×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #12 Novo Nordisk

#12 Novo Nordisk

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om en af Danmarks allerstørste virksomheder, nemlig Novo Nordisk. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Måske har du allerede hørt om Novo Nordisk. Det er nemlig en af Danmarks største virksomheder, både målt på omsætning og antal ansatte. Og så har Novo Nordisk en lang og interessant historie, og virksomheden har spillet en vigtig rolle i udvikling af lægemidler og behandling af diabetes i hele verden. Både målt på omsætning og målt på antal ansatte er Novo Nordisk den 2. største virksomhed i Danmark. I 2021 omsatte Novo Nordisk for knap 127.000 millioner kroner. En virksomheds omsætning er virksomhedens samlede salg af varer og ydelser. Det fortæller altså ikke hvor meget overskud en virksomhed har. Novo Nordisk har omkring 42.000 ansatte i hele verden, heraf 17.000 ansatte i Danmark. Der findes flere forskellige virksomheder i Novo-gruppen, herunder Novo Nordisk, Novozymes og IT-servicevirksomheden NNIT. I denne episode vil jeg dog fokusere på Novo Nordisk.

Novo Nordisk blev skabt i år 1989, da to store danske virksomheder fusionerede. Novo Nordisk historie startede altså som to selvstændige virksomheder. I år 1921 opdagede to canadiske forskere at man kunne bruge hormonet insulin til at behandle diabetes. Før denne opfindelse var diabetes en dødelig sygdom. Året efter, i år 1922, var to danske læger, Marie og August Krogh på rejse i USA, fordi August skulle rejse rundt og fortælle om sin forskning på forskellige amerikanske universiteter. Imens Marie og August var på denne rejse, hørte de om det nye insulin-lægemiddel, og de kontaktede de canadiske forskere, for at blive klogere på denne nye behandling. De canadiske forskere fortalte Marie og August om hvordan man producerede insulin.

Da Marie og August kom tilbage til Danmark, fortalte de straks deres kolleager om den nye spændende viden, de havde fået i USA. I samarbejde med deres gode kollega og ven, Hans Christian Hagedorn, begyndte de at forske i insulin og diabetesbehandling. Allerede efter få måneder, i marts 1923, kunne August Krogh og Christian Hagedorn behandle de første diabetespatienter med insulin. De kaldte deres lille produktionsvirksomhed for ”Nordisk Insulinlaboratorium”.

I år 1924 ansatte man et brødrepar på Nordisk Insulinlaboratorium. Harald Pedersen skulle bygge maskinerne til insulinproduktionen, mens hans bror Thorvald Pedersen, der var farmaceut, skulle analysere de kemiske processer i insulinproduktionen. Desværre blev Thorvald Pedersen hurtigt fyret igen, fordi han havde samarbejdsproblemer med ledelsen på Nordisk Insulinlaboratorium. Selvom hans bror, Harald, havde et godt samarbejde med sine chefer, valgte han selv at sige sin stilling op, i sympati med sin bror. I stedet begyndte de to brødre selv at producere insulin. Brødrene Pedersen lykkedes hurtigt med at fremstille et godt insulinprodukt, og de opfandt også en ny insulinsprøjte, som var mere komfortabel at bruge for patienterne. I februar 1925 navngav brødrene Pedersen deres virksomhed, ”Novo Terapeutisk Laboratorium”. Virksomheden var en rigtig familievirksomhed, og de første par år var de fleste ansatte familiemedlemmer. Brødrene Pedersen kom fra en fattig familie så det var meget vigtigt for dem, at deres ansatte havde gode og retfærdige arbejdsvilkår. Novo Terapeutisk Laboratorium blev hurtigt kendt som en rigtig god arbejdsplads, hvor de ansatte havde særligt gode arbejdsforhold, sammenlignet med andre arbejdspladser dengang.

Fra år 1925 havde Danmark altså to stærke virksomheder, der producerede insulin, både til brug i Danmark og til eksport til resten af verden. I løbet af 1900-tallet investerede begge virksomheder rigtig mange penge i forskning, og løbende lancerede de nye og forbedrede insulin-lægemidler. Desuden begyndte begge virksomheder at udvikle andre typer medicin. Lige efter 2. verdenskrig begyndte Novo Terapeutisk Laboratorium fx at producere penicillin. I løbet af 1960'erne begyndte Novo Terapeutisk Laboratorium desuden at forske mere i enzymer, og virksomheden havde flere store gennembrud på den front. Det udviklede sig senere hen til dannelsen af sidevirksomheden ”Novozymes”, der i dag udelukkende fokuserer på produktion og forskning i enzymer.

I januar år 1989 blev det offentliggjort, at de to virksomheder ”Novo Terapeutisk Laboratorium” og ”Nordisk Insulinlaboratorium” blev fusioneret til en stor virksomhed, der fik navnet ”Novo Nordisk”. De to virksomheder besluttede at fusionere, fordi de så kunne investere endnu mere i forskning og udvikling, og kunne fokusere endnu mere på eksport, når de ikke længere skulle konkurrere mod hinanden.

Da de to virksomheder fusionerede i 1989, blev der samtidig oprettet en fond, der kaldes ”Novo Nordisk Fonden”. Fonden giver penge til forskning, samt til humanitære og sociale formål. Novo Nordisk er involveret i flere initiativer, der skal forbedre forholdene og behandlingsmulighederne for diabetes-patienter i udviklingslande. Den dag i dag er insulin stadig Novo Nordisk' primære produkt, men de har også udviklet mange andre lægemidler. Bl.a. forskellige hormonlægemidler, der kan bruges til kvinder i overgangsalderen. Desuden forsker Novo Nordisk stadig massivt i udviklingen af nye insulin-lægemidler og forbedrede diabetes-behandlinger.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks næststørste virksomhed, Novo Nordisk. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med!

#12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Novo Nordisk #12 Ново Нордиск #12 Novo Nordisk

Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om en af Danmarks allerstørste virksomheder, nemlig Novo Nordisk. In this episode, I will talk about one of Denmark's largest companies, namely Novo Nordisk. Neste episódio, falarei sobre uma das maiores empresas da Dinamarca, a Novo Nordisk. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Måske har du allerede hørt om Novo Nordisk. Perhaps you have already heard of Novo Nordisk. Talvez você já tenha ouvido falar da Novo Nordisk. Det er nemlig en af Danmarks største virksomheder, både målt på omsætning og antal ansatte. Es ist eines der größten Unternehmen Dänemarks, sowohl was den Umsatz als auch was die Zahl der Beschäftigten betrifft. It is one of Denmark's largest companies, both in terms of turnover and number of employees. É uma das maiores empresas da Dinamarca, tanto em volume de negócios como em número de colaboradores. Og så har Novo Nordisk en lang og interessant historie, og virksomheden har spillet en vigtig rolle i udvikling af lægemidler og behandling af diabetes i hele verden. And then Novo Nordisk has a long and interesting history, and the company has played an important role in the development of medicines and the treatment of diabetes all over the world. E a Novo Nordisk tem uma história longa e interessante, e a empresa tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de medicamentos e no tratamento de diabetes em todo o mundo. Både målt på omsætning og målt på antal ansatte er Novo Nordisk den 2. største virksomhed i Danmark. Both measured by revenue and measured by the number of employees, Novo Nordisk is the 2nd largest company in Denmark. Tanto medido pelo volume de negócios quanto medido pelo número de funcionários, a Novo Nordisk é a 2ª maior empresa da Dinamarca. I 2021 omsatte Novo Nordisk for knap 127.000 millioner kroner. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Novo Nordisk einen Umsatz von knapp 127 Milliarden DKK. In 2021, Novo Nordisk had a turnover of almost DKK 127,000 million. Em 2021, a Novo Nordisk teve um faturamento de quase DKK 127.000 milhões. En virksomheds omsætning er virksomhedens samlede salg af varer og ydelser. Der Umsatz eines Unternehmens ist der Gesamtabsatz von Waren und Dienstleistungen durch das Unternehmen. A company's turnover is the company's total sales of goods and services. O volume de negócios de uma empresa é o total de vendas de bens e serviços da empresa. Det fortæller altså ikke hvor meget overskud en virksomhed har. It therefore does not tell how much profit a company has. Portanto, não diz quanto lucro uma empresa tem. Novo Nordisk har omkring 42.000 ansatte i hele verden, heraf 17.000 ansatte i Danmark. Novo Nordisk has around 42,000 employees worldwide, including 17,000 employees in Denmark. A Novo Nordisk tem cerca de 42.000 funcionários em todo o mundo, incluindo 17.000 funcionários na Dinamarca. Der findes flere forskellige virksomheder i Novo-gruppen, herunder Novo Nordisk, Novozymes og IT-servicevirksomheden NNIT. Zur Novo-Gruppe gehören mehrere Unternehmen, darunter Novo Nordisk, Novozymes und das IT-Dienstleistungsunternehmen NNIT. There are several different companies in the Novo group, including Novo Nordisk, Novozymes and the IT service company NNIT. Existem várias empresas diferentes no grupo Novo, incluindo Novo Nordisk, Novozymes e a empresa de serviços de TI NNIT. I denne episode vil jeg dog fokusere på Novo Nordisk. In this episode, however, I will focus on Novo Nordisk. Neste episódio, porém, vou me concentrar na Novo Nordisk.

Novo Nordisk blev skabt i år 1989, da to store danske virksomheder fusionerede. Novo Nordisk entstand 1989 durch den Zusammenschluss zweier großer dänischer Unternehmen. Novo Nordisk was created in 1989, when two large Danish companies merged. A Novo Nordisk foi criada em 1989, quando duas grandes empresas dinamarquesas se fundiram. Novo Nordisk historie startede altså som to selvstændige virksomheder. Die Geschichte von Novo Nordisk begann also als zwei unabhängige Unternehmen. Novo Nordisk's history therefore started as two independent companies. A história da Novo Nordisk, portanto, começou como duas empresas independentes. I år 1921 opdagede to canadiske forskere at man kunne bruge hormonet insulin til at behandle diabetes. Im Jahr 1921 entdeckten zwei kanadische Wissenschaftler, dass das Hormon Insulin zur Behandlung von Diabetes eingesetzt werden kann. In the year 1921, two Canadian researchers discovered that the hormone insulin could be used to treat diabetes. No ano de 1921, dois pesquisadores canadenses descobriram que o hormônio insulina poderia ser usado para tratar diabetes. Før denne opfindelse var diabetes en dødelig sygdom. Vor dieser Erfindung war Diabetes eine tödliche Krankheit. Before this invention, diabetes was a fatal disease. Antes desta invenção, a diabetes era uma doença fatal. Året efter, i år 1922, var to danske læger, Marie og August Krogh på rejse i USA, fordi August skulle rejse rundt og fortælle om sin forskning på forskellige amerikanske universiteter. Im darauf folgenden Jahr, 1922, reisten zwei dänische Ärzte, Marie und August Krogh, in die Vereinigten Staaten, da August unterwegs war, um seine Forschungsarbeiten an verschiedenen amerikanischen Universitäten vorzustellen. The following year, in the year 1922, two Danish doctors, Marie and August Krogh, were traveling in the United States, because August had to travel around and talk about his research at various American universities. No ano seguinte, no ano de 1922, dois médicos dinamarqueses, Marie e August Krogh, estavam viajando nos Estados Unidos, pois August tinha que viajar e falar sobre suas pesquisas em várias universidades americanas. Imens Marie og August var på denne rejse, hørte de om det nye insulin-lægemiddel, og de kontaktede de canadiske forskere, for at blive klogere på denne nye behandling. Auf ihrer Reise erfuhren Marie und August von dem neuen Insulinmedikament und setzten sich mit den kanadischen Forschern in Verbindung, um mehr über diese neue Behandlung zu erfahren. While Marie and August were on this trip, they heard about the new insulin drug, and they contacted the Canadian researchers to find out more about this new treatment. Enquanto Marie e August estavam nessa viagem, eles ouviram falar sobre a nova droga de insulina e entraram em contato com os pesquisadores canadenses para saber mais sobre esse novo tratamento. De canadiske forskere fortalte Marie og August om hvordan man producerede insulin. The Canadian researchers told Marie and August about how to produce insulin. Os pesquisadores canadenses contaram a Marie e August como produzir insulina.

Da Marie og August kom tilbage til Danmark, fortalte de straks deres kolleager om den nye spændende viden, de havde fået i USA. Als Marie und August nach Dänemark zurückkehrten, erzählten sie ihren Kollegen sofort von den spannenden neuen Erkenntnissen, die sie in den USA gewonnen hatten. When Marie and August came back to Denmark, they immediately told their colleagues about the new exciting knowledge they had gained in the USA. Quando Marie e August voltaram para a Dinamarca, eles imediatamente contaram a seus colegas sobre o novo e empolgante conhecimento que adquiriram nos EUA. I samarbejde med deres gode kollega og ven, Hans Christian Hagedorn, begyndte de at forske i insulin og diabetesbehandling. In collaboration with their good colleague and friend, Hans Christian Hagedorn, they began researching insulin and diabetes treatment. Em colaboração com seu bom colega e amigo, Hans Christian Hagedorn, eles começaram a pesquisar o tratamento com insulina e diabetes. Allerede efter få måneder, i marts 1923, kunne August Krogh og Christian Hagedorn behandle de første diabetespatienter med insulin. After just a few months, in March 1923, August Krogh and Christian Hagedorn were able to treat the first diabetic patients with insulin. Depois de apenas alguns meses, em março de 1923, August Krogh e Christian Hagedorn conseguiram tratar os primeiros pacientes diabéticos com insulina. De kaldte deres lille produktionsvirksomhed for ”Nordisk Insulinlaboratorium”. They called their small production company "Nordisk Insulinlaboratorium". Eles chamaram sua pequena produtora de "Nordisk Insulinlaboratorium".

I år 1924 ansatte man et brødrepar på Nordisk Insulinlaboratorium. Im Jahr 1924 waren zwei Brüder im Nordischen Insulinlabor beschäftigt. In 1924, a pair of brothers were employed at the Nordic Insulin Laboratory. Em 1924, dois irmãos trabalhavam no Nordic Insulin Laboratory. Harald Pedersen skulle bygge maskinerne til insulinproduktionen, mens hans bror Thorvald Pedersen, der var farmaceut, skulle analysere de kemiske processer i insulinproduktionen. Harald Pedersen had to build the machines for insulin production, while his brother Thorvald Pedersen, who was a pharmacist, had to analyze the chemical processes in insulin production. Harald Pedersen teve que construir as máquinas para produção de insulina, enquanto seu irmão Thorvald Pedersen, que era farmacêutico, teve que analisar os processos químicos na produção de insulina. Desværre blev Thorvald Pedersen hurtigt fyret igen, fordi han havde samarbejdsproblemer med ledelsen på Nordisk Insulinlaboratorium. Leider wurde Thorvald Pedersen schnell wieder entlassen, weil er Kooperationsprobleme mit der Leitung des Nordic Insulin Laboratory hatte. Unfortunately, Thorvald Pedersen was quickly fired again because he had cooperation problems with the management at Nordisk Insulinlaboratorium. Infelizmente, Thorvald Pedersen foi rapidamente demitido novamente porque teve problemas de cooperação com a gerência do Nordisk Insulinlaboratorium. Selvom hans bror, Harald, havde et godt samarbejde med sine chefer, valgte han selv at sige sin stilling op, i sympati med sin bror. Obwohl sein Bruder Harald ein gutes Arbeitsverhältnis zu seinen Vorgesetzten hatte, entschied er sich aus Sympathie für seinen Bruder, seine Stelle aufzugeben. Although his brother, Harald, had a good working relationship with his superiors, he chose to resign his position himself, in sympathy with his brother. Embora seu irmão, Harald, tivesse um bom relacionamento com seus superiores, ele mesmo optou por renunciar ao cargo, em solidariedade ao irmão. I stedet begyndte de to brødre selv at producere insulin. Instead, the two brothers began producing insulin themselves. Em vez disso, os dois irmãos começaram a produzir insulina por conta própria. Brødrene Pedersen lykkedes hurtigt med at fremstille et godt insulinprodukt, og de opfandt også en ny insulinsprøjte, som var mere komfortabel at bruge for patienterne. Den Gebrüdern Pedersen gelang es schnell, ein gutes Insulinprodukt herzustellen, und sie erfanden auch eine neue Insulinspritze, die für die Patienten bequemer zu handhaben war. The Pedersen brothers quickly succeeded in producing a good insulin product, and they also invented a new insulin syringe that was more comfortable for patients to use. Os irmãos Pedersen rapidamente conseguiram produzir um bom produto de insulina e também inventaram uma nova seringa de insulina que era mais confortável para os pacientes usarem. I februar 1925 navngav brødrene Pedersen deres virksomhed, ”Novo Terapeutisk Laboratorium”. Im Februar 1925 gaben die Brüder Pedersen ihrem Unternehmen den Namen "Novo Therapeutic Laboratory". In February 1925, the Pedersen brothers named their company, "Novo Terapeutisk Laboratorium". Em fevereiro de 1925, os irmãos Pedersen batizaram sua empresa de "Novo Terapeutisk Laboratorium". Virksomheden var en rigtig familievirksomhed, og de første par år var de fleste ansatte familiemedlemmer. Das Unternehmen war ein echter Familienbetrieb, und in den ersten Jahren waren die meisten Mitarbeiter Familienmitglieder. The company was a real family business, and for the first few years most of the employees were family members. A empresa era um verdadeiro negócio familiar e, nos primeiros anos, a maioria dos funcionários eram membros da família. Brødrene Pedersen kom fra en fattig familie så det var meget vigtigt for dem, at deres ansatte havde gode og retfærdige arbejdsvilkår. Die Gebrüder Pedersen stammten aus einer armen Familie, so dass es ihnen sehr wichtig war, dass ihre Mitarbeiter gute und faire Arbeitsbedingungen hatten. The Pedersen brothers came from a poor family, so it was very important to them that their employees had good and fair working conditions. Os irmãos Pedersen vinham de uma família pobre, por isso era muito importante para eles que seus funcionários tivessem boas e justas condições de trabalho. Novo Terapeutisk Laboratorium blev hurtigt kendt som en rigtig god arbejdsplads, hvor de ansatte havde særligt gode arbejdsforhold, sammenlignet med andre arbejdspladser dengang. Das Novo Therapeutische Laboratorium wurde schnell als ein sehr guter Arbeitsplatz bekannt, an dem die Mitarbeiter im Vergleich zu anderen Arbeitsplätzen dieser Zeit besonders gute Arbeitsbedingungen vorfanden. Novo Terapeutisk Laboratorium quickly became known as a very good workplace, where the employees had particularly good working conditions, compared to other workplaces at the time. O Novo Terapeutisk Laboratorium rapidamente se tornou conhecido como um local de trabalho realmente bom, onde os funcionários tinham condições de trabalho particularmente boas, em comparação com outros locais de trabalho da época.

Fra år 1925 havde Danmark altså to stærke virksomheder, der producerede insulin, både til brug i Danmark og til eksport til resten af verden. Ab 1925 gab es in Dänemark zwei starke Unternehmen, die Insulin sowohl für die Verwendung in Dänemark als auch für den Export in die übrige Welt herstellten. From the year 1925, Denmark therefore had two strong companies that produced insulin, both for use in Denmark and for export to the rest of the world. I løbet af 1900-tallet investerede begge virksomheder rigtig mange penge i forskning, og løbende lancerede de nye og forbedrede insulin-lægemidler. Im Laufe des 20. Jahrhunderts investierten beide Unternehmen stark in die Forschung und brachten kontinuierlich neue und verbesserte Insulinpräparate auf den Markt. During the 1900s, both companies invested a lot of money in research, and continuously launched new and improved insulin drugs. Desuden begyndte begge virksomheder at udvikle andre typer medicin. Darüber hinaus begannen beide Unternehmen mit der Entwicklung anderer Arten von Arzneimitteln. In addition, both companies began to develop other types of medicine. Lige efter 2. verdenskrig begyndte Novo Terapeutisk Laboratorium fx at producere penicillin. Just after the Second World War, Novo Terapeutisk Laboratorium began producing penicillin, for example. I løbet af 1960'erne begyndte Novo Terapeutisk Laboratorium desuden at forske mere i enzymer, og virksomheden havde flere store gennembrud på den front. In den 1960er Jahren begann Novo Therapeutic Laboratory auch mit der Erforschung von Enzymen, und das Unternehmen erzielte in diesem Bereich mehrere wichtige Durchbrüche. During the 1960s, Novo Terapeutisk Laboratorium also began to do more research into enzymes, and the company had several major breakthroughs on that front. Det udviklede sig senere hen til dannelsen af sidevirksomheden ”Novozymes”, der i dag udelukkende fokuserer på produktion og forskning i enzymer. Daraus entwickelte sich später das Spin-off-Unternehmen "Novozymes", das sich heute ausschließlich auf die Produktion und Erforschung von Enzymen konzentriert. It later developed into the formation of the side company "Novozymes", which today focuses exclusively on production and research in enzymes.

I januar år 1989 blev det offentliggjort, at de to virksomheder ”Novo Terapeutisk Laboratorium” og ”Nordisk Insulinlaboratorium” blev fusioneret til en stor virksomhed, der fik navnet ”Novo Nordisk”. Im Januar 1989 wurde bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen "Novo Therapeutic Laboratory" und "Nordisk Insulinlaboratorium" zu einem großen Unternehmen namens "Novo Nordisk" fusioniert wurden. In January 1989, it was announced that the two companies "Novo Terapeutisk Laboratorium" and "Nordisk Insulinlaboratorium" were merged into one large company, which was named "Novo Nordisk". Em janeiro de 1989, foi anunciado que as duas empresas "Novo Terapeutisk Laboratorium" e "Nordisk Insulinlaboratorium" foram fundidas em uma grande empresa, denominada "Novo Nordisk". De to virksomheder besluttede at fusionere, fordi de så kunne investere endnu mere i forskning og udvikling, og kunne fokusere endnu mere på eksport, når de ikke længere skulle konkurrere mod hinanden. The two companies decided to merge because they could then invest even more in research and development and could focus even more on exports when they no longer had to compete against each other. As duas empresas decidiram se fundir porque assim poderiam investir ainda mais em pesquisa e desenvolvimento e focar ainda mais na exportação quando não precisassem mais competir entre si.

Da de to virksomheder fusionerede i 1989, blev der samtidig oprettet en fond, der kaldes ”Novo Nordisk Fonden”. Als die beiden Unternehmen 1989 fusionierten, wurde gleichzeitig eine Stiftung mit dem Namen "Novo Nordisk Foundation" gegründet. When the two companies merged in 1989, a fund called the "Novo Nordisk Foundation" was created at the same time. Quando as duas empresas se fundiram em 1989, um fundo chamado "Novo Nordisk Foundation" foi criado ao mesmo tempo. Fonden giver penge til forskning, samt til humanitære og sociale formål. Die Stiftung stellt Mittel für Forschung, humanitäre und soziale Zwecke zur Verfügung. The foundation provides money for research, as well as for humanitarian and social purposes. A fundação fornece dinheiro para pesquisas, bem como para fins humanitários e sociais. Novo Nordisk er involveret i flere initiativer, der skal forbedre forholdene og behandlingsmulighederne for diabetes-patienter i udviklingslande. Novo Nordisk is involved in several initiatives to improve conditions and treatment options for diabetes patients in developing countries. A Novo Nordisk está envolvida em várias iniciativas para melhorar as condições e opções de tratamento para pacientes com diabetes em países em desenvolvimento. Den dag i dag er insulin stadig Novo Nordisk' primære produkt, men de har også udviklet mange andre lægemidler. To this day, insulin is still Novo Nordisk's primary product, but they have also developed many other medicines. Até hoje, a insulina ainda é o principal produto da Novo Nordisk, mas eles também desenvolveram muitos outros medicamentos. Bl.a. Unter anderem Among other things. Entre outras coisas. forskellige hormonlægemidler, der kan bruges til kvinder i overgangsalderen. different hormonal drugs that can be used for women in menopause. diferentes drogas hormonais que podem ser usadas para mulheres na menopausa. Desuden forsker Novo Nordisk stadig massivt i udviklingen af nye insulin-lægemidler og forbedrede diabetes-behandlinger. In addition, Novo Nordisk is still conducting massive research into the development of new insulin drugs and improved diabetes treatments. Além disso, a Novo Nordisk ainda está conduzindo uma pesquisa massiva para o desenvolvimento de novas drogas de insulina e melhores tratamentos para diabetes.

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. Jeg håber du er blevet klogere på Danmarks næststørste virksomhed, Novo Nordisk. I hope you have learned more about Denmark's second largest company, Novo Nordisk. Espero que você tenha aprendido mais sobre a segunda maior empresa da Dinamarca, a Novo Nordisk. Du kan støtte podcasten på www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. You can support the podcast at www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Você pode apoiar o podcast em www.buymeacoff.ee/danskioererne.dk. Tak fordi du lyttede med!