×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #13 Påske i Danmark

#13 Påske i Danmark

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Denne uge er det påskeferie i Danmark. I denne episode vil jeg fortælle hvorfor vi fejrer påske, hvilke påskedage der er helligdage i Danmark og lidt om de danske påsketraditioner. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Der er fem helligdage omkring påsken: palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. I år 2022 ligger påskedagene denne uge, men påsken rykker sig lidt fra år til år. Påskedag ligger dog altid mellem den 22. marts og den 25. april. Som udgangspunkt har man fri fra arbejde i påskehelligdagene. Der kan dog være særlige situationer, hvor man alligevel må møde på job, hvis man arbejder i en kritisk funktion, fx på et sygehus. De danske skoler og uddannelsesinstitutioner holder ikke kun fri på helligdagene – de holder fri hele ugen. Denne ferie kalder vi ”påskeferie”.

Den første helligdag er ”palmesøndag”. Palmesøndag er søndagen før påskedag. Man markerer denne søndag, fordi det var den dag Jesus ankom til Jerusalem. Ifølge biblen viftede Jerusalems indbyggere med palmeblade foran Jesus, da han red ind i byen, og derfor kaldes dagen for palmesøndag. Skærtorsdag er dagen før Jesus blev korsfæstet. På denne dag vaskede Jesus sine disciples fødder rene og serverede et afskedsmåltid for dem. Afskedsmåltidet kaldes den sidste nadver. Langfredag markerer den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og døde. På denne dag kan du opleve at folk flager på halv. 1. påskedag kaldes også ofte bare for ”påskedag”. Påskedag er søndag efter Jesus' død, hvor han ifølge biblen stod op af graven. 2. påskedag er om mandagen, hvor man mindes at den genopstandne Jesus mødte sine 11 disciple på vejen.

I Danmark er der mange forskellige traditioner forbundet med påskehelligdagene og påskeferien. Først og fremmest holder rigtig mange familier påskefrokost. Til påskefrokosten samles man om et klassisk påskemåltid og nyder hinandens selskab. Ofte drikker man også påskesnaps til dette måltid. Hver familie har sin egen fortolkning af en påskefrokost, men ofte serveres der mange forskellige slags fisk, hønsesalat, frikadeller, varm leverpostej og røræg.

I de fleste familier er der tradition for at spise påskeæg. Påskeæg er lavet af chokolade, og danskerne siger, at det er påskeharen, der kommer med påskeæggene. Det kan måske virke lidt underligt, at en hare kommer med chokoladeæg, og historikere er faktisk ikke helt enige om, hvordan denne tradition er opstået. I nogle familier får man serveret en kurv med påskeæg. I andre familier har påskeharen gemt påskeæggene rundt omkring i huset eller ude i haven, og så skal børnene lede efter påskeæggene før de kan spise dem. Når man taler om påskeæg, så snakker man som regel om chokoladeæggene. Men der er faktisk også en slags påskepynt, der kaldes påskeæg. Her tømmer man først indholdet i et hønseæg, ved at prikke hul i begge ender af ægget, og puste æggets indhold ud. Det kalder man ”at puste æg”. Herefter maler man på æggeskallen.

I mange familier pynter man hjemmet og haven til påske. Påskens temafarve er gul, og pynten vil ofte være dekorerede og malede æg, gule blomster, påskekyllinger og påskeharer. På denne tid af året er den gule forårsblomst, påskeliljen, som regel sprunget ud, og som navnet antyder er påskeliljen også et symbol på påsken.

En særlig dansk påsketradition er gækkebrevet. At ”gække” stammer fra udtrykket ”at drive gæk med nogen”, der betyder at man laver sjov med nogen. Ordet ”gække” stammer desuden fra forårsblomsten ”vintergæk”. Vintergækker er ofte den allerførste blomst, der springer ud i starten af foråret. Et gækkebrev er et stykke papir, som man har klippet dekorative mønstre i. Inde i brevet skriver man et lille digt, og i stedet for at skrive sit navn, så tegner man blot det antal prikker, der svarer til antal bogstaver i ens navn. Så hvis man har fem bogstaver i sit navn, så tegner man blot fem prikker. Det mest populære gækkebrevsdigt lyder:

Mit navn det står med prikker,

pas på det ikke stikker

Et andet populært gækkebrevsdigt lyder:

En dag jeg fandt en vintergæk,

men samme dag mit navn blev væk,

nu må du bruge din forstand

og se om du det gætte kan.

I gækkebrevet lægger man som regel en vintergæk, som man har plukket i skoven. Modtageren af gækkebrevet skal forsøge at gætte, hvem der har sendt brevet. Man har kun ét gæt. Hvis man gætter korrekt, skal afsenderen give modtageren et påskeæg. Hvis man gætter forkert, er det derimod modtageren, der skal give et påskeæg til afsenderen. Det er oftest børn, der sender gækkebreve.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du nyder påskeferien og er blevet klogere på de danske påsketraditioner. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med!

#13 Påske i Danmark #13 Ostern in Dänemark #13 Easter in Denmark #13 Pasen in Denemarken #13 Wielkanoc w Danii #13 Páscoa na Dinamarca #13 Пасха в Дании #13 Påsk i Danmark

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Olá, bem-vindo ao "dinamarquês nas orelhas". Denne uge er det påskeferie i Danmark. This week is the Easter holiday in Denmark. Esta semana é o feriado da Páscoa na Dinamarca. I denne episode vil jeg fortælle hvorfor vi fejrer påske, hvilke påskedage der er helligdage i Danmark og lidt om de danske påsketraditioner. In this episode, I will tell you why we celebrate Easter, which Easter days are public holidays in Denmark and a little about the Danish Easter traditions. Neste episódio, vou contar porque comemoramos a Páscoa, quais dias da Páscoa são feriados na Dinamarca e um pouco sobre as tradições da Páscoa dinamarquesa. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Der er fem helligdage omkring påsken: palmesøndag, skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag og 2. påskedag. There are five public holidays around Easter: Palm Sunday, Maundy Thursday, Good Friday, Easter Sunday and Easter Sunday. Há cinco feriados públicos em torno da Páscoa: Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, Domingo de Páscoa e Domingo de Páscoa. I år 2022 ligger påskedagene denne uge, men påsken rykker sig lidt fra år til år. In the year 2022, Easter is this week, but Easter moves a little from year to year. No ano de 2022, a Páscoa é nesta semana, mas a Páscoa muda um pouco de ano para ano. Påskedag ligger dog altid mellem den 22. marts og den 25. april. However, Easter Sunday always falls between March 22 and April 25. No entanto, o Domingo de Páscoa cai sempre entre 22 de março e 25 de abril. Som udgangspunkt har man fri fra arbejde i påskehelligdagene. In der Regel sind Sie während der Osterferien arbeitsfrei. As a general rule, you have time off from work during the Easter holidays. Como regra geral, você tem folga do trabalho durante as férias da Páscoa. Der kan dog være særlige situationer, hvor man alligevel må møde på job, hvis man arbejder i en kritisk funktion, fx på et sygehus. Es kann jedoch bestimmte Situationen geben, in denen Sie sich noch zur Arbeit melden können, wenn Sie in einer kritischen Funktion arbeiten, zum Beispiel in einem Krankenhaus. However, there may be special situations where you still have to show up for work if you work in a critical function, e.g. in a hospital. No entanto, pode haver situações especiais em que você ainda precise comparecer ao trabalho se trabalhar em uma função crítica, por exemplo, em um hospital. De danske skoler og uddannelsesinstitutioner holder ikke kun fri på helligdagene – de holder fri hele ugen. Dänische Schulen und Bildungseinrichtungen haben nicht nur Ferien - sie haben die ganze Woche frei. The Danish schools and educational institutions are not only closed on public holidays – they are closed all week. As escolas e instituições educacionais dinamarquesas não fecham apenas nos feriados – elas fecham a semana toda. Denne ferie kalder vi ”påskeferie”. We call this holiday "Easter holiday".

Den første helligdag er ”palmesøndag”. The first public holiday is "Palm Sunday". Palmesøndag er søndagen før påskedag. Palm Sunday is the Sunday before Easter Sunday. Man markerer denne søndag, fordi det var den dag Jesus ankom til Jerusalem. Dieser Sonntag wird deshalb begangen, weil es der Tag war, an dem Jesus in Jerusalem ankam. This Sunday is marked because it was the day Jesus arrived in Jerusalem. Ifølge biblen viftede Jerusalems indbyggere med palmeblade foran Jesus, da han red ind i byen, og derfor kaldes dagen for palmesøndag. Der Bibel zufolge schwenkten die Einwohner Jerusalems Palmwedel vor Jesus, als er in die Stadt einzog, weshalb dieser Tag Palmsonntag genannt wird. According to the Bible, the inhabitants of Jerusalem waved palm leaves in front of Jesus when he rode into the city, which is why the day is called Palm Sunday. Segundo a Bíblia, os habitantes de Jerusalém agitaram folhas de palmeira na frente de Jesus quando ele entrou na cidade e, portanto, o dia é chamado de Domingo de Ramos. Skærtorsdag er dagen før Jesus blev korsfæstet. Maundy Thursday is the day before Jesus was crucified. På denne dag vaskede Jesus sine disciples fødder rene og serverede et afskedsmåltid for dem. On this day, Jesus washed his disciples' feet clean and served them a farewell meal. Afskedsmåltidet kaldes den sidste nadver. Das Abschiedsmahl wird das letzte Abendmahl genannt. The farewell meal is called the last supper. Langfredag markerer den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og døde. Good Friday marks the day Jesus was crucified and died. På denne dag kan du opleve at folk flager på halv. An diesem Tag kann es vorkommen, dass die Menschen mit den Armen fuchteln. On this day you can experience people flying in half. 1. påskedag kaldes også ofte bare for ”påskedag”. Der Ostermontag 1 wird oft auch einfach "Ostersonntag" genannt. 1st Easter Day is also often just called "Easter Day". Påskedag er søndag efter Jesus' død, hvor han ifølge biblen stod op af graven. Der Ostersonntag ist der Sonntag nach Jesu Tod, an dem er der Bibel zufolge aus dem Grab auferstanden ist. Easter Sunday is the Sunday after Jesus' death, when, according to the Bible, he rose from the grave. 2. påskedag er om mandagen, hvor man mindes at den genopstandne Jesus mødte sine 11 disciple på vejen. Am Ostermontag, dem 2. Tag der Osterzeit, wird der Begegnung des auferstandenen Jesus mit seinen 11 Jüngern auf der Straße gedacht. 2\. Easter Sunday is on Monday, when you remember that the resurrected Jesus met his 11 disciples on the road.

I Danmark er der mange forskellige traditioner forbundet med påskehelligdagene og påskeferien. In Dänemark gibt es viele verschiedene Traditionen, die mit dem Osterfest und den Osterferien verbunden sind. In Denmark, there are many different traditions associated with the Easter holidays and the Easter holiday. Først og fremmest holder rigtig mange familier påskefrokost. First of all, many families hold Easter lunch. Til påskefrokosten samles man om et klassisk påskemåltid og nyder hinandens selskab. Beim Ostermittagessen versammeln sich die Menschen um ein klassisches Ostermahl und genießen die Gesellschaft der anderen. For the Easter lunch, people gather for a classic Easter meal and enjoy each other's company. Ofte drikker man også påskesnaps til dette måltid. Zu diesem Essen wird oft ein Osterschnaps getrunken. Easter schnapps is also often drunk with this meal. Hver familie har sin egen fortolkning af en påskefrokost, men ofte serveres der mange forskellige slags fisk, hønsesalat, frikadeller, varm leverpostej og røræg. Each family has its own interpretation of an Easter lunch, but often many different kinds of fish, chicken salad, meatballs, warm liver pâté and scrambled eggs are served.

I de fleste familier er der tradition for at spise påskeæg. In most families there is a tradition of eating Easter eggs. Påskeæg er lavet af chokolade, og danskerne siger, at det er påskeharen, der kommer med påskeæggene. Easter eggs are made of chocolate, and the Danes say that it is the Easter Bunny who brings the Easter eggs. Det kan måske virke lidt underligt, at en hare kommer med chokoladeæg, og historikere er faktisk ikke helt enige om, hvordan denne tradition er opstået. Es mag ein wenig seltsam erscheinen, dass ein Hase Schokoladeneier bringt, und die Historiker sind sich nicht ganz sicher, wie diese Tradition entstanden ist. It might seem a little strange that a hare brings chocolate eggs, and historians actually don't quite agree on how this tradition came about. I nogle familier får man serveret en kurv med påskeæg. In manchen Familien wird ein Korb mit Ostereiern serviert. In some families, a basket of Easter eggs is served. I andre familier har påskeharen gemt påskeæggene rundt omkring i huset eller ude i haven, og så skal børnene lede efter påskeæggene før de kan spise dem. In other families, the Easter bunny has hidden the Easter eggs around the house or out in the garden, and then the children have to look for the Easter eggs before they can eat them. Når man taler om påskeæg, så snakker man som regel om chokoladeæggene. Wenn man von Ostereiern spricht, meint man normalerweise Schokoladeneier. When you talk about Easter eggs, you usually talk about the chocolate eggs. Men der er faktisk også en slags påskepynt, der kaldes påskeæg. Aber es gibt tatsächlich eine Art von Osterdekoration, die Ostereier genannt wird. But there is actually also a kind of Easter decoration called Easter eggs. Her tømmer man først indholdet i et hønseæg, ved at prikke hul i begge ender af ægget, og puste æggets indhold ud. Zunächst wird der Inhalt eines Hühnereis entleert, indem man beide Enden des Eies durchsticht und den Inhalt ausbläst. Here you first empty the contents of a hen's egg by poking a hole in both ends of the egg and blowing out the egg's contents. Det kalder man ”at puste æg”. Dies wird als "Eierpusten" bezeichnet. This is called "blowing eggs". Herefter maler man på æggeskallen. Dann malt man die Eierschale auf. Then paint on the eggshell. Em seguida, pinte na casca do ovo.

I mange familier pynter man hjemmet og haven til påske. In many families, the home and garden are decorated for Easter. Em muitas famílias, a casa e o jardim são decorados para a Páscoa. Påskens temafarve er gul, og pynten vil ofte være dekorerede og malede æg, gule blomster, påskekyllinger og påskeharer. Easter's theme color is yellow, and the decorations will often be decorated and painted eggs, yellow flowers, Easter chickens and Easter bunnies. A cor do tema da Páscoa é o amarelo, e as decorações costumam ser ovos decorados e pintados, flores amarelas, galinhas da Páscoa e coelhinhos da Páscoa. På denne tid af året er den gule forårsblomst, påskeliljen, som regel sprunget ud, og som navnet antyder er påskeliljen også et symbol på påsken. Zu dieser Jahreszeit blüht in der Regel die gelbe Frühlingsblume, die Narzisse, und wie ihr Name schon sagt, ist die Narzisse auch ein Symbol für Ostern. At this time of year, the yellow spring flower, the daffodil, is usually in bloom, and as the name suggests, the daffodil is also a symbol of Easter. Nesta época do ano, a flor amarela da primavera, o narciso, costuma florescer e, como o nome sugere, o narciso também é um símbolo da Páscoa.

En særlig dansk påsketradition er gækkebrevet. Eine besondere dänische Ostertradition ist das "gækkebrevet". A special Danish Easter tradition is the geek letter. Uma tradição especial da Páscoa dinamarquesa é a carta geek. At ”gække” stammer fra udtrykket ”at drive gæk med nogen”, der betyder at man laver sjov med nogen. Das Wort "gackern" kommt von dem Ausdruck "sich über jemanden lustig machen", was bedeutet, sich über jemanden lustig zu machen. To "goof off" comes from the expression "to goof off with someone", which means to make fun of someone. To "goof off" vem da expressão "to goof off with someone", que significa tirar sarro de alguém. Ordet ”gække” stammer desuden fra forårsblomsten ”vintergæk”. The word "gække" also comes from the spring flower "winter gecko". A palavra "gække" também vem da flor da primavera "lagartixa de inverno". Vintergækker er ofte den allerførste blomst, der springer ud i starten af foråret. Snowdrops are often the very first flower to appear at the start of spring. Snowdrops são muitas vezes a primeira flor a aparecer no início da primavera. Et gækkebrev er et stykke papir, som man har klippet dekorative mønstre i. Inde i brevet skriver man et lille digt, og i stedet for at skrive sit navn, så tegner man blot det antal prikker, der svarer til antal bogstaver i ens navn. Ein Kuckucksbrief ist ein Stück Papier, aus dem dekorative Muster ausgeschnitten sind. In den Brief schreibt man ein kleines Gedicht und statt seinen Namen zu schreiben, malt man einfach die Anzahl der Punkte, die der Anzahl der Buchstaben in seinem Namen entspricht. A geek letter is a piece of paper into which decorative patterns have been cut. Inside the letter, you write a small poem, and instead of writing your name, you simply draw the number of dots that correspond to the number of letters in your name. Uma carta geek é um pedaço de papel no qual foram cortados padrões decorativos. Dentro da carta, você escreve um pequeno poema e, em vez de escrever seu nome, simplesmente desenha o número de pontos que correspondem ao número de letras em seu nome . Så hvis man har fem bogstaver i sit navn, så tegner man blot fem prikker. Wenn du also fünf Buchstaben in deinem Namen hast, zeichnest du einfach fünf Punkte. So if you have five letters in your name, you simply draw five dots. Det mest populære gækkebrevsdigt lyder: Das beliebteste Gedicht für ein Hornissennest lautet: The most popular geek letter poem reads:

__Mit navn det står med prikker,__ Mein Name ist in Punkten geschrieben, My name is written in dots,

__pas på det ikke stikker__ pass auf, dass es nicht sticht be careful it does not sting cuidado para não arder

Et andet populært gækkebrevsdigt lyder: Another popular geek letter poem reads:

__En dag jeg fandt en vintergæk,__ Eines Tages fand ich ein Schneeglöckchen, One day I found a snowdrop,

__men samme dag mit navn blev væk,__ aber noch am selben Tag verschwand mein Name, but that same day my name disappeared,

__nu må du bruge din forstand__ jetzt müssen Sie Ihr Gehirn benutzen now you have to use your common sense agora você tem que usar seu bom senso

__og se om du det gætte kan.__ und versuche zu erraten, ob du es erraten kannst. and see if you can guess it. e veja se você consegue adivinhar.

I gækkebrevet lægger man som regel en vintergæk, som man har plukket i skoven. Der Brief enthält in der Regel ein Schneeglöckchen, das im Wald gepflückt wurde. In the gäkke letter, you usually include a winter gecko that you have picked in the forest. Modtageren af gækkebrevet skal forsøge at gætte, hvem der har sendt brevet. The recipient of the freak letter must try to guess who sent the letter. Man har kun ét gæt. Es gibt nur eine Vermutung. You only have one guess. Hvis man gætter korrekt, skal afsenderen give modtageren et påskeæg. Wenn er richtig geraten hat, muss der Absender dem Empfänger ein Osterei schenken. If guessed correctly, the sender must give the recipient an Easter egg. Se adivinhado corretamente, o remetente deve dar ao destinatário um ovo de Páscoa. Hvis man gætter forkert, er det derimod modtageren, der skal give et påskeæg til afsenderen. If you guess wrong, on the other hand, it is the recipient who must give an Easter egg to the sender. Det er oftest børn, der sender gækkebreve. Kinder sind die häufigsten Adressaten der Briefe. It is usually children who send geek letters.

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. Jeg håber du nyder påskeferien og er blevet klogere på de danske påsketraditioner. I hope you enjoy the Easter holidays and have learned more about the Danish Easter traditions. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne. You can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne. Tak fordi du lyttede med! Thank you for listening in!