×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, YouTube blokerer musikken - men hvad betyder det egentlig?

YouTube blokerer musikken - men hvad betyder det egentlig?

YouTube er den mest brugte musikstreamingtjeneste i Danmark.

I fredags lukkede de ned for de danske kunstnere.

- Det er mafiosometoder. - What the fuck! Er det ægte?

Det bunder i, hvor mange penge musikerne skal have.

Det er absurd.

YouTube vil matche det, man får i resten af verden.

Koda og Polaris vil skrue op, så det matcher andre streamingplatforme.

Hvis argumentet er, at "de andre får mindre", står det sløjt til.

Deadline for en ny aftale er nu overskredet to gange.

Mens forhandlingerne fortsætter, vil YouTube reducere betalingen 70 %.

Der sagde Koda "no way", og YouTube lukkede så for musikken.

Jeg kan slet ikke finde den nu.

Hvor vigtig er YouTube for danske musikere?

- YouTube er altafgørende. - Fordelen er, at der er mange dér.

Du kan lægge en video op, og så møder den folk derinde.

Det er kun på YouTube, man kan blive set af verden.

Jeg er afhængig af YouTube.

Du kan spille den på solo. Spil guitar til den.

Jeg skulle lave videomateriale nu.

Der var linet up med designere, producere, fotografer ...

Men der er ikke nogen platform til det nu.

Produktionen er rettet mod YouTube, hvor man lægger den slags op.

Hvis jeg vil ramme min målgruppe, er der intet alternativ til YouTube.

Lad os se på nogle tal. Der bliver set 1 mia. timers indhold hver dag.

Halvdelen af danskerne bruger YouTube hver uge, og 69 % streamer musik.

Der er kun 44 %, der bruger Spotify.

- Er YouTube din ven? - Jeg har altid været glad for det.

Jeg startede med at lave demoer i et hjemmestudie ligesom her -

- lave en video og lægge den op, og så mødte jeg lyttere.

"Vi elsker din musik. Kom til Aalborg og spil!"

Så finder jeg ud af, at jeg har en kæmpe fanbase i Aalborg.

Fordelen er den gigantiske brugerbase, der kan høre musikken.

Men det er ikke lukrativt at stille sin musik til rådighed.

Størstedelen af musikernes indtjening stammer fra livemusik.

Kun 1/3 er fra indspillet musik. Kun 15 % kommer fra streaming.

De 15 % fordeler sig på platforme, der betaler for musikken.

Abonnementsbaserede tjenester betaler et beløb pr. afspilning.

Fordi YouTube er reklamefinansieret, og mange bruger adblockere -

- er udbetalingen mere usikker og lavere.

Kunstnere siger, det er 2 kr. pr. 1000 visninger.

Koda vil ikke give et bud.

Ved Spotifys udbetalinger tænkte jeg: "Jeg flytter til Afrika et halvt år."

Jeg har fået penge fra YouTube, hvor jeg tænker: Jeg køber et par sko.

Musikerne står i et dilemma. YouTube er fantastisk for upcoming musikere -

- og for de etablerede til at sprede deres musik og opbygge en fanbase.

Men musikerne føler, YouTube udnytter dem.

De tjener på kunsten uden at give særlig meget tilbage.

Det er os, der giver YouTube indhold og dermed værdi.

Google og YouTubes måde at begå sig på strider imod, hvad jeg tror på -

- men man er tvunget til at bruge det.

Du får PR og likes, men du kan ikke betale husleje og mad med likes.

Indtil da er det vigtigt med Koda.

Jeg fandt Kodas mediedirektør på deres kontor.

Medieplatforme er markedsføring for at bruge musik på andre platforme -

- men derfor er det ikke okay, at brugerne ikke skal betale -

- selvom de selv tjener mange penge på det.

YouTube vil ikke stille op til interview -

- hverken i TV-Avisen, Radioavisen eller hos os.

Men vi har fået en mail fra dem.

Der er en risiko for, at dansk musik aldrig kommer tilbage på YouTube -

- men dem, vi har talt med, siger, at der nok skal komme en løsning.

Danske tekster: Peter Westerholm DR Tekst

Jeg har lagt en meningsmåling på vores YouTube-community.

Klik abonner, så den kommer forrest i dit feed, og så ses vi til debat.

YouTube blokerer musikken - men hvad betyder det egentlig? YouTube blocks music - but what does it really mean?

YouTube er den mest brugte musikstreamingtjeneste i Danmark. YouTube is the most used music streaming service in Denmark.

I fredags lukkede de ned for de danske kunstnere. Last Friday, they shut down the Danish artists.

- Det er mafiosometoder. - What the fuck! Er det ægte? - These are mafia methods. - What the fuck! Is it real?

Det bunder i, hvor mange penge musikerne skal have. It comes down to how much money musicians should be paid.

Det er absurd. It's absurd.

YouTube vil matche det, man får i resten af verden. YouTube will match what you get in the rest of the world.

Koda og Polaris vil skrue op, så det matcher andre streamingplatforme. Koda and Polaris will ramp up to match other streaming platforms.

Hvis argumentet er, at "de andre får mindre", står det sløjt til. If the argument is that "others are getting less", you're in trouble.

Deadline for en ny aftale er nu overskredet to gange. The deadline for a new agreement has now passed twice.

Mens forhandlingerne fortsætter, vil YouTube reducere betalingen 70 %. While negotiations continue, YouTube will reduce the payment 70%.

Der sagde Koda "no way", og YouTube lukkede så for musikken. Koda said "no way" and YouTube shut down the music.

Jeg kan slet ikke finde den nu. I can't find it at all now.

Hvor vigtig er YouTube for danske musikere? How important is YouTube for Danish musicians?

- YouTube er altafgørende. - Fordelen er, at der er mange dér. - YouTube is crucial - the advantage is that there are a lot of people there.

Du kan lægge en video op, og så møder den folk derinde. You can post a video and it will meet people there.

Det er kun på YouTube, man kan blive set af verden. YouTube is the only way to be seen by the world.

Jeg er afhængig af YouTube. I'm addicted to YouTube.

Du kan spille den på solo. Spil guitar til den. You can play it on solo. Play guitar to it.

Jeg skulle lave videomateriale nu. I should be making video material now.

Der var linet up med designere, producere, fotografer ... There was a line-up of designers, producers, photographers ...

Men der er ikke nogen platform til det nu. But there's no platform for that now.

Produktionen er rettet mod YouTube, hvor man lægger den slags op. The production is aimed at YouTube, where you post this kind of thing.

Hvis jeg vil ramme min målgruppe, er der intet alternativ til YouTube. If I want to reach my target audience, there is no alternative to YouTube.

Lad os se på nogle tal. Der bliver set 1 mia. timers indhold hver dag. Let's look at some numbers. 1 billion hours of content is watched every day.

Halvdelen af danskerne bruger YouTube hver uge, og 69 % streamer musik. Half of Danes use YouTube every week and 69% stream music.

Der er kun 44 %, der bruger Spotify. Only 44% use Spotify.

- Er YouTube din ven? - Jeg har altid været glad for det. - Is YouTube your friend? - I've always been fond of it.

Jeg startede med at lave demoer i et hjemmestudie ligesom her - I started making demos in a home studio like this

- lave en video og lægge den op, og så mødte jeg lyttere. - make a video and post it, and then I met listeners.

"Vi elsker din musik. Kom til Aalborg og spil!" "We love your music. Come to Aalborg and play!"

Så finder jeg ud af, at jeg har en kæmpe fanbase i Aalborg. Then I find out that I have a huge fan base in Aalborg.

Fordelen er den gigantiske brugerbase, der kan høre musikken. The advantage is the gigantic user base that can hear the music.

Men det er ikke lukrativt at stille sin musik til rådighed. But it's not lucrative to make your music available.

Størstedelen af musikernes indtjening stammer fra livemusik. The majority of musicians' earnings come from live music.

Kun 1/3 er fra indspillet musik. Kun 15 % kommer fra streaming. Only 1/3 is from recorded music. Only 15% comes from streaming.

De 15 % fordeler sig på platforme, der betaler for musikken. The 15% is split between platforms that pay for music.

Abonnementsbaserede tjenester betaler et beløb pr. afspilning. Subscription-based services pay an amount per playback.

Fordi YouTube er reklamefinansieret, og mange bruger adblockere - Because YouTube is ad-funded and many people use ad blockers

- er udbetalingen mere usikker og lavere.

Kunstnere siger, det er 2 kr. pr. 1000 visninger.

Koda vil ikke give et bud. Koda will not make an offer.

Ved Spotifys udbetalinger tænkte jeg: "Jeg flytter til Afrika et halvt år." At Spotify's payouts, I thought: "I'm moving to Africa for six months."

Jeg har fået penge fra YouTube, hvor jeg tænker: Jeg køber et par sko.

Musikerne står i et dilemma. YouTube er fantastisk for upcoming musikere -

- og for de etablerede til at sprede deres musik og opbygge en fanbase.

Men musikerne føler, YouTube udnytter dem.

De tjener på kunsten uden at give særlig meget tilbage. They profit from art without giving much back.

Det er os, der giver YouTube indhold og dermed værdi. We're the ones who provide YouTube with content and value.

Google og YouTubes måde at begå sig på strider imod, hvad jeg tror på - Google and YouTube's way of doing things goes against what I believe in

- men man er tvunget til at bruge det. - but you're forced to use it.

Du får PR og likes, men du kan ikke betale husleje og mad med likes. You get PR and likes, but you can't pay rent and food with likes.

Indtil da er det vigtigt med Koda.

Jeg fandt Kodas mediedirektør på deres kontor. I found Koda's media director in their office.

Medieplatforme er markedsføring for at bruge musik på andre platforme - Media platforms are marketing to use music on other platforms

- men derfor er det ikke okay, at brugerne ikke skal betale - - but that's why it's not okay that users don't have to pay

- selvom de selv tjener mange penge på det. - even if they make a lot of money from it themselves.

YouTube vil ikke stille op til interview - YouTube won't do an interview

- hverken i TV-Avisen, Radioavisen eller hos os. - neither in TV-Avisen, Radioavisen or with us.

Men vi har fået en mail fra dem. But we have received an email from them.

Der er en risiko for, at dansk musik aldrig kommer tilbage på YouTube - There is a risk that Danish music will never return to YouTube

- men dem, vi har talt med, siger, at der nok skal komme en løsning. - but those we've spoken to say that a solution will be found.

Danske tekster: Peter Westerholm DR Tekst Danish lyrics: Peter Westerholm DR Tekst

Jeg har lagt en meningsmåling på vores YouTube-community. I've posted a poll on our YouTube community.

Klik abonner, så den kommer forrest i dit feed, og så ses vi til debat. Click subscribe to bring it to the front of your feed and we'll see you at the debate.