×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Udrejsecentre - Naboerne ingen vil ha'?

Udrejsecentre - Naboerne ingen vil ha'?

Mattias Tesfaye! Langeland siger nej!

Jeg har fuld forståelse for, at der er modstand.

Det vil skabe utryghed.

Når Tesfaye kommer til Langeland, får han fandeme en varm velkomst.

Flygtninge har i årtier søgt om asyl i Danmark.

De har fyldt en del i den offentlige debat.

Det gælder især dem, der sidder i udrejsecentrene.

Vi skal ikke lægge det på en ø, hvor der bor mennesker.

Senest har et udrejsecenter på Langeland bragt sindene i kog.

Det er en forfærdelig beslutning med 150 kriminelle her.

Men hvorfor er det så svært at placere udrejsecentret?

Det havde jeg ikke set komme.

Mattias Tesfaye! Langeland siger nej!

Seneste kapitel i sagaen mellem naboerne -

- og så beboerne på udrejsecentrene blev skrevet for nylig.

Udlændinge- og integrationsministeren offentliggjorde beslutningen om -

- at flytte folk fra et udrejsecenter i Midtjylland til Sydlangeland.

Langelænderne følte sig utrygge ved udsigten til -

- at få udviste og dømte personer som naboer.

"Det er forhåbentlig løgn," var min tanke.

Det næste var: "Så skal vi huske at låse."

Det skulle vise sig at blive svært at flytte centret til Langeland.

- Det er en rigtig dårlig idé. - Mødet i aften var til grin.

Selvom regeringen ikke behøvede et flertal for at flytte beboerne -

- mødte den så massiv kritik fra bl.a. SF, at den droppede ideen.

Langeland er i øvrigt eneste sted, hvor SF har en borgmesterpost.

Vi tromler ikke hen over et flertal i Folketinget.

- En sejr. - Victory.

Nu har regeringen en gård på Langeland.

Her skulle der oprettes et nyt udrejsecenter -

- inden modstanden blev for stor hos borgerne og på Christiansborg.

Hvordan begyndte det?

I 1980'erne begyndte antallet af asylansøgere at stige voldsomt.

Mens Danmark i 1983 modtog ca. 300 asylansøgere -

- er tallet få år senere 9000 ansøgere på et år.

Hovedparten flygtede fra krige og forfølgelser -

- men kom især fra Mellemøsten.

I 1984 oprettede man det første asylcenter her i landet.

Tidligere boede asylansøgere primært på hoteller eller herberger.

Allerede dengang var der utilfredshed med de nye naboer.

- De skulle ud på heden at bo. - Ikke lige her. Det passer ikke.

I takt med flygtningestrømmen er asylcentre åbnet og lukket.

I 2012 blev regeringen, der bestod af S, SF og R -

- enige med EL og LA om at fordele asylansøgerne i centre.

Man opdelte asylcentrene i fire:

Specielt udrejsecentrene trækker gang på gang overskrifter -

- som da tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg -

- besøgte udrejsecenter Sjælsmark.

Der findes lige nu tre udrejsecentre.

Der bor 260 personer på udrejsecentret Kærshovedgård -

- som er det sted, der har været i vælten.

Det er meningen, at 130 af dem skal flyttes.

Her bor enlige eller par uden børn, og de nægter alle at forlade Danmark.

Nogle er enten dømt til udvisning eller har fået afslag på asyl -

- hvis opholdstilladelse er udløbet, samt udlændinge på tålt ophold.

De er i Danmark uden at have lov, men de kan heller ikke udvises -

- fordi det ikke er sikkert for dem at vende hjem fx af frygt for tortur.

De 130, som skal flyttes, er personer på tålt ophold -

- og nogle, der er tidligere dømt for fx narkosalg, vold og terrorangreb.

Det var et forsøg på terror, da en somalier i 2010 -

- brød ind i Kurt Westergaards hus bevæbnet med en økse.

Kravene til beboerne er langt mere strikse end på de andre asylcentre.

Mange er underlagt opholds- og meldepligt -

- og skal derfor overnatte på centrene hver nat.

Mange har også underretningspligt:

De skal underrette centret, når de er ude mellem kl. 23 og 06.

De pligter overtrådte Kærshovedgårds beboere over 40.000 gange i 2019.

Ifølge kritikere er forholdene på udrejsecentrene umenneskelige -

- for at presse beboerne til selv at rejse.

Det er hverken første eller sidste gang, det diskuteres -

- hvor de 130 beboere fra Kærshovedgård skal flyttes hen.

Regeringen under Lars Løkke Rasmussen ville flytte dem ud på øen Lindholm.

En plan, bl.a. Morten Østergaard håbede, ville drukne -

- så han svømmede de 3,5 km fra øen til Sjælland i protest.

Det er pga. den symbolpolitik, der præger dansk politik.

Dramaet om et udrejsecenter på Langeland er foreløbig slut.

Der er tilfredshed på Langeland, men skuffelse hos andre.

Hvorfor betyder et langelandsk nej mere end et midtjysk nej?

Giv gerne videoen et like, og abonnér på vores kanal.


Udrejsecentre - Naboerne ingen vil ha'? Ausflugszentren - Nachbarn, die niemand will? Departure centers - The neighbors nobody wants?

Mattias Tesfaye! Langeland siger nej! Mattias Tesfaye! Langeland sagt nein! Mattias Tesfaye! Langeland says no!

Jeg har fuld forståelse for, at der er modstand. Ich verstehe voll und ganz, dass es Widerstand gibt. I fully understand that there is resistance.

Det vil skabe utryghed. This will create insecurity.

Når Tesfaye kommer til Langeland, får han fandeme en varm velkomst. Als Tesfaye nach Langeland kommt, wird er verdammt herzlich empfangen. When Tesfaye comes to Langeland, he'll get a damn warm welcome.

Flygtninge har i årtier søgt om asyl i Danmark. Flüchtlinge stellen seit Jahrzehnten Asylanträge in Dänemark. Refugees have been seeking asylum in Denmark for decades.

De har fyldt en del i den offentlige debat. They have been the subject of much public debate.

Det gælder især dem, der sidder i udrejsecentrene. Dies gilt insbesondere für die Sitzenden in den Abflugzentren. This is especially true for those in the departure centers.

Vi skal ikke lægge det på en ø, hvor der bor mennesker. Wir sollten es nicht auf eine Insel stellen, auf der Menschen leben. We should not put it on an island where people live.

Senest har et udrejsecenter på Langeland bragt sindene i kog. Zuletzt sorgte ein Reisezentrum auf Langeland für Aufsehen. Most recently, a deportation center on the island of Langeland has sparked controversy.

Det er en forfærdelig beslutning med 150 kriminelle her. Es ist eine schreckliche Entscheidung mit 150 Kriminellen hier. It is a terrible decision with 150 criminals here.

Men hvorfor er det så svært at placere udrejsecentret? But why is it so difficult to locate the departure center?

Det havde jeg ikke set komme. I didn't see that coming.

Mattias Tesfaye! Langeland siger nej! Mattias Tesfaye! Langeland says no!

Seneste kapitel i sagaen mellem naboerne - Latest chapter in the saga between neighbors

- og så beboerne på udrejsecentrene blev skrevet for nylig. - and then the residents of the departure centers was written recently.

Udlændinge- og integrationsministeren offentliggjorde beslutningen om - The Minister for Immigration and Integration published the decision on

- at flytte folk fra et udrejsecenter i Midtjylland til Sydlangeland. - to move people from a deportation center in Central Jutland to South Langeland.

Langelænderne følte sig utrygge ved udsigten til - Langelanders felt unsafe at the prospect of

- at få udviste og dømte personer som naboer. - having expelled and convicted persons as neighbors.

"Det er forhåbentlig løgn," var min tanke. "I hope it's a lie," was my thought.

Det næste var: "Så skal vi huske at låse." The next was: "Then we have to remember to lock up."

Det skulle vise sig at blive svært at flytte centret til Langeland. Moving the center to Langeland would prove difficult.

- Det er en rigtig dårlig idé. - Mødet i aften var til grin. - Tonight's meeting was a joke.

Selvom regeringen ikke behøvede et flertal for at flytte beboerne - Although the government did not need a majority to move the residents

- mødte den så massiv kritik fra bl.a. SF, at den droppede ideen. - it met such massive criticism from SF and others that it dropped the idea.

Langeland er i øvrigt eneste sted, hvor SF har en borgmesterpost. Langeland is the only place where SF has a mayoral seat.

Vi tromler ikke hen over et flertal i Folketinget. We do not roll over a majority in Parliament.

- En sejr. - Victory. - Victory.

Nu har regeringen en gård på Langeland. Now the government has a farm on Langeland.

Her skulle der oprettes et nyt udrejsecenter - A new deportation center was to be created here

- inden modstanden blev for stor hos borgerne og på Christiansborg. - before public and parliamentary opposition became too strong.

Hvordan begyndte det? How did it start?

I 1980'erne begyndte antallet af asylansøgere at stige voldsomt. In the 1980s, the number of asylum seekers began to increase dramatically.

Mens Danmark i 1983 modtog ca. 300 asylansøgere - While in 1983 Denmark received around 300 asylum seekers

- er tallet få år senere 9000 ansøgere på et år. - a few years later, the figure is 9000 applicants in one year.

Hovedparten flygtede fra krige og forfølgelser - The majority fled wars and persecution

- men kom især fra Mellemøsten. - but came mainly from the Middle East.

I 1984 oprettede man det første asylcenter her i landet. In 1984, the first asylum center was established in this country.

Tidligere boede asylansøgere primært på hoteller eller herberger. In the past, asylum seekers mainly stayed in hotels or hostels.

Allerede dengang var der utilfredshed med de nye naboer. Even then, there was dissatisfaction with the new neighbors.

- De skulle ud på heden at bo. - Ikke lige her. Det passer ikke. - They were going to live on the moors. - Not right here. That's not true.

I takt med flygtningestrømmen er asylcentre åbnet og lukket. As the influx of refugees has increased, asylum centers have opened and closed.

I 2012 blev regeringen, der bestod af S, SF og R - In 2012, the government, consisting of S, SF and R

- enige med EL og LA om at fordele asylansøgerne i centre. - agreed with EL and LA to distribute asylum seekers in centers.

Man opdelte asylcentrene i fire: Asylum centers were divided into four:

Specielt udrejsecentrene trækker gang på gang overskrifter - Departure centres in particular are repeatedly making headlines

- som da tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg - - as when former Minister for Immigration and Integration Inger Støjberg

- besøgte udrejsecenter Sjælsmark. - visited the Sjælsmark deportation center.

Der findes lige nu tre udrejsecentre. There are currently three departure centers.

Der bor 260 personer på udrejsecentret Kærshovedgård - There are 260 people living at the Kærshovedgård deportation center

- som er det sted, der har været i vælten. - which is the place that has been in turmoil.

Det er meningen, at 130 af dem skal flyttes. The intention is to relocate 130 of them.

Her bor enlige eller par uden børn, og de nægter alle at forlade Danmark. Single people or couples without children live here, and they all refuse to leave Denmark.

Nogle er enten dømt til udvisning eller har fået afslag på asyl - Some are either sentenced to deportation or have been refused asylum.

- hvis opholdstilladelse er udløbet, samt udlændinge på tålt ophold. - whose residence permit has expired, as well as foreigners on tolerated stay.

De er i Danmark uden at have lov, men de kan heller ikke udvises - They are in Denmark without permission, but they can't be deported either

- fordi det ikke er sikkert for dem at vende hjem fx af frygt for tortur. - because it is not safe for them to return home for fear of torture, for example.

De 130, som skal flyttes, er personer på tålt ophold - The 130 people to be relocated are people with tolerated residence status.

- og nogle, der er tidligere dømt for fx narkosalg, vold og terrorangreb. - and some who have previous convictions for e.g. drug dealing, violence and terrorist attacks.

Det var et forsøg på terror, da en somalier i 2010 - It was an attempted terrorist attack when a Somali man in 2010

- brød ind i Kurt Westergaards hus bevæbnet med en økse. - broke into Kurt Westergaard's house armed with an axe.

Kravene til beboerne er langt mere strikse end på de andre asylcentre. The requirements for residents are much stricter than in other asylum centers.

Mange er underlagt opholds- og meldepligt - Many are subject to residence and reporting requirements

- og skal derfor overnatte på centrene hver nat. - and therefore have to stay at the centers every night.

Mange har også underretningspligt: Many also have a duty to report:

De skal underrette centret, når de er ude mellem kl. 23 og 06. They must notify the center when they are out between 23:00 and 06:00.

De pligter overtrådte Kærshovedgårds beboere over 40.000 gange i 2019. Kærshovedgård residents violated these duties over 40,000 times in 2019.

Ifølge kritikere er forholdene på udrejsecentrene umenneskelige - Critics say conditions in immigration detention centers are inhumane

- for at presse beboerne til selv at rejse. - to pressure residents to travel on their own.

Det er hverken første eller sidste gang, det diskuteres - This is neither the first nor the last time it will be discussed

- hvor de 130 beboere fra Kærshovedgård skal flyttes hen. - where the 130 residents from Kærshovedgård are to be relocated.

Regeringen under Lars Løkke Rasmussen ville flytte dem ud på øen Lindholm. The government under Lars Løkke Rasmussen wanted to move them to the island of Lindholm.

En plan, bl.a. Morten Østergaard håbede, ville drukne - A plan that Morten Østergaard and others hoped would drown

- så han svømmede de 3,5 km fra øen til Sjælland i protest. - so he swam the 3.5 km from the island to Zealand in protest.

Det er pga. den symbolpolitik, der præger dansk politik. This is because of the symbolic politics that characterizes Danish politics.

Dramaet om et udrejsecenter på Langeland er foreløbig slut. The drama over a deportation center on Langeland is over for now.

Der er tilfredshed på Langeland, men skuffelse hos andre. There is satisfaction in Langeland, but disappointment in others.

Hvorfor betyder et langelandsk nej mere end et midtjysk nej? Why does a 'no' from Langeland matter more than a 'no' from Central Jutland?

Giv gerne videoen et like, og abonnér på vores kanal. Please like the video and subscribe to our channel.