukket eller flyttet til en anden by, og byen har en stor andel af studerende, der studerer på Aalborg Universitet, som blev etableret i år 1970. Heute haben mehrere der großen Unternehmen geschlossen oder sind in eine andere Stadt umgezogen, und die Stadt hat einen hohen Anteil an Studenten, die an der 1970 gegründeten Universität Aalborg studieren. Today, several of the large companies have closed or moved to another city, and the city has a large proportion of students who study at Aalborg University, which was established in 1970. En la actualidad, varias de las principales empresas han cerrado o se han trasladado a otra ciudad, y la ciudad cuenta con una elevada proporción de alumnos que estudian en la Universidad de Aalborg, creada en 1970. I mange af de gamle fabriksområder, har man i dag bygget moderne lejligheder. In vielen der alten Fabrikgebiete wurden moderne Wohnungen gebaut. In many of the old factory areas, modern apartments have been built today. En muchas de las antiguas zonas fabriles se han construido modernos apartamentos.

Aalborg Portland, den store cementfabrik, ligger dog stadig i Aalborg. Aalborg Portland, die große Zementfabrik, befindet sich jedoch weiterhin in Aalborg. However, Aalborg Portland, the large cement factory, is still located in Aalborg. Sin embargo, Aalborg Portland, la gran fábrica de cemento, sigue ubicada en Aalborg. Det er faktisk den eneste virksomhed i Danmark, der producerer cement. Es ist sogar das einzige Unternehmen in Dänemark, das Zement herstellt. It is actually the only company in Denmark that produces cement. De hecho, es la única empresa de Dinamarca que produce cemento. Netop denne fabrik har været genstand for mange politiske diskussioner den seneste tid, da fabrikken står for 4% af hele Danmarks samlede CO2-udledning. Diese Fabrik war in letzter Zeit Gegenstand vieler politischer Diskussionen, da sie für 4 % der gesamten CO2-Emissionen Dänemarks verantwortlich ist. This particular factory has been the subject of many political discussions recently, as the factory accounts for 4% of Denmark's total CO2 emissions. Esta fábrica en concreto ha sido objeto de gran debate político recientemente, ya que representa el 4% de las emisiones totales de CO2 de Dinamarca.

Aalborg har et aktivt kulturliv, og der findes mange museer og kulturinstitutioner i byen. Aalborg hat ein reges kulturelles Leben, und es gibt viele Museen und kulturelle Einrichtungen in der Stadt. Aalborg has an active cultural life, and there are many museums and cultural institutions in the city. Aalborg tiene una activa vida cultural y en la ciudad hay numerosos museos e instituciones culturales. I den sydlige del af byen finder man det store kunstmuseum, med navnet ”Kunsten museum of modern art Aalborg”. Im südlichen Teil der Stadt befindet sich das große Kunstmuseum "Kunsten museum of modern art Aalborg". In the southern part of the city you will find the large art museum, with the name "Kunsten museum of modern art Aalborg". En la parte sur de la ciudad se encuentra el gran museo de arte, llamado "Kunsten museum of modern art Aalborg". Museet tiltrækker hvert år op mod 100.000 besøgende. Das Museum zieht jedes Jahr bis zu 100.000 Besucher an. The museum attracts up to 100,000 visitors each year. El museo atrae hasta 100.000 visitantes al año. Museet blev bygget i slutningen af 1960'erne. Das Museum wurde in den späten 1960er Jahren gebaut. The museum was built in the late 1960s. El museo se construyó a finales de la década de 1960. Bygningen, der er tegnet af en finsk arkitekt, er fredet. Das Gebäude, das von einem finnischen Architekten entworfen wurde, steht unter Denkmalschutz. The building, designed by a Finnish architect, is listed. El edificio, diseñado por un arquitecto finlandés, está protegido. Der findes også tre teatre i Aalborg. Außerdem gibt es drei Theater in Aalborg. There are also three theaters in Aalborg. También hay tres teatros en Aalborg. Aalborg er kendt for deres ”street art”. Aalborg ist bekannt für seine Straßenkunst. Aalborg is known for their "street art". Aalborg es conocida por su arte callejero. På rigtig mange gavle og husmure i Aalborg, er der malet flotte, farverige og kreative kunstværker. Viele Giebel und Hauswände in Aalborg sind mit schönen, bunten und kreativen Kunstwerken bemalt. Beautiful, colorful and creative works of art have been painted on many gables and house walls in Aalborg. Muchos frontones y paredes de casas de Aalborg se han pintado con bellas, coloridas y creativas obras de arte. Et andet vigtigt kultursted er ”Nordkraft”. Ein weiteres wichtiges Kulturzentrum ist "Nordkraft". Another important cultural site is "Nordkraft". Otro importante centro cultural es "Nordkraft". Nordkraft er et kulturhus, der er etableret på et gammelt elværk. Nordkraft ist ein Kulturzentrum, das in einem alten Kraftwerk untergebracht ist. Nordkraft is a cultural center established on an old power plant. Nordkraft es un centro cultural establecido en el emplazamiento de una antigua central eléctrica. Det rummer bl.a. Sie umfasst It contains, among other things, Incluye læsesale, sportshaller, biograf, koncertsale, restauranter og meget andet. reading rooms, sports halls, cinema, concert halls, restaurants and much more. salas de lectura, pabellones deportivos, cines, salas de conciertos, restaurantes y mucho más. Af andre attraktioner i Aalborg kan blandt andet nævnes Aalborg Zoo, Budolfi Kirke, den gamle bydel i Aalborg, kaldet Hjelmerstad, street food og Lindholm Høje.Danmarks tredjestørste lufthavn ligger blot 6 km nordvest for Aalborg. Weitere Attraktionen in Aalborg sind der Zoo von Aalborg, die Budolfi-Kirche, die Altstadt von Aalborg, Hjelmerstad genannt, Straßenrestaurants und Lindholm Høje. 6 Kilometer nordwestlich von Aalborg befindet sich der drittgrößte Flughafen Dänemarks. Other attractions in Aalborg include Aalborg Zoo, Budolfi Church, the old town in Aalborg, called Hjelmerstad, street food and Lindholm Høje. Denmark's third largest airport is just 6 km northwest of Aalborg. Otras atracciones de Aalborg son el zoo de Aalborg, la iglesia de Budolfi, el casco antiguo de Aalborg, llamado Hjelmerstad, la comida callejera y Lindholm Høje.El tercer aeropuerto más grande de Dinamarca se encuentra a sólo 6 kilómetros al noroeste de Aalborg. Lufthavnen hedder ”Aalborg lufthavn”. The airport is called "Aalborg airport". El aeropuerto se llama "Aeropuerto de Aalborg". Lufthavnen blev åbnet helt tilbage i år 1938. Der Flughafen wurde bereits 1938 eröffnet. The airport was opened way back in 1938. El aeropuerto se inauguró en 1938. Da Danmark blev besat af Tyskland under 2. verdenskrig, var Aalborg lufthavn et afgørende mål for deres invasion. Als Dänemark im Zweiten Weltkrieg von Deutschland besetzt wurde, war der Flughafen Aalborg ein wichtiges Ziel der Invasion. When Denmark was occupied by Germany during World War II, Aalborg airport was a decisive target for their invasion. Cuando Dinamarca fue ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, el aeropuerto de Aalborg fue un objetivo clave de su invasión. Der flyver en del forskellige flyselskaber fra Aalborg lufthavn. Der Flughafen Aalborg wird von einer Reihe von Fluggesellschaften angeflogen. A number of different airlines fly from Aalborg Airport. Varias compañías aéreas vuelan desde el aeropuerto de Aalborg. Især ruten fra Aalborg til København er populær, men man kan også flyve direkte til en del europæiske storbyer, samt til mange populære charterdestinationer. Besonders beliebt ist die Strecke von Aalborg nach Kopenhagen, aber es gibt auch Direktflüge in eine Reihe von europäischen Großstädten sowie zu vielen beliebten Charterzielen. The route from Aalborg to Copenhagen in particular is popular, but you can also fly directly to a number of European cities, as well as to many popular charter destinations. La ruta de Aalborg a Copenhague es especialmente popular, pero también puede volar directamente a varias de las principales ciudades europeas, así como a muchos destinos chárter populares.

Aalborg er kendt for deres meget aktive natteliv. Aalborg is known for its very active nightlife. Aalborg es conocida por su activa vida nocturna. Helt centralt i byen finder man Jomfru Ane Gade, der blandt lokale ofte blot kaldes ”Gaden”. Im Zentrum der Stadt liegt die Jomfru Ane Gade, die von den Einheimischen oft als "Die Straße" bezeichnet wird. Right in the center of the city you will find Jomfru Ane Gade, which among locals is often simply called "Gaden". En el mismo centro de la ciudad se encuentra Jomfru Ane Gade, a menudo denominada por los lugareños simplemente "La Calle". Jomfru Ane Gade er en 150 meter lang gågade, der udelukkende består af restauranter, værtshuse og diskoteker. Jomfru Ane Gade ist eine 150 Meter lange Fußgängerzone, in der sich ausschließlich Restaurants, Kneipen und Diskotheken befinden. Jomfru Ane Gade is a 150 meter long pedestrian street that consists exclusively of restaurants, pubs and discotheques. Jomfru Ane Gade es una calle peatonal de 150 metros de largo formada en su totalidad por restaurantes, pubs y discotecas. Om eftermiddagen kan man få en øl og en bid mad i rolige omgivelser, mens Gaden om natten forvandler sig til én kæmpe fest. Nachmittags kann man in ruhiger Umgebung ein Bier trinken und einen Happen essen, während sich die Straße abends in eine riesige Party verwandelt. In the afternoon you can have a beer and a bite to eat in quiet surroundings, while at night the street transforms into one huge party. Por la tarde se puede disfrutar de una cerveza y un bocado en un ambiente tranquilo, mientras que por la noche la calle se convierte en una gran fiesta. Det er ikke kun aalborgensere, der går i byen i Gaden. In Gaden gehen nicht nur die Aalborger auf die Straße. It is not only Aalborg residents who go to town in Gaden. En Gaden no sólo sale gente de Aalborg. Udover at danskere fra hele Jylland gerne besøger Gaden, så er den også velbesøgt af norske turister, der bliver tiltrukket af de lave alkoholpriser. Neben Dänen aus ganz Jütland ist Gaden auch bei norwegischen Touristen beliebt, die von den niedrigen Alkoholpreisen angezogen werden. In addition to the fact that Danes from all over Jutland like to visit Gaden, it is also well visited by Norwegian tourists who are attracted by the low alcohol prices. Además de daneses de toda Jutlandia, Gaden también es popular entre los turistas noruegos, atraídos por los bajos precios del alcohol.

Aalborgs beliggenhed ud til Limfjorden, gør at vandet altid er tæt på, når man befinder sig i Aalborg. Die Lage Aalborgs am Limfjord bedeutet, dass das Wasser immer in der Nähe ist, wenn Sie in Aalborg sind. Aalborg's location next to the Limfjord means that the water is always close by when you are in Aalborg. La ubicación de Aalborg en el Limfjord significa que el agua está siempre cerca cuando se está en Aalborg. Havnefronten er blevet renoveret de seneste år, og bruges meget af aalborgenserne. Die Hafenfront wurde in den letzten Jahren renoviert und wird von den Einwohnern Aalborgs rege genutzt. The harbor front has been renovated in recent years and is used a lot by the people of Aalborg. Der er en stor lystbådehavn i Aalborg, samt et populært havnebad. In Aalborg gibt es einen großen Jachthafen und ein beliebtes Hafenbad. There is a large marina in Aalborg, as well as a popular harbor bath. En Aalborg hay un gran puerto deportivo, así como un popular baño en el puerto.

Det var alt for denne episode. Das war's für diese Folge. That's it for this episode. Eso es todo por este episodio. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks fjerdestørste by, Aalborg. Ich hoffe, Sie haben mehr über Aalborg, die viertgrößte Stadt Dänemarks, erfahren. I hope you have learned more about Denmark's fourth largest city, Aalborg. Espero que haya aprendido algo más sobre la cuarta ciudad más grande de Dinamarca, Aalborg. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Sie können den Podcast unter www.buymeacoff.ee/danskioererne unterstützen. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med! Danke, dass Sie zugehört haben! Gracias por escucharnos.