×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sandheden om snus

Sandheden om snus

Det her ligner måske et torturredskab.

Men i virkeligheden, så er min fasters gamle snusmaskine -

- som er bygget til at skyde snus op i næsen.

Der ligger snus nede i, og man lægger næseboret her, og ...

Nyd tobak uden at ryge. Prøv Skoal, Copenhagen eller Happy Days.

Det skal handle om det, eller det som du tror, er snus.

For når du køber en pakke, får du faktisk tyggetobak.

Det her er ægte snus. Men hvad er forskellen?

Typisk snus er knust tobak, der stoppes op under læben.

Men tyggetobak er groft skåret, så det kan tåle at blive tygget på.

Det er ikke helt det samme, men begge frigiver nikotin via tandkødet.

Den store forskel er, at den ene er ulovlig, og den anden ikke er.

EU gjorde nemlig snus ulovlig i 1991.

Skal du have ægte snus, skal du til Sverige.

Da svenske meldte sig ind i EU i 94, var det vigtigt, at de kunne tage deres nationaldrug.

Snus er socialt accepteret og lige så svensk som knækbrød.

De fik indført et forbehold mod køb og salg af snus.

Derfor er det lovligt for dig at købe snus i Sverige.

Du tror måske, snus er den nyeste dille, men sandheden er:

Snus kommer til Europa i 1492, hvor Columbus sejlede rundt -

- ramte Caribien og fik tobaksplanten med hjem som gave.

Sømændene var nogle af de første til at tørre tobakken og snuse det op i næsen

Den franske ambassadør i Portugal, Jean Nicot -

- tog tobakken med hjem til Frankrig. Han har lagt navn til giftstoffet nikotin.

Han tog snus med hjem til Paris for at kurere enkedronningens migræne.

Snustobak blev populært i royale kredse, og snusdåserne blev et statussymbol.

Derfra vandrede det op igennem Europa og endte i Sverige i 1600-tallet.

Sideløbende blev tobakken populær at ryge, i første omgang i piber.

Men først i nyere tid er den morderne cigaret blevet populær.

Hvad er bedst for dig? En cigaret eller snus?

Cigaretter er noget af det værste at udsætte din krop for.

Men snus er ikke ufarligt.

Jeg elsker tobak. Men jeg nyder min tobak uden at ryge den.

Det er meget afslappende. Prøv det.

Snus giver ikke lungekræft -

- men øger risikoen for kræft i spiserøret og bugspytkirtlen.

Forskningen kan dog ikke konkludere, hvor stor risikoen er ved at tage snus.

Udover kræftrisikoen kan snusbrug være rigtig dårligt for tandkødet.

Med snus under overlæben kan festen blive kedelig for dit tandkød.

Tandkødet blandt snusbrugere trækker sig tilbage og blotter tandhalsen.

Det kan gøre ondt, fordi nerven er blottet.

Tandkød, der har trukket sig tilbage, kommer ikke ned igen.

Også selvom man stopper med at tage snus.

Snus er nemt at blive afhængig af.

Man kan tage det hvor som helst og behøver ikke gå udenfor.

Og det indeholder meget nikotin, som gør dig afhængig.

Lidt problematisk, når nikotin også hæmmer udviklingen i hjernen.

Hvis du kunne lide den her video, så klik på abonnér -

- så får du besked om en ny video hver mandag og torsdag.

Sandheden om snus Die Wahrheit über Snus The truth about snus La verdad sobre el snus De waarheid over snus

Det her ligner måske et torturredskab. This might look like a torture device.

Men i virkeligheden, så er min fasters gamle snusmaskine - Aber wirklich, die alte Schnupftabakmaschine meiner Tante ist - But in reality, my aunt's old snuff machine

- som er bygget til at skyde snus op i næsen. - die gebaut wurde, um Schnupftabak in die Nase zu schießen. - built to shoot snuff up your nose.

Der ligger snus nede i, og man lægger næseboret her, og ... Da ist Schnupftabak im Boden, und du steckst das Nasenloch hierher und ... There's snuff in the bottom, and you put your nostril here, and...

Nyd tobak uden at ryge. Prøv Skoal, Copenhagen eller Happy Days. Tabak genießen ohne zu rauchen. Versuchen Sie es mit Skoal, Copenhagen oder Happy Days. Enjoy tobacco without smoking. Try Skoal, Copenhagen or Happy Days.

Det skal handle om det, eller det som du tror, er snus. It should be about that, or what you think is snuff.

For når du køber en pakke, får du faktisk tyggetobak. Because when you buy a pack, you actually get chewing tobacco.

Det her er ægte snus. Men hvad er forskellen? This is real snus. But what's the difference?

Typisk snus er knust tobak, der stoppes op under læben. Typical snus is crushed tobacco that is stuffed under the lip.

Men tyggetobak er groft skåret, så det kan tåle at blive tygget på. But chewing tobacco is roughly cut so it can withstand being chewed.

Det er ikke helt det samme, men begge frigiver nikotin via tandkødet. Not quite the same, but both release nicotine via the gums.

Den store forskel er, at den ene er ulovlig, og den anden ikke er. The big difference is that one is illegal and the other is not.

EU gjorde nemlig snus ulovlig i 1991. The EU made snus illegal in 1991.

Skal du have ægte snus, skal du til Sverige. If you want real snus, you need to go to Sweden.

Da svenske meldte sig ind i EU i 94, var det vigtigt, at de kunne tage deres nationaldrug. When Sweden joined the EU in 94, it was important that they could take their national drug.

Snus er socialt accepteret og lige så svensk som knækbrød. Snus is socially accepted and as Swedish as crispbread.

De fik indført et forbehold mod køb og salg af snus. They introduced a proviso against the purchase and sale of snus.

Derfor er det lovligt for dig at købe snus i Sverige. That's why it's legal for you to buy snus in Sweden.

Du tror måske, snus er den nyeste dille, men sandheden er: You might think snus is the latest craze, but the truth is:

Snus kommer til Europa i 1492, hvor Columbus sejlede rundt - Snus arrives in Europe in 1492, when Columbus sailed around...

- ramte Caribien og fik tobaksplanten med hjem som gave. - hit the Caribbean and brought the tobacco plant home as a gift.

Sømændene var nogle af de første til at tørre tobakken og snuse det op i næsen Sailors were some of the first to dry the tobacco and sniff it up their noses

Den franske ambassadør i Portugal, Jean Nicot - The French Ambassador to Portugal, Jean Nicot

- tog tobakken med hjem til Frankrig. Han har lagt navn til giftstoffet nikotin. - took the tobacco back to France. He gave his name to the poison nicotine.

Han tog snus med hjem til Paris for at kurere enkedronningens migræne. He brought snuff back to Paris to cure the Dowager Queen's migraines. Hazavitt tubát Párizsba, hogy meggyógyítsa a Queen Dowager migrénjét.

Snustobak blev populært i royale kredse, og snusdåserne blev et statussymbol. Snuff became popular in royal circles and the snuffboxes became a status symbol.

Derfra vandrede det op igennem Europa og endte i Sverige i 1600-tallet. From there it traveled up through Europe and ended up in Sweden in the 1600s.

Sideløbende blev tobakken populær at ryge, i første omgang i piber. At the same time, tobacco became popular to smoke, initially in pipes.

Men først i nyere tid er den morderne cigaret blevet populær. But only in recent times has the killer cigarette become popular.

Hvad er bedst for dig? En cigaret eller snus? What is best for you? A cigarette or snus?

Cigaretter er noget af det værste at udsætte din krop for. Cigarettes are one of the worst things to expose your body to.

Men snus er ikke ufarligt. But snus is not harmless.

Jeg elsker tobak. Men jeg nyder min tobak uden at ryge den. I love tobacco. But I enjoy my tobacco without smoking it.

Det er meget afslappende. Prøv det. It's very relaxing. Give it a try.

Snus giver ikke lungekræft - Snus does not cause lung cancer

- men øger risikoen for kræft i spiserøret og bugspytkirtlen.

Forskningen kan dog ikke konkludere, hvor stor risikoen er ved at tage snus. However, the research cannot conclude how great the risk of taking snus is.

Udover kræftrisikoen kan snusbrug være rigtig dårligt for tandkødet. Besides the cancer risk, snus use can be really bad for your gums.

Med snus under overlæben kan festen blive kedelig for dit tandkød. With snuff under your upper lip, the party can get boring for your gums.

Tandkødet blandt snusbrugere trækker sig tilbage og blotter tandhalsen. The gums of snus users recede, exposing the neck of the tooth.

Det kan gøre ondt, fordi nerven er blottet. It can hurt because the nerve is exposed.

Tandkød, der har trukket sig tilbage, kommer ikke ned igen. Gums that have receded don't come back down.

Også selvom man stopper med at tage snus. Even if you stop taking snus.

Snus er nemt at blive afhængig af. Snus is easy to get addicted to.

Man kan tage det hvor som helst og behøver ikke gå udenfor. You can take it anywhere and don't have to go outside.

Og det indeholder meget nikotin, som gør dig afhængig. And it's high in nicotine, which makes you addicted.

Lidt problematisk, når nikotin også hæmmer udviklingen i hjernen. A bit problematic when nicotine also inhibits brain development.

Hvis du kunne lide den her video, så klik på abonnér - If you liked this video, click subscribe.

- så får du besked om en ny video hver mandag og torsdag. - you'll be notified of a new video every Monday and Thursday.