×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan bliver migranter efterladt på Middelhavet

Sådan bliver migranter efterladt på Middelhavet

Jeg vidste godt, det foregik, men at se folk besvime foran mig -

- var ret voldsomt at opleve.

Den her video viser, hvad der foregår på Middelhavet i øjeblikket -

- hvor migranter og flygtninge bliver standset, siger, de får tæsk -

- og bliver efterladt midt på havet.

Jeg har dækket Mellemøsten og omegn de sidste 15 år.

- Med fra Cairo, Michael Lund. - Folk her støtter Assad.

Der er en bøn i gang, så det larmer lidt i baggrunden.

Vi er sejlet ud med den tyrkiske kystvagt -

- fordi jeg har hørt, at migranter og flygtninge bliver udsat for overgreb.

Amnesty, Human Rights Watch, FN har alle sagt det samme:

Der foregår noget på Middelhavet, som ikke må foregå.

Det har jeg hørt mange sige, men jeg har ikke selv set, hvad der sker.

Der skulle være en gummibåd med migranter og flygtninge herude.

Farvandet mellem Grækenland og Tyrkiet her er meget smalt.

Den korte afstand fra Tyrkiet og ind i EU har gjort det -

- til en af de mest benyttede flygtninge- og migrantruter.

Der foregår et dødeligt spil på Middelhavet.

Tyrkerne vil have, at alle de her folk smutter til Europa -

- mens grækerne gør alt for at stoppe det med meget voldsomme midler.

Vi når frem -

- og sejler over til to små firkantede redningsflåder.

Da vi kommer tæt på, kan vi høre folk hulke og råbe på hjælp.

Og så kommer de op i sikkerhed på det her kystvagtskib.

De kollapser af udmattelse.

Det er ret vildt. Der ligger en og hyperventilerer.

En kvinde falder om lige foran mig.

Hun er helt væk og i chok og ender med at besvime.

Det var voldsomt at opleve. Man kunne se chokket i deres øjne.

De hulkede, mens de fortalte deres historier.

En mand ... Hans stemme bævede, når han fortalte om, hvad der var sket.

De sejlede af sted på en gummibåd med motor for at komme til Europa.

De når til Samos, som var målet, men fanges af de græske myndigheder.

De tog deres penge og mobiltelefoner.

Og så blev de sejlet tilbage ud på Middelhavet -

- og tvunget ned i redningsflåder uden årer, uden motor, uden vand.

Der er ikke tvivl om, hvorvidt deres historie er sand eller ej.

Det er redningsbåde fra den græske kystvagt -

- som de er blevet efterladt i på havet.

Der var en kvinde, jeg talte ret længe med.

Hun var flygtet fra Cameroun, fra den del, hvor der er borgerkrig.

Hun havde troet, at hun ville komme til Europa -

- og få behandlet sin sag. Hun sagde: "Jeg søgte asyl."

Da hun ville vise dem på sin mobil, hvad der foregik i hendes land -

- smed grækerne den i vandet og tog alle hendes ting.

Den her måde at skubbe flygtninge og migranter tilbage på -

- er imod de internationale regler.

If. søens lov har du pligt til at hjælpe folk, der er i havsnød.

De 28 personer, jeg mødte, er blevet efterladt på redningsflåder.

Blandt dem en gravid kvinde, en baby, uden mad og vand, årer og motor.

Det må man ikke.

Nu bliver de sejlet ind, hvor de kommer til politiet og får lægehjælp.

Og så ender de i et migrantcenter i Tyrkiet, hvor de kom fra.

De græske myndigheder nægter, at det her foregår.

Tyrkiet, som kritiserer Grækenland, benytter selv voldsomme metoder.

Stort set alle tyrkere, jeg møder, siger:

"Vi har over 4 mio. flygtninge og migranter. Vi kan ikke tage flere."

De samme synes grækerne. Derfor ender man i det farlige spil -

- hvor tyrkerne forsøger at få dem den ene vej, og grækerne den anden.

Hvis man skal se kynisk på det, så har de her barske metoder en effekt.

Antallet af folk, som forsøger at komme over Middelhavet -

- fra Tyrkiet til Grækenland, er faldet drastisk det seneste år.

Selv om der er fokus på det, vil det fortsætte i et eller andet omfang.

Det bliver ikke sidste gang, migranter og flygtninge efterlades -

- på havet i de her redningsflåder.

Sådan bliver migranter efterladt på Middelhavet Wie Migranten auf dem Mittelmeer zurückgelassen werden How migrants are abandoned on the Mediterranean

Jeg vidste godt, det foregik, men at se folk besvime foran mig - I knew it was happening, but seeing people faint in front of me...

- var ret voldsomt at opleve. - was pretty intense to experience.

Den her video viser, hvad der foregår på Middelhavet i øjeblikket - This video shows what's happening on the Mediterranean Sea at the moment

- hvor migranter og flygtninge bliver standset, siger, de får tæsk - - where migrants and refugees are stopped, say they are beaten

- og bliver efterladt midt på havet. - and is left in the middle of the ocean.

Jeg har dækket Mellemøsten og omegn de sidste 15 år. I've been covering the Middle East and beyond for the past 15 years.

- Med fra Cairo, Michael Lund. - Folk her støtter Assad. - Brought to you from Cairo, Michael Lund - People here support Assad.

Der er en bøn i gang, så det larmer lidt i baggrunden. There's a prayer going on, so there's a bit of noise in the background.

Vi er sejlet ud med den tyrkiske kystvagt - We've sailed out with the Turkish coast guard

- fordi jeg har hørt, at migranter og flygtninge bliver udsat for overgreb. - because I've heard that migrants and refugees are being abused.

Amnesty, Human Rights Watch, FN har alle sagt det samme: Amnesty, Human Rights Watch, the UN have all said the same:

Der foregår noget på Middelhavet, som ikke må foregå. There is something going on in the Mediterranean that shouldn't be happening.

Det har jeg hørt mange sige, men jeg har ikke selv set, hvad der sker. I've heard a lot of people say that, but I haven't seen it happen.

Der skulle være en gummibåd med migranter og flygtninge herude. There should be a rubber boat with migrants and refugees out here.

Farvandet mellem Grækenland og Tyrkiet her er meget smalt. The waters between Greece and Turkey here are very narrow.

Den korte afstand fra Tyrkiet og ind i EU har gjort det - The short distance from Turkey into the EU has made it

- til en af de mest benyttede flygtninge- og migrantruter. - to one of the most used refugee and migrant routes.

Der foregår et dødeligt spil på Middelhavet. There's a deadly game going on in the Mediterranean.

Tyrkerne vil have, at alle de her folk smutter til Europa - The Turks want all these people to leave for Europe

- mens grækerne gør alt for at stoppe det med meget voldsomme midler. - while the Greeks are doing everything they can to stop it by very violent means.

Vi når frem - We'll get there

- og sejler over til to små firkantede redningsflåder. - and sails over to two small square liferafts.

Da vi kommer tæt på, kan vi høre folk hulke og råbe på hjælp. As we get close, we can hear people sobbing and calling for help.

Og så kommer de op i sikkerhed på det her kystvagtskib. And then they come up to safety on this coast guard ship.

De kollapser af udmattelse. They collapse from exhaustion.

Det er ret vildt. Der ligger en og hyperventilerer. It's pretty crazy. Someone is hyperventilating.

En kvinde falder om lige foran mig. A woman falls down right in front of me.

Hun er helt væk og i chok og ender med at besvime. She is completely out of it and in shock, eventually fainting.

Det var voldsomt at opleve. Man kunne se chokket i deres øjne. It was devastating to experience. You could see the shock in their eyes.

De hulkede, mens de fortalte deres historier. They sobbed as they told their stories.

En mand ... Hans stemme bævede, når han fortalte om, hvad der var sket. A man ... His voice trembled as he recounted what had happened.

De sejlede af sted på en gummibåd med motor for at komme til Europa. They set off on a motorized rubber dinghy to get to Europe.

De når til Samos, som var målet, men fanges af de græske myndigheder. They reach Samos, their destination, but are captured by the Greek authorities.

De tog deres penge og mobiltelefoner. They took their money and cell phones.

Og så blev de sejlet tilbage ud på Middelhavet - And then they were sailed back out into the Mediterranean.

- og tvunget ned i redningsflåder uden årer, uden motor, uden vand. - and forced into life rafts with no oars, no engine, no water.

Der er ikke tvivl om, hvorvidt deres historie er sand eller ej. There is no doubt as to whether their story is true or not.

Det er redningsbåde fra den græske kystvagt - These are rescue boats from the Greek Coast Guard.

- som de er blevet efterladt i på havet. - that they have been left in at sea.

Der var en kvinde, jeg talte ret længe med. There was a woman I spoke to for quite a long time.

Hun var flygtet fra Cameroun, fra den del, hvor der er borgerkrig. She had fled Cameroon, the part of the country where there is a civil war.

Hun havde troet, at hun ville komme til Europa - She had thought she would come to Europe...

- og få behandlet sin sag. Hun sagde: "Jeg søgte asyl." - and have her case heard. She said: "I applied for asylum."

Da hun ville vise dem på sin mobil, hvad der foregik i hendes land - When she wanted to show them on her phone what was going on in her country

- smed grækerne den i vandet og tog alle hendes ting. - the Greeks threw it into the water and took all her things.

Den her måde at skubbe flygtninge og migranter tilbage på - This way of pushing refugees and migrants back

- er imod de internationale regler. - is against international rules.

If. søens lov har du pligt til at hjælpe folk, der er i havsnød. According to maritime law, you have a duty to help people in distress at sea.

De 28 personer, jeg mødte, er blevet efterladt på redningsflåder. The 28 people I met have been left on life rafts.

Blandt dem en gravid kvinde, en baby, uden mad og vand, årer og motor. Among them a pregnant woman, a baby, without food and water, oars and engine.

Det må man ikke. You can't.

Nu bliver de sejlet ind, hvor de kommer til politiet og får lægehjælp. Now they are taken in, where they are taken to the police and receive medical attention.

Og så ender de i et migrantcenter i Tyrkiet, hvor de kom fra. And then they end up in a migrant center in Turkey, where they came from.

De græske myndigheder nægter, at det her foregår. The Greek authorities deny that this is happening.

Tyrkiet, som kritiserer Grækenland, benytter selv voldsomme metoder. Turkey, which criticizes Greece, uses violent methods itself.

Stort set alle tyrkere, jeg møder, siger: Almost every Turk I meet says:

"Vi har over 4 mio. flygtninge og migranter. Vi kan ikke tage flere." "We have over 4 million refugees and migrants. We can't take any more."

De samme synes grækerne. Derfor ender man i det farlige spil - The Greeks think the same. That's why you end up in the dangerous game

- hvor tyrkerne forsøger at få dem den ene vej, og grækerne den anden. - with the Turks trying to get them one way and the Greeks the other.

Hvis man skal se kynisk på det, så har de her barske metoder en effekt. If you look at it cynically, these harsh methods do have an effect.

Antallet af folk, som forsøger at komme over Middelhavet - The number of people trying to cross the Mediterranean

- fra Tyrkiet til Grækenland, er faldet drastisk det seneste år. - from Turkey to Greece has dropped dramatically over the past year.

Selv om der er fokus på det, vil det fortsætte i et eller andet omfang. Although there is a focus on it, it will continue to some extent.

Det bliver ikke sidste gang, migranter og flygtninge efterlades - This won't be the last time migrants and refugees are left behind

- på havet i de her redningsflåder. - at sea in these life rafts.