×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan flår bitcoin-svindlere stribevis af danskere

Sådan flår bitcoin-svindlere stribevis af danskere

Du kender sikkert lyden af svindel, en fordækt type fra et callcenter.

Men bitcoin-svindlere bruger kendte som Mads Mikkelsen og Jesper Buch -

- til at lokke folk i fælden. Og det virker.

De to lydbidder er fra 14 timers båndede samtaler -

- mellem en svindler og Nete, en kvinde, som er gået i fælden.

Nete optager i første omgang samtalerne for at sikre sig -

- at hun får det hele med. Det her med bitcoins, og det er på engelsk.

Men det er et unikt indblik i, hvordan folk bliver narret.

Og hvor svært det er at komme ud af.

De har ringet fra Nordea.

- De har mistanke om svindel lige nu. - What!

Nete så en reklame på facebook med Jesper Buch fra Løvens Hule om -

- hvor nemt det er at tjene penge på bitcoins.

Hun klikker og kommer ind på en hjemmeside.

Her præsenteres Martins smarte investeringsrobot som bitcoinmetoden.

Kig godt på de to kvinder i reklamevideoen.

Martins system har alene tjent mig 7.948.327 kroner på bare to måneder.

Og det var med en startinvestering på omkring 2500 kroner.

Hvorfor vi har brug for dine øjne, vender jeg tilbage til.

Reklamen vil nok virke rimelig alarmerende på de fleste.

Men Nete hopper på den, indtaster sine oplysninger -

- og får det første af mange opkald fra "Phillip Graham".

Det kan virke som et karikeret, enkeltstående eksempel -

- men alene i første halvår af 2021 er over 650 danskere blevet udsat -

- for investeringssvindel, især bitcoin-svindel.

DR har kontakt til 15 ofre for bitcoin-svindel.

De har hver især tabt en halv million på det.

Tilbage til Nete. Philip ringer til hende og råder hende til -

- at investere i bitcoins på Qtecks hjemmeside.

Og Nete begynder at købe bitcoins. Tror hun.

Philip giver gode råd og sender lange analyser -

- så hun kan føle sig tryg i den nye bitcoin-verden.

Man kan nu betale på Amazon med bitcoins eller bestille en pizza.

Indtil nu har Nete ikke fortalt sin mand om det -

- men han finder ud af det, og så tjekker de Qteck og ser -

- at Sveriges finanstilsyn har advaret mod det.

Nete får sine tvivl om sin "rådgiver" og prøver at komme ud af det.

Og den tillid vækker Philip åbenbart -

- for hun overfører endnu flere penge gennem Qteck.

Men en dag med Philip i røret bliver hun afbrudt af sin mand.

Ja, jeg er med. Ja.

De har ringet fra Nordea.

- De har mistanke om svindel lige nu. - What!

Nete har nu fået en kæmpe advarsel fra sin bank.

Alligevel overfører hun et sidste beløb til Philip -

- i håb om at få sine penge tilbage.

Jeg forstod ikke, at de ikke kunne sende dem tilbage. Og det gentog jeg.

Men han får mig åbenbart overtalt til at lægge nogle flere penge.

Det er den psykologiske mekanisme, når man kommer i en andens vold.

Hun fortæller sin søn om det.

Han siger: "Hvorfor ringede du ikke før, så jeg kunne have standset dig?"

Han får hende til at stoppe det og melde det til politiet.

Politiet har modtaget en anmeldelse -

- men da sagen ikke er slut, vil de ikke kommentere den.

Alle de ofre, vi har talt med, sidder med uopklarede sager -

- og følelsen af, at politiet ikke kan hjælpe.

Politiet siger, at ingen sager er glemt.

Qtecks hjemmeside er stadig oppe, og de er stadig aktive.

Jeg har lige fået den her mail. Vi har kontaktet Qteck –

- men vi har ikke fået noget svar.

Sådan flår bitcoin-svindlere stribevis af danskere How bitcoin scammers rip off dozens of Danes

Du kender sikkert lyden af svindel, en fordækt type fra et callcenter. You probably know the sound of a scam, a sneaky type from a call center.

Men bitcoin-svindlere bruger kendte som Mads Mikkelsen og Jesper Buch - But bitcoin scammers use celebrities like Mads Mikkelsen and Jesper Buch

- til at lokke folk i fælden. Og det virker. - to lure people into the trap. And it works.

De to lydbidder er fra 14 timers båndede samtaler - The two sound bites are from 14 hours of recorded conversations

- mellem en svindler og Nete, en kvinde, som er gået i fælden. - between a con artist and Nete, a woman who has fallen into the trap.

Nete optager i første omgang samtalerne for at sikre sig - Nete initially records the conversations to make sure

- at hun får det hele med. Det her med bitcoins, og det er på engelsk. - that she gets it all. This one about bitcoins, and it's in English.

Men det er et unikt indblik i, hvordan folk bliver narret. But it's a unique insight into how people are tricked.

Og hvor svært det er at komme ud af. And how hard it is to get out of.

De har ringet fra Nordea. They've called from Nordea.

- De har mistanke om svindel lige nu. - What! - They suspect fraud right now. - What!

Nete så en reklame på facebook med Jesper Buch fra Løvens Hule om - Nete saw an ad on Facebook with Jesper Buch from Løvens Hule about

- hvor nemt det er at tjene penge på bitcoins. - how easy it is to make money with bitcoins.

Hun klikker og kommer ind på en hjemmeside. She clicks and is taken to a website.

Her præsenteres Martins smarte investeringsrobot som bitcoinmetoden. Here, Martin's smart investment robot is presented as the bitcoin method.

Kig godt på de to kvinder i reklamevideoen. Take a good look at the two women in the promotional video.

Martins system har alene tjent mig 7.948.327 kroner på bare to måneder. Martin's system alone has earned me £7,948,327 in just two months.

Og det var med en startinvestering på omkring 2500 kroner. And that was with an initial investment of around 2500 kroner.

Hvorfor vi har brug for dine øjne, vender jeg tilbage til. I'll come back to why we need your eyes.

Reklamen vil nok virke rimelig alarmerende på de fleste. The ad will probably seem pretty alarming to most people.

Men Nete hopper på den, indtaster sine oplysninger - But Nete jumps on it, enters her information

- og får det første af mange opkald fra "Phillip Graham". - and gets the first of many calls from "Phillip Graham".

Det kan virke som et karikeret, enkeltstående eksempel - It may seem like a caricatured, isolated example

- men alene i første halvår af 2021 er over 650 danskere blevet udsat - - but in the first half of 2021 alone, more than 650 Danes have been exposed

- for investeringssvindel, især bitcoin-svindel. - for investment scams, especially bitcoin scams.

DR har kontakt til 15 ofre for bitcoin-svindel. DR has contact with 15 victims of bitcoin scams.

De har hver især tabt en halv million på det. They've each lost half a million on it.

Tilbage til Nete. Philip ringer til hende og råder hende til - Back to Nete. Philip calls her and advises her to

- at investere i bitcoins på Qtecks hjemmeside. - to invest in bitcoins on Qteck's website.

Og Nete begynder at købe bitcoins. Tror hun. And Nete starts buying bitcoins. Or so she thinks.

Philip giver gode råd og sender lange analyser - Philip gives great advice and sends long analytics

- så hun kan føle sig tryg i den nye bitcoin-verden. - so she can feel confident in the new world of bitcoin.

Man kan nu betale på Amazon med bitcoins eller bestille en pizza. You can now pay on Amazon with bitcoins or order a pizza.

Indtil nu har Nete ikke fortalt sin mand om det - Until now, Nete hasn't told her husband about it

- men han finder ud af det, og så tjekker de Qteck og ser - - but he finds out, and then they check Qteck and see...

- at Sveriges finanstilsyn har advaret mod det. - that the Swedish Financial Supervisory Authority has warned against it.

Nete får sine tvivl om sin "rådgiver" og prøver at komme ud af det. Nete has her doubts about her "counselor" and tries to get out of it.

Og den tillid vækker Philip åbenbart - And Philip seems to inspire that confidence

- for hun overfører endnu flere penge gennem Qteck. - because she transfers even more money through Qteck.

Men en dag med Philip i røret bliver hun afbrudt af sin mand. But one day with Philip on the phone, she is interrupted by her husband.

Ja, jeg er med. Ja. Yes, I'm in. Yeah, I'm in.

De har ringet fra Nordea. They've called from Nordea.

- De har mistanke om svindel lige nu. - What! - They suspect fraud right now. - What!

Nete har nu fået en kæmpe advarsel fra sin bank. Nete has now received a huge warning from her bank.

Alligevel overfører hun et sidste beløb til Philip - Still, she transfers one last amount to Philip -

- i håb om at få sine penge tilbage. - hoping to get their money back.

Jeg forstod ikke, at de ikke kunne sende dem tilbage. Og det gentog jeg. I didn't understand that they couldn't send them back. And I repeated that.

Men han får mig åbenbart overtalt til at lægge nogle flere penge. But apparently he convinces me to put in some more money.

Det er den psykologiske mekanisme, når man kommer i en andens vold. It's the psychological mechanism of being at someone else's mercy.

Hun fortæller sin søn om det. She tells her son about it.

Han siger: "Hvorfor ringede du ikke før, så jeg kunne have standset dig?" He says: "Why didn't you call me sooner so I could have stopped you?"

Han får hende til at stoppe det og melde det til politiet. He makes her stop it and report it to the police.

Politiet har modtaget en anmeldelse - The police have received a report

- men da sagen ikke er slut, vil de ikke kommentere den. - but as the case is not closed, they will not comment on it.

Alle de ofre, vi har talt med, sidder med uopklarede sager - All the victims we've spoken to have unsolved cases.

- og følelsen af, at politiet ikke kan hjælpe. - and the feeling that the police can't help.

Politiet siger, at ingen sager er glemt. Police say no case is forgotten.

Qtecks hjemmeside er stadig oppe, og de er stadig aktive. Qteck's website is still up and they are still active.

Jeg har lige fået den her mail. Vi har kontaktet Qteck – I just got this email. We have contacted Qteck

- men vi har ikke fået noget svar. - but we haven't received a response.