×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Dansk i Ørerne Podcast, #10 Håndbold

#10 Håndbold

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. I denne episode vil jeg fortælle om en af de mest populære sportsgrene i Danmark, nemlig håndbold. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk.

Håndbold er en holdsport. Et håndboldhold består af 7 spillere, hvoraf én af spillerne er målmand. De seks andre spillere kaldes for ”markspillere”. Til en håndboldkamp spiller to hold mod hinanden, og det handler om at score mål i modstanderens mål. Som navnet indikerer, er håndbold en sport, hvor man kun rører ved bolden med hænderne. De seks markspillere skal både kunne angribe og forsvare. De seks markspillere har forskellige roller på banen. Disse roller kaldes for stregspiller, backspiller, fløjspiller og playmaker.

I Danmark er håndbold den 5. mest populære sportsgren, kun overgået af fitness, fodbold, svømning og badminton. Der er omkring 105.000 medlemmer i Dansk Håndbold Forbund. Danmark har desuden to landshold: et for kvinder og et for mænd. Kvindernes landshold kaldes ofte for ”håndbolddamerne”, mens mændenes landshold ofte kaldes for ”håndboldherrerne”.

En håndboldbane er 20 meter bred og 40 meter lang. Banen er omgivet af ”bander”, altså en form for hegn. Håndboldmålet er 3 meter langt og 2 meter højt. De to håndboldmål er de eneste rekvisitter på banen, sammen med selve håndbolden, naturligvis. Håndboldspillere benytter gerne harpiks, som bruges til at gøre håndbolden mere klistret, så den er nemmere at holde fast i.

Håndbold blev opfundet i Danmark af Holger Nielsen i 1898. Holger Nielsen var lærer på en skole, og hans ide med håndbold var, at det skulle være et spil med hænderne, som kunne spilles på en mindre plads, fx i en skolegård. I år 1906 udgav han det officielle regelsæt for håndbold. Nogenlunde samtidig med at Holger Nielsen opfandt håndbold, var der et helt andet sted i landet en anden skolelærer, Rasmus Nicolaj Ernst, der også begyndte at spille et lignende spil med eleverne på hans skole. I 1907 besluttede de to håndbold-opfindere derfor at mødes til en håndboldkamp. Under denne kamp blev det tydeligt, at de to skolelærere ikke var helt enige om reglerne for håndbold. Holger Nielsens hold vandt 21-0.

Tyskland opdagede den nye sport fra Danmark og blev hurtigt glade for at spille håndboldkampe og turneringer. Det første verdensmesterskab for herrer blev afholdt i Berlin i 1938. Håndbold for mænd kom på programmet til OL for første gang i 1972. I 1976 blev håndbold for kvinder tilføjet til OL-programmet.

Herrelandsholdet deltager ved både EM, VM og OL. Herrelandsholdet havde sine første gode resultater i 1960'erne og 1970'erne, hvor de bl.a. vandt sølv til VM i 1967, men i 1980'erne og 1990'erne gik det ikke særlig godt for holdet. De vandt ingen medaljer, og hele to gange i 1990'erne lykkedes de ikke engang med at kvalificere sig til VM. De sidste 15 år har herrelandsholdet haft stor succes igen. I 2016 vandt de guld til OL og både i 2019 og 2021 vandt herrelandsholdet guld til verdensmesterskaberne! Holdets træner hedder Nikolaj Jacobsen. Nogle af de mest kendte spillere på holdet lige nu er Niklas Landin, Mikkel Hansen og Mathias Gidsel.

Damelandsholdet har siden 1990'erne været blandt de absolut bedste i verden. Siden 1990'erne har de vundet 3 guldmedaljer til OL, en guldmedalje til VM og tre guldmedaljer til EM, samt flere sølv- og bronzemedaljer. I 1997 var damelandsholdet de første i verden, der var regerende mestre samtidigt ved både OL, VM og EM. Holdets landstræner hedder Jesper Jensen. I 1990'erne fik damelandsholdet tilnavnet ”de jernhårde ladies”, fordi de vandt utroligt mange titler og var sponsoreret af fagforbundet Dansk Metal.

Danmark har altså en meget stærk elitehåndbold, men håndbold er også en meget populær sport på hobbyplan. Både mænd, kvinder og børn kan spille håndbold på hobbyplan, og der findes mange små, lokale håndboldklubber, hvor man fx træner 1-2 gange i ugen og sommetider spiller håndboldkampe mod andre hold fra lokalområdet i weekenderne. Der er faktisk lige mange mænd og kvinder, der spiller håndbold i Danmark. Det er dog bemærkelsesværdigt, at håndbold er meget mere populært i Jylland, end i resten af Danmark. I Jylland spiller 1 ud af 40 håndbold, mens det i resten af Danmark kun er 1 ud af 54, der spiller håndbold.

Det var alt for denne episode. Jeg håber du er blevet klogere på den populære sport, håndbold. Tak fordi du lyttede med!

#10 Håndbold #10 Handball #10 Handball #10 Handbal #10 Piłka ręczna #10 Handboll #10 Гандбол

Download episoden her.Hej, og velkommen til ”Dansk i ørerne”. Download the episode here. Hello, and welcome to "Danish in the ears". Baixe o episódio aqui Olá, seja bem-vindo ao "Dinamarquês nas orelhas". I denne episode vil jeg fortælle om en af de mest populære sportsgrene i Danmark, nemlig håndbold. In dieser Folge spreche ich über eine der beliebtesten Sportarten in Dänemark, Handball. In this episode, I will talk about one of the most popular sports in Denmark, namely handball. Neste episódio, falarei sobre um dos esportes mais populares na Dinamarca, o handebol. Du kan finde teksten til episoden på podcastens hjemmeside, www.danskioererne.dk. You can find the text of the episode on the podcast's website, www.danskioererne.dk. Você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast, www.danskioererne.dk.

Håndbold er en holdsport. Handball is a team sport. O handebol é um esporte coletivo. Et håndboldhold består af 7 spillere, hvoraf én af spillerne er målmand. A handball team consists of 7 players, one of which is the goalkeeper. Uma equipa de andebol é composta por 7 jogadores, um dos quais é o guarda-redes. De seks andre spillere kaldes for ”markspillere”. The other six players are called "field players". Os outros seis jogadores são chamados de "jogadores de campo". Til en håndboldkamp spiller to hold mod hinanden, og det handler om at score mål i modstanderens mål. Bei einem Handballspiel treten zwei Mannschaften gegeneinander an, deren Ziel es ist, Tore im gegnerischen Tor zu erzielen. In a handball match, two teams play against each other, and it's about scoring goals in the opponent's goal. Em uma partida de handebol, duas equipes jogam uma contra a outra, e trata-se de marcar gols no gol do adversário. Som navnet indikerer, er håndbold en sport, hvor man kun rører ved bolden med hænderne. Wie der Name schon sagt, ist Handball ein Sport, bei dem man den Ball nur mit den Händen berührt. As the name indicates, handball is a sport where you only touch the ball with your hands. Como o nome indica, o handebol é um esporte em que você só toca a bola com as mãos. De seks markspillere skal både kunne angribe og forsvare. Die sechs Feldspieler müssen sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung eingesetzt werden können. The six outfield players must be able to both attack and defend. Os seis jogadores de campo devem ser capazes de atacar e defender. De seks markspillere har forskellige roller på banen. Die sechs Feldspieler haben unterschiedliche Aufgaben auf dem Spielfeld. The six outfield players have different roles on the pitch. Os seis jogadores de campo têm papéis diferentes em campo. Disse roller kaldes for stregspiller, backspiller, fløjspiller og playmaker. Diese Rollen werden als Stürmer, Außenverteidiger, Flügelspieler und Spielmacher bezeichnet. These roles are called linebacker, fullback, winger and playmaker. Essas funções são chamadas de linebacker, fullback, ala e craque.

I Danmark er håndbold den 5. mest populære sportsgren, kun overgået af fitness, fodbold, svømning og badminton. In Denmark, handball is the 5th most popular sport, surpassed only by fitness, football, swimming and badminton. Na Dinamarca, o handebol é o 5º esporte mais popular, superado apenas pelo fitness, futebol, natação e badminton. Der er omkring 105.000 medlemmer i Dansk Håndbold Forbund. There are around 105,000 members in the Danish Handball Association. Existem cerca de 105.000 membros na Associação Dinamarquesa de Handebol. Danmark har desuden to landshold: et for kvinder og et for mænd. Denmark also has two national teams: one for women and one for men. A Dinamarca também tem duas seleções nacionais: uma feminina e outra masculina. Kvindernes landshold kaldes ofte for ”håndbolddamerne”, mens mændenes landshold ofte kaldes for ”håndboldherrerne”. The women's national team is often called the "handball ladies", while the men's national team is often called the "handball men". A seleção feminina é frequentemente chamada de "handebol feminino", enquanto a seleção masculina é frequentemente chamada de "handebol masculino".

En håndboldbane er 20 meter bred og 40 meter lang. A handball court is 20 meters wide and 40 meters long. Uma quadra de handebol tem 20 metros de largura e 40 metros de comprimento. Banen er omgivet af ”bander”, altså en form for hegn. Die Strecke ist von "Gangs", einer Art Zaun, umgeben. The track is surrounded by "gangs", i.e. a form of fence. A pista é cercada por "gangues", ou seja, uma espécie de cerca. Håndboldmålet er 3 meter langt og 2 meter højt. Das Handballtor ist 3 m lang und 2 m hoch. The handball goal is 3 meters long and 2 meters high. A baliza de andebol tem 3 metros de comprimento e 2 metros de altura. De to håndboldmål er de eneste rekvisitter på banen, sammen med selve håndbolden, naturligvis. Die beiden Handballtore sind die einzigen Requisiten auf dem Spielfeld, natürlich neben dem Handball selbst. The two handball goals are the only props on the field, along with the handball itself, of course. Os dois gols de handebol são os únicos adereços em campo, junto com o próprio handebol, é claro. Håndboldspillere benytter gerne harpiks, som bruges til at gøre håndbolden mere klistret, så den er nemmere at holde fast i. Handballer verwenden gerne Harz, um den Handball klebriger zu machen, so dass er leichter zu halten ist. Handball players like to use resin, which is used to make the handball stickier so that it is easier to hold on to. Os jogadores de handebol gostam de usar resina, que é usada para tornar o handebol mais pegajoso para que seja mais fácil segurá-lo.

Håndbold blev opfundet i Danmark af Holger Nielsen i 1898. Handball was invented in Denmark by Holger Nielsen in 1898. O handebol foi inventado na Dinamarca por Holger Nielsen em 1898. Holger Nielsen var lærer på en skole, og hans ide med håndbold var, at det skulle være et spil med hænderne, som kunne spilles på en mindre plads, fx i en skolegård. Holger Nielsen was a teacher at a school, and his idea for handball was that it should be a game with the hands that could be played in a smaller space, for example in a school yard. Holger Nielsen era professor em uma escola e sua ideia para o handebol era que fosse um jogo com as mãos que pudesse ser jogado em um espaço menor, por exemplo, no pátio de uma escola. I år 1906 udgav han det officielle regelsæt for håndbold. In the year 1906, he published the official set of rules for handball. No ano de 1906, ele publicou o conjunto oficial de regras para o handebol. Nogenlunde samtidig med at Holger Nielsen opfandt håndbold, var der et helt andet sted i landet en anden skolelærer, Rasmus Nicolaj Ernst, der også begyndte at spille et lignende spil med eleverne på hans skole. Etwa zur gleichen Zeit, als Holger Nielsen den Handball erfand, gab es in einem ganz anderen Teil des Landes einen anderen Lehrer, Rasmus Nicolaj Ernst, der ebenfalls begann, ein ähnliches Spiel mit den Schülern seiner Schule zu spielen. Around the same time that Holger Nielsen invented handball, there was another school teacher in a completely different place in the country, Rasmus Nicolaj Ernst, who also started playing a similar game with the students at his school. Na mesma época em que Holger Nielsen inventou o handebol, havia outro professor em um lugar completamente diferente do país, Rasmus Nicolaj Ernst, que também começou a jogar um jogo semelhante com os alunos de sua escola. I 1907 besluttede de to håndbold-opfindere derfor at mødes til en håndboldkamp. So beschlossen die beiden Erfinder des Handballs 1907, sich zu einem Handballspiel zu treffen. In 1907, the two handball inventors therefore decided to meet for a handball match. Em 1907, os dois inventores do handebol decidiram se encontrar para uma partida de handebol. Under denne kamp blev det tydeligt, at de to skolelærere ikke var helt enige om reglerne for håndbold. Bei diesem Spiel wurde deutlich, dass sich die beiden Lehrer der Schule nicht ganz einig waren, was die Handballregeln betraf. During this match, it became clear that the two school teachers did not fully agree on the rules for handball. Durante esta partida, ficou claro que os dois professores da escola não concordavam totalmente com as regras do handebol. Holger Nielsens hold vandt 21-0. Die Mannschaft von Holger Nielsen gewann 21:0. Holger Nielsen's team won 21-0. A equipe de Holger Nielsen venceu por 21 a 0.

Tyskland opdagede den nye sport fra Danmark og blev hurtigt glade for at spille håndboldkampe og turneringer. Germany discovered the new sport from Denmark and quickly became happy to play handball matches and tournaments. A Alemanha descobriu o novo esporte da Dinamarca e rapidamente ficou feliz em jogar partidas e torneios de handebol. Det første verdensmesterskab for herrer blev afholdt i Berlin i 1938. The first men's world championship was held in Berlin in 1938. O primeiro campeonato mundial masculino foi realizado em Berlim em 1938. Håndbold for mænd kom på programmet til OL for første gang i 1972. Men's handball entered the program for the Olympics for the first time in 1972. O handebol masculino entrou no programa para as Olimpíadas pela primeira vez em 1972. I 1976 blev håndbold for kvinder tilføjet til OL-programmet. In 1976, women's handball was added to the Olympic programme. Em 1976, o handebol feminino foi adicionado ao programa olímpico.

Herrelandsholdet deltager ved både EM, VM og OL. Die Herren-Nationalmannschaft nimmt an den Europameisterschaften, der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen teil. The men's national team participates in both the EC, WC and Olympics. A seleção masculina participa tanto da CE, WC e Olimpíadas. Herrelandsholdet havde sine første gode resultater i 1960'erne og 1970'erne, hvor de bl.a. Die Herren-Nationalmannschaft erzielte ihre ersten guten Ergebnisse in den 1960er und 1970er Jahren, als sie The men's national team had its first good results in the 1960s and 1970s, when they, among other things, A seleção masculina teve seus primeiros bons resultados nas décadas de 1960 e 1970, quando, entre outras coisas, vandt sølv til VM i 1967, men i 1980'erne og 1990'erne gik det ikke særlig godt for holdet. gewann bei der Weltmeisterschaft 1967 die Silbermedaille, doch in den 1980er und 1990er Jahren lief es für die Mannschaft nicht besonders gut. won silver at the World Cup in 1967, but in the 1980s and 1990s things did not go very well for the team. conquistou a prata na Copa do Mundo de 1967, mas nas décadas de 1980 e 1990 as coisas não correram muito bem para o time. De vandt ingen medaljer, og hele to gange i 1990'erne lykkedes de ikke engang med at kvalificere sig til VM. Sie gewannen keine Medaillen und konnten sich in den 1990er Jahren zweimal nicht einmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren. They won no medals, and twice in the 1990s they failed to even qualify for the World Cup. Eles não ganharam medalhas e duas vezes na década de 1990 não conseguiram nem se classificar para a Copa do Mundo. De sidste 15 år har herrelandsholdet haft stor succes igen. In the last 15 years, the men's national team has been very successful again. Nos últimos 15 anos, a seleção masculina voltou a ter muito sucesso. I 2016 vandt de guld til OL og både i 2019 og 2021 vandt herrelandsholdet guld til verdensmesterskaberne! In 2016 they won gold at the Olympics and in both 2019 and 2021 the men's national team won gold at the world championships! Em 2016 eles conquistaram o ouro nas Olimpíadas e em 2019 e 2021 a seleção masculina conquistou o ouro nos campeonatos mundiais! Holdets træner hedder Nikolaj Jacobsen. Der Trainer der Mannschaft ist Nikolaj Jacobsen. The team's coach is Nikolaj Jacobsen. O técnico da equipe é Nikolaj Jacobsen. Nogle af de mest kendte spillere på holdet lige nu er Niklas Landin, Mikkel Hansen og Mathias Gidsel. Einige der bekanntesten Spieler der Mannschaft sind Niklas Landin, Mikkel Hansen und Mathias Gidsel. Some of the best-known players on the team right now are Niklas Landin, Mikkel Hansen and Mathias Gidsel. Alguns dos jogadores mais conhecidos da equipe atualmente são Niklas Landin, Mikkel Hansen e Mathias Gidsel.

Damelandsholdet har siden 1990'erne været blandt de absolut bedste i verden. Seit den 1990er Jahren ist die Frauen-Nationalmannschaft eine der besten der Welt. The women's national team has been among the absolute best in the world since the 1990s. A seleção feminina está entre as melhores do mundo desde a década de 1990. Siden 1990'erne har de vundet 3 guldmedaljer til OL, en guldmedalje til VM og tre guldmedaljer til EM, samt flere sølv- og bronzemedaljer. Seit den 1990er Jahren haben sie drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen, eine Goldmedaille bei den Weltmeisterschaften und drei Goldmedaillen bei den Europameisterschaften sowie mehrere Silber- und Bronzemedaillen gewonnen. Since the 1990s, they have won 3 gold medals at the Olympics, one gold medal at the World Cup and three gold medals at the EC, as well as several silver and bronze medals. Desde a década de 1990, eles conquistaram 3 medalhas de ouro nas Olimpíadas, uma medalha de ouro na Copa do Mundo e três medalhas de ouro na CE, além de várias medalhas de prata e bronze. I 1997 var damelandsholdet de første i verden, der var regerende mestre samtidigt ved både OL, VM og EM. 1997 war die Frauen-Nationalmannschaft die erste Mannschaft der Welt, die gleichzeitig Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin wurde. In 1997, the women's national team were the first in the world to be reigning champions at the same time at the Olympics, WC and EC. Em 1997, a seleção feminina foi a primeira do mundo a ser campeã ao mesmo tempo nas Olimpíadas, WC e EC. Holdets landstræner hedder Jesper Jensen. The team's national coach is called Jesper Jensen. O técnico nacional da equipe se chama Jesper Jensen. I 1990'erne fik damelandsholdet tilnavnet ”de jernhårde ladies”, fordi de vandt utroligt mange titler og var sponsoreret af fagforbundet Dansk Metal. In den 1990er Jahren trug die Frauennationalmannschaft den Spitznamen "Eiserne Damen", weil sie so viele Titel gewann und von der Gewerkschaft Dansk Metal gesponsert wurde. In the 1990s, the women's national team was nicknamed "the iron-hard ladies" because they won an incredible number of titles and were sponsored by the trade union Dansk Metal. Na década de 1990, a seleção feminina foi apelidada de "as damas de ferro" porque conquistou um número incrível de títulos e foi patrocinada pelo sindicato Dansk Metal.

Danmark har altså en meget stærk elitehåndbold, men håndbold er også en meget populær sport på hobbyplan. Dänemark hat einen sehr starken Elitehandball, aber Handball ist auch ein sehr beliebter Hobbysport. Denmark therefore has a very strong elite handball, but handball is also a very popular sport on a hobby level. A Dinamarca tem um handebol de elite muito forte, mas o handebol também é um esporte amador muito popular. Både mænd, kvinder og børn kan spille håndbold på hobbyplan, og der findes mange små, lokale håndboldklubber, hvor man fx træner 1-2 gange i ugen og sommetider spiller håndboldkampe mod andre hold fra lokalområdet i weekenderne. Männer, Frauen und Kinder können Handball als Hobby betreiben, und es gibt viele kleine, lokale Handballvereine, in denen man 1-2 Mal pro Woche trainieren und am Wochenende manchmal Handballspiele gegen andere Mannschaften aus der Umgebung bestreiten kann. Both men, women and children can play handball as a hobby, and there are many small, local handball clubs where, for example, you train 1-2 times a week and sometimes play handball matches against other teams from the local area at weekends. Homens, mulheres e crianças podem jogar handebol como hobby, e há muitos pequenos clubes locais de handebol onde, por exemplo, você treina 1-2 vezes por semana e às vezes joga partidas de handebol contra outros times da área local nos fins de semana. Der er faktisk lige mange mænd og kvinder, der spiller håndbold i Danmark. In Dänemark spielen etwa gleich viele Männer und Frauen Handball. There are actually an equal number of men and women who play handball in Denmark. Na verdade, há um número igual de homens e mulheres que jogam handebol na Dinamarca. Det er dog bemærkelsesværdigt, at håndbold er meget mere populært i Jylland, end i resten af Danmark. Es ist jedoch bemerkenswert, dass Handball in Jütland viel populärer ist als im übrigen Dänemark. However, it is noteworthy that handball is much more popular in Jutland than in the rest of Denmark. No entanto, vale ressaltar que o handebol é muito mais popular na Jutlândia do que no resto da Dinamarca. I Jylland spiller 1 ud af 40 håndbold, mens det i resten af Danmark kun er 1 ud af 54, der spiller håndbold. In Jütland spielt 1 von 40 Personen Handball, während im übrigen Dänemark nur 1 von 54 Personen Handball spielt. In Jutland, 1 in 40 play handball, while in the rest of Denmark only 1 in 54 play handball. Na Jutlândia, 1 em 40 joga handebol, enquanto no resto da Dinamarca apenas 1 em 54 joga handebol.

Det var alt for denne episode. That's it for this episode. É isso para este episódio. Jeg håber du er blevet klogere på den populære sport, håndbold. I hope you have learned more about the popular sport, handball. Espero que você tenha aprendido mais sobre o esporte popular, o handebol. Tak fordi du lyttede med! Thanks for listening! Obrigado por ouvir!