×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Virker vitaminpiller?

Virker vitaminpiller?

Nu skal det handle om noget, vi bruger mange penge på, vitaminer.

Det her er, hvad en gennemsnitlig dansker spiser om dagen.

Men ser man på reklamer som dem her ...

... ser det ud til, at det ikke er nok.

Derfor supplerer millioner deres kost med en vitaminpille.

60 % af danskerne spiser et kosttilskud.

Det mest typiske er en multivitaminpille.

Men kan det passe, at man skal tage en vitaminpille for at være sund?

Vitaminer er livsnødvendige for os.

Begrebet vitamin kommer fra ordet vita, som betyder "for livet".

I vores kost findes de vitaminer og mineraler, der hjælper vores krop.

A-vitamin i kød er vigtigt for synet.

C-vitamin i frugt er godt for immunforsvaret.

Mælk og ost indeholder calcium, som giver knoglerne styrke.

Derudover er der en række andre vitaminer og mineraler.

De vitaminer kan du få gennem mad eller en pille.

Vi skal 100 år tilbage for at se, hvor det begyndte.

I 1912 mødte verden ordet vitamin.

Den polskfødte biokemiker Casimir Funk undersøgte årsagen -

- til sygdommen beriberi.

Den herskede i Asien, hvor kosten primært bestod af hvide ris.

Først troede man, risene indeholdt gift.

Men Funk fandt ud af, at risen manglede særlige næringsstoffer.

De stoffer kaldte han vitaminer.

Der gik ikke lang tid, før vitaminer blev serveret i alle mulige former.

I den her avis fra 1922 reklameres der for en gelé med B-vitamin -

- og vitaminpiller af gær. Der skrives blandt andet:

"Millioner af mennesker er kun halvt i live, kun halvt så fornøjede -

- og har konstant dårligt helbred, fordi de mangler vitamin."

- Herfra tog vitamin-hypen fart. - Snebolden bliver større og større.

I dag kan du i supermarkedet finde stort set alle vitaminer.

Og de bliver solgt i stor stil.

Faktisk brugte danskerne 1,2 mia. kr. på kosttilskud i 2017.

Fra begyndelsen af 1900-tallet er der også sket en udvikling med vores mad.

90 % af danskerne spiser en kost, der dækker vores vitaminbehov.

Nogle mener, at vores råvarer ikke indeholder samme mængde vitaminer -

- som før i tiden. Det har DTU modbevist.

Giver det overhovedet mening, at vi spiser vitaminpiller?

Med den her multivitamin får vi de her vitaminer:

Med den her kost får vi de her vitaminer:

Det ser rimelig ens ud, så jeg skal lige have fat i en ekspert.

- Arne? Har du tid? - Det kan du tro.

Jeg har spist millioner af vitaminpiller.

Skal jeg stoppe med det?

Sådan en som dig, der spiser varieret -

- får alle de vitaminer og mineraler, man har brug for, fra kosten.

Men der er undtagelser.

Gravide skal tage kosttilskud med jern og folinsyre.

I vinterhalvåret er det fornuftigt at tage D-vitamin.

Er man mørklødet eller går tildækket, skal man også have D-vitamin.

Og hvis man begynder at skippe meget af det animalske ...

Hvis man fjerner frikadeller og leverpostej.

Hvis man bliver vegetar eller veganer -

- begynder man at mangle nogle af de næringsstoffer -

- der er i kød og mejeriprodukter.

Der er der behov for at tage noget.

Man kan også få for meget af vitaminer.

Ja. For lidt er skidt, og for meget er skidt.

Man skal finde den gyldne middelvej.

Hvad er konsekvenserne af for mange vitaminer?

Man kan blive overdoseret med vitaminer.

Der er en risiko for, at det så gør tingene værre.

Nogle vitaminer i kombinationer øger risikoen for at få kræft.

- Det er rigtig slemt. - Det vil man gerne undgå.

Hvis man ser på kosten og vitaminpillen -

- er det så lige godt at få vitaminer fra pillen som fra kosten?

Det bedste er at få det hele fra kosten.

De naturlige former for vitaminer og mineraler er bedst for kroppen.

I nogle tilfælde er mineraler fra vitaminpiller er dårligere.

De er syntetiske, eller har en form, kroppen ikke kan lide.

Nogle vitaminer kan være skadelige, hvis vi får for mange af dem.

Antioxidante vitaminer som A, E og betakaroten -

- er sat i forbindelse med forhøjet dødelighed.

Nogle har gavn af at få enkelte vitaminer tilført gennem kosttilskud.

Man kan spørge sin læge.

Men hvis det ikke er tilfældet for dig, er det ikke farligt at sige:

Hvis du spiser varieret -

- er der ingen grund til at bruge penge på kosttilskud.

Kunne du lide videoen, så tryk på like-knappen.

Tryk også på abonner-knappen. Tak, fordi du så med.

Virker vitaminpiller? Wirken Vitaminpillen? Do vitamin pills work?

Nu skal det handle om noget, vi bruger mange penge på, vitaminer. Jetzt muss es um etwas gehen, wofür wir viel Geld ausgeben, Vitamine. Now it's time to talk about something we spend a lot of money on, vitamins. Agora é tempo de falar de algo em que gastamos muito dinheiro, vitaminas.

Det her er, hvad en gennemsnitlig dansker spiser om dagen. Das isst ein durchschnittlicher Däne pro Tag. This is what the average Dane eats per day. Isto é o que o dinamarquês médio come por dia.

Men ser man på reklamer som dem her ... But if you look at advertisements like these... Mas se olharmos para anúncios como estes...

... ser det ud til, at det ikke er nok. ... scheint nicht genug zu sein. ... it seems that it is not enough. ... ... parece que não é suficiente.

Derfor supplerer millioner deres kost med en vitaminpille. That's why millions supplement their diet with a vitamin pill. É por isso que milhões suplementam a sua dieta com um comprimido vitamínico.

60 % af danskerne spiser et kosttilskud. 60% of Danes take a dietary supplement. 60% dos dinamarqueses tomam um suplemento alimentar.

Det mest typiske er en multivitaminpille. The most typical is a multivitamin pill. O mais típico é um comprimido multivitamínico.

Men kan det passe, at man skal tage en vitaminpille for at være sund? Aber ist es in Ordnung, eine Vitaminpille einzunehmen, um gesund zu sein? But is it true that you need to take a vitamin pill to be healthy? Mas é verdade que precisa de tomar um comprimido vitamínico para ser saudável?

Vitaminer er livsnødvendige for os. Vitamins are vital for us. As vitaminas são vitais para nós.

Begrebet vitamin kommer fra ordet vita, som betyder "for livet". Der Begriff Vitamin kommt von dem Wort Vita, was „für das Leben“ bedeutet. The term vitamin comes from the word vita, which means "for life". O termo vitamina vem da palavra vita, que significa "para toda a vida".

I vores kost findes de vitaminer og mineraler, der hjælper vores krop. Unsere Ernährung enthält die Vitamine und Mineralstoffe, die unserem Körper helfen. Our diet contains the vitamins and minerals that help our bodies. A nossa dieta contém as vitaminas e minerais que ajudam o nosso corpo.

A-vitamin i kød er vigtigt for synet. Vitamin A im Fleisch ist wichtig für die Sehkraft. Vitamin A in meat is important for vision. A vitamina A na carne é importante para a visão.

C-vitamin i frugt er godt for immunforsvaret. Vitamin C in fruit is good for the immune system. A vitamina C na fruta é boa para o sistema imunitário.

Mælk og ost indeholder calcium, som giver knoglerne styrke. Milch und Käse enthalten Kalzium, das den Knochen Festigkeit verleiht. Milk and cheese contain calcium, which gives your bones strength. O leite e o queijo contêm cálcio, o que dá força aos ossos.

Derudover er der en række andre vitaminer og mineraler. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Vitamine und Mineralstoffe. In addition, there are a number of other vitamins and minerals. Além disso, há uma série de outras vitaminas e minerais.

De vitaminer kan du få gennem mad eller en pille. Sie können diese Vitamine durch Nahrung oder eine Pille erhalten. You can get these vitamins through food or a pill. Pode obter estas vitaminas através de alimentos ou de um comprimido.

Vi skal 100 år tilbage for at se, hvor det begyndte. Temos de recuar 100 anos para ver onde tudo começou.

I 1912 mødte verden ordet vitamin. In 1912, the world met the word vitamin. Em 1912, o mundo conheceu a palavra vitamina.

Den polskfødte biokemiker Casimir Funk undersøgte årsagen - Polish-born biochemist Casimir Funk investigated the cause O bioquímico nascido na Polónia Casimir Funk investigou a causa

- til sygdommen beriberi. - to the disease beriberi. - à doença beriberi.

Den herskede i Asien, hvor kosten primært bestod af hvide ris. It prevailed in Asia, where the diet consisted primarily of white rice. Prevaleceu na Ásia, onde a dieta consistia principalmente em arroz branco.

Først troede man, risene indeholdt gift. Zuerst dachte man, der Reis enthalte Gift. At first it was thought that the rice contained poison. No início pensava-se que o arroz continha veneno.

Men Funk fandt ud af, at risen manglede særlige næringsstoffer. Doch Funk stellte fest, dass dem Reis bestimmte Nährstoffe fehlten. But Funk found that the rice lacked specific nutrients. Mas a Funk apercebeu-se de que o arroz carecia de nutrientes específicos.

De stoffer kaldte han vitaminer. He called these substances vitamins. Ele chamou a estas substâncias vitaminas.

Der gik ikke lang tid, før vitaminer blev serveret i alle mulige former. Es dauerte nicht lange, bis Vitamine in allen möglichen Formen serviert wurden. It wasn't long before vitamins were being served in all sorts of forms. Não demorou muito até as vitaminas serem servidas em todo o tipo de formas.

I den her avis fra 1922 reklameres der for en gelé med B-vitamin - In dieser Zeitung von 1922 wird ein Gelee mit Vitamin B beworben - This newspaper from 1922 advertises a jelly with vitamin B Este jornal de 1922 anuncia uma geleia com vitamina B

- og vitaminpiller af gær. Der skrives blandt andet: - und Vitaminpillen aus Hefe. Unter anderem steht geschrieben: - and yeast vitamin pills. Among other things: - e comprimidos de vitaminas e leveduras. Entre outras coisas:

"Millioner af mennesker er kun halvt i live, kun halvt så fornøjede - "Millionen Menschen sind nur halb am Leben, nur halb so glücklich - "Millions of people are only half alive, only half happy... "Milhões de pessoas estão apenas metade vivas, apenas metade tão felizes...

- og har konstant dårligt helbred, fordi de mangler vitamin." - and are constantly in poor health because they are vitamin deficient." - e estão em constante estado de saúde por serem deficientes em vitaminas".

- Herfra tog vitamin-hypen fart. - Snebolden bliver større og større. - Von hier aus nahm der Vitamin-Hype Fahrt auf. - Der Schneeball wird immer größer. - From there, the vitamin hype took off. - The snowball is getting bigger and bigger. - A partir dali, a febre das vitaminas descolou - A bola de neve está a ficar cada vez maior.

I dag kan du i supermarkedet finde stort set alle vitaminer. Heute findet man fast alle Vitamine im Supermarkt. Today, you can find almost any vitamin in the supermarket. Hoje em dia, é possível encontrar quase todas as vitaminas no supermercado.

Og de bliver solgt i stor stil. Und sie werden in großem Stil verkauft. And they're selling like hot cakes. E estão a ser vendidos em grande número.

Faktisk brugte danskerne 1,2 mia. kr. på kosttilskud i 2017. Tatsächlich gaben die Dänen 1,2 Milliarden aus. DKK auf Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2017. In fact, Danes spent DKK 1.2 billion on supplements in 2017. De facto, os dinamarqueses gastaram 1,2 mil milhões de coroas dinamarquesas em suplementos alimentares em 2017.

Fra begyndelsen af 1900-tallet er der også sket en udvikling med vores mad. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts gab es auch bei unseren Lebensmitteln eine Entwicklung. From the early 1900s, our food has also evolved. Desde o início do século XX, a nossa alimentação também evoluiu.

90 % af danskerne spiser en kost, der dækker vores vitaminbehov. 90% of Danes eat a diet that covers our vitamin requirements. 90% dos dinamarqueses comem uma dieta que satisfaz as nossas necessidades vitamínicas.

Nogle mener, at vores råvarer ikke indeholder samme mængde vitaminer - Einige glauben, dass unsere Rohstoffe nicht die gleiche Menge an Vitaminen enthalten - Some believe that our produce doesn't contain the same amount of vitamins Alguns acreditam que as nossas matérias-primas não contêm a mesma quantidade de vitaminas

- som før i tiden. Det har DTU modbevist. - wie in der Vergangenheit. DTU hat dies widerlegt. - as in the past. DTU has disproved this. - como no passado. A DTU desmentiu isto.

Giver det overhovedet mening, at vi spiser vitaminpiller? Macht es überhaupt Sinn, dass wir Vitaminpillen essen? Does it even make sense that we eat vitamin pills? Faz sequer sentido que comamos comprimidos de vitaminas?

Med den her multivitamin får vi de her vitaminer: Mit diesem Multivitamin erhalten wir folgende Vitamine: With this multivitamin we get these vitamins: Com esta multivitamina, obtemos estas vitaminas:

Med den her kost får vi de her vitaminer: With this diet, we get these vitamins: Esta dieta dá-nos estas vitaminas:

Det ser rimelig ens ud, så jeg skal lige have fat i en ekspert. Es sieht ziemlich ähnlich aus, also muss ich nur einen Experten erreichen. It looks pretty similar, so I need to get an expert. Parece bastante semelhante, por isso preciso de arranjar um perito.

- Arne? Har du tid? - Det kan du tro. - Arne? Habt ihr Zeit? - Das können Sie glauben. - Arne? Do you have time? - You bet I do. - Arne? Tens tempo? - Pode apostar que sim.

Jeg har spist millioner af vitaminpiller. I've taken millions of vitamin pills. Já tomei milhões de comprimidos de vitaminas.

Skal jeg stoppe med det? Soll ich damit aufhören? Should I stop using it? Devo parar de o fazer?

Sådan en som dig, der spiser varieret - Jemand wie Sie, der sich abwechslungsreich ernährt - Someone like you who eats a varied diet Alguém como você que come uma dieta variada

- får alle de vitaminer og mineraler, man har brug for, fra kosten. - Holen Sie sich alle Vitamine und Mineralstoffe, die Sie brauchen, aus Ihrer Ernährung. - get all the vitamins and minerals you need from your diet. - obtenha todas as vitaminas e minerais que necessita da sua dieta.

Men der er undtagelser. Aber es gibt Ausnahmen. But there are exceptions. Mas há excepções.

Gravide skal tage kosttilskud med jern og folinsyre. Schwangere müssen Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen und Folsäure einnehmen. Pregnant women should take iron and folic acid supplements. As mulheres grávidas devem tomar suplementos de ferro e ácido fólico.

I vinterhalvåret er det fornuftigt at tage D-vitamin. During the winter months, it makes sense to take vitamin D. Durante os meses de Inverno, faz sentido tomar vitamina D.

Er man mørklødet eller går tildækket, skal man også have D-vitamin. Wenn Sie dunkelhäutig sind oder sich verhüllen, müssen Sie auch Vitamin D haben. If you are dark-skinned or covered up, you also need vitamin D. Se for de cor escura ou coberto, também precisa de vitamina D.

Og hvis man begynder at skippe meget af det animalske ... Und wenn du anfängst, viele tierische Sachen zu überspringen... And if you start skipping a lot of animal products... E se começar a cortar muitos produtos animais...

Hvis man fjerner frikadeller og leverpostej. Wenn Sie Fleischbällchen und Leberpastete entfernen. If you remove meatballs and liver pâté. Se remover almôndegas e paté de fígado.

Hvis man bliver vegetar eller veganer - If you become a vegetarian or vegan Se se tornar vegetariano ou vegan

- begynder man at mangle nogle af de næringsstoffer - - you start to lack some of the nutrients - começa a faltar alguns dos nutrientes

- der er i kød og mejeriprodukter. - found in meat and dairy products. - em carne e produtos lácteos.

Der er der behov for at tage noget. Es ist notwendig, etwas zu nehmen. There is a need to take action. Há uma necessidade de tomar medidas.

Man kan også få for meget af vitaminer. Sie können auch zu viele Vitamine bekommen. You can also get too many vitamins. Também se pode obter demasiadas vitaminas.

Ja. For lidt er skidt, og for meget er skidt. Ja. Zu wenig ist schlecht und zu viel ist schlecht. Yes, it is. Too little is bad and too much is bad. Sim, é. Muito pouco é mau e muito é mau.

Man skal finde den gyldne middelvej. You have to find the happy medium. É preciso encontrar o meio dourado.

Hvad er konsekvenserne af for mange vitaminer? Welche Folgen haben zu viele Vitamine? What are the consequences of too many vitamins? Quais são as consequências de um excesso de vitaminas?

Man kan blive overdoseret med vitaminer. You can overdose on vitamins. Pode ser sobredosado com vitaminas.

Der er en risiko for, at det så gør tingene værre. Es besteht die Gefahr, dass es dann noch schlimmer wird. There's a risk of making things worse. Há um risco de que isto piore as coisas.

Nogle vitaminer i kombinationer øger risikoen for at få kræft. Einige Vitamine in Kombination erhöhen das Krebsrisiko. Some vitamins in combinations increase the risk of getting cancer. Algumas vitaminas em combinações aumentam o risco de contrair cancro.

- Det er rigtig slemt. - Det vil man gerne undgå. - That's really bad - you want to avoid that. - Isso é muito mau. - Quer evitar isso.

Hvis man ser på kosten og vitaminpillen - If you look at the diet and the vitamin pill Se olharmos para a dieta e para o comprimido vitamínico.

- er det så lige godt at få vitaminer fra pillen som fra kosten? - Ist es genauso gut, Vitamine aus der Pille zu bekommen wie aus der Diät? - is it just as good to get vitamins from the pill as from the diet? - é tão bom obter vitaminas da pílula como da dieta?

Det bedste er at få det hele fra kosten. Das Beste ist, alles über die Ernährung aufzunehmen. It's best to get it all from your diet. É melhor tirar tudo da sua dieta.

De naturlige former for vitaminer og mineraler er bedst for kroppen. The natural forms of vitamins and minerals are best for the body. As formas naturais de vitaminas e minerais são as melhores para o corpo.

I nogle tilfælde er mineraler fra vitaminpiller er dårligere. In einigen Fällen sind die Mineralien aus Vitaminpillen schlechter. In some cases, minerals from vitamin pills are inferior. Em alguns casos, os minerais das pílulas de vitaminas são inferiores.

De er syntetiske, eller har en form, kroppen ikke kan lide. They are synthetic or have a shape the body doesn't like. São sintéticos, ou têm uma forma que o corpo não gosta.

Nogle vitaminer kan være skadelige, hvis vi får for mange af dem. Einige Vitamine können schädlich sein, wenn wir zu viele davon bekommen. Some vitamins can be harmful if we take too many of them. Algumas vitaminas podem ser prejudiciais se tomarmos muitas delas.

Antioxidante vitaminer som A, E og betakaroten - Antioxidant vitamins such as A, E and beta-carotene Vitaminas antioxidantes tais como A, E e beta-caroteno

- er sat i forbindelse med forhøjet dødelighed. - ist mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden. - has been linked to increased mortality. - tem estado ligado ao aumento da mortalidade.

Nogle har gavn af at få enkelte vitaminer tilført gennem kosttilskud. Einige profitieren von der Zufuhr einzelner Vitamine durch Nahrungsergänzungsmittel. Some people benefit from taking individual vitamins through supplements. Algumas pessoas beneficiam de tomar vitaminas individuais através de suplementos.

Man kan spørge sin læge. Sie können Ihren Arzt fragen. Pode perguntar ao seu médico.

Men hvis det ikke er tilfældet for dig, er det ikke farligt at sige: Aber wenn das bei Ihnen nicht der Fall ist, ist es nicht gefährlich zu sagen: Mas se este não for o seu caso, não é perigoso dizer:

Hvis du spiser varieret - If you eat a varied diet Se comer uma dieta variada

- er der ingen grund til at bruge penge på kosttilskud. - there's no need to spend money on supplements. - não há necessidade de gastar dinheiro em suplementos.

Kunne du lide videoen, så tryk på like-knappen. If you liked the video, hit the like button. Se gostou do vídeo, prima o botão semelhante.

Tryk også på abonner-knappen. Tak, fordi du så med. Also press the subscribe button. Thank you for watching. Por favor, prima também o botão "Subscribe". Obrigado por estar atento.