×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan blev Putin en af verdens mest magtfulde mænd

Sådan blev Putin en af verdens mest magtfulde mænd

Den 24. Februar kl. 4 dansk tid ændres verden med den her tale.

Vladimir Putin starter en krig i Europa, de færreste havde forudset.

Putin fremstod meget indebrændt, som om det var meget personligt.

Det var med vrede, skuffelse og en følelse af svigt.

Mange gisner om, hvad der sker i hovedet på ham.

Jeg tænkte: "Nu rabler det for ham."

Måske kan historien om Putins vej til magten forklare -

- hvorfor han er verdens måske mest frygtede mand lige nu.

Historien starter her.

I 1952 bliver Vladimir Putin født i Leningrad, i dag Sankt Petersborg.

Hans opvækst er præget af fattigdom, og i en selvbiografi skriver han -

- at hans mor nogle gange besvimede af sult.

Han begynder til kampsport. Han har sort bælte i judo -

- noget, han har vist frem flere gange i sit voksenliv.

Putins forbillede er Stierlitz, Sovjetunionens svar på James Bond.

Og han drømmer om at arbejde i KGB, den hemmelige sikkerhedstjeneste.

Men da han ikke er blevet opdaget af KGB, begynder han på jurastudiet.

Efter fire år tropper en KGB-agent pludselig op på universitetet.

Drømmen går i opfyldelse. Han bliver ansat i efterretningstjenesten.

Med årene avancerer Putin og bliver oberstløjtnant.

I 1985 bliver han sendt til Dresden i Østtyskland, også kaldet DDR -

- som spion for KGB. Han bor med sin kone Lyudmila og deres to små døtre.

Men så falder Berlinmuren.

Titusinder af østtyskere strømmer til Vesttyskland efter en jubelnat.

To år senere sker det samme for Sovjetunionen.

Det er Putin ikke glad for. Han har flere gange delt sin skuffelse.

Putin vender hjem fra DDR, som ikke længere eksisterer.

Han står nu uden job, uden sikkerhed og en moderstat i sammenbrud.

I Leningrad hjælper han byens første demokratisk valgte borgmester.

Efter to år flytter han til Moskva og arbejder i præsidentadministrationen.

Inden længe bliver han opdaget af en afgørende person.

Daværende præsident Boris Jeltsin.

Han kæmper med et Rusland i krise, præget af protester og kriminalitet -

- og et haltende personligt image som alkoholiker i medierne.

Han har brug for Putin, der ikke er bange for at tage styring.

Han kører Putin i stilling som præsident, og i år 2000 sker det.

Mens de klappede, spekulerede de over, hvem denne Putin egentlig var.

Genert og forlegen på vej gennem den pompøse sal -

- for at blive taget i ed som præsident.

Putin får rettet op på økonomien og vinder popularitet hos russerne.

Pigerne finder ham tiltrækkende -

- og de unge kan nemmere identificere sig med den sportstrænede Putin.

Men efter to valgperioder taber Putin til partifællen Dmitrij Medvedev.

Imens er han selv regeringschef -

- men efter én valgperiode sikrer han sig præsidentposten igen.

Trods anklager om valgfusk og store protester i befolkningen.

Siden har han siddet tungt på posten, og Vesten har nervøst set til -

- at ytringsfrihed og homoseksuelles rettigheder er blevet indskrænket.

Kritikere, oppositionspolitikere og journalister er blevet dræbt.

Og mens han annekterede Krim i 2014.

Putin er blevet mere egenrådig, og i 2021 kom en lovændring -

- så han kan blive ved med at være præsident til 2036.

Nu er vi så fremme ved i dag. Få dage inden Rusland indtager Ukraine -

- kommer denne video ud til dem, der er i tvivl om, hvem der bestemmer.

Det var lidt foruroligende.

Dette møde i sikkerhedsrådet skal bane vej for invasionen af Ukraine.

Men den magtfulde spionchef sættes på plads for rullende kameraer.

Det skal man være bekymret for, for Rusland er en stærkt autoritær stat.

Da jeg så mødet i sikkerhedsrådet, gav det lige en ekstra 10 procent.

Man kunne se Putin kommandere rundt med dem.

Det var tydeligt, at de følte sig utilpasse.

Det er foruroligende, at han lægger så meget af sin personlighed i det.

Når Putin lægger personlighed i det, kan det måske spores tilbage -

- til skuffelsen over Sovjetunionens fald.

Han kan lide tanken om Rusland som en stormagt.

Ukraine har forladt Rusland. De var med til at ødelægge Sovjetunionen.

Han er glad for Sovjetunionen og savner den. Fornemmelsen af stormagt.

Putin er gået fra fattig gadedreng til spion til egenrådig præsident -

- for et land, som han drømmer om at gøre større. Som det var engang.

Jeg tror, hans stormagtsdrømme går meget langt.

Jeg er i Ukraine, i byen Lviv, som er mere fredelig end andre steder.

Der strømmer tusindvis af flygtninge igennem hver dag.

Hvis du vil have flere opdateringer -

- kan du høre "Go' Morgen P3" eller "Påstand mod påstand".

Tak, fordi du så med.

Sådan blev Putin en af verdens mest magtfulde mænd Wie Putin zu einem der mächtigsten Männer der Welt wurde How Putin became one of the most powerful men in the world Hoe Poetin een van de machtigste mannen ter wereld werd Como é que Putin se tornou um dos homens mais poderosos do mundo Hur Putin blev en av världens mäktigaste män Як Путін став однією з найвпливовіших людей у світі

Den 24. Februar kl. 4 dansk tid ændres verden med den her tale. Am 24. Februar um 4 Uhr MEZ wird sich die Welt mit dieser Rede verändern. On February 24th at 4am CET, the world will change with this speech.

Vladimir Putin starter en krig i Europa, de færreste havde forudset. Vladimir Putin starts a war in Europe that few could have predicted.

Putin fremstod meget indebrændt, som om det var meget personligt. Putin wirkte sehr leidenschaftlich, als sei es etwas sehr Persönliches. Putin appeared very passionate, as if it was very personal.

Det var med vrede, skuffelse og en følelse af svigt. It was with anger, disappointment and a sense of betrayal.

Mange gisner om, hvad der sker i hovedet på ham. Viele raten, was in seinem Kopf vor sich geht. Many are guessing what's going on in his head.

Jeg tænkte: "Nu rabler det for ham." Ich dachte: "Er wird untergehen." I thought: "He's going down."

Måske kan historien om Putins vej til magten forklare - Perhaps the story of Putin's rise to power can explain

- hvorfor han er verdens måske mest frygtede mand lige nu. - why he's perhaps the most feared man in the world right now.

Historien starter her. The story starts here.

I 1952 bliver Vladimir Putin født i Leningrad, i dag Sankt Petersborg. In 1952, Vladimir Putin was born in Leningrad, now St. Petersburg.

Hans opvækst er præget af fattigdom, og i en selvbiografi skriver han - His upbringing is characterized by poverty, and in an autobiography he writes

- at hans mor nogle gange besvimede af sult. - that his mother sometimes fainted from hunger.

Han begynder til kampsport. Han har sort bælte i judo - He takes up martial arts. He's a black belt in judo.

- noget, han har vist frem flere gange i sit voksenliv. - something he's shown off several times in his adult life.

Putins forbillede er Stierlitz, Sovjetunionens svar på James Bond. Putin's role model is Stierlitz, the Soviet Union's answer to James Bond.

Og han drømmer om at arbejde i KGB, den hemmelige sikkerhedstjeneste. And he dreams of working in the KGB, the secret security service.

Men da han ikke er blevet opdaget af KGB, begynder han på jurastudiet. But since he hasn't been detected by the KGB, he starts law school.

Efter fire år tropper en KGB-agent pludselig op på universitetet. After four years, a KGB agent suddenly shows up at the university.

Drømmen går i opfyldelse. Han bliver ansat i efterretningstjenesten. The dream comes true. He joins the intelligence service.

Med årene avancerer Putin og bliver oberstløjtnant. Over the years, Putin advances and becomes a lieutenant colonel.

I 1985 bliver han sendt til Dresden i Østtyskland, også kaldet DDR - In 1985, he was sent to Dresden in East Germany, also known as the GDR.

- som spion for KGB. Han bor med sin kone Lyudmila og deres to små døtre. - as a spy for the KGB. He lives with his wife Lyudmila and their two young daughters.

Men så falder Berlinmuren. But then the Berlin Wall falls.

Titusinder af østtyskere strømmer til Vesttyskland efter en jubelnat. Tens of thousands of East Germans flock to West Germany after a night of jubilation.

To år senere sker det samme for Sovjetunionen. Two years later, the same thing happens to the Soviet Union.

Det er Putin ikke glad for. Han har flere gange delt sin skuffelse. Putin is not happy about this. He has repeatedly shared his disappointment.

Putin vender hjem fra DDR, som ikke længere eksisterer. Putin returns from the GDR, which no longer exists.

Han står nu uden job, uden sikkerhed og en moderstat i sammenbrud. He now finds himself without a job, without security and a collapsing mother state.

I Leningrad hjælper han byens første demokratisk valgte borgmester. In Leningrad, he helps the city's first democratically elected mayor.

Efter to år flytter han til Moskva og arbejder i præsidentadministrationen. After two years, he moves to Moscow and works in the presidential administration.

Inden længe bliver han opdaget af en afgørende person. Before long, he is discovered by someone crucial.

Daværende præsident Boris Jeltsin. Former President Boris Yeltsin.

Han kæmper med et Rusland i krise, præget af protester og kriminalitet - He struggles with a Russia in crisis, marked by protests and crime

- og et haltende personligt image som alkoholiker i medierne. - and a slipping personal image as an alcoholic in the media.

Han har brug for Putin, der ikke er bange for at tage styring. He needs Putin, who is not afraid to take control.

Han kører Putin i stilling som præsident, og i år 2000 sker det. He grooms Putin for the presidency, and in the year 2000, it happens.

Mens de klappede, spekulerede de over, hvem denne Putin egentlig var. As they applauded, they wondered who this Putin really was.

Genert og forlegen på vej gennem den pompøse sal - Shy and embarrassed on the way through the grand hall

- for at blive taget i ed som præsident. - to be sworn in as president.

Putin får rettet op på økonomien og vinder popularitet hos russerne. Putin gets the economy back on track and gains popularity with Russians.

Pigerne finder ham tiltrækkende - The girls find him attractive.

- og de unge kan nemmere identificere sig med den sportstrænede Putin. - and young people can more easily identify with the sports-trained Putin.

Men efter to valgperioder taber Putin til partifællen Dmitrij Medvedev. But after two terms, Putin loses to party colleague Dmitry Medvedev.

Imens er han selv regeringschef - Meanwhile, he is the head of government himself

- men efter én valgperiode sikrer han sig præsidentposten igen. - but after one term, he secures the presidency again.

Trods anklager om valgfusk og store protester i befolkningen. Despite accusations of electoral fraud and widespread public protests.

Siden har han siddet tungt på posten, og Vesten har nervøst set til - Since then, he has been in office, and the West has watched nervously as

- at ytringsfrihed og homoseksuelles rettigheder er blevet indskrænket. - that freedom of speech and gay rights have been curtailed.

Kritikere, oppositionspolitikere og journalister er blevet dræbt. Critics, opposition politicians and journalists have been killed.

Og mens han annekterede Krim i 2014. And while annexing Crimea in 2014.

Putin er blevet mere egenrådig, og i 2021 kom en lovændring - Putin has become more arbitrary, and in 2021, a change in law -

- så han kan blive ved med at være præsident til 2036. - so he can remain president until 2036.

Nu er vi så fremme ved i dag. Få dage inden Rusland indtager Ukraine - And now we've come to today. A few days before Russia takes Ukraine.

- kommer denne video ud til dem, der er i tvivl om, hvem der bestemmer. - this video is for those who are unsure who's in charge.

Det var lidt foruroligende. It was a little unsettling.

Dette møde i sikkerhedsrådet skal bane vej for invasionen af Ukraine. This Security Council meeting is to pave the way for the invasion of Ukraine.

Men den magtfulde spionchef sættes på plads for rullende kameraer. But the powerful spy chief is put in his place in front of rolling cameras.

Det skal man være bekymret for, for Rusland er en stærkt autoritær stat. This is something to be concerned about, as Russia is a highly authoritarian state.

Da jeg så mødet i sikkerhedsrådet, gav det lige en ekstra 10 procent. When I watched the Security Council meeting, it gave me an extra 10 percent.

Man kunne se Putin kommandere rundt med dem. You could see Putin bossing them around.

Det var tydeligt, at de følte sig utilpasse. It was clear that they felt uncomfortable.

Det er foruroligende, at han lægger så meget af sin personlighed i det. It's disturbing that he puts so much of his personality into it.

Når Putin lægger personlighed i det, kan det måske spores tilbage - When Putin puts personality into it, it can perhaps be traced back

- til skuffelsen over Sovjetunionens fald. - to the disappointment of the fall of the Soviet Union.

Han kan lide tanken om Rusland som en stormagt. He likes the idea of Russia as a great power.

Ukraine har forladt Rusland. De var med til at ødelægge Sovjetunionen. Ukraine has left Russia. They helped destroy the Soviet Union.

Han er glad for Sovjetunionen og savner den. Fornemmelsen af stormagt. He loves the Soviet Union and misses it. The feeling of great power.

Putin er gået fra fattig gadedreng til spion til egenrådig præsident - Putin has gone from poor street urchin to spy to strong-willed president

- for et land, som han drømmer om at gøre større. Som det var engang. - for a country he dreams of making bigger. As it once was.

Jeg tror, hans stormagtsdrømme går meget langt. I think his dreams of great power go very far.

Jeg er i Ukraine, i byen Lviv, som er mere fredelig end andre steder. I'm in Ukraine, in the city of Lviv, which is more peaceful than other places.

Der strømmer tusindvis af flygtninge igennem hver dag. Thousands of refugees flow through every day.

Hvis du vil have flere opdateringer - If you want more updates

- kan du høre "Go' Morgen P3" eller "Påstand mod påstand". - you can listen to "Go' Morgen P3" or "Allegation against allegation".

Tak, fordi du så med.