×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #17 Lakrids

#17 Lakrids

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om en af de mest populære typer slik i Danmark, nemlig lakrids. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Lakrids er en af de mest populære typer slik i Danmark. Danskerne er ikke det eneste folkefærd, der er glade for lakrids, men i Danmark spiser vi gerne saltlakrids, mens de fleste andre lakrids-spisende lande foretrækker sød lakrids. Men lakrids er faktisk slet ikke en dansk opfindelse, så hvordan er det endt med at være så populært i netop Danmark?

Lakrids produceres af saften fra lakridsplantens rødder. Planten vokser i Nordafrika og Mellemøsten, og det er også i dette område man først begyndte at producere lakrids. Der er faktisk tegn, der tyder på at man begyndte at producere lakrids allerede 2300 år før vores tidsregning. Igennem mange tusind år, er lakrids blevet brugt som medicin. I det gamle Grækenland brugte man lakrids til at behandle hoste og ondt i halsen. I dag har videnskaben bevist, at lakrids rent faktisk har en positiv effekt på hoste og halssmerter, og lakrids er en meget almindelig ingrediens i hostesaft og halspastiller. Lakrids er både hostestillende og har en antiinflammatorisk effekt.I 1800-tallet begyndte flere sydeuropæiske lande at bruge lakrids som slik, frem for lægemiddel. Lakrids blev tilgængeligt på det danske marked omkring år 1900. Der blev både produceret hårde lakridsprodukter, så som halspastiller, som var tiltænkt som lægemiddel, men senere blev der også produceret bløde lakridsprodukter, som især børn spiste som slik. De første årtier med lakrids på det danske marked, var de dominerende producenter bl.a. Ga-Jol, Pingvin Lakrids og Galle & Jessen.

I 2007 kom en ny virksomhed på banen med et helt nyt udvalg af lakridsprodukter. Den nyetablerede lakridsproducent kaldte sig ”Lakrids by Bülow”. Bag virksomheden står danskeren Johan Bülow, der altid har elsket lakrids og ønskede at gøre lakrids mere populært i Danmark. Med tiden er det blevet til mange kreative lakridsprodukter, især Bülows lakridskugler, der er overtrukket med chokolade, er utroligt populære.

Selvom lakrids smager dejligt og kan være gavnligt imod hoste, så skal man passe på ikke at spise alt for store mængder lakrids. For meget lakrids kan give ondt i maven. Forskning har også vist, at hvis man spiser meget store mængder lakrids i en længere periode, så kan det faktisk skabe forhøjet blodtryk. Som danskerne siger: ”alt med måde”. Det betyder, at man ikke skal overdrive, men holde sig på et moderat niveau.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på lakrids. De fleste danskere har en sød tand og er glad for lakrids, så hvis du skal give en lille gave til en dansker, så er noget god lakrids et rigtig godt bud. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med.

#17 Lakrids #17 Lakritze #17 Licorice Regaliz #17 #17 Liquirizia #17 Zoethout #17 Alcaçuz #17 Lakrits #17 Лакриця

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Descarga el episodio aquí.Hola, y bienvenidos a "Danés en tus oídos". I denne episode vil jeg fortælle om en af de mest populære typer slik i Danmark, nemlig lakrids. In this episode, I will talk about one of the most popular types of candy in Denmark, licorice. En este episodio hablaré de uno de los dulces más populares de Dinamarca, el regaliz. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Puede encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast.

Lakrids er en af de mest populære typer slik i Danmark. Licorice is one of the most popular types of sweets in Denmark. El regaliz es uno de los dulces más populares en Dinamarca. Danskerne er ikke det eneste folkefærd, der er glade for lakrids, men i Danmark spiser vi gerne saltlakrids, mens de fleste andre lakrids-spisende lande foretrækker sød lakrids. Die Dänen sind nicht die einzigen, die Lakritz lieben, aber in Dänemark essen wir gerne salziges Lakritz, während die meisten anderen Länder, die Lakritz essen, süßes Lakritz bevorzugen. The Danes are not the only people who like licorice, but in Denmark we like to eat salty licorice, while most other licorice-eating countries prefer sweet licorice. Los daneses no son los únicos amantes del regaliz, pero en Dinamarca nos gusta comer regaliz salado, mientras que la mayoría de los demás países consumidores de regaliz prefieren el dulce. Men lakrids er faktisk slet ikke en dansk opfindelse, så hvordan er det endt med at være så populært i netop Danmark? Aber Lakritz ist eigentlich keine dänische Erfindung, wie kam es also zu seiner Beliebtheit in Dänemark? But licorice is actually not a Danish invention at all, so how did it end up being so popular in Denmark in particular? Pero el regaliz no es en realidad un invento danés, así que ¿cómo acabó siendo tan popular en Dinamarca?

Lakrids produceres af saften fra lakridsplantens rødder. Lakritze wird aus dem Saft der Wurzeln der Süßholzpflanze gewonnen. Licorice is produced from the juice from the roots of the licorice plant. El regaliz se produce a partir de la savia de las raíces de la planta del regaliz. Planten vokser i Nordafrika og Mellemøsten, og det er også i dette område man først begyndte at producere lakrids. Die Pflanze wächst in Nordafrika und im Nahen Osten, wo auch das erste Lakritz hergestellt wurde. The plant grows in North Africa and the Middle East, and it is also in this area that licorice first began to be produced. La planta crece en el norte de África y Oriente Próximo, donde también se inició la producción de regaliz. Der er faktisk tegn, der tyder på at man begyndte at producere lakrids allerede 2300 år før vores tidsregning. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass die Lakritzproduktion bereits 2300 v. Chr. begann. There are actually signs that suggest that people began to produce licorice as early as 2300 years before our era. De hecho, hay pruebas que sugieren que la gente empezó a producir regaliz ya en el 2300 a.C. Igennem mange tusind år, er lakrids blevet brugt som medicin. Seit Tausenden von Jahren wird Lakritze als Medizin verwendet. For thousands of years, licorice has been used as medicine. Desde hace miles de años, el regaliz se utiliza como medicamento. I det gamle Grækenland brugte man lakrids til at behandle hoste og ondt i halsen. Im antiken Griechenland wurde Lakritze zur Behandlung von Husten und Halsschmerzen verwendet. In ancient Greece, licorice was used to treat coughs and sore throats. En la antigua Grecia, el regaliz se utilizaba para tratar la tos y el dolor de garganta. I dag har videnskaben bevist, at lakrids rent faktisk har en positiv effekt på hoste og halssmerter, og lakrids er en meget almindelig ingrediens i hostesaft og halspastiller. Heute hat die Wissenschaft bewiesen, dass Lakritze tatsächlich eine positive Wirkung auf Husten und Halsschmerzen hat, und Lakritze ist eine sehr häufige Zutat in Hustensäften und Halsbonbons. Today, science has proven that licorice actually has a positive effect on coughs and sore throats, and licorice is a very common ingredient in cough syrups and throat lozenges. Hoy en día, la ciencia ha demostrado que el regaliz tiene un efecto positivo sobre la tos y el dolor de garganta, y es un ingrediente muy común en jarabes para la tos y pastillas para la garganta. Lakrids er både hostestillende og har en antiinflammatorisk effekt.I 1800-tallet begyndte flere sydeuropæiske lande at bruge lakrids som slik, frem for lægemiddel. Lakritze wirkt sowohl hustenstillend als auch entzündungshemmend, und um 1800 begannen mehrere südeuropäische Länder, Lakritze eher als Süßigkeit denn als Arzneimittel zu verwenden. Licorice is both a cough suppressant and has an anti-inflammatory effect. In the 19th century, several southern European countries began to use licorice as a candy, rather than a medicine. En el siglo XIX, varios países del sur de Europa empezaron a utilizar el regaliz como caramelo y no como medicamento. Lakrids blev tilgængeligt på det danske marked omkring år 1900. Lakritze wurde um 1900 auf dem dänischen Markt verfügbar. Licorice became available on the Danish market around the year 1900. El regaliz empezó a comercializarse en Dinamarca hacia 1900. Der blev både produceret hårde lakridsprodukter, så som halspastiller, som var tiltænkt som lægemiddel, men senere blev der også produceret bløde lakridsprodukter, som især børn spiste som slik. Es wurden sowohl harte Lakritzprodukte hergestellt, wie z. B. Halsbonbons, die als Medizin gedacht waren, aber später auch weiche Lakritzprodukte, die vor allem von Kindern als Süßigkeiten gegessen wurden. Both hard licorice products were produced, such as throat lozenges, which were intended as medicine, but later soft licorice products were also produced, which especially children ate as sweets. Se fabricaban productos de regaliz duro, como pastillas para la garganta, que se destinaban a la medicina, pero más tarde también se fabricaron productos de regaliz blando, que se comían como golosinas, sobre todo los niños. De første årtier med lakrids på det danske marked, var de dominerende producenter bl.a. In den ersten Jahrzehnten der Lakritzproduktion auf dem dänischen Markt waren die wichtigsten Hersteller In the first decades of licorice on the Danish market, the dominant producers were i.a. En las primeras décadas del regaliz en el mercado danés, los productores dominantes eran Ga-Jol, Pingvin Lakrids og Galle & Jessen. Ga-Jol, Pingvin Licorice and Galle & Jessen. Ga-Jol, Penguin Liquorice y Galle & Jessen.

I 2007 kom en ny virksomhed på banen med et helt nyt udvalg af lakridsprodukter. Im Jahr 2007 trat ein neues Unternehmen mit einer ganz neuen Palette von Lakritzprodukten auf den Plan. In 2007, a new company came on the scene with a completely new range of licorice products. En 2007, una nueva empresa entró en escena con toda una nueva gama de productos de regaliz. Den nyetablerede lakridsproducent kaldte sig ”Lakrids by Bülow”. The newly established licorice producer called itself "Licorice by Bülow". El nuevo fabricante de regaliz se autodenominó "Lakrids by Bülow". Bag virksomheden står danskeren Johan Bülow, der altid har elsket lakrids og ønskede at gøre lakrids mere populært i Danmark. Hinter dem Unternehmen steht der Däne Johan Bülow, der Lakritz schon immer geliebt hat und Lakritz in Dänemark populärer machen wollte. Behind the company is the Dane Johan Bülow, who has always loved licorice and wanted to make licorice more popular in Denmark. Detrás de la empresa está el danés Johan Bülow, a quien siempre le ha gustado el regaliz y quería hacerlo más popular en Dinamarca. Med tiden er det blevet til mange kreative lakridsprodukter, især Bülows lakridskugler, der er overtrukket med chokolade, er utroligt populære. Im Laufe der Zeit sind viele kreative Lakritzprodukte entstanden, wobei die Bülow'schen Lakritzkugeln mit Schokoladenüberzug besonders beliebt sind. Over time, it has turned into many creative licorice products, Bülow's chocolate-coated licorice balls in particular are incredibly popular. Con el tiempo, se han creado muchos productos de regaliz creativos, siendo especialmente populares las bolas de regaliz recubiertas de chocolate de Bülow.

Selvom lakrids smager dejligt og kan være gavnligt imod hoste, så skal man passe på ikke at spise alt for store mængder lakrids. Obwohl Lakritze gut schmeckt und bei Husten helfen kann, sollte man nicht zu viel Lakritze essen. Although licorice tastes great and can be beneficial against coughs, care must be taken not to eat excessive amounts of licorice. Aunque el regaliz es delicioso y puede ser beneficioso para la tos, hay que tener cuidado de no comer cantidades excesivas. For meget lakrids kan give ondt i maven. Too much licorice can cause an upset stomach. Demasiado regaliz puede causar molestias estomacales. Forskning har også vist, at hvis man spiser meget store mængder lakrids i en længere periode, så kan det faktisk skabe forhøjet blodtryk. Research has also shown that if you eat very large amounts of licorice for a long period of time, it can actually cause high blood pressure. Las investigaciones también han demostrado que comer grandes cantidades de regaliz durante un largo periodo de tiempo puede provocar hipertensión. Som danskerne siger: ”alt med måde”. Wie die Dänen sagen: "Alles in Maßen". As the Danes say: "everything in moderation". Como dicen los daneses: "todo con moderación". Det betyder, at man ikke skal overdrive, men holde sig på et moderat niveau. Das bedeutet, dass man es nicht übertreiben sollte, sondern sich auf einem moderaten Niveau bewegen sollte. This means that you should not exaggerate, but stay at a moderate level. Esto significa no excederse, sino mantenerse en un nivel moderado.

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. Eso es todo por este episodio. Jeg håber du er blevet klogere på lakrids. I hope you have learned more about licorice. Espero que haya aprendido más sobre el regaliz. De fleste danskere har en sød tand og er glad for lakrids, så hvis du skal give en lille gave til en dansker, så er noget god lakrids et rigtig godt bud. Die meisten Dänen sind eine Naschkatze und lieben Lakritz. Wenn Sie also einem Dänen ein kleines Geschenk machen wollen, ist ein gutes Lakritz eine gute Idee. Most Danes have a sweet tooth and are fond of licorice, so if you have to give a small gift to a Dane, some good licorice is a really good idea. La mayoría de los daneses son golosos y les encanta el regaliz, así que si tienes que hacer un pequeño regalo a un danés, un buen regaliz es una buena idea. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. You can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Puedes apoyar el podcast en www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med. Thank you for listening in.