×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Vil du handle aktier? Så pas på "råd" fra sociale medier

Vil du handle aktier? Så pas på "råd" fra sociale medier

Kursudviklingen i GameStop i januar '21 var langtfra normal.

Det var et af aktiemarkedets vildeste fænomener.

I fagsprog hedder det short squeeze.

Men det interessante er, hvem der stod bag.

Det gjorde en flok brugere på Reddit.

Forsimplet købte de en masse aktier og pumpede kursen op.

Koordineringen foregik i Wallstreetbets -

- som har flere millioner følgere.

Aktien steg på kort tid flere hundred procent.

Men det er high risk og er som russisk roulette.

Boblen kan springe. Det er dyrt, hvis man købte på toppen.

Wallstreetbets er blot ét eksempel på aktiesnakken på sociale medier.

Men pas på! For nettet er fyldt med dårlige tips fra amatører -

- der jagter raketter og hurtige penge.

Hvis du køber en aktie, bliver du medejer af en virksomhed.

Når det går godt, tjener du penge på afkast.

Afkast kan være udbytte og kursstigning.

Udbytte får man udbetalt en eller flere gange om året.

Ved kursstigning stiger prisen, fordi investorerne tror på den.

Så kan du sælge aktien og få flere penge, end du gav for den.

Men investorerne kan også miste tiltroen til virksomhedens fremtid.

Så falder aktiens værdi. Og den kan falde meget og hurtigt.

I gamle dage var det besværligt og tidskrævende at handle.

Aktiehandelen kommer formentlig på edb fra 1987.

Nu er det lettere end nogensinde før og kan klares fra din mobil.

Men det er ikke risikofrit, og et råd, man ofte ser, er:

Investér ikke penge, du ikke kan tåle at tabe.

"Tabe" var nøgleordet i nogle historiske dage i marts 2020.

Aktiemarkederne oplevede i dag dramatiske dyk.

Mens vi hamstrede toiletpapir, solgte investorerne i panik.

- Økonomien er ramt. - Voldsom dag på markederne.

Pandemien havde væltet økonomien -

- og aktiemarkederne var tæt på kollaps.

Men det steg hurtigt igen, og vi handlede aktier som aldrig før.

Mange unge hoppede med.

Og de største danske investor-apps har oplevet stor stigning i antallet af 18-30-årige.

Jeg har investeret i MTG, som ejer Viaplay.

I 2020 fik Nordnet 42.300 nye unge kunder mod 8240 i 2019.

Stigningen skyldes formentlig flere faktorer.

Nedlukning, kedsomhed, negative renter, udbetalte feriepenge -

- uden noget af bruge dem på, fordi ... Ja, corona.

Så tyren blev taget ved hornene. Kurserne steg -

- sammen med interessen for tips på sociale medier.

Helt exceptionelt.

Aktiegrupper på Facebook har flere følgere end nogensinde.

Der er YouTube-kanaler og aktietip på Twitter og TikTok.

Eksperter advarer mod aktie-fartblindhed.

For efter det store fald i marts 2020 har man stort set kun oplevet fremgang.

Det nye Netflix for mig er graferne.

Man kan let lade sig inspirere af risikofyldte tips fra folk -

- der garanterer guld og gevinster.

I aktieverden findes der ikke sikre vindere. Heller ikke GameStop.

Så tænd din bullshit-detektor og lav din egen research.

Hav tålmodighed og spred din investering på flere sektorer.

Det lyder kedeligt -

- når man havde glædet sig til at blive rig på rekordtid.

Synes du, det er spændende, kan jeg anbefale to videoer.

Vores podcast "Følg pengene" går nysgerrigt og kritisk -

- på erhvervshistorier. Jeg har smidt et link.

Husk at like og subscribe, hvis du kunne lide, hvad du så.


Vil du handle aktier? Så pas på "råd" fra sociale medier Wollen Sie mit Aktien handeln? Achten Sie auf "Ratschläge" in den sozialen Medien Want to trade stocks? Watch out for social media 'advice' Quer negociar acções? Cuidado com os "conselhos" das redes sociais Хотите торговать акциями? Остерегайтесь "советов" из социальных сетей

Kursudviklingen i GameStop i januar '21 var langtfra normal. The price development in GameStop in January '21 was far from normal. A evolução dos preços da GameStop em Janeiro de 21 esteve longe de ser normal. Динамика цен в GameStop в январе 21-го года была далека от нормальной.

Det var et af aktiemarkedets vildeste fænomener. It was one of the stock market's wildest phenomena. Foi um dos fenómenos mais loucos da bolsa. Это было одно из самых диких явлений на фондовом рынке.

I fagsprog hedder det short squeeze. In technical terms, it's called a short squeeze. Em termos técnicos, chama-se "short squeeze". На техническом языке это называется short squeeze.

Men det interessante er, hvem der stod bag. But the interesting thing is who was behind it. Mas o mais interessante é saber quem está por detrás disso. Но интересно, кто за этим стоит.

Det gjorde en flok brugere på Reddit. A bunch of users on Reddit did. Foi isso que um grupo de utilizadores do Reddit fez.

Forsimplet købte de en masse aktier og pumpede kursen op. Simply put, they bought a lot of shares and pumped up the price. Em termos simples, compraram muitas acções e fizeram subir o preço. Проще говоря, они купили много акций и взвинтили цену.

Koordineringen foregik i Wallstreetbets - The coordination took place in Wallstreetbets A coordenação teve lugar em Wallstreetbets

- som har flere millioner følgere. - which has millions of followers. - que tem milhões de seguidores.

Aktien steg på kort tid flere hundred procent. The share price rose several hundred percent in a short time. O preço das acções subiu várias centenas por cento num curto espaço de tempo.

Men det er high risk og er som russisk roulette. But it's high risk and is like Russian roulette. Mas o risco é elevado e é como a roleta russa.

Boblen kan springe. Det er dyrt, hvis man købte på toppen. The bubble can burst. It's expensive if you bought at the top. A bolha pode rebentar. É caro se se comprar no topo.

Wallstreetbets er blot ét eksempel på aktiesnakken på sociale medier. Wallstreetbets is just one example of the stock chatter on social media. O Wallstreetbets é apenas um exemplo da conversa sobre acções nas redes sociais.

Men pas på! For nettet er fyldt med dårlige tips fra amatører - But beware! Because the internet is full of bad tips from amateurs. Mas atenção! Porque a Internet está cheia de más dicas de amadores

- der jagter raketter og hurtige penge. - chasing rockets and quick money. - perseguindo foguetões e dinheiro rápido.

Hvis du køber en aktie, bliver du medejer af en virksomhed. If you buy a share, you become a co-owner of a company. Se comprar uma acção, torna-se co-proprietário de uma empresa.

Når det går godt, tjener du penge på afkast. When things go well, you make money from returns. Quando as coisas correm bem, ganha-se dinheiro com os rendimentos.

Afkast kan være udbytte og kursstigning. Returns can be dividends and price appreciation. Os retornos podem ser dividendos e valorização do preço.

Udbytte får man udbetalt en eller flere gange om året. Dividends are paid out once or several times a year. Os dividendos são pagos uma ou várias vezes por ano.

Ved kursstigning stiger prisen, fordi investorerne tror på den. When the price rises, the price increases because investors believe in it. Quando o preço sobe, o preço sobe porque os investidores acreditam nele.

Så kan du sælge aktien og få flere penge, end du gav for den. Then you can sell the stock and get more money than you paid for it. Depois, pode vender as acções e receber mais dinheiro do que aquele que pagou por elas.

Men investorerne kan også miste tiltroen til virksomhedens fremtid. But investors can also lose faith in the company's future. Mas os investidores podem também perder a confiança no futuro da empresa.

Så falder aktiens værdi. Og den kan falde meget og hurtigt. Then the value of the share falls. And it can fall a lot, and fast. Então o valor da acção cai. E pode cair muito, e rapidamente.

I gamle dage var det besværligt og tidskrævende at handle. In the old days, shopping was cumbersome and time-consuming. Antigamente, fazer compras era complicado e moroso.

Aktiehandelen kommer formentlig på edb fra 1987. Stock trading will probably be computerized from 1987. A negociação de acções deverá ser informatizada a partir de 1987.

Nu er det lettere end nogensinde før og kan klares fra din mobil. Now it's easier than ever and can be done from your mobile. Agora é mais fácil do que nunca e pode ser feito a partir do seu telemóvel.

Men det er ikke risikofrit, og et råd, man ofte ser, er: But it's not risk-free, and a common piece of advice is: Mas não é isento de riscos, e um conselho que se vê frequentemente é:

Investér ikke penge, du ikke kan tåle at tabe. Don't invest money you can't afford to lose. Não invista dinheiro que não pode perder.

"Tabe" var nøgleordet i nogle historiske dage i marts 2020. "Lose" was the key word for some historic days in March 2020. "Perder" foi a palavra-chave para alguns dias históricos em Março de 2020.

Aktiemarkederne oplevede i dag dramatiske dyk. The stock markets experienced dramatic dips today.

Mens vi hamstrede toiletpapir, solgte investorerne i panik. While we were hoarding toilet paper, investors were panic selling.

- Økonomien er ramt. - Voldsom dag på markederne. - The economy has taken a hit - Brutal day in the markets.

Pandemien havde væltet økonomien - The pandemic had brought down the economy

- og aktiemarkederne var tæt på kollaps. - and stock markets were close to collapse.

Men det steg hurtigt igen, og vi handlede aktier som aldrig før. But it quickly rebounded and we were trading stocks like never before.

Mange unge hoppede med. Many young people jumped on board.

Og de største danske investor-apps har oplevet stor stigning i antallet af 18-30-årige. And the largest Danish investor apps have seen a large increase in the number of 18-30 year olds.

Jeg har investeret i MTG, som ejer Viaplay. I have invested in MTG, which owns Viaplay.

I 2020 fik Nordnet 42.300 nye unge kunder mod 8240 i 2019. In 2020, Nordnet gained 42,300 new young customers compared to 8240 in 2019.

Stigningen skyldes formentlig flere faktorer. The increase is likely due to several factors.

Nedlukning, kedsomhed, negative renter, udbetalte feriepenge - Shutdown, boredom, negative interest rates, vacation payouts

- uden noget af bruge dem på, fordi ... Ja, corona. - with nothing to wear them on, because... Yes, corona.

Så tyren blev taget ved hornene. Kurserne steg - So the bull was taken by the horns. Prices went up...

- sammen med interessen for tips på sociale medier. - along with the interest in social media tips.

Helt exceptionelt. Exceptional.

Aktiegrupper på Facebook har flere følgere end nogensinde. Share groups on Facebook have more followers than ever.

Der er YouTube-kanaler og aktietip på Twitter og TikTok. There are YouTube channels and stock tips on Twitter and TikTok.

Eksperter advarer mod aktie-fartblindhed. Experts warn against stock speed blindness.

For efter det store fald i marts 2020 har man stort set kun oplevet fremgang. Because after the big drop in March 2020, there has been almost nothing but growth.

Det nye Netflix for mig er graferne. The new Netflix for me is the graphs.

Man kan let lade sig inspirere af risikofyldte tips fra folk - It's easy to get inspired by risky tips from people

- der garanterer guld og gevinster. - that guarantees gold and winnings.

I aktieverden findes der ikke sikre vindere. Heller ikke GameStop. In the world of stocks, there are no sure winners. Not even GameStop.

Så tænd din bullshit-detektor og lav din egen research. So turn on your bullshit detector and do your own research.

Hav tålmodighed og spred din investering på flere sektorer. Be patient and spread your investment across multiple sectors.

Det lyder kedeligt - Sounds boring...

- når man havde glædet sig til at blive rig på rekordtid. - when you were looking forward to getting rich quick.

Synes du, det er spændende, kan jeg anbefale to videoer. If you find this exciting, I can recommend two videos.

Vores podcast "Følg pengene" går nysgerrigt og kritisk - Our podcast "Follow the Money" takes an inquisitive and critical look

- på erhvervshistorier. Jeg har smidt et link. - on business stories. I've provided a link.

Husk at like og subscribe, hvis du kunne lide, hvad du så.