×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan klipper du corona-garnet

Sådan klipper du corona-garnet

- Fuck! - Hvad foregår der heromme?

Alle frisører skal lukke ned for en periode.

- Av, for helvede! - Undskyld. Gjorde det ondt?

Frisører de fleste steder er lukkede. Men håret vokser stadig.

Rigtigt mange kunne nok godt tænke sig en klipning.

Altså måske lige med undtagelse af de her to.

Hvis du kommer til at fejlklippe ... Håret vokser ud igen.

For de fleste er håret ret vigtigt.

94 % kvinder mener, at det er afgørende for deres udseende.

Hos mændene er det 66 %.

Frederik er praktikant i DR. Han er så træt af sin hårsituation -

- at han har fået Oscar til at hjælpe.

Jeg har gået med kasket i halvanden måned på grund af mit hår.

For at undgå en katastrofe har vi indhentet tips fra frisøren.

- Nu begynder jeg at fortryde. - Det gør jeg også.

Men først skal vi forstå, hvordan og hvor hurtigt håret vokser.

De fleste har mellem 100.000 og 150.000 hår på hovedet.

Hår består primært af det slidstærke protein keratin.

Den synlige del af et hår er dødt, så det gør ikke ondt at blive klippet.

Hvert hår har en vækst i tre faser:

Den anagene, katagene og telogene fase.

Den anagene fase kaldes også vækstfasen.

Blodgennemstrømningen sender næring og ilt til keratinocytterne -

- de hårdannende celler dybt inde i huden.

De producerer håret, som skyder op til overfladen og ud som et frit hår.

Et hår vokser 1/3 mm om dagen, det vil sige ca. 1 cm om måneden.

Vækstfasen er hårenes længste fase, og den kan vare 6-7 år.

Et hovedhår kan blive over 70 cm, før det falder af.

Der er dog undtagelser.

Længden på vækstfasen varierer og afgør, hvor langt dit hår kan blive.

Den katagene fase betegnes også som overgangsfasen.

De hårdannende keratinocytter i huden er udslidte og dør -

- så håret langsomt skubbes ud.

Herefter kommer den telogene fase, afstødelses- og hvilefasen.

Her falder håret af. Man taber ca. 100 hår om dagen.

Hvert enkelt hår er forskellige steder i cyklussen.

Ellers ville vi tabe alle hår på samme tid.

Når håret er faldet ud, går hårsækken ind i en hvilefase på et par måneder.

Så kører cyklussen videre med dannelse af et nyt hår.

Frisørernes første råd til hjemmeklipning er: Lad være!

Det giver jo meget god mening.

Men jeg tror da, at der er mange, som har det ligesom Frederik.

Tør ikke gå uden for døren.

Hvis du alligevel gør det, så brug ordentligt udstyr.

Min egen trimmer har været igennem alverdens ting, så den stoler jeg på.

- Har du gjort den ren? - Nej, det har jeg ikke.

Hårets udseende hænger sammen med tværsnittet.

Asiater, inuitter og indianere har et cirkelrundt tværsnit -

- og derfor glatte hovedhår.

Kaukasoider, som mange europæiske folkeslag udspringer fra -

- har ovalt snit, som giver bølget hår.

Oprindelige afrikanere og aboriginere har ellipse- eller nyreformet snit.

Der er også dem, som ikke har så meget hår.

For nogle skyldes det sygdom, men for især mænd er det arveligt bestemt.

Hårsækkene forsvinder simpelthen.

Frisørernes tredje råd er også ret simpelt: Brug en trimmer.

Det lyder som et fornuftigt råd. Jeg er oprigtigt bange nu.

Du advarer lige, når du hiver saksen frem.

Råd 4: Gå systematisk til værks.

Mit svar til det: Ja, fra nu af gør jeg.

- Ej, det kan jeg godt se. - Det er meget systematisk.

Hvorfor er hår så vigtigt for os?

Kultur, religion og historie har formet hår og tillagt det betydning.

Håret har spillet en rolle som tegn på status, køn og alder -

- fra stenalderen og frem til i dag.

Håret er også væsentligt for vores tiltrækning af andre.

Og så et sidste råd: Klip primært kanter og sider.

Du har lavet en munk på mig. Hvorfor har du det?

Lige der er der et hak ind. Det er ikke en fade.

Forhåbentlig kan vi snart gå til frisøren igen.

Vi er ved at være der, hvor jeg synes, det fungerer.

Nu er du træt og vil gerne hjem.

Jeg håber, dit coronahår er bedre end Frederiks.

Har du idéer til os, så skriv dem i kommentarfeltet.

Giv videoen et like, og abonnér, hvis du vil følge med i, hvad vi laver.

Hug it out.


Sådan klipper du corona-garnet Wie schneidet man das Corona-Garn? How to cut the corona yarn

- Fuck! - Hvad foregår der heromme? - Fuck! - What's going on back here?

Alle frisører skal lukke ned for en periode. All hairdressers must shut down for a period of time.

- Av, for helvede! - Undskyld. Gjorde det ondt? - Ouch, damn it! - I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Did that hurt?

Frisører de fleste steder er lukkede. Men håret vokser stadig. Hairdressers in most places are closed. But hair still grows.

Rigtigt mange kunne nok godt tænke sig en klipning. Many people would probably like a haircut.

Altså måske lige med undtagelse af de her to. Well, maybe with the exception of these two.

Hvis du kommer til at fejlklippe ... Håret vokser ud igen. If you accidentally cut it wrong... Hair will grow back.

For de fleste er håret ret vigtigt. For most people, hair is pretty important.

94 % kvinder mener, at det er afgørende for deres udseende. 94% of women believe it's crucial to their appearance.

Hos mændene er det 66 %. For men, it's 66%.

Frederik er praktikant i DR. Han er så træt af sin hårsituation - Frederik is an intern at DR. He is so tired of his hair situation

- at han har fået Oscar til at hjælpe. - that he has enlisted Oscar to help.

Jeg har gået med kasket i halvanden måned på grund af mit hår. I've been wearing a cap for a month and a half because of my hair.

For at undgå en katastrofe har vi indhentet tips fra frisøren. To avoid a disaster, we've gathered tips from the hairdresser.

- Nu begynder jeg at fortryde. - Det gør jeg også. - Now I'm starting to regret it. - And so am I.

Men først skal vi forstå, hvordan og hvor hurtigt håret vokser. But first, we need to understand how and how fast hair grows.

De fleste har mellem 100.000 og 150.000 hår på hovedet. Most people have between 100,000 and 150,000 hairs on their head.

Hår består primært af det slidstærke protein keratin. Hair is primarily made up of the durable protein keratin.

Den synlige del af et hår er dødt, så det gør ikke ondt at blive klippet. The visible part of a hair is dead, so it doesn't hurt to get a haircut.

Hvert hår har en vækst i tre faser: Each hair has a three-stage growth:

Den anagene, katagene og telogene fase. The anagen, catagen and telogen phases.

Den anagene fase kaldes også vækstfasen. The anagen phase is also known as the growth phase.

Blodgennemstrømningen sender næring og ilt til keratinocytterne - Blood flow sends nutrients and oxygen to the keratinocytes

- de hårdannende celler dybt inde i huden. - the hair-forming cells deep within the skin.

De producerer håret, som skyder op til overfladen og ud som et frit hår. They produce hair that shoots up to the surface and out as a free hair.

Et hår vokser 1/3 mm om dagen, det vil sige ca. 1 cm om måneden. A hair grows 1/3 mm per day, which is about 1 cm per month.

Vækstfasen er hårenes længste fase, og den kan vare 6-7 år. The growth phase is the longest phase of the hair and can last 6-7 years.

Et hovedhår kan blive over 70 cm, før det falder af. A head hair can grow to over 70 cm before falling out.

Der er dog undtagelser. However, there are exceptions.

Længden på vækstfasen varierer og afgør, hvor langt dit hår kan blive. The length of the growth phase varies and determines how long your hair can grow.

Den katagene fase betegnes også som overgangsfasen. The catagenic phase is also referred to as the transition phase.

De hårdannende keratinocytter i huden er udslidte og dør - The hair-forming keratinocytes in the skin are worn out and die

- så håret langsomt skubbes ud. - so that the hair is slowly pushed out.

Herefter kommer den telogene fase, afstødelses- og hvilefasen. This is followed by the telogenic, rejection and rest phases.

Her falder håret af. Man taber ca. 100 hår om dagen. This is where hair falls out. You lose about 100 hairs a day.

Hvert enkelt hår er forskellige steder i cyklussen. Each individual hair is at a different point in the cycle.

Ellers ville vi tabe alle hår på samme tid. Otherwise we would lose all our hair at the same time.

Når håret er faldet ud, går hårsækken ind i en hvilefase på et par måneder. Once the hair has fallen out, the follicle enters a resting phase for a few months.

Så kører cyklussen videre med dannelse af et nyt hår. Then the cycle continues with the formation of a new hair.

Frisørernes første råd til hjemmeklipning er: Lad være! Hairdressers' first piece of advice for home haircuts is: Don't do it!

Det giver jo meget god mening. It makes perfect sense.

Men jeg tror da, at der er mange, som har det ligesom Frederik. But I think there are many people who feel the same way as Frederik.

Tør ikke gå uden for døren. Don't dare go outside the door.

Hvis du alligevel gør det, så brug ordentligt udstyr. If you do, use proper equipment.

Min egen trimmer har været igennem alverdens ting, så den stoler jeg på. My own trimmer has been through the ringer, so I trust it.

- Har du gjort den ren? - Nej, det har jeg ikke. - Have you cleaned it? - No, I haven't.

Hårets udseende hænger sammen med tværsnittet. The appearance of the hair is related to the cross-section.

Asiater, inuitter og indianere har et cirkelrundt tværsnit - Asians, Inuit and Native Americans have a circular cross-section

- og derfor glatte hovedhår. - and therefore smooth head hair.

Kaukasoider, som mange europæiske folkeslag udspringer fra - Caucasoids, from which many European peoples originated

- har ovalt snit, som giver bølget hår. - has an oval cut for wavy hair.

Oprindelige afrikanere og aboriginere har ellipse- eller nyreformet snit. Indigenous Africans and Aboriginals have elliptical or kidney-shaped cuts.

Der er også dem, som ikke har så meget hår. There are also those who don't have much hair.

For nogle skyldes det sygdom, men for især mænd er det arveligt bestemt. For some, it's due to illness, but for men in particular, it's hereditary.

Hårsækkene forsvinder simpelthen. The hair follicles simply disappear.

Frisørernes tredje råd er også ret simpelt: Brug en trimmer. The hairdressers' third tip is also quite simple: Use a trimmer.

Det lyder som et fornuftigt råd. Jeg er oprigtigt bange nu. That sounds like sound advice. I'm genuinely scared now.

Du advarer lige, når du hiver saksen frem. You're just warning when you pull out the scissors.

Råd 4: Gå systematisk til værks. Tip 4: Take a systematic approach.

Mit svar til det: Ja, fra nu af gør jeg. My answer to that: Yes, from now on I do.

- Ej, det kan jeg godt se. - Det er meget systematisk. - No, I can see that. - It's very systematic.

Hvorfor er hår så vigtigt for os? Why is hair so important to us?

Kultur, religion og historie har formet hår og tillagt det betydning. Culture, religion and history have shaped hair and given it meaning.

Håret har spillet en rolle som tegn på status, køn og alder - Hair has played a role as a sign of status, gender and age

- fra stenalderen og frem til i dag. - from the Stone Age to the present day.

Håret er også væsentligt for vores tiltrækning af andre. Hair is also essential for our attraction to others.

Og så et sidste råd: Klip primært kanter og sider. And one last piece of advice: Primarily trim edges and sides.

Du har lavet en munk på mig. Hvorfor har du det? You've made a donut on me. Why would you do that?

Lige der er der et hak ind. Det er ikke en fade. Right there, there's a notch. It's not a fade.

Forhåbentlig kan vi snart gå til frisøren igen. Hopefully we can go to the hairdresser again soon.

Vi er ved at være der, hvor jeg synes, det fungerer. We're getting to where I think it's working.

Nu er du træt og vil gerne hjem. Now you're tired and want to go home.

Jeg håber, dit coronahår er bedre end Frederiks. I hope your corona hair is better than Frederik's.

Har du idéer til os, så skriv dem i kommentarfeltet. If you have any ideas for us, please write them in the comments section.

Giv videoen et like, og abonnér, hvis du vil følge med i, hvad vi laver. Give the video a like and subscribe if you want to keep up with what we're up to.

Hug it out. Hug it out.