×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Taliban ved magten: Hvorfor frygter afghanske kvinder fremtiden?

Taliban ved magten: Hvorfor frygter afghanske kvinder fremtiden?

I 2005 er den afghanske aktivist Tafseer en judokæmper på 16 med hue.

En del afghanske kvinder var kommet på arbejdsmarkedet og i politik.

De uddanner sig. I 2004 er kvindelige afghanske atleter med til OL.

Hovedstaden Kabul udvikler sig -

- og billeder af modeller med bare skuldre pryder butiksfacaderne -

- indtil 15. august i år.

Taliban overtager magten i Afghanistans hovedstad -

- og butiksejerne overmaler de utildækkede modeller.

Selvom Tafseer virker rolig -

- må hun måske snart ikke gå utildækket på gaden.

Hun og andre afghanske kvinder er i centrum for meget bekymring.

For hvad vil de mænd betyde for afghanske kvinders rettigheder?

Verden bekymrer sig, fordi Taliban før har regeret kvindeundertrykkende.

Som hele verden får afghanske kvinder i 1970'erne flere rettigheder.

I slut 70'erne bryder en borgerkrig ud -

- mellem den kommunistiske regering og flere islamistiske grupper.

Kampene resulterer i, at Taliban i 1996 sætter sig på magten.

Efter krig, hungersnød og tørke er afghanerne udmattede -

- og Taliban indfører strenge, islamiske værdier.

De brænder film for at fordrive antiislamisk indflydelse.

De tvinger kvinderne til at forlade deres arbejdspladser og gå tilsløret.

Taliban begrænser kvindernes frihed. De må ikke længere være ude alene.

De skal gå helt tilsløret.

Kvinder og piger må hverken arbejde eller gå i skole.

En dansk nødhjælpsorganisation bygger denne og fem andre pigeskoler.

Men af frygt for Taliban går der kun drenge på skolerne.

Landsbyens piger får i hemmelighed undervisning skjult på en gård.

Et kvindesyn, som denne landmand allerede i 1998 er modstander af.

I slut 90'erne vokser al-Qaeda sig stor i landet under Talibans regime.

I 2001 tager de ansvaret for terrorangrebene i USA 11. september.

Efterfølgende invaderer vestlige koalitionsstyrker landet.

Afghanistan får en midlertidig regering -

- der med en ny grundlov i 2004 giver kvinder stemmeret -

- før afghanerne skal stemme ved det første demokratiske valg.

Talibans fravær medfører, at kvinder får flere rettigheder -

- så piger som Tafseer her i 2005 kan gå til judo -

- og klæde sig sådan her.

Er det, fordi der har været udenlandske tropper i Afghanistan -

- eller på trods af de udenlandske tropper?

Især piger og kvinder i storbyerne oplever fremgang.

Flere afghanske piger går i skole fra midten af 2000.

I 2020 er 39 % af eleverne piger.

Ifølge Verdensbanken er knap 30 % af sæderne -

- i parlamentet besat af kvinder i 2020.

Så når vi frem til i dag.

I dag skete det, de færreste havde troet, ville ske så hurtigt.

Det militante, islamistiske Taliban nåede frem til Kabul.

Taliban er tilbage. Selvom man ser kvindelige demonstranter -

- tør ikke alle vise sig på gaden.

Taliban lover, at kvinder vil få lov til at studere og arbejde —

- men ifølge deres fortolkning af islamisk lov.

Det tror hele befolkningen ikke på.

En kvindelig journalist fra statsmedie RTA fortæller på Twitter -

- at hun blev nægtet adgang til sin arbejdsplads af Taliban pga. sit køn.

Herhjemme har flere svært ved at tro -

- at Taliban nu går mere ind for ligestilling.

Taliban kommer ikke til at ændre sig. De er militante islamister.

De har ingen interesse i kvinders rettigheder.

Når vi hører historien om Afghanistan, er det fra mænd.

Halvanden uge efter magtovertagelsen er der byer med kvinder på gaden.

Der er ret mange kvinder på gaden i Mazar-e-Sharif.

Både kvinder, der ikke er tildækkede og andre i burka.

Jeg har set piger på vej i skole.

Og en ny Taliban-borgmester forsikrer, at det ikke ændrer sig:

Talibanledelsen i Kabul har bebudet, at kvinder skal følges med en mand -

- når de skal rejse, og universiteter frygter et forbud mod -

- at mænd og kvinder må studere sammen.

Måske interviewes borgmesteren for første gang af en kvinde.

Han ser ikke på DR's korrespondent, når hun stiller spørgsmål -

- og siger, at Taliban ikke har ændret sig siden 90'erne.

Tiden vil vise, hvordan det bliver for kvinder i fremtiden.

Taliban ved magten: Hvorfor frygter afghanske kvinder fremtiden? Taliban in power: Why do Afghan women fear the future? Талибан у власти: почему афганские женщины боятся будущего?

I 2005 er den afghanske aktivist Tafseer en judokæmper på 16 med hue. In 2005, Afghan activist Tafseer is a 16-year-old judo fighter in a cap.

En del afghanske kvinder var kommet på arbejdsmarkedet og i politik. A number of Afghan women had entered the labor market and politics.

De uddanner sig. I 2004 er kvindelige afghanske atleter med til OL. They are educating themselves. In 2004, Afghan female athletes are competing in the Olympics.

Hovedstaden Kabul udvikler sig - The capital city of Kabul is evolving

- og billeder af modeller med bare skuldre pryder butiksfacaderne - - and images of bare-shouldered models adorn storefronts

- indtil 15. august i år. - until August 15 this year.

Taliban overtager magten i Afghanistans hovedstad - Taliban take power in Afghanistan's capital city

- og butiksejerne overmaler de utildækkede modeller. - and shop owners paint over the uncovered models.

Selvom Tafseer virker rolig - Although Tafseer seems calm.

- må hun måske snart ikke gå utildækket på gaden. - she may soon not be allowed to walk down the street uncovered.

Hun og andre afghanske kvinder er i centrum for meget bekymring. She and other Afghan women are at the center of much concern.

For hvad vil de mænd betyde for afghanske kvinders rettigheder? Because what will these men mean for Afghan women's rights?

Verden bekymrer sig, fordi Taliban før har regeret kvindeundertrykkende. The world worries because the Taliban have a history of oppressing women.

Som hele verden får afghanske kvinder i 1970'erne flere rettigheder. Like the rest of the world, Afghan women gained more rights in the 1970s.

I slut 70'erne bryder en borgerkrig ud - In the late 70s, a civil war breaks out.

- mellem den kommunistiske regering og flere islamistiske grupper. - between the communist government and several Islamist groups.

Kampene resulterer i, at Taliban i 1996 sætter sig på magten. The fighting resulted in the Taliban seizing power in 1996.

Efter krig, hungersnød og tørke er afghanerne udmattede - After war, famine and drought, Afghans are exhausted

- og Taliban indfører strenge, islamiske værdier. - and the Taliban impose strict Islamic values.

De brænder film for at fordrive antiislamisk indflydelse. They burn movies to dispel anti-Islamic influence.

De tvinger kvinderne til at forlade deres arbejdspladser og gå tilsløret. They force women to leave their workplaces and go veiled.

Taliban begrænser kvindernes frihed. De må ikke længere være ude alene. The Taliban restrict women's freedom. They are no longer allowed to go out alone.

De skal gå helt tilsløret. They should go fully veiled.

Kvinder og piger må hverken arbejde eller gå i skole. Women and girls are not allowed to work or go to school.

En dansk nødhjælpsorganisation bygger denne og fem andre pigeskoler. A Danish relief organization is building this and five other girls' schools.

Men af frygt for Taliban går der kun drenge på skolerne. But for fear of the Taliban, only boys attend the schools.

Landsbyens piger får i hemmelighed undervisning skjult på en gård. The girls of the village are secretly receiving education hidden on a farm.

Et kvindesyn, som denne landmand allerede i 1998 er modstander af. A view of women that this farmer already opposed in 1998.

I slut 90'erne vokser al-Qaeda sig stor i landet under Talibans regime. In the late 90s, al-Qaeda grows in the country under the Taliban regime.

I 2001 tager de ansvaret for terrorangrebene i USA 11. september. In 2001, they claim responsibility for the September 11 terrorist attacks in the US.

Efterfølgende invaderer vestlige koalitionsstyrker landet. Subsequently, Western coalition forces invade the country.

Afghanistan får en midlertidig regering - Afghanistan gets an interim government -

- der med en ny grundlov i 2004 giver kvinder stemmeret - - which gave women the right to vote with a new constitution in 2004

- før afghanerne skal stemme ved det første demokratiske valg. - before Afghans vote in the first democratic elections.

Talibans fravær medfører, at kvinder får flere rettigheder - Taliban's absence means more rights for women

- så piger som Tafseer her i 2005 kan gå til judo - - so girls like Tafseer here in 2005 can take judo

- og klæde sig sådan her. - and dress like this.

Er det, fordi der har været udenlandske tropper i Afghanistan - Is it because there have been foreign troops in Afghanistan?

- eller på trods af de udenlandske tropper? - or despite the foreign troops?

Især piger og kvinder i storbyerne oplever fremgang. Especially girls and women in big cities are experiencing growth.

Flere afghanske piger går i skole fra midten af 2000. More Afghan girls are attending school as of mid-2000.

I 2020 er 39 % af eleverne piger. In 2020, 39% of students are girls.

Ifølge Verdensbanken er knap 30 % af sæderne - According to the World Bank, almost 30% of seats are

- i parlamentet besat af kvinder i 2020. - in parliament occupied by women in 2020.

Så når vi frem til i dag. Which brings us to today.

I dag skete det, de færreste havde troet, ville ske så hurtigt. Today, what few people thought would happen so quickly happened.

Det militante, islamistiske Taliban nåede frem til Kabul. The militant, Islamist Taliban reached Kabul.

Taliban er tilbage. Selvom man ser kvindelige demonstranter - The Taliban are back. Even if you see female protesters...

- tør ikke alle vise sig på gaden. - not everyone dares to show their face on the street.

Taliban lover, at kvinder vil få lov til at studere og arbejde — Taliban promises that women will be allowed to study and work

- men ifølge deres fortolkning af islamisk lov. - but according to their interpretation of Islamic law.

Det tror hele befolkningen ikke på. The entire population doesn't believe that.

En kvindelig journalist fra statsmedie RTA fortæller på Twitter - A female journalist from state media RTA tells on Twitter

- at hun blev nægtet adgang til sin arbejdsplads af Taliban pga. sit køn. - that she was denied access to her workplace by the Taliban because of her gender.

Herhjemme har flere svært ved at tro - In Denmark, many people find it hard to believe

- at Taliban nu går mere ind for ligestilling. - that the Taliban are now more pro-equality.

Taliban kommer ikke til at ændre sig. De er militante islamister.

De har ingen interesse i kvinders rettigheder. They have no interest in women's rights.

Når vi hører historien om Afghanistan, er det fra mænd. When we hear the story of Afghanistan, it's from men.

Halvanden uge efter magtovertagelsen er der byer med kvinder på gaden. A week and a half after taking power, there are cities with women on the streets.

Der er ret mange kvinder på gaden i Mazar-e-Sharif. There are quite a few women on the streets in Mazar-e-Sharif.

Både kvinder, der ikke er tildækkede og andre i burka. Both women who are not covered and others in burqas.

Jeg har set piger på vej i skole. I've seen girls on their way to school.

Og en ny Taliban-borgmester forsikrer, at det ikke ændrer sig:

Talibanledelsen i Kabul har bebudet, at kvinder skal følges med en mand - The Taliban leadership in Kabul has announced that women must be accompanied by a man

- når de skal rejse, og universiteter frygter et forbud mod - - when traveling, and universities fear a ban on

- at mænd og kvinder må studere sammen. - that men and women can study together.

Måske interviewes borgmesteren for første gang af en kvinde. Perhaps the mayor is being interviewed for the first time by a woman.

Han ser ikke på DR's korrespondent, når hun stiller spørgsmål - He doesn't look at the DR correspondent when she asks questions

- og siger, at Taliban ikke har ændret sig siden 90'erne. - and says that the Taliban hasn't changed since the 90s.

Tiden vil vise, hvordan det bliver for kvinder i fremtiden.