×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Skotland vil hellere være en del af Skandinavien

Skotland vil hellere være en del af Skandinavien

Skotland er en del af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland -

- men mange vil bryde med kongeriget -

- blive et selvstændigt land og blive en del af Skandinavien.

Brexit truer nu med at splitte unionen.

Mens Storbritannien er på vej ud -

- er der et stigende antal skotter, der hellere vil blive i EU. Især de unge.

- Skotland burde være selvstændigt. - Det ville være bedre at blive i EU.

Efter brexit vil jeg have selvstændighed, så vi kan komme tilbage i EU.

Kampen for selvstændighed begynder, længe før EU eksisterede.

Forrest på slagmarken stod William Wallace, en skotsk frihedskæmper.

I dag hylder statuer og et 70 m højt tårn nationalhelten.

Du husker ham nok bedst fra "Braveheart".

De vigtigste uafhængighedskampe blev udkæmpet ved Stirling Bridge -

- hvor Wallaces tropper bankede englænderne.

Wallace blev senere henrettet af englænderne for sit oprør.

Uafhængighedskampen fortsatte frem til 1707 -

- hvor Skotland og England blev forenet under ét kongerige.

I dag er blodige slag skiftet ud med demokrati op politisk oprørsstemning.

Siden 1999 har landet haft eget parlament og delvist selvstyre.

SNP har overtaget uafhængighedskampen.

De banede vejen for en uafhængighedsafstemning i 2014.

55 % stemte for at blive i Storbritannien.

En stor del af argumentet var, at Skotland ville ryge ud af EU -

- hvis de forlod Storbritannien.

Spol så to år frem til brexitafstemningen i 2016.

Et flertal af skotterne ville blive, men englænderne ville forlade EU.

Flere taler om en ny folkeafstemning om løsrivelse.

Især ungdomsaktivisterne løfter fanen højt.

Jeg kan ikke fordrage den, men alt for partiet.

Første gang fik vi at vide -

- at vi skulle blive i Storbritannien for at blive i EU.

To år efter dømmes vi til at forlade EU, fordi vi er med i Storbritannien.

Det er en af de centrale ting, der fik mig -

- og mange andre unge til at melde sig ind i SNP.

Spørgsmålet er, hvornår vi får en afstemning mere.

Vi kan forlade Storbritannien og gå ind i EU som et selvstændigt land.

Ved det seneste valg stormede SNP ind i det britiske parlament -

- og sikrede sig 48 ud af 59 skotske pladser.

Mandaterne skal bruges til at forme et selvstændigt Skotland -

- efter et skandinavisk forbillede.

Danmark, Norge og Skotland er alle er små nationer -

- med lignende befolkningstal og klima -

- og de er olierige nationer.

Skandinaviske lande har stor økonomisk og social succes -

- men Skotland er hæmmet af briterne, lyder argumentet.

Skotland skal helt klart tilstræbe at være som fx Sverige og Danmark.

Skotland har det potentiale -

- men vi er hæmmede af Storbritannien -

- som ikke deler vores prioriteter eller ambitioner.

Der er også mange sproglige ligheder.

"Hoose" og "moose" betyder hus og mus.

En støvsuger hedder ...

Der er masser af modstand mod løsrivelse, især i udlandet.

Nogle vil gå langt for at forhindre EU-medlemskab til Skotland -

- fordi det kan styrke løsrivelsesbevægelser -

- fx i Baskerlandet, Norditalien, Transsylvanien, Flandern -

- og Spanien, der har haft blodige spændinger i Catalonien.

Boris Johnson har slået fast, at han ikke vil tillade en ny afstemning.

Pas jeres arbejde, og hold op med at himle op om løsrivelse.

Selvom skotterne ikke får afstemningen, dør ønsket om selvstændighed aldrig.

Skotlands befolkning har talt.

Det er tid til, at vi afgører vores egen fremtid.

Der sker hele tiden noget nyt i sagen -

- så hvis du vil følge mere med, kan du downloade DR's nyhedsapp.

Vi forklarer det vigtigste her på kanalen.

Husk at like, og tryk på klokken. Der er snart nye videoer.

Skotland vil hellere være en del af Skandinavien Scotland would rather be part of Scandinavia L'Écosse préférerait faire partie de la Scandinavie

Skotland er en del af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland - Scotland is part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

- men mange vil bryde med kongeriget - - but many want to break with the kingdom

- blive et selvstændigt land og blive en del af Skandinavien. - become an independent country and become part of Scandinavia.

Brexit truer nu med at splitte unionen. Brexit now threatens to split the union.

Mens Storbritannien er på vej ud - While the UK is on its way out

- er der et stigende antal skotter, der hellere vil blive i EU. Især de unge. - there is a growing number of Scots who would rather stay in the EU, especially young people.

- Skotland burde være selvstændigt. - Det ville være bedre at blive i EU. - Scotland should be independent - it would be better to stay in the EU.

Efter brexit vil jeg have selvstændighed, så vi kan komme tilbage i EU. After Brexit, I want independence so we can get back into the EU.

Kampen for selvstændighed begynder, længe før EU eksisterede. The fight for independence began long before the EU existed.

Forrest på slagmarken stod William Wallace, en skotsk frihedskæmper. At the forefront of the battlefield was William Wallace, a Scottish freedom fighter.

I dag hylder statuer og et 70 m højt tårn nationalhelten. Today, statues and a 70m high tower pay tribute to the national hero.

Du husker ham nok bedst fra "Braveheart". You probably remember him best from Braveheart.

De vigtigste uafhængighedskampe blev udkæmpet ved Stirling Bridge - The most important independence battles were fought at Stirling Bridge

- hvor Wallaces tropper bankede englænderne. - where Wallace's troops beat the English.

Wallace blev senere henrettet af englænderne for sit oprør. Wallace was later executed by the British for his rebellion.

Uafhængighedskampen fortsatte frem til 1707 - The struggle for independence continued until 1707

- hvor Skotland og England blev forenet under ét kongerige. - where Scotland and England were united under one kingdom.

I dag er blodige slag skiftet ud med demokrati op politisk oprørsstemning. Today, bloody battles have been replaced by democracy and political rebellion.

Siden 1999 har landet haft eget parlament og delvist selvstyre. Since 1999, the country has had its own parliament and partial autonomy.

SNP har overtaget uafhængighedskampen. The SNP has taken over the independence struggle.

De banede vejen for en uafhængighedsafstemning i 2014. They paved the way for an independence referendum in 2014.

55 % stemte for at blive i Storbritannien. 55% voted to stay in the UK.

En stor del af argumentet var, at Skotland ville ryge ud af EU - A big part of the argument was that Scotland would leave the EU.

- hvis de forlod Storbritannien. - if they left the UK.

Spol så to år frem til brexitafstemningen i 2016. Fast forward two years to the Brexit vote in 2016.

Et flertal af skotterne ville blive, men englænderne ville forlade EU. A majority of Scots wanted to stay, but the English wanted to leave the EU.

Flere taler om en ny folkeafstemning om løsrivelse. There is talk of a new referendum on secession.

Især ungdomsaktivisterne løfter fanen højt. Youth activists in particular are raising the flag high.

Jeg kan ikke fordrage den, men alt for partiet. I can't stand it, but anything for the party.

Første gang fik vi at vide - The first time we were told

- at vi skulle blive i Storbritannien for at blive i EU. - that we had to stay in the UK to stay in the EU.

To år efter dømmes vi til at forlade EU, fordi vi er med i Storbritannien. Two years later, we are condemned to leave the EU because we are part of the UK.

Det er en af de centrale ting, der fik mig - That's one of the key things that made me

- og mange andre unge til at melde sig ind i SNP. - and many other young people to join the SNP.

Spørgsmålet er, hvornår vi får en afstemning mere. The question is when we will have another vote.

Vi kan forlade Storbritannien og gå ind i EU som et selvstændigt land. We can leave the UK and enter the EU as an independent country.

Ved det seneste valg stormede SNP ind i det britiske parlament - In the last election, the SNP stormed into the UK Parliament.

- og sikrede sig 48 ud af 59 skotske pladser. - and secured 48 out of 59 Scottish seats.

Mandaterne skal bruges til at forme et selvstændigt Skotland - Mandates will be used to shape an independent Scotland

- efter et skandinavisk forbillede. - following a Scandinavian model.

Danmark, Norge og Skotland er alle er små nationer - Denmark, Norway and Scotland are all small nations

- med lignende befolkningstal og klima - - with similar populations and climates

- og de er olierige nationer. - and they are oil-rich nations.

Skandinaviske lande har stor økonomisk og social succes - Scandinavian countries are economically and socially successful

- men Skotland er hæmmet af briterne, lyder argumentet. - but Scotland is hampered by the British, the argument goes.

Skotland skal helt klart tilstræbe at være som fx Sverige og Danmark. Scotland should definitely strive to be like Sweden and Denmark, for example.

Skotland har det potentiale - Scotland has that potential

- men vi er hæmmede af Storbritannien - - but we are hampered by the UK

- som ikke deler vores prioriteter eller ambitioner. - who don't share our priorities or ambitions.

Der er også mange sproglige ligheder. There are also many linguistic similarities.

"Hoose" og "moose" betyder hus og mus. "Hoose" and "moose" mean house and mouse.

En støvsuger hedder ... A vacuum cleaner is called ...

Der er masser af modstand mod løsrivelse, især i udlandet. There is plenty of opposition to secession, especially abroad.

Nogle vil gå langt for at forhindre EU-medlemskab til Skotland - Some will go to great lengths to prevent EU membership for Scotland

- fordi det kan styrke løsrivelsesbevægelser - - because it can strengthen secessionist movements

- fx i Baskerlandet, Norditalien, Transsylvanien, Flandern - - e.g. in the Basque Country, Northern Italy, Transylvania, Flanders

- og Spanien, der har haft blodige spændinger i Catalonien. - and Spain, which has seen bloody tensions in Catalonia.

Boris Johnson har slået fast, at han ikke vil tillade en ny afstemning. Boris Johnson has made it clear that he will not allow a second vote.

Pas jeres arbejde, og hold op med at himle op om løsrivelse. Do your job and stop raving about secession.

Selvom skotterne ikke får afstemningen, dør ønsket om selvstændighed aldrig. Even if the Scots don't get the vote, the desire for independence never dies.

Skotlands befolkning har talt. The people of Scotland have spoken.

Det er tid til, at vi afgører vores egen fremtid. It's time for us to decide our own future.

Der sker hele tiden noget nyt i sagen - There's always something new happening in the case.

- så hvis du vil følge mere med, kan du downloade DR's nyhedsapp. - So if you want to follow more, you can download the DR news app.

Vi forklarer det vigtigste her på kanalen. We explain the most important things here on the channel.

Husk at like, og tryk på klokken. Der er snart nye videoer. Remember to like and press the bell. New videos coming soon.