×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Wikipedia: Fejlfyldt amatørsite eller troværdig kilde?

Wikipedia: Fejlfyldt amatørsite eller troværdig kilde?

Hvis jeg skulle finde Jordens radius, ville jeg google.

Det første svar ville være fra Wikipedia.

Jeg ville ikke være tilfreds, men dobbelttjekke det.

Artiklerne kan blive for rodede og fyldt med fejl.

Alle studerende og lærere bruger det.

Man kan ikke stole på Wikipedia, vel?

Wikipedia er en digital, brugerdrevet encyklopædi på 309 sprog.

Den indeholder over 55 mio. artikler og er et af de mest besøgte websites.

Det har ikke altid været sådan. Lad os gå tilbage til 1999.

IT-iværksætter Jimmy Wales og et hold starter encyklopædien Nupedia.

De går online i marts 2000, men har et problem.

Ideen er, at artiklerne skal skrives af udvalgte ph.d.er og eksperter -

- men det går langsomt med at få artikler ud.

Derfor opretter de i januar 2001 et helt nyt site -

- der skal generere en masse indhold, som eksperterne skal revidere.

Sitet hedder Wikipedia.

Det er en sammentrækning af det hawaiianske wiki og encyclopedia.

Wikipedia er et helt åbent og brugerredigeret site -

- og viser sig at være glimrende som selvstændigt medie.

Ved udgangen af 2001 nærmer man sig 20.000 opslag.

Nupedia lever ikke op til ambitionerne og lukkes i 2003.

Med Wikipedia går det bedre, for alle kan skrive indlæg.

Wikipedia ... Wikipedia.

Jeg opretter lige en konto.

Sådan der og så ...

Nu kan jeg redigere løs.

DR Nyheders Wikipedia trænger til en opdatering.

Der står for eksempel, at DR Nyheder lukkede 31. januar 2012.

Det er vist ikke helt rigtigt. Jeg prøver at slette.

Lad os se, hvor hurtigt det slår igennem.

Så. Det var ikke så svært.

Det giver en del udfordringer, når alle kan redigere.

At skrive noget forkert -

- fordi det skal være sjovt eller gøre skade på andre.

Det så vi i 2007.

Ifølge Wikipedia er Pia Kjærsgaard gift med en pornomodel.

Man har indført beskyttelsesniveauer for at forhindre usandheder som den.

En side kan låses på ubestemt tid af en af sitets 1100 administratorer.

Der er 24 på den danske version. Lige nu er Joe Bidens side låst.

Wikipedia er ikke 100 % korrekt. Det er ingen encyklopædier.

Den engelske er mere præcis end den danske pga. antallet af bidragydere.

Den engelske har flere bidragydere, så den er typisk bedre.

Kan den engelske Wikipedia hamle op med en meget respekteret encyklopædi:

Encyclopaedia Britannica.

En stor undersøgelse stammer fra det anerkendte tidsskrift Nature.

I en sammenligning mellem Wikipedia og Encyclopaedia Britannica -

- testede man 42 videnskabelige opslag.

Man fandt otte alvorlige fejl:

Fire hos Wikipedia. Fire hos Britannica.

Wikipedia havde i snit fire unøjagtigheder, Britannica tre.

Wikipedia var på videnskabelige emner næsten lige så korrekt -

- som onlineudgaven af Encyclopaedia Britannica.

En professor nuancerer det lidt.

Undersøgelser tyder på, at det er ganske høj kvalitet, der kommer -

- når flere, som har en interesse og ofte også en viden om et område -

- har bidraget til at skrive det, der står.

Som en first-stop shop vil jeg gerne bruge Wikipedia.

Hvis man vil investere sin opsparing eller træffe store beslutninger -

- så har man nok brug for specialister.

Man bør dobbelttjekke informationer. Lad os se, hvad Wikipedia skriver.

Den, der har redigeret mest, er Steven Pruitt.

Som "Ser Amantio di Nicolao" har han redigeret over 3 mio. artikler -

- og oprettet over 34.000 nye Wikipedia-sider.

Tryk like, hvis du kan lide videoen, og subscribe, hvis du vil se flere.

Wikipedia: Fejlfyldt amatørsite eller troværdig kilde? Wikipedia: Fehlerbehaftete Amateurseite oder glaubwürdige Quelle? Wikipedia: Error-filled amateur site or credible source? Wikipedia: Foutieve amateursite of geloofwaardige bron? Вікіпедія: наповнений помилками аматорський сайт чи надійне джерело?

Hvis jeg skulle finde Jordens radius, ville jeg google. If I had to find the radius of the Earth, I would google.

Det første svar ville være fra Wikipedia. The first answer would be from Wikipedia.

Jeg ville ikke være tilfreds, men dobbelttjekke det. I wouldn't be satisfied, but double check it.

Artiklerne kan blive for rodede og fyldt med fejl. Articles can become too cluttered and full of errors.

Alle studerende og lærere bruger det. All students and teachers use it.

Man kan ikke stole på Wikipedia, vel? You can't trust Wikipedia, right?

Wikipedia er en digital, brugerdrevet encyklopædi på 309 sprog. Wikipedia is a digital, user-driven encyclopedia in 309 languages.

Den indeholder over 55 mio. artikler og er et af de mest besøgte websites.

Det har ikke altid været sådan. Lad os gå tilbage til 1999. It wasn't always like this. Let's go back to 1999.

IT-iværksætter Jimmy Wales og et hold starter encyklopædien Nupedia. IT entrepreneur Jimmy Wales and a team start the encyclopedia Nupedia.

De går online i marts 2000, men har et problem. They go online in March 2000, but have a problem.

Ideen er, at artiklerne skal skrives af udvalgte ph.d.er og eksperter - The idea is that the articles will be written by selected PhDs and experts

- men det går langsomt med at få artikler ud. - but getting articles out is slow.

Derfor opretter de i januar 2001 et helt nyt site - So, in January 2001, they set up a brand new site -

- der skal generere en masse indhold, som eksperterne skal revidere. - who have to generate a lot of content for the experts to review.

Sitet hedder Wikipedia. The site is called Wikipedia.

Det er en sammentrækning af det hawaiianske wiki og encyclopedia. It is a contraction of the Hawaiian wiki and encyclopedia.

Wikipedia er et helt åbent og brugerredigeret site - Wikipedia is a completely open and user-edited site -

- og viser sig at være glimrende som selvstændigt medie. - and proves to be excellent as a standalone medium.

Ved udgangen af 2001 nærmer man sig 20.000 opslag. By the end of 2001, the number of posts is approaching 20,000.

Nupedia lever ikke op til ambitionerne og lukkes i 2003. Nupedia does not live up to its ambitions and is closed in 2003.

Med Wikipedia går det bedre, for alle kan skrive indlæg. With Wikipedia, it's better because anyone can post.

Wikipedia ... Wikipedia. Wikipedia ... Wikipedia.

Jeg opretter lige en konto. I'm just creating an account.

Sådan der og så ... Like that and then...

Nu kan jeg redigere løs. Now I can edit away.

DR Nyheders Wikipedia trænger til en opdatering. DR News' Wikipedia is in need of an update.

Der står for eksempel, at DR Nyheder lukkede 31. januar 2012. For example, it says that DR Nyheder closed on January 31, 2012.

Det er vist ikke helt rigtigt. Jeg prøver at slette. I don't think that's quite right. I'm trying to delete.

Lad os se, hvor hurtigt det slår igennem. Let's see how quickly it catches on.

Så. Det var ikke så svært. There you go, there you go. It wasn't that hard.

Det giver en del udfordringer, når alle kan redigere. This presents some challenges when everyone can edit.

At skrive noget forkert - Writing something incorrectly

- fordi det skal være sjovt eller gøre skade på andre. - because it's supposed to be fun or cause harm to others.

Det så vi i 2007. We saw this in 2007.

Ifølge Wikipedia er Pia Kjærsgaard gift med en pornomodel. According to Wikipedia, Pia Kjærsgaard is married to a porn model.

Man har indført beskyttelsesniveauer for at forhindre usandheder som den. Protection levels have been put in place to prevent falsehoods like that.

En side kan låses på ubestemt tid af en af sitets 1100 administratorer. A page can be locked indefinitely by one of the site's 1100 administrators.

Der er 24 på den danske version. Lige nu er Joe Bidens side låst. There are 24 on the Danish version. Right now Joe Biden's page is locked.

Wikipedia er ikke 100 % korrekt. Det er ingen encyklopædier. Wikipedia is not 100% accurate. They are not encyclopedias.

Den engelske er mere præcis end den danske pga. antallet af bidragydere. The English is more accurate than the Danish due to the number of contributors.

Den engelske har flere bidragydere, så den er typisk bedre. The English one has more contributors, so it's typically better.

Kan den engelske Wikipedia hamle op med en meget respekteret encyklopædi: Can the English Wikipedia stand up to a highly respected encyclopedia:

Encyclopaedia Britannica. Encyclopaedia Britannica.

En stor undersøgelse stammer fra det anerkendte tidsskrift Nature. A large study comes from the renowned journal Nature.

I en sammenligning mellem Wikipedia og Encyclopaedia Britannica - In a comparison between Wikipedia and Encyclopaedia Britannica

- testede man 42 videnskabelige opslag. - 42 scientific posts were tested.

Man fandt otte alvorlige fejl: Eight serious errors were found:

Fire hos Wikipedia. Fire hos Britannica. Fire at Wikipedia. Four in Britannica.

Wikipedia havde i snit fire unøjagtigheder, Britannica tre. Wikipedia had an average of four inaccuracies, Britannica three.

Wikipedia var på videnskabelige emner næsten lige så korrekt - Wikipedia was almost as accurate on scientific topics - almost as correct.

- som onlineudgaven af Encyclopaedia Britannica. - as the online edition of the Encyclopaedia Britannica.

En professor nuancerer det lidt. One professor qualifies it a bit.

Undersøgelser tyder på, at det er ganske høj kvalitet, der kommer - Studies suggest that it's quite high quality that comes

- når flere, som har en interesse og ofte også en viden om et område - - when more people who have an interest and often knowledge about an area

- har bidraget til at skrive det, der står. - has contributed to writing what it says.

Som en first-stop shop vil jeg gerne bruge Wikipedia. As a first-stop shop, I like to use Wikipedia.

Hvis man vil investere sin opsparing eller træffe store beslutninger - If you want to invest your savings or make big decisions

- så har man nok brug for specialister. - you might need specialists.

Man bør dobbelttjekke informationer. Lad os se, hvad Wikipedia skriver. You should double-check information. Let's see what Wikipedia says.

Den, der har redigeret mest, er Steven Pruitt. The person who has edited the most is Steven Pruitt.

Som "Ser Amantio di Nicolao" har han redigeret over 3 mio. artikler - As "Ser Amantio di Nicolao" he has edited over 3 million articles.

- og oprettet over 34.000 nye Wikipedia-sider. - and created over 34,000 new Wikipedia pages.

Tryk like, hvis du kan lide videoen, og subscribe, hvis du vil se flere. Press like if you like the video and subscribe if you want to see more.