×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Skal vi have vaccinepas?

Skal vi have vaccinepas?

Hvem ville ikke gerne stå her sammen med 60.000 andre til sommer?

Og langt om længe sætte sig på et fly og se noget andet end Danmark?

Skal det ske, er et vaccinepas måske løsningen.

Et stempel eller måske en app på telefonen, der beviser -

- at du er blevet vaccineret mod corona.

Så kan du måske komme til festival eller flyve til udlandet.

Men er det så simpelt? Jeg spørger politikerne.

Velkommen.

Vi har pligt til at se på alle muligheder -

- så vi kan få åbnet landet lidt hurtigere, end vi ellers kunne.

Det kunne fx give mulighed for, at man kunne besøge en restaurant eller café -

- eller en forlystelse, hvis man havde fået sin vaccine -

- eller for nylig var blevet testet.

Hvad er sandsynligheden for at komme til festival til sommer?

Det kommer lidt an på størrelsen. Er det en lille lukket jazzfestival ...

- Så er vi herovre? - Måske mere den vej. Forhåbentlig her.

Ikke alle synes, det er en god idé med sådan et vaccinepas.

Over 20.000 har skrevet under på, at de frygter, det fører til indirekte tvang.

Ingen tvinger nogen til noget.

Heller ikke til at tage en vaccine. Det må man selv om.

Er det okay at sige, at man skal være vaccineret, hvis man vil til festival?

Alt har en pris. Hvis vi to kunne blive enige om -

- at det skal vi ikke af hensyn til nogen, der ikke vil eller ikke kan vaccineres -

- betyder det så, at vi skal konkludere, at af den grund gør vi det så ikke?

Det ville måske være at hugge en udmærket debat over, før den er startet.

En, der er betænkelig ved et vaccinepas, er Kirsten Normann fra SF.

Først skal vi slå fast, om vacciner beskytter os mod at smitte andre.

Vi skal have mere viden, før vi kan være sikre på -

- at vi kan slække på restriktionerne.

Hvis vi antager, at det gør det, så har jeg alligevel betænkeligheder.

Vi kommer til indirekte at tvinge nogen til at vælge vaccinen til -

- hvis de vil leve normalt igen. Jeg vil ikke tvinge nogen.

Tilliden er jo så høj, at de fleste frivilligt vil vælge det til.

Her kun halvanden måned senere er tilslutningen steget -

- så næsten ni ud af ti siger ja tak.

- Er det ikke bare et tilbud? - Det afhænger af, hvor det bruges.

Hvis nogle arbejdspladser forelsker sig i vaccinepasset -

- og gerne vil garantere, at når man kommer der, så er de coronafrie -

- og har vaccinepas, så bliver man indirekte tvunget til det.

Det bliver et valg mellem ens arbejdsplads eller vaccine.

Hvad er sandsynligheden for, at jeg kommer til Sydeuropa?

Det afhænger meget af situationen i Europa.

Jeg tror, vi skal holde os på den gule.

Skal der være to slags coronapas?

Et, som vi kan bruge i Danmark ifm. erhvervsliv og kulturliv?

Og så et rejsecoronapas, som vi har med EU?

Jeg synes, man skal se, om man ikke kan lave noget, som gælder fx i EU -

- der kunne give adgang til de samme ting på tværs af landegrænser.

Mette Frederiksen sidder bag skærmen på Marienborg.

Regeringscheferne diskuterer også muligheden for et vaccinepas.

Hvad med dem, der af naturlige årsager ikke kan få en vaccine lige nu -

- fx gravide eller allergikere?

Vi indfører nok ikke coronapas hverken i morgen eller i næste uge.

Vi skal først vende og dreje alle de etiske udfordringer og dilemmaer.

Der er jo risiko for, at man stadig slæber smitte rundt, selvom man er vaccineret.

Det er vigtigt, at vaccinepasset ikke bliver en del af vores samfundsnorm -

- hvor man har stemplet, der gør, at man kan deltage i hverdagen.

Jo flere, der er vaccineret, jo større er chancen for -

- at vi kan gøre noget, vi ikke kan gøre i dag.

Så rykker vi herover også i forhold til rejsen til Sydeuropa.

Mange kan jo ikke få vaccinen.

Hvis ikke alle kan få, skal man vente og være mere solidarisk?

Nej. Jeg kan godt tænke på situationer, hvor det ville være okay.

Jeg tror fx, et vaccinepas bliver en forudsætning for at rejse.

Der kan også være nogle aktiviteter, som vil være lukkede -

- medmindre man kan bruge et vaccinepas til at garantere -

- at der ikke sker stor smittespredning.

Fx festivaler eller sportsarrangementer, hvor jeg godt ville acceptere -

- at man brugte et vaccinepas, hvis alternativet var at lukke.

Hvad er sandsynligheden på en skala fra rigtig lort til rigtig godt for -

- at jeg kommer til Roskildefestival?

Jeg håber, vi er der. Det er nok mere realistisk, at vi er der.


Skal vi have vaccinepas? Brauchen wir einen Impfpass? Do we need a vaccine passport? É necessário um passaporte de vacinas?

Hvem ville ikke gerne stå her sammen med 60.000 andre til sommer? Wer würde hier nicht gerne mit 60.000 anderen in diesem Sommer stehen? Who wouldn't want to stand here with 60,000 others this summer?

Og langt om længe sætte sig på et fly og se noget andet end Danmark? Und endlich in ein Flugzeug steigen und etwas anderes als Dänemark sehen? And finally get on a plane and see something other than Denmark?

Skal det ske, er et vaccinepas måske løsningen. If you need it to happen, a vaccine passport might be the solution.

Et stempel eller måske en app på telefonen, der beviser - A stamp or maybe an app on your phone that proves

- at du er blevet vaccineret mod corona. - that you have been vaccinated against corona.

Så kan du måske komme til festival eller flyve til udlandet. Then you might be able to go to a festival or fly abroad.

Men er det så simpelt? Jeg spørger politikerne. But is it that simple? I ask the politicians.

Velkommen. Welcome to our website.

Vi har pligt til at se på alle muligheder - We have a duty to look at all options

- så vi kan få åbnet landet lidt hurtigere, end vi ellers kunne. - so we can open up the country a little faster than we otherwise could.

Det kunne fx give mulighed for, at man kunne besøge en restaurant eller café - For example, it could provide the opportunity to visit a restaurant or café.

- eller en forlystelse, hvis man havde fået sin vaccine - - or an amusement park ride if you'd had your vaccine

- eller for nylig var blevet testet. - or had recently been tested.

Hvad er sandsynligheden for at komme til festival til sommer? What are the chances of attending a festival this summer?

Det kommer lidt an på størrelsen. Er det en lille lukket jazzfestival ... It depends on the size. Is it a small, closed jazz festival...

- Så er vi herovre? - Måske mere den vej. Forhåbentlig her. - So are we over here? - Maybe more that way. Hopefully here.

Ikke alle synes, det er en god idé med sådan et vaccinepas. Not everyone thinks a vaccine passport is a good idea.

Over 20.000 har skrevet under på, at de frygter, det fører til indirekte tvang. Over 20,000 have signed a petition saying they fear it leads to indirect coercion.

Ingen tvinger nogen til noget. No one is forcing anyone to do anything.

Heller ikke til at tage en vaccine. Det må man selv om. Not even to take a vaccine. That's up to you.

Er det okay at sige, at man skal være vaccineret, hvis man vil til festival? Is it okay to say you have to be vaccinated if you want to go to a festival?

Alt har en pris. Hvis vi to kunne blive enige om - Everything has a price. If you and I could agree...

- at det skal vi ikke af hensyn til nogen, der ikke vil eller ikke kan vaccineres - - that we shouldn't for the sake of anyone who doesn't want to or can't be vaccinated

- betyder det så, at vi skal konkludere, at af den grund gør vi det så ikke? - does that mean we should conclude that because of this, we don't do it?

Det ville måske være at hugge en udmærket debat over, før den er startet. That might be cutting off an excellent debate before it's even started.

En, der er betænkelig ved et vaccinepas, er Kirsten Normann fra SF. One person who is concerned about a vaccine passport is Kirsten Normann from SF.

Først skal vi slå fast, om vacciner beskytter os mod at smitte andre. First, we need to establish whether vaccines protect us from infecting others.

Vi skal have mere viden, før vi kan være sikre på - We need more knowledge before we can be sure that

- at vi kan slække på restriktionerne. - that we can relax restrictions.

Hvis vi antager, at det gør det, så har jeg alligevel betænkeligheder. Assuming it does, I still have concerns.

Vi kommer til indirekte at tvinge nogen til at vælge vaccinen til - We're going to indirectly force someone to opt-in to the vaccine

- hvis de vil leve normalt igen. Jeg vil ikke tvinge nogen. - if they want to live a normal life again. I don't want to force anyone.

Tilliden er jo så høj, at de fleste frivilligt vil vælge det til. Trust is so high that most people will voluntarily choose to do so.

Her kun halvanden måned senere er tilslutningen steget - Now, just a month and a half later, connectivity has increased

- så næsten ni ud af ti siger ja tak. - so almost nine out of ten say yes.

- Er det ikke bare et tilbud? - Det afhænger af, hvor det bruges. - Isn't it just an offer? - It depends on where it's used.

Hvis nogle arbejdspladser forelsker sig i vaccinepasset - If some workplaces fall in love with the vaccine passport...

- og gerne vil garantere, at når man kommer der, så er de coronafrie - - and want to guarantee that when you get there, they're corona-free

- og har vaccinepas, så bliver man indirekte tvunget til det. - and have a vaccine passport, you are indirectly forced to do so.

Det bliver et valg mellem ens arbejdsplads eller vaccine. It becomes a choice between your workplace or vaccine.

Hvad er sandsynligheden for, at jeg kommer til Sydeuropa? What is the likelihood of me coming to Southern Europe?

Det afhænger meget af situationen i Europa. It depends a lot on the situation in Europe.

Jeg tror, vi skal holde os på den gule. I think we should stay on the yellow.

Skal der være to slags coronapas? Should there be two types of coronapas?

Et, som vi kan bruge i Danmark ifm. erhvervsliv og kulturliv? One that we can use in Denmark for business and culture? business and cultural life?

Og så et rejsecoronapas, som vi har med EU? And then a travel corona passport like we have with the EU?

Jeg synes, man skal se, om man ikke kan lave noget, som gælder fx i EU - I think you should see if you can't create something that applies in the EU, for example -

- der kunne give adgang til de samme ting på tværs af landegrænser. - that could provide access to the same things across borders.

Mette Frederiksen sidder bag skærmen på Marienborg. Mette Frederiksen sits behind the screen at Marienborg.

Regeringscheferne diskuterer også muligheden for et vaccinepas. The heads of government also discuss the possibility of a vaccine passport.

Hvad med dem, der af naturlige årsager ikke kan få en vaccine lige nu - What about those who, for natural reasons, can't get a vaccine right now?

- fx gravide eller allergikere? - e.g. pregnant women or allergy sufferers?

Vi indfører nok ikke coronapas hverken i morgen eller i næste uge. We probably won't be introducing corona passports tomorrow or next week.

Vi skal først vende og dreje alle de etiske udfordringer og dilemmaer. First, we need to turn all the ethical challenges and dilemmas around.

Der er jo risiko for, at man stadig slæber smitte rundt, selvom man er vaccineret. After all, there's a risk that you can still carry the infection even if you've been vaccinated.

Det er vigtigt, at vaccinepasset ikke bliver en del af vores samfundsnorm - It's important that the vaccine passport doesn't become part of our societal norm

- hvor man har stemplet, der gør, at man kan deltage i hverdagen. - where you have the stamp that allows you to participate in everyday life.

Jo flere, der er vaccineret, jo større er chancen for - The more people who are vaccinated, the greater the chance of

- at vi kan gøre noget, vi ikke kan gøre i dag. - that we can do something we can't do today.

Så rykker vi herover også i forhold til rejsen til Sydeuropa. Then we move over here, also in relation to the trip to Southern Europe.

Mange kan jo ikke få vaccinen. Many people can't get the vaccine.

Hvis ikke alle kan få, skal man vente og være mere solidarisk? If not everyone can get, should you wait and be more supportive?

Nej. Jeg kan godt tænke på situationer, hvor det ville være okay. No, I don't. I can think of situations where it would be okay.

Jeg tror fx, et vaccinepas bliver en forudsætning for at rejse. For example, I think a vaccine passport will become a prerequisite for travel.

Der kan også være nogle aktiviteter, som vil være lukkede - There may also be some activities that will be closed.

- medmindre man kan bruge et vaccinepas til at garantere - - unless you can use a vaccine passport to guarantee

- at der ikke sker stor smittespredning. - that there is no major spread of infection.

Fx festivaler eller sportsarrangementer, hvor jeg godt ville acceptere - For example, festivals or sporting events where I would accept

- at man brugte et vaccinepas, hvis alternativet var at lukke. - using a vaccine passport if the alternative was to close.

Hvad er sandsynligheden på en skala fra rigtig lort til rigtig godt for - On a scale from really shitty to really good, what is the probability of

- at jeg kommer til Roskildefestival? - that I'm coming to Roskilde Festival?

Jeg håber, vi er der. Det er nok mere realistisk, at vi er der. I hope we're there. It's probably more realistic that we're there.