×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Study drugs: Snyder du systemet eller dig selv?

Study drugs: Snyder du systemet eller dig selv?

De havde nok ikke regnet med, at jeg tog piller for at klare mit studie.

Hvis folk med ADHD kan tage et par piller om dagen -

- kan det ikke være så slemt.

Study drugs, eller præstationsfremmende medicin -

- er noget, man hører meget om, men sjældent ser.

Jeg skal mødes med en fyr -

- der ulovligt tager ADHD-medicin, hver gang han går til eksamen.

Hvorfor vil du være anonym?

Jeg synes, det er flovt over for min familie og mine venner.

Men alligevel svarede du på vores efterlysning. Hvorfor?

Der var en trykken indeni, for rent etisk er jeg imod det.

At tage præstationsfremmende piller burde ikke være nødvendigt.

Jeg holder det meget tæt normalt.

Så det var grænseoverskridende at stille op.

Der er ikke ret meget statistisk materiale om brug af study drugs.

Djøf har lavet en spørgeundersøgelse blandt de studerende medlemmer.

7 % havde taget præstationsfremmende midler i studietiden.

For Rasmus' studie er der ingen konkrete tal.

Er det dit indtryk, at det er udbredt?

I et vist omfang, ja.

En studiekammerat, som ved, jeg gør det, har spurgt, om han må få nogle.

Og han er ellers meget korrekt normalt.

Djøf-undersøgelsen viste, at det mest udbredte var koffeintabletter.

37 % havde taget nervemedicin, bl.a. ADHD- og narkolepsimedicin.

Jeg får dem som pakker à ti styk.

Nogle gange deler jeg en pille op i halv.

Så har jeg drivet i længere tid, end at det peaker.

Hvordan har du fået fat i pillerne?

Via noget a la Facebook, der hedder Discord.

Det er med chatbeskeder.

Mig og min kammerat sender beskeder til hinanden.

Er det en af dine gode venner?

Ja, vi er gode studiekammerater.

Han havde forbindelser og kunne få nogle.

Så nærmede eksamen sig, og vi sad og læste op sammen.

Og så blev det lige pludselig en realitet for mig.

Første gang du tog pillerne, hvordan oplevede du det så på din krop?

Der var en indvirkningstid på en halv time til en time.

Så kunne jeg pludselig mærke, at jeg var bedre til at koncentrere mig -

- og var mere på i det, jeg læste.

Uanset hvor kedeligt det var, fordybede jeg mig i det.

Hvordan har man det, når det aftager?

Så har man lidt hovedpine og er lidt dvask.

Det er svært at læse igen uden en pille.

Det kan godt blive en ond cirkel -

- at man ikke kan læse uden at tage en pille.

Medanef indeholder methylphenidat -

- et centralstimulerende stof, som også findes i Ritalin.

Stoffet kan bl.a. forbedre folks fokus og udholdenhed.

Bivirkningerne tæller hjertebanken opkast, angst og depression.

Blandt andet derfor er det receptpligtigt.

Frygten for at dumpe er større end de sundhedsmæssige konsekvenser.

Hvorfor er du ikke mere kritisk? Det kan også virke naivt.

Jeg var også kritisk i starten.

De første par semestre tog jeg ikke noget.

Og så kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg tage mig sammen -

- hvis jeg skulle bestå eksaminerne eller score et 10- eller 12-tal.

Og så begynder man at forsømme sine etiske værdier.

Det er ulovligt at købe, være i besiddelse af eller sælge -

- ADHD- og narkolepsimedicin uden en recept.

Det straffes med bøde eller fængsel på op til halvandet år.

Det er at bryde loven at tage sådan nogle piller.

Så hvad retfærdiggør det?

Over for hinanden er vi okay med det, når det bare er til studie -

- kontra hvis det var en pille i byen eller for sjov.

- Hvorfor? - Det burde heller ikke være sådan.

Men man har en følelse af, at når det går til -

- at være mere produktiv og få lavet mere arbejde -

- og få en bedre karakter, så er det okay.

Det virker, som om der er noget i det, du ikke er helt stolt af.

Jeg kan godt se, at det er lidt snyd over for medstuderende -

- der ikke tager piller.

At de godt kan føle, at det er snyd -

- hvis de på retfærdigvis vis har optjent en karakter -

- og så at jeg tager nogen piller, der måske gør mig lidt skarpere.

Det er det, jeg synes er interessant.

Hvem er det, du snyder allermest?

Er det dine medstuderende og eksaminator, eller er det dig selv?

Du giver jo også udtryk for, at du oplever et stort pres.

På en eller anden måde vender du det indad ved at tage de her piller.

Ja, det gør jeg måske.

Jeg føler ikke, at det som sådan er snyd.

Man har en følelse af, at man ikke kan rykke på systemer.

Det har man fået trykket ned over sig -

- og man skal passe ind i de rammer, der er sat.

Måske er pointen at forberede jer til et arbejdsliv -

- hvor man ikke altid kan levere 100 procent og til et 12-tal.

Ja. Det har jeg ikke tænkt over.

Nu tænker jeg på at blive færdig med mine eksaminer og mit studie -

- og så prøve at være bedst klædt på til et arbejde.

Du har kørt igennem det hele på sådan nogle her.

Du vil ikke tage dem, når du går på arbejde.

Kommer det ikke til at skabe en kæmpe usikkerhed i dig?

Måske er det naivt at tro -

- at man ikke får lige så meget information proppet i hovedet -

- når man kommer på arbejdsmarkedet.

Men der er også noget i forhold til en arbejdsgiver.

De vil jo gerne se karakterblad, når man søger.

Man kan blive fravalgt på dårlige karakterer.

Det vil man også gerne leve op til.

Man er også bange for, at der er information, man glipper.

Er jeg så en god medarbejder på den anden side af studiet?

Så bliver du ved med at tage dem, når du kommer ud på arbejdsmarkedet?

Nej, det regner jeg bestemt ikke med.

Men jeg ved ikke, hvordan det foregår derude.

Der er ikke forsket meget i præstationsfremmende midler -

- så man ved ikke, hvor afhængig man bliver af dem.

På Center for Rusmiddelforskning peger forskerne på -

- at psykisk afhængighed er et problem for flere.

Flere studerende, der har taget study drugs, har svært ved at stoppe.

Det er jeg overrasket over.

Jeg havde kun forestillet mig, det var noget, folk brugte til studie.

Og at det ikke foregik på et arbejdsmarked.

Det er jeg meget overrasket over.

Jeg står selv med indtrykket af, at jeg selvfølgelig vil slippe det -

- når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet.

Jeg kender de fordele, der kan være ved at tage de piller.

Så kan man godt blive lidt nervøs for -

- om man nu også fortsætter sit forbrug bagefter.

Din familie og dine venner ved ikke, at du tager de piller.

Hvad ville de sige, hvis de fandt ud af det?

De ville blive skuffede over mig.

De havde nok ikke regnet med, at jeg havde taget piller -

- for at komme igennem mit studie.

De vil nok bebrejde sig selv for at lægge pres på mig -

- selvom det ikke er sådan, det er. Det er nok mere mig selv end dem.

Er det de studerendes skyld -

- at de føler sig nødsaget til at tage study drugs?

Del dine kommentarer og eventuelle erfaringer i vores kommentarspor.

Du må gerne give videoen et like og abonnere på vores kanal.

Study drugs: Snyder du systemet eller dig selv? Drogen studieren: Betrügen Sie das System oder sich selbst? Study drugs: Are you cheating the system or yourself?

De havde nok ikke regnet med, at jeg tog piller for at klare mit studie. They probably didn't expect me to take pills to cope with my studies.

Hvis folk med ADHD kan tage et par piller om dagen - If people with ADHD can take a few pills a day...

- kan det ikke være så slemt. - it can't be that bad.

Study drugs, eller præstationsfremmende medicin - Study drugs, or performance-enhancing drugs

- er noget, man hører meget om, men sjældent ser. - is something you hear a lot about but rarely see.

Jeg skal mødes med en fyr - I'm going to meet a guy

- der ulovligt tager ADHD-medicin, hver gang han går til eksamen. - who illegally takes ADHD medication every time he takes an exam.

Hvorfor vil du være anonym? Why do you want to remain anonymous?

Jeg synes, det er flovt over for min familie og mine venner. I feel embarrassed in front of my family and friends.

Men alligevel svarede du på vores efterlysning. Hvorfor? Yet you still responded to our request for information. Why did you do that?

Der var en trykken indeni, for rent etisk er jeg imod det. There was a pressure inside, because ethically I am against it.

At tage præstationsfremmende piller burde ikke være nødvendigt. Taking performance-enhancing pills should not be necessary.

Jeg holder det meget tæt normalt. I keep it very close normally.

Så det var grænseoverskridende at stille op. So it was a bit of a challenge to run.

Der er ikke ret meget statistisk materiale om brug af study drugs. There is little statistical evidence on the use of study drugs.

Djøf har lavet en spørgeundersøgelse blandt de studerende medlemmer. Djøf has conducted a survey among its student members.

7 % havde taget præstationsfremmende midler i studietiden. 7% had taken performance-enhancing drugs during their studies.

For Rasmus' studie er der ingen konkrete tal. There are no concrete figures for Rasmus' study.

Er det dit indtryk, at det er udbredt? Is it your impression that it is widespread?

I et vist omfang, ja. To a certain extent, yes.

En studiekammerat, som ved, jeg gør det, har spurgt, om han må få nogle. A fellow student who knows I do it has asked if he can have some.

Og han er ellers meget korrekt normalt. And he is usually very correct.

Djøf-undersøgelsen viste, at det mest udbredte var koffeintabletter. The Djøf survey showed that the most common was caffeine tablets.

37 % havde taget nervemedicin, bl.a. ADHD- og narkolepsimedicin. 37% had taken anti-psychotic medication, including ADHD and narcolepsy medication.

Jeg får dem som pakker à ti styk. I get them in packs of ten.

Nogle gange deler jeg en pille op i halv. Sometimes I divide a pill in half.

Så har jeg drivet i længere tid, end at det peaker. Then I have the drive for longer than it peaks.

Hvordan har du fået fat i pillerne? How did you get the pills?

Via noget a la Facebook, der hedder Discord. Via something like Facebook called Discord.

Det er med chatbeskeder. It is with instant messaging.

Mig og min kammerat sender beskeder til hinanden. Me and my friend send messages to each other.

Er det en af dine gode venner? Is it one of your good friends?

Ja, vi er gode studiekammerater. Yes, we are good study buddies.

Han havde forbindelser og kunne få nogle. He had connections and could get some.

Så nærmede eksamen sig, og vi sad og læste op sammen. Then the exam approached and we sat and studied together.

Og så blev det lige pludselig en realitet for mig. And then, all of a sudden, it became a reality for me.

Første gang du tog pillerne, hvordan oplevede du det så på din krop? The first time you took the pills, how did you experience it on your body?

Der var en indvirkningstid på en halv time til en time. There was an impact time of half an hour to one hour.

Så kunne jeg pludselig mærke, at jeg var bedre til at koncentrere mig - Then I suddenly noticed that I was better able to concentrate...

- og var mere på i det, jeg læste. - and was more on top of what I was reading.

Uanset hvor kedeligt det var, fordybede jeg mig i det. No matter how boring it was, I immersed myself in it.

Hvordan har man det, når det aftager? How do you feel when it wears off?

Så har man lidt hovedpine og er lidt dvask. Then you have a bit of a headache and are a bit drowsy.

Det er svært at læse igen uden en pille. It is difficult to read again without a pill.

Det kan godt blive en ond cirkel - It can become a vicious circle

- at man ikke kan læse uden at tage en pille. - that you can't read without taking a pill.

Medanef indeholder methylphenidat - Medanef contains methylphenidate

- et centralstimulerende stof, som også findes i Ritalin. - a central nervous system stimulant, also found in Ritalin.

Stoffet kan bl.a. forbedre folks fokus og udholdenhed. Among other things, the substance can improve people's focus and endurance.

Bivirkningerne tæller hjertebanken opkast, angst og depression. Side effects include palpitations, vomiting, anxiety and depression.

Blandt andet derfor er det receptpligtigt. This is one of the reasons why it is prescription-only.

Frygten for at dumpe er større end de sundhedsmæssige konsekvenser. The fear of failing is greater than the health consequences.

Hvorfor er du ikke mere kritisk? Det kan også virke naivt. Why are you not more critical? It can also seem naive.

Jeg var også kritisk i starten. I was also critical at first.

De første par semestre tog jeg ikke noget. The first couple of semesters I didn't take anything.

Og så kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg tage mig sammen - And then I could feel that I had to pull myself together

- hvis jeg skulle bestå eksaminerne eller score et 10- eller 12-tal. - if I were to pass the exams or score a 10 or 12.

Og så begynder man at forsømme sine etiske værdier. And then you start to neglect your ethical values.

Det er ulovligt at købe, være i besiddelse af eller sælge - It is illegal to buy, possess or sell

- ADHD- og narkolepsimedicin uden en recept. - ADHD and narcolepsy medication without a prescription.

Det straffes med bøde eller fængsel på op til halvandet år. It is punishable by a fine or imprisonment of up to 18 months.

Det er at bryde loven at tage sådan nogle piller. It is breaking the law to take such pills.

Så hvad retfærdiggør det? So what justifies it?

Over for hinanden er vi okay med det, når det bare er til studie - With each other, we're okay with it when it's just for study

- kontra hvis det var en pille i byen eller for sjov. - versus if it was a pill in town or for fun.

- Hvorfor? - Det burde heller ikke være sådan. - Why? - It shouldn't be like that either.

Men man har en følelse af, at når det går til - But you have a feeling that when it goes to

- at være mere produktiv og få lavet mere arbejde - - being more productive and getting more work done

- og få en bedre karakter, så er det okay. - and get a better grade, then it's okay.

Det virker, som om der er noget i det, du ikke er helt stolt af. It seems like there's something in it that you're not entirely proud of.

Jeg kan godt se, at det er lidt snyd over for medstuderende - I can see how it's a bit of cheating on fellow students

- der ikke tager piller. - who don't take pills.

At de godt kan føle, at det er snyd - That they may well feel that it is cheating

- hvis de på retfærdigvis vis har optjent en karakter - - if they have fairly earned a grade

- og så at jeg tager nogen piller, der måske gør mig lidt skarpere. - and that I take some pills that might make me a bit sharper.

Det er det, jeg synes er interessant. That's what I find interesting.

Hvem er det, du snyder allermest? Who do you cheat the most?

Er det dine medstuderende og eksaminator, eller er det dig selv? Is it your fellow students and examiner, or is it yourself?

Du giver jo også udtryk for, at du oplever et stort pres. You also say that you are under a lot of pressure.

På en eller anden måde vender du det indad ved at tage de her piller. Somehow you turn it inwards by taking these pills.

Ja, det gør jeg måske. Yes, I might do that.

Jeg føler ikke, at det som sådan er snyd. I don't feel that it is cheating as such.

Man har en følelse af, at man ikke kan rykke på systemer. You have a feeling that you can't move systems.

Det har man fået trykket ned over sig - You've had that shoved down your throat

- og man skal passe ind i de rammer, der er sat. - and you have to fit into the framework that has been set.

Måske er pointen at forberede jer til et arbejdsliv - Maybe the point is to prepare you for a working life

- hvor man ikke altid kan levere 100 procent og til et 12-tal. - where you can't always deliver 100 percent and at an A grade.

Ja. Det har jeg ikke tænkt over. Uh, yeah, yeah, yeah. I hadn't thought about that.

Nu tænker jeg på at blive færdig med mine eksaminer og mit studie - Now I'm thinking about finishing my exams and my studies

- og så prøve at være bedst klædt på til et arbejde. - and then try to be best prepared for a job.

Du har kørt igennem det hele på sådan nogle her. You've been through it all on these.

Du vil ikke tage dem, når du går på arbejde. You don't want to take them when you go to work.

Kommer det ikke til at skabe en kæmpe usikkerhed i dig? Won't it create a huge insecurity in you?

Måske er det naivt at tro - Perhaps it is naive to think

- at man ikke får lige så meget information proppet i hovedet - - that you don't get as much information crammed into your head

- når man kommer på arbejdsmarkedet. - when you enter the labor market.

Men der er også noget i forhold til en arbejdsgiver. But there is also something in relation to an employer.

De vil jo gerne se karakterblad, når man søger. They want to see your transcript of records when you apply.

Man kan blive fravalgt på dårlige karakterer. You can be deselected on the basis of poor grades.

Det vil man også gerne leve op til. You want to live up to that too.

Man er også bange for, at der er information, man glipper. You are also afraid that you might miss some information.

Er jeg så en god medarbejder på den anden side af studiet? Will I be a good employee on the other side of the study?

Så bliver du ved med at tage dem, når du kommer ud på arbejdsmarkedet? So will you keep taking them when you enter the labor market?

Nej, det regner jeg bestemt ikke med. No, I'm certainly not counting on that.

Men jeg ved ikke, hvordan det foregår derude. But I don't know how it works out there.

Der er ikke forsket meget i præstationsfremmende midler - Not much research has been done on performance enhancers

- så man ved ikke, hvor afhængig man bliver af dem. - so you don't know how dependent you will become on them.

På Center for Rusmiddelforskning peger forskerne på - At the Center for Alcohol and Drug Research, researchers point to

- at psykisk afhængighed er et problem for flere. - that mental addiction is a problem for more people.

Flere studerende, der har taget study drugs, har svært ved at stoppe. Many students who have taken study drugs find it difficult to stop.

Det er jeg overrasket over. I am surprised by that.

Jeg havde kun forestillet mig, det var noget, folk brugte til studie. I only imagined it was something people used for study.

Og at det ikke foregik på et arbejdsmarked. And that it did not take place in a labor market.

Det er jeg meget overrasket over. I'm very surprised by that.

Jeg står selv med indtrykket af, at jeg selvfølgelig vil slippe det - I myself am under the impression that I will of course let it go

- når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet. - when I enter the labor market.

Jeg kender de fordele, der kan være ved at tage de piller. I know the benefits of taking these pills.

Så kan man godt blive lidt nervøs for - Then you can get a bit nervous about...

- om man nu også fortsætter sit forbrug bagefter. - whether you continue your consumption afterwards.

Din familie og dine venner ved ikke, at du tager de piller. Your family and friends do not know that you are taking these pills.

Hvad ville de sige, hvis de fandt ud af det? What would they say if they found out?

De ville blive skuffede over mig. They would be disappointed in me.

De havde nok ikke regnet med, at jeg havde taget piller - They probably didn't expect me to have taken pills

- for at komme igennem mit studie. - to get through my studies.

De vil nok bebrejde sig selv for at lægge pres på mig - They will probably blame themselves for putting pressure on me

- selvom det ikke er sådan, det er. Det er nok mere mig selv end dem. - even though that's not how it is. It's probably more me than them.

Er det de studerendes skyld - Is it the students' fault

- at de føler sig nødsaget til at tage study drugs? - that they feel compelled to take study drugs?

Del dine kommentarer og eventuelle erfaringer i vores kommentarspor. Share your comments and any experiences in our comments section.

Du må gerne give videoen et like og abonnere på vores kanal.