×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #15 1. maj i Danmark

#15 1. maj i Danmark

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Om lidt er det den 1. maj, og dermed også arbejdernes internationale kampdag. I denne episode vil jeg fortælle lidt om historien bag denne dag og hvilke traditioner, der er forbundet med denne dag i Danmark. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside.

Den 1. maj fejres over hele verden ”arbejdernes internationale kampdag”. I gamle dage var en arbejder en person, der arbejdede på en fabrik. En arbejder kaldes i dag ofte for en ”lønmodtager”. En arbejder er en person, der får løn for at udføre et arbejde for andre, og ikke nødvendigvis på en fabrik. Arbejdernes internationale kampdag blev for første gang fejret i Danmark i år 1890, men faktisk stammer traditionen fra Australien. Her krævede arbejderne 8-timers arbejdsdag, og de steder det blev indført holdt arbejderne en stor festdag én gang om året. Ideen om at holde en festdag til fordel for en 8-timers arbejdsdag spredte sig herefter til USA og Europa. I år 1889 blev det besluttet i Paris, at den officielle dato for arbejdernes internationale kampdag skulle være den 1. maj. Allerede året efter, i 1890, blev arbejdernes internationale kampdag fejret i Danmark for første gang.

Det var ikke uden problemer, da arbejdernes internationale kampdag skulle afholdes for første gang i Danmark. Først og fremmest nægtede både de private og de offentlige arbejdsgivere, at give deres medarbejdere fri fra arbejde den 1. maj. Faktisk truede de med at fyre de ansatte, der ikke mødte op på arbejde den 1. maj. Derudover stillede politiet i København strenge krav til arrangørerne bag kampdagen. Politiet besluttede at forsamlingen ikke måtte gå igennem gaderne, og ikke måtte gå med flag og faner og råbe politiske budskaber. De måtte kun opholde sig i det nordlige hjørne af Fælledparken. Fælledparken er en meget stor grøn park i København. Politiet besluttede desuden, at der ikke måtte serveres alkohol, at arrangementet skulle afholdes mellem klokken 15 og 18 og at der ikke måtte snakkes om andre emner, end indførelsen af 8-timers arbejdsdag. Til trods for alle disse udfordringer mødte der 30.-40.000 mennesker op til den allerførste kampdag i Fælledparken. Der var opstillet nogle røde faner i udkanten af parken, og deltagerne fik udleveret et lille hæfte med en sangtekst. På mange af bannerne stod sloganet ”8 timers arbejde – 8 timers frihed – 8 timers hvile”. De borgerlige partier og pressen havde frygtet et decideret oprør, men det var et meget fredeligt arrangement.

De første årtier var det primære emne på dagsordenen at indføre 8-timers arbejdsdag. I år 1900, da man fejrede arbejdernes internationale kampdag for 11. gang i Danmark, tillod politiet for første gang, at den store forsamling på mere end 50.000 mennesker måtte vandre gennem København. I starten af 1900-tallet udviklede kampdagen sig mere og mere til en festdag. Mens fagforeningsbevægelsen opførte sig efter reglerne til kampdagen, brugte den yngre generation dagen til at gøre mere oprør. Bl.a. ved at skrive provokerende tekster på deres bannere. I år 1920, hele 30 år efter at den første kampdag blev afholdt i Danmark, med 8-timers arbejdsdag som deres vigtigste mærkesag, blev arbejdernes ønske endeligt hørt. Fra den 1. januar år 1920 blev der indført 8-timers arbejdsdag i Danmark.

Herefter blev kampdagen brugt til at fremføre andre vigtige budskaber. I 1930'erne var der økonomisk krise i Danmark og utroligt mange mennesker var arbejdsløse. Kampdagen i år 1933 havde mere end 100.000 deltagere, og for første gang havde børnene i København fri fra skole, og kunne deltage sammen med deres forældre. På mange af deltagernes bannere stod der ”landets arbejdsløse kræver arbejde”.

Under 2. verdenskrig blev der ikke afholdt de kæmpestore festlige forsamlinger, som ellers var blevet en tradition. På grund af krigen blev der afholdt små, lokale indendørs arrangementer. I 1960'erne og 1970'erne blev der oprettet nye politiske partier på venstrefløjen, og de begyndte også at involvere sig i kampdagen.

I dag bliver arbejdernes internationale kampdag stadig fejret den 1. maj i Fælledparken i København. Men kampdagen bliver fejret i stort set alle større byer i Danmark. Ofte i den lokale park. Nogle arbejdere får fri fra arbejde den 1. maj, enten hele dagen eller halvdelen af dagen. Det er dog ikke en officiel helligdag. Til kampdagen synger man ofte sange, der bliver holdt taler, man diskuterer politiske emner og snakker om udfordringer på arbejdsmarkedet og om arbejderes vilkår. De sange man synger, har et politisk budskab. De mest kendte 1. maj-sange har titlerne, ”internationale”, ”tak tillidsmand” og ”kringsat af fjender”. Du kan finde teksten til disse sange, ved at søge på Google. Talerne til 1. maj afholdes ofte af politikere og af personer fra fagforeningsmiljøet. Det er typisk politikere fra venstrefløjen, der taler den 1. maj.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på hvordan man markerer arbejdernes internationale kampdag i Danmark. Der er altså en helt særlig grund til, at du den 1. maj kan se røde faner og politiske budskaber i bybilledet. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#15 1. maj i Danmark #15 1. Mai in Dänemark #15 May 1 in Denmark #15 de mayo en Dinamarca #15 1 mei in Denemarken #15 1 maja w Danii #15 1 de maio na Dinamarca #15 1 мая в Дании #15 1 maj i Danmark

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". Om lidt er det den 1. maj, og dermed også arbejdernes internationale kampdag. Der 1. Mai steht vor der Tür, und damit der Internationale Tag der Arbeit. In a little while it will be 1 May, and thus also the workers' international day of struggle. Daqui a pouco será 1º de maio e, portanto, também o dia internacional de luta dos trabalhadores. Незабаром буде 1 травня, а отже, і міжнародний день боротьби трудящих. I denne episode vil jeg fortælle lidt om historien bag denne dag og hvilke traditioner, der er forbundet med denne dag i Danmark. In dieser Folge erzähle ich Ihnen ein wenig über die Geschichte dieses Tages und die damit verbundenen Traditionen in Dänemark. In this episode, I will tell a little about the history behind this day and which traditions are associated with this day in Denmark. Neste episódio, contarei um pouco sobre a história por trás deste dia e quais tradições estão associadas a este dia na Dinamarca. У цьому епізоді я розповім трохи про історію цього дня та які традиції пов’язані з цим днем у Данії. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside. You can find the text of the episode on the podcast's website. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast. З текстом епізоду можна ознайомитися на сайті подкасту.

Den 1. maj fejres over hele verden ”arbejdernes internationale kampdag”. Am 1. Mai wird überall auf der Welt der "Internationale Tag der Arbeit" begangen. May 1st is celebrated all over the world as the "Workers' International Day of Struggle". O dia 1º de maio é comemorado em todo o mundo como o "Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores". 1 травня у всьому світі відзначається як «Міжнародний день боротьби трудящих». I gamle dage var en arbejder en person, der arbejdede på en fabrik. In früheren Zeiten war ein Arbeiter eine Person, die in einer Fabrik arbeitete. In the old days, a worker was a person who worked in a factory. Antigamente, um trabalhador era uma pessoa que trabalhava em uma fábrica. За старих часів робітником називали людину, яка працювала на заводі. En arbejder kaldes i dag ofte for en ”lønmodtager”. Heutzutage wird ein Arbeitnehmer oft als "Angestellter" bezeichnet. A worker is today often referred to as a "salaried employee". Um trabalhador é hoje muitas vezes referido como um "empregado assalariado". Робітника сьогодні часто називають «найманим працівником». En arbejder er en person, der får løn for at udføre et arbejde for andre, og ikke nødvendigvis på en fabrik. Ein Arbeiter ist jemand, der für einen Lohn eine Arbeit für andere verrichtet, nicht unbedingt in einer Fabrik. A worker is a person who is paid to do a job for others, and not necessarily in a factory. Um trabalhador é uma pessoa que é paga para fazer um trabalho para outros, e não necessariamente em uma fábrica. Робітник — це особа, якій платять за виконання роботи для інших, і не обов’язково на фабриці. Arbejdernes internationale kampdag blev for første gang fejret i Danmark i år 1890, men faktisk stammer traditionen fra Australien. Der Internationale Tag der Arbeit wurde erstmals 1890 in Dänemark begangen, doch der Ursprung dieser Tradition liegt in Australien. The International Workers' Day was celebrated for the first time in Denmark in 1890, but the tradition actually originates in Australia. O Dia Internacional do Trabalhador foi comemorado pela primeira vez na Dinamarca em 1890, mas a tradição na verdade tem origem na Austrália. День міжнародної солідарності трудящих вперше відзначили в Данії в 1890 році, але насправді ця традиція походить з Австралії. Her krævede arbejderne 8-timers arbejdsdag, og de steder det blev indført holdt arbejderne en stor festdag én gang om året. Hier forderten die Arbeitnehmer den 8-Stunden-Tag, und dort, wo er eingeführt wurde, organisierten die Arbeitnehmer einmal im Jahr einen großen Tag zum Feiern. Here the workers demanded an 8-hour working day, and where it was introduced, the workers held a big holiday once a year. Aqui os trabalhadores exigiam uma jornada de trabalho de 8 horas e, onde foi introduzido, os trabalhadores realizavam um grande dia de festa uma vez por ano. Тут робітники вимагали 8-годинного робочого дня, а там, де він був запроваджений, робітники раз на рік влаштовували велике свято. Ideen om at holde en festdag til fordel for en 8-timers arbejdsdag spredte sig herefter til USA og Europa. Die Idee, einen Festtag zugunsten des 8-Stunden-Tages zu veranstalten, verbreitete sich dann in den USA und Europa. The idea of holding a holiday in favor of an 8-hour working day then spread to the USA and Europe. A ideia de celebrar um feriado em favor de uma jornada de trabalho de 8 horas se espalhou pelos Estados Unidos e Europa. Ідея проведення відпусток на користь 8-годинного робочого дня потім поширилася в США і Європі. I år 1889 blev det besluttet i Paris, at den officielle dato for arbejdernes internationale kampdag skulle være den 1. maj. In the year 1889, it was decided in Paris that the official date of the Workers' International Day of Struggle should be 1 May. No ano de 1889, foi decidido em Paris que a data oficial do Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores seria 1º de maio. У 1889 році в Парижі було прийнято рішення про те, що офіційною датою Міжнародного дня боротьби трудящих має стати 1 травня. Allerede året efter, i 1890, blev arbejdernes internationale kampdag fejret i Danmark for første gang. Im Jahr darauf, 1890, wurde in Dänemark zum ersten Mal der Internationale Tag der Arbeit begangen. Already the following year, in 1890, the workers' international day of struggle was celebrated in Denmark for the first time. Já no ano seguinte, em 1890, o dia internacional da luta operária foi celebrado pela primeira vez na Dinamarca. Вже наступного, 1890 року, в Данії вперше відзначили Міжнародний день боротьби трудящих.

Det var ikke uden problemer, da arbejdernes internationale kampdag skulle afholdes for første gang i Danmark. Es war nicht unproblematisch, als der Internationale Tag der Arbeit in Dänemark zum ersten Mal organisiert wurde. It was not without problems when the workers' international struggle day was to be held for the first time in Denmark. Não foi sem problemas quando o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores foi realizado pela primeira vez na Dinamarca. Не обійшлося без проблем, коли в Данії вперше мали провести День міжнародної боротьби трудящих. Først og fremmest nægtede både de private og de offentlige arbejdsgivere, at give deres medarbejdere fri fra arbejde den 1. maj. Zunächst einmal weigerten sich sowohl private als auch öffentliche Arbeitgeber, ihre Beschäftigten am 1. Mai freizustellen. First of all, both the private and the public employers refused to give their employees time off from work on 1 May. Em primeiro lugar, tanto os empregadores privados como os públicos recusaram-se a dispensar os seus empregados do trabalho a 1 de Maio. По-перше, як приватні, так і державні роботодавці відмовилися надавати своїм працівникам відгул 1 травня. Faktisk truede de med at fyre de ansatte, der ikke mødte op på arbejde den 1. maj. Sie drohten sogar mit der Entlassung von Mitarbeitern, die am 1. Mai nicht zur Arbeit erschienen waren. In fact, they threatened to fire the employees who did not show up for work on May 1st. Na verdade, eles ameaçaram demitir os funcionários que não compareceram ao trabalho no dia 1º de maio. Фактично погрожували звільнити працівникам, які не з’явилися на роботу 1 травня. Derudover stillede politiet i København strenge krav til arrangørerne bag kampdagen. Darüber hinaus hat die Kopenhagener Polizei den Organisatoren des Spieltags strenge Auflagen gemacht. In addition, the police in Copenhagen made strict demands on the organizers behind the match day. Além disso, a polícia em Copenhague fez exigências estritas aos organizadores por trás do dia do jogo. Крім того, поліція Копенгагена висунула суворі вимоги до організаторів, що стояли за матчем. Politiet besluttede at forsamlingen ikke måtte gå igennem gaderne, og ikke måtte gå med flag og faner og råbe politiske budskaber. Die Polizei entschied, dass es der Versammlung nicht erlaubt war, durch die Straßen zu gehen, Fahnen und Transparente zu tragen und politische Botschaften zu rufen. The police decided that the assembly could not go through the streets, and could not walk with flags and banners and shout political messages. A polícia decidiu que a assembléia não poderia sair pelas ruas, não poderia andar com bandeiras e estandartes e gritar mensagens políticas. Поліція вирішила, що зібрання не може проходити вулицями, не може ходити з прапорами та транспарантами та вигукувати політичні меседжі. De måtte kun opholde sig i det nordlige hjørne af Fælledparken. Sie durften sich nur in der nördlichen Ecke des Fælledparken aufhalten. They were only allowed to stay in the northern corner of Fælledparken. Eles só foram autorizados a ficar no canto norte do Fælledparken. Їм дозволялося залишатися лише в північному кутку Fælledparken. Fælledparken er en meget stor grøn park i København. Fælledparken is a very large green park in Copenhagen. Fælledparken é um grande parque verde em Copenhague. Politiet besluttede desuden, at der ikke måtte serveres alkohol, at arrangementet skulle afholdes mellem klokken 15 og 18 og at der ikke måtte snakkes om andre emner, end indførelsen af 8-timers arbejdsdag. Die Polizei entschied auch, dass kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte, dass die Veranstaltung zwischen 15.00 und 18.00 Uhr stattfinden sollte und dass keine anderen Themen als die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages diskutiert werden durften. The police also decided that no alcohol was to be served, that the event was to be held between 3pm and 6pm and that no topics other than the introduction of the 8-hour working day were to be discussed. A polícia também decidiu que não seriam servidas bebidas alcoólicas, que o evento seria realizado entre as 15h e as 18h e que não seriam discutidos outros assuntos além da introdução da jornada de trabalho de 8 horas. Поліція також вирішила забороняти розпивання алкоголю, проведення заходу з 15:00 до 18:00 і не обговорювати жодні теми, окрім запровадження 8-годинного робочого дня. Til trods for alle disse udfordringer mødte der 30.-40.000 mennesker op til den allerførste kampdag i Fælledparken. Trotz all dieser Herausforderungen kamen 30-40.000 Menschen zum allerersten Aktionstag im Fælledparken. Despite all these challenges, 30-40,000 people showed up for the very first match day in Fælledparken. Apesar de todos esses desafios, 30 a 40.000 pessoas compareceram ao primeiro dia de jogo em Fælledparken. Незважаючи на всі ці виклики, 30-40 000 людей з’явилися на перший день матчу у Fælledparken. Der var opstillet nogle røde faner i udkanten af parken, og deltagerne fik udleveret et lille hæfte med en sangtekst. Am Rande des Parks wurden rote Fahnen aufgestellt und die Teilnehmer erhielten ein kleines Büchlein mit einem Liedtext. Some red flags were set up at the edge of the park, and the participants were given a small booklet with a song text. Algumas bandeiras vermelhas foram colocadas na beira do parque e os participantes receberam um pequeno livreto com a letra da música. На краю парку було встановлено кілька червоних прапорів, а учасникам роздавали невеличкий буклет із текстом пісні. På mange af bannerne stod sloganet ”8 timers arbejde – 8 timers frihed – 8 timers hvile”. Viele der Transparente trugen den Slogan "8 Stunden Arbeit - 8 Stunden Freiheit - 8 Stunden Ruhe". On many of the banners was the slogan "8 hours of work - 8 hours of freedom - 8 hours of rest". Em muitos dos banners estava o slogan "8 horas de trabalho - 8 horas de liberdade - 8 horas de descanso". На багатьох банерах було гасло "8 годин роботи - 8 годин свободи - 8 годин відпочинку". De borgerlige partier og pressen havde frygtet et decideret oprør, men det var et meget fredeligt arrangement. Die Mitte-Rechts-Parteien und die Presse hatten einen regelrechten Aufstand befürchtet, aber es war eine sehr friedliche Veranstaltung. The bourgeois parties and the press had feared a definite rebellion, but it was a very peaceful arrangement. Os partidos burgueses e a imprensa temiam uma rebelião definitiva, mas foi um arranjo muito pacífico. Буржуазні партії та преса побоювалися певного повстання, але це був дуже мирний захід.

De første årtier var det primære emne på dagsordenen at indføre 8-timers arbejdsdag. In den ersten Jahrzehnten stand vor allem die Einführung des 8-Stunden-Arbeitstages auf der Tagesordnung. In the first decades, the main topic on the agenda was to introduce the 8-hour working day. У перші десятиліття головною темою порядку денного було запровадження 8-годинного робочого дня. I år 1900, da man fejrede arbejdernes internationale kampdag for 11. gang i Danmark, tillod politiet for første gang, at den store forsamling på mere end 50.000 mennesker måtte vandre gennem København. Im Jahr 1900, als der 11. Internationale Arbeitertag in Dänemark gefeiert wurde, erlaubte die Polizei der großen Versammlung von mehr als 50 000 Menschen zum ersten Mal, durch Kopenhagen zu marschieren. In the year 1900, when the International Workers' Day was celebrated for the 11th time in Denmark, the police allowed the large gathering of more than 50,000 people to walk through Copenhagen for the first time. У 1900 році, коли в Данії в одинадцятий раз відзначався День міжнародної солідарності трудящих, поліція вперше дозволила великому зібранню понад 50 000 людей пройти Копенгагеном. I starten af 1900-tallet udviklede kampdagen sig mere og mere til en festdag. In den frühen 1900er Jahren wurde der Spieltag mehr und mehr zu einem Tag des Feierns. At the beginning of the 20th century, the battle day developed more and more into a day of celebration. На початку ХХ століття день битви все більше перетворювався на свято. Mens fagforeningsbevægelsen opførte sig efter reglerne til kampdagen, brugte den yngre generation dagen til at gøre mere oprør. Während sich die Gewerkschaftsbewegung an die Regeln für den Kampftag hielt, nutzte die jüngere Generation den Tag, um stärker zu rebellieren. While the trade union movement behaved according to the rules for the day of the fight, the younger generation used the day to rebel more. У той час як профспілковий рух діяв згідно з правилами дня бійки, молоде покоління використало цей день для більшого повстання. Bl.a. Among other things. Між іншим. ved at skrive provokerende tekster på deres bannere. indem sie provokante Texte auf ihre Transparente schreiben. by writing provocative texts on their banners. пишучи на своїх банерах провокаційні тексти. I år 1920, hele 30 år efter at den første kampdag blev afholdt i Danmark, med 8-timers arbejdsdag som deres vigtigste mærkesag, blev arbejdernes ønske endeligt hørt. Im Jahr 1920, volle 30 Jahre nach dem ersten Tag der Arbeit in Dänemark, an dem der 8-Stunden-Tag das Hauptanliegen der Arbeiter war, wurde der Wunsch der Arbeiter endlich erhört. In the year 1920, a full 30 years after the first day of struggle was held in Denmark, with the 8-hour working day as their most important cause, the workers' wish was finally heard. У 1920 році, через 30 років після першого дня боротьби в Данії, головною причиною якої був 8-годинний робочий день, бажання робітників нарешті було почуте. Fra den 1. januar år 1920 blev der indført 8-timers arbejdsdag i Danmark. Am 1. Januar 1920 wurde in Dänemark der 8-Stunden-Arbeitstag eingeführt. From 1 January 1920, an 8-hour working day was introduced in Denmark. З 1 січня 1920 року в Данії було введено 8-годинний робочий день.

Herefter blev kampdagen brugt til at fremføre andre vigtige budskaber. Anschließend wurde der Spieltag genutzt, um weitere wichtige Botschaften zu übermitteln. Afterwards, the day of the match was used to present other important messages. Після цього день матчу був використаний для передачі інших важливих повідомлень. I 1930'erne var der økonomisk krise i Danmark og utroligt mange mennesker var arbejdsløse. In the 1930s there was an economic crisis in Denmark and an incredible number of people were unemployed. У 1930-х роках у Данії була економічна криза, і неймовірна кількість людей були безробітними. Kampdagen i år 1933 havde mere end 100.000 deltagere, og for første gang havde børnene i København fri fra skole, og kunne deltage sammen med deres forældre. Der Spieltag 1933 wurde von mehr als 100.000 Menschen besucht, und zum ersten Mal hatten die Kinder in Kopenhagen schulfrei und konnten mit ihren Eltern teilnehmen. The battle day in 1933 had more than 100,000 participants, and for the first time the children in Copenhagen had the day off from school and could participate together with their parents. День битви 1933 року налічував понад 100 000 учасників, і вперше діти в Копенгагені мали вихідний із школи і могли брати участь разом зі своїми батьками. På mange af deltagernes bannere stod der ”landets arbejdsløse kræver arbejde”. Auf vielen Transparenten der Teilnehmer stand "Die Arbeitslosen des Landes fordern Arbeit". Many of the participants' banners read "the country's unemployed demand work". На багатьох банерах учасників було написано «безробітні в країні вимагають роботи».

Under 2. verdenskrig blev der ikke afholdt de kæmpestore festlige forsamlinger, som ellers var blevet en tradition. Während des Zweiten Weltkriegs wurden die großen festlichen Zusammenkünfte, die zur Tradition geworden waren, nicht organisiert. During the Second World War, the huge festive gatherings that had otherwise become a tradition were not held. Під час Другої світової війни масштабні святкові зібрання, які раніше стали традицією, не проводилися. På grund af krigen blev der afholdt små, lokale indendørs arrangementer. Aufgrund des Krieges wurden kleine, örtlich begrenzte Veranstaltungen in Hallen durchgeführt. Because of the war, small, local indoor events were held. Через війну проводилися невеликі локальні заходи в приміщенні. I 1960'erne og 1970'erne blev der oprettet nye politiske partier på venstrefløjen, og de begyndte også at involvere sig i kampdagen. In den 1960er und 1970er Jahren wurden neue linke politische Parteien gegründet, die sich ebenfalls am Tag des Kampfes beteiligten. In the 1960s and 1970s, new political parties were created on the left and they also began to get involved in the struggle day. У 1960-х і 1970-х роках були створені нові політичні партії лівого боку, які також почали брати участь у боротьбі.

I dag bliver arbejdernes internationale kampdag stadig fejret den 1. maj i Fælledparken i København. Auch heute noch wird der Internationale Tag der Arbeit am 1. Mai im Kopenhagener Fælledparken gefeiert. Today, Workers' International Day of Struggle is still celebrated on May 1 in Fælledparken in Copenhagen. Сьогодні Міжнародний день боротьби трудящих все ще відзначається 1 травня у Fælledparken у Копенгагені. Men kampdagen bliver fejret i stort set alle større byer i Danmark. Aber der Spieltag wird in praktisch jeder größeren Stadt Dänemarks gefeiert. But match day is celebrated in virtually all major cities in Denmark. Ofte i den lokale park. Often in the local park. Nogle arbejdere får fri fra arbejde den 1. maj, enten hele dagen eller halvdelen af dagen. Einige Arbeitnehmer haben am 1. Mai frei, entweder für den ganzen oder für den halben Tag. Some workers get the day off work on May 1, either the whole day or half the day. Det er dog ikke en officiel helligdag. Es handelt sich jedoch nicht um einen offiziellen Feiertag. However, it is not an official public holiday. Til kampdagen synger man ofte sange, der bliver holdt taler, man diskuterer politiske emner og snakker om udfordringer på arbejdsmarkedet og om arbejderes vilkår. Am Spieltag werden oft Lieder gesungen, Reden gehalten, politische Themen diskutiert und über die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt und die Bedingungen der Arbeitnehmer gesprochen. On match day, songs are often sung, speeches are made, political topics are discussed and challenges in the labor market and workers' conditions are talked about. De sange man synger, har et politisk budskab. The songs you sing have a political message. De mest kendte 1. maj-sange har titlerne, ”internationale”, ”tak tillidsmand” og ”kringsat af fjender”. Die bekanntesten 1. Mai-Songs heißen "International", "Thank you trustworthy" und "Ringed by enemies". The most well-known May 1st songs have the titles, "internationale", "thank you trustee" and "surrounded by enemies". Du kan finde teksten til disse sange, ved at søge på Google. Sie können die Texte zu diesen Liedern finden, indem Sie bei Google suchen. You can find the lyrics to these songs by searching on Google. Talerne til 1. maj afholdes ofte af politikere og af personer fra fagforeningsmiljøet. The speeches for 1 May are often held by politicians and by people from the trade union community. Det er typisk politikere fra venstrefløjen, der taler den 1. maj. It is typically politicians from the left who speak on 1 May.

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. Jeg håber du er blevet klogere på hvordan man markerer arbejdernes internationale kampdag i Danmark. Ich hoffe, Sie haben mehr darüber erfahren, wie der Internationale Arbeitertag in Dänemark begangen wird. I hope you have learned how to mark the International Workers' Day in Denmark. Der er altså en helt særlig grund til, at du den 1. maj kan se røde faner og politiske budskaber i bybilledet. Dass man am 1. Mai rote Fahnen und politische Botschaften im Stadtbild sieht, hat einen ganz besonderen Grund. So there is a very special reason why you can see red banners and political messages in the city on 1 May. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. You can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med! Спасибі за слухання!