×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan endte Danmark i historisk stor spion-skandale

Sådan endte Danmark i historisk stor spion-skandale

- Det er en skandale. - Der skal ryddes op.

Vi er oppe på højeste niveau i statsforvaltningen -

- med nogle meget alvorlige anklagepunkter.

Danmark oplever den største efterretningsskandale i 70 år.

FE har givet USA adgang til at spionere mod toppolitikere.

Det er en sag, vi ser på med stor alvor.

Og fordi sagen drejer sig om højt klassificerede oplysninger -

- er den omgærdet af mystik. Ingen må kende detaljerne i sagen.

- Ved du, hvad tiltalen indeholder? - Nej.

Vi har en spionchef sigtet for landsforræderi -

- en eksforsvarsminister sigtet for landsforræderi -

- et hemmeligt samarbejde med USA -

- og en masse andre hemmeligholdte detaljer.

Fordi sagen indeholder lækkede klassificerede oplysninger -

- om det hemmelige samarbejde, trækker den overskrifter i udlandet.

Så hvordan er Danmark endt i så stor en efterretningsskandale?

I Danmark har vi en "spiontjeneste" -

- som hedder Forsvarets Efterretningstjeneste.

Deres opgave er at forebygge trusler mod Danmark og danske interesser.

De er Danmarks svar på CIA, og chefen hedder Lars Findsen.

Lige nu er han sigtet for at have... Ja, det er jo lige det.

Sagen begynder i august 2020 -

- da forsvarsminister Trine Bramsen hjemsender fem medarbejdere i FE -

- mistænkt for ulovligheder.

Det sker efter en undersøgelse -

- fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne.

De holder øje med, om danske spiontjenester overholder reglerne.

Tjenesten har tilbageholdt afgørende oplysninger for tilsynet -

- givet urigtige oplysninger -

- og kan ulovligt have videregivet oplysninger om danske statsborgere.

DR kan så afsløre ...

... at det handler om et tophemmeligt datasamarbejde mellem FE og NSA.

Danmark har givet USA lov at tappe internetkabler mellem USA og Europa.

De går nemlig lige igennem Danmark.

Og det kan betyde, at NSA har spioneret på europæiske statsledere –

- eller helt almindelige telefonsamtaler og sms'er.

Det resulterer i, at Lars Findsen og fire ledere i FE sendes hjem.

I december 2020 skal en kommission finde ud af -

- om der er hold i beskyldningerne.

En kommission har renset en række hjemsendte medarbejdere i FE.

Da den undersøgelse slutter, begynder en ny sag.

Få dage inden afgørelsen sigter PET nemlig fire personer -

- for at have lækket klassificerede oplysninger fra PET og FE.

Og en af dem er Lars Findsen.

De bliver sigtet for landsforræderi og kan få op til 12 års fængsel.

Vi ved ikke præcis, hvad de fire er sigtet for -

- for den her sag er også mørklagt. Ej, er det ikke lidt for plat?

Det sker på baggrund af mistænkte læk af hemmeligheder i danske medier -

- i tre tilfælde.

Det første er historien om NSA's kabeltapning i Danmark.

Det andet er, at regeringen har holdt en trusselsvurdering -

- af danske børn i en syrisk fangelejr hemmelig.

Det tredje omhandler terrordømte Ahmed Samsam -

- der var agent for PET og FE i Syrien.

Vi ved ikke, hvad medarbejderne og Findsen er sigtet for -

- og Findsen selv er meget uenig i hemmeligholdelsen af den her sag.

Han gik direkte hen til journalisterne og sagde:

"Jeg vil gerne have sigtelsen frem. Jeg nægter mig skyldig."

"Det her er vanvittigt.”

Imens alt det her står på -

- får regeringen kritik for håndteringen af beskyldningerne.

Vi kunne have undgået konsekvenserne.

FE-sagen er nu ved at køre af sporet.

En af kritikerne er Claus Hjort Frederiksen.

Den 14. januar fortæller han, at han selv er sigtet efter paragraf 109.

Han har i medierne omtalt det hemmelige kabelsamarbejde.

Jeg ved jo, hvordan FE har arbejdet med de kritikpunkter -

- som tilsynet har rejst igennem årene.

Det handler primært om -

- om danskere kommer ind i de her systemer -

- og om de videregives til andre tjenester.

Og med sigtelsen af Claus Hjort vokser kritikken bare mere.

Det er voldsomt.

Regeringen skylder et svar på -

- om de mener, der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.

Den 17. februar løslades Findsen -

- efter at have siddet varetægtsfængslet i 70 dage.

Senere kan DR afsløre -

- at PET har haft aflytningsudstyr installeret i Lars Findsens hjem.

Rumaflytning er et af de mest intimiderende indgreb.

Det kræver, at der står menneskeliv på spil eller samfundsværdier.

Han må stadig ikke udtale sig om sagen -

- og venter nu på, om der kommer en straffesag mod ham.

Men historien slutter ikke her.

Den 12. maj indstiller rigsadvokaten til, at den sigtede, Claus Hjort -

- også bliver tiltalt og stillet for en dommer.

Men folketingspolitikere har parlamentarisk immunitet:

Man kan ikke stilles for retten uden Folketingets samtykke -

- medmindre man gribes på fersk gerning.

Så et flertal i Folketinget skal altså ophæve Claus Hjorts immunitet.

Det plejer Folketinget at gøre. Men ikke i denne sag.

Jeg stemmer nej.

Så en uge senere må justitsministeren droppe tiltalen.

Så må jeg skrive til rigsadvokaten, at det kommer ikke til at ske.

Claus Hjort slipper for rettergang -

- men Lars Findsen og to medarbejdere er stadig sigtet -

- i sagen om en af Danmarks største efterretningsskandaler.

Det er cirka her, sagen står lige nu.

Sådan endte Danmark i historisk stor spion-skandale Wie Dänemark in einen historischen Spionageskandal verwickelt wurde How Denmark ended up in a historic spy scandal Hoe Denemarken verzeild raakte in een historisch spionageschandaal Como a Dinamarca acabou num escândalo histórico de espionagem Как Дания оказалась втянута в исторический шпионский скандал Hur Danmark hamnade i en historisk spionskandal

- Det er en skandale. - Der skal ryddes op. - It's a scandal - it needs to be cleaned up. - É um escândalo. - Precisa de ser limpo.

Vi er oppe på højeste niveau i statsforvaltningen - We're at the highest level of state administration Estamos ao mais alto nível da Administração do Estado

- med nogle meget alvorlige anklagepunkter. - with some very serious allegations. - com algumas alegações muito graves.

Danmark oplever den største efterretningsskandale i 70 år. Denmark is experiencing the biggest intelligence scandal in 70 years. A Dinamarca está a viver o maior escândalo de inteligência dos últimos 70 anos.

FE har givet USA adgang til at spionere mod toppolitikere. FE has given the US access to spy on top politicians. O FE deu aos EUA acesso à espionagem de políticos de topo.

Det er en sag, vi ser på med stor alvor. It's a matter we take very seriously. Este é um assunto que levamos muito a sério.

Og fordi sagen drejer sig om højt klassificerede oplysninger - And because the case involves highly classified information E porque o caso envolve informação altamente classificada.

- er den omgærdet af mystik. Ingen må kende detaljerne i sagen. - it is shrouded in mystery. No one is allowed to know the details of the case. - está envolto em mistério. Ninguém está autorizado a conhecer os detalhes do caso.

- Ved du, hvad tiltalen indeholder? - Nej. - Do you know what the charges are? - No. - Sabe quais são as taxas? - Não.

Vi har en spionchef sigtet for landsforræderi - We have a spy chief charged with treason Temos um chefe espião acusado de traição

- en eksforsvarsminister sigtet for landsforræderi - - an ex-defense minister charged with treason - um ex-ministro de defesa acusado de traição

- et hemmeligt samarbejde med USA - - a secret collaboration with the USA - cooperação clandestina com os Estados Unidos

- og en masse andre hemmeligholdte detaljer. - and a bunch of other secretive details. - e muitos outros detalhes secretos.

Fordi sagen indeholder lækkede klassificerede oplysninger - Because the case contains leaked classified information Porque o caso contém informação classificada vazada

- om det hemmelige samarbejde, trækker den overskrifter i udlandet. - about the collusion, it's making headlines abroad. - sobre o conluio, está a fazer manchetes no estrangeiro.

Så hvordan er Danmark endt i så stor en efterretningsskandale? Então, como é que a Dinamarca acabou num escândalo de inteligência tão grande?

I Danmark har vi en "spiontjeneste" - In Denmark, we have a "spy service" Na Dinamarca, temos um 'serviço de espionagem'.

- som hedder Forsvarets Efterretningstjeneste. - called the Defense Intelligence Service. - que se chama o Serviço de Informações de Defesa.

Deres opgave er at forebygge trusler mod Danmark og danske interesser. Their task is to prevent threats to Denmark and Danish interests. A sua tarefa é evitar ameaças à Dinamarca e aos interesses dinamarqueses.

De er Danmarks svar på CIA, og chefen hedder Lars Findsen. Eles são a resposta da Dinamarca à CIA, e o seu chefe é Lars Findsen.

Lige nu er han sigtet for at have... Ja, det er jo lige det. Right now he is charged with having... Yeah, that's the thing. Neste momento, é acusado de ter... Sim, é isso mesmo.

Sagen begynder i august 2020 - The trial begins in August 2020 O processo terá início em Agosto de 2020

- da forsvarsminister Trine Bramsen hjemsender fem medarbejdere i FE - - when Defense Minister Trine Bramsen sends five FE employees home - como Ministro da Defesa Trine Bramsen envia para casa cinco membros do pessoal da FE

- mistænkt for ulovligheder. - suspected of illegal activities. - suspeitas de actividades não autorizadas.

Det sker efter en undersøgelse - Isto segue-se a uma investigação

- fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne. - from the Danish Intelligence Oversight Authority. - do Conselho de Supervisão dos Serviços de Informação.

De holder øje med, om danske spiontjenester overholder reglerne. They keep an eye on whether Danish gambling services comply with the rules. Controlam a conformidade dos serviços de jogo dinamarqueses com as regras.

Tjenesten har tilbageholdt afgørende oplysninger for tilsynet - The service has withheld crucial information from the audit - O serviço ocultou informações cruciais à autoridade de supervisão

- givet urigtige oplysninger - - provided false information -. - forneceu informações falsas

- og kan ulovligt have videregivet oplysninger om danske statsborgere. - and may have illegally disclosed information about Danish citizens. - e pode ter revelado ilegalmente informações sobre cidadãos dinamarqueses.

DR kan så afsløre ... DR can then reveal... DR pode então revelar...

... at det handler om et tophemmeligt datasamarbejde mellem FE og NSA. ... that it is about a top secret data collaboration between FE and NSA. ... que se trata de uma cooperação de dados altamente secreta entre a FE e a NSA.

Danmark har givet USA lov at tappe internetkabler mellem USA og Europa. Denmark has allowed the US to tap internet cables between the US and Europe.

De går nemlig lige igennem Danmark. They go straight through Denmark. Passam directamente pela Dinamarca.

Og det kan betyde, at NSA har spioneret på europæiske statsledere – And that could mean that the NSA has been spying on European heads of state. E pode significar que a NSA tem espiado chefes de Estado europeus

- eller helt almindelige telefonsamtaler og sms'er. - or just regular phone calls and text messages.

Det resulterer i, at Lars Findsen og fire ledere i FE sendes hjem. As a result, Lars Findsen and four managers in FE are sent home. Como resultado, Lars Findsen e quatro gestores FE são enviados para casa.

I december 2020 skal en kommission finde ud af - In December 2020, a commission will find out Em Dezembro de 2020, uma comissão irá descobrir

- om der er hold i beskyldningerne. - whether the allegations are true. - se as acusações são verdadeiras.

En kommission har renset en række hjemsendte medarbejdere i FE. A commission has cleared a number of dismissed employees in FE. Uma comissão autorizou um certo número de funcionários FE despedidos.

Da den undersøgelse slutter, begynder en ny sag. As that investigation ends, a new case begins. Quando essa investigação termina, começa um novo caso.

Få dage inden afgørelsen sigter PET nemlig fire personer - A few days before the decision, PET charges four people - Uns dias antes da decisão, o PET cobra a quatro pessoas

- for at have lækket klassificerede oplysninger fra PET og FE. - for leaking classified information from PET and FE. - por fuga de informação classificada de PET e FE.

Og en af dem er Lars Findsen. And one of them is Lars Findsen. E um deles é Lars Findsen.

De bliver sigtet for landsforræderi og kan få op til 12 års fængsel. They will be charged with treason and face up to 12 years in prison. Serão acusados de traição e poderão enfrentar até 12 anos de prisão.

Vi ved ikke præcis, hvad de fire er sigtet for - We don't know exactly what the four are charged with. Não sabemos exactamente do que os quatro são acusados.

- for den her sag er også mørklagt. Ej, er det ikke lidt for plat? - because this case is also blacked out. Isn't that a bit corny? - porque este caso também está desmaiado. Isso não é um pouco foleiro?

Det sker på baggrund af mistænkte læk af hemmeligheder i danske medier - This comes on the back of suspected leaks of secrets in the Danish media. Isto segue-se a suspeitas de fuga de segredos nos meios de comunicação social dinamarqueses.

- i tre tilfælde. - in three cases. - em três casos.

Det første er historien om NSA's kabeltapning i Danmark. The first is the story of the NSA's cable tapping in Denmark. A primeira é a história das escutas de cabos da NSA na Dinamarca.

Det andet er, at regeringen har holdt en trusselsvurdering - The second is that the government has conducted a threat assessment A segunda é que o governo conduziu uma avaliação da ameaça

- af danske børn i en syrisk fangelejr hemmelig. - of Danish children in a Syrian prison camp secret. - de crianças dinamarquesas num segredo de um campo de prisioneiros sírio.

Det tredje omhandler terrordømte Ahmed Samsam - The third is about Ahmed Samsam, a convicted terrorist A terceira diz respeito a Ahmed Samsam, um terrorista condenado

- der var agent for PET og FE i Syrien. - who was an agent for PET and FE in Syria. - que era um agente de PET e FE na Síria.

Vi ved ikke, hvad medarbejderne og Findsen er sigtet for - We don't know what the employees and Findsen are charged with Não sabemos do que os empregados e o Sr. Findsen são acusados.

- og Findsen selv er meget uenig i hemmeligholdelsen af den her sag. - and Findsen himself strongly disagrees with the secrecy of this case. - e ele próprio discorda fortemente do sigilo deste caso.

Han gik direkte hen til journalisterne og sagde: He went straight to the journalists and said: Dirigiu-se directamente aos jornalistas e disse:

"Jeg vil gerne have sigtelsen frem. Jeg nægter mig skyldig." "I would like to have the charge brought forward. I plead not guilty." "Gostaria que a acusação fosse antecipada. Declaro a inocência".

"Det her er vanvittigt.” "This is crazy." "Isto é uma loucura".

Imens alt det her står på - While all this is going on... Enquanto tudo isto está a acontecer.

- får regeringen kritik for håndteringen af beskyldningerne. - the government is criticized for its handling of the allegations. - o governo é criticado pelo tratamento dado às acusações.

Vi kunne have undgået konsekvenserne. We could have avoided the consequences. Poderíamos ter evitado as consequências.

FE-sagen er nu ved at køre af sporet. The FE case is now getting off track. O caso FE está agora a sair dos carris.

En af kritikerne er Claus Hjort Frederiksen. Um dos críticos é Claus Hjort Frederiksen.

Den 14. januar fortæller han, at han selv er sigtet efter paragraf 109. On January 14, he announces that he himself has been charged under section 109. A 14 de Janeiro, anuncia que ele próprio foi acusado ao abrigo do Artigo 109.

Han har i medierne omtalt det hemmelige kabelsamarbejde. He has talked about the secret cable collaboration in the media. Publicou a cooperação secreta por cabo nos meios de comunicação social.

Jeg ved jo, hvordan FE har arbejdet med de kritikpunkter - I know how FE has worked with these criticisms - Eu sei como a FE tem trabalhado com estas críticas.

- som tilsynet har rejst igennem årene. - raised by the supervisory authority over the years. - que a Autoridade Supervisora tem vindo a levantar ao longo dos anos.

Det handler primært om - It's primarily about

- om danskere kommer ind i de her systemer - - whether Danes get into these systems

- og om de videregives til andre tjenester. - and whether they are passed on to other services.

Og med sigtelsen af Claus Hjort vokser kritikken bare mere. And with the indictment of Claus Hjort, the criticism only grows.

Det er voldsomt. That's a lot.

Regeringen skylder et svar på - The government owes an answer to

- om de mener, der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen. - whether they think charges should be brought against Claus Hjort Frederiksen.

Den 17. februar løslades Findsen - On February 17, Findsen is released.

- efter at have siddet varetægtsfængslet i 70 dage. - after being remanded in custody for 70 days.

Senere kan DR afsløre - Later, DR can reveal

- at PET har haft aflytningsudstyr installeret i Lars Findsens hjem. - that PET has had listening devices installed in Lars Findsen's home.

Rumaflytning er et af de mest intimiderende indgreb. Room bugging is one of the most intimidating interventions.

Det kræver, at der står menneskeliv på spil eller samfundsværdier. This requires that human lives or societal values are at stake.

Han må stadig ikke udtale sig om sagen - He is still not allowed to comment on the case.

- og venter nu på, om der kommer en straffesag mod ham. - and is now waiting to see if there will be a criminal case against him.

Men historien slutter ikke her. But the story doesn't end here.

Den 12. maj indstiller rigsadvokaten til, at den sigtede, Claus Hjort - On May 12, the Attorney General recommends that the accused, Claus Hjort

- også bliver tiltalt og stillet for en dommer. - are also charged and brought before a judge.

Men folketingspolitikere har parlamentarisk immunitet: But MPs have parliamentary immunity:

Man kan ikke stilles for retten uden Folketingets samtykke - You can't be brought to trial without the consent of Parliament -

- medmindre man gribes på fersk gerning. - unless you're caught red-handed.

Så et flertal i Folketinget skal altså ophæve Claus Hjorts immunitet. A majority in the Danish Parliament must therefore lift Claus Hjort's immunity.

Det plejer Folketinget at gøre. Men ikke i denne sag. That's what the Danish Parliament usually does. But not in this case.

Jeg stemmer nej. I vote no.

Så en uge senere må justitsministeren droppe tiltalen. Then a week later, the Minister of Justice has to drop the charges.

Så må jeg skrive til rigsadvokaten, at det kommer ikke til at ske. Then I have to write to the Attorney General that this is not going to happen.

Claus Hjort slipper for rettergang - Claus Hjort avoids a trial -

- men Lars Findsen og to medarbejdere er stadig sigtet - - but Lars Findsen and two employees are still charged

- i sagen om en af Danmarks største efterretningsskandaler. - in the case of one of Denmark's biggest intelligence scandals.

Det er cirka her, sagen står lige nu. That's about where things stand right now.