×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan blev kriminelle i hele verden snydt af en app

Sådan blev kriminelle i hele verden snydt af en app

Hvad har en lommeregner, 30 ton narko og den trojanske hest til fælles?

De er elementer i en verdensomspændende FBI-aktion -

- som førte til 800 anholdte på fem kontinenter.

Målet var at få fat i toppen af karteller, bander og mafiaen.

Det har i årtier givet politifolk grå hår overalt i verden.

Men hvordan fik politiet adgang til et globalt netværk af kriminelle?

Den kriminelle underverden, som leverer narko til hele verden -

- har holdt politiet beskæftiget i mange år.

Kodesprog, arbejdsmetoder og krypterede tjenester -

- har gjort det svært, når det kommer til -

- at opfange narkoleveringer eller sætte kriminelle bag tremmer.

Men så lød det sådan her:

Politiet har i flere måneder koordineret en operation -

- hvor man har fanget hundreder af formodede gerningsmænd -

- forhindret drab, narkosmugling og hvidvask af millioner.

I Sverige blev der anholdt over 150 personer.

Men hvordan lykkedes det politiet at få hul igennem?

Det er faktisk en ret vild historie.

Operation "Trojan Shield" blev sat i gang tilbage i 2018 -

- ved hjælp af en kilde fra det kriminelle miljø.

Kilden har været afgørende for, at operationen er lykkedes.

Sammen med kilden udviklede FBI den krypterede apptjeneste "ANOM".

Kriminelle har i et årti benyttet kryptering til at kommunikere.

Det har gjort det sværere at overvåge kriminelle end førhen -

- hvor de kunne overvåge planer om leverancer og mord via telefonnettet.

Lige indtil ANOM, som kilden hjalp FBI med at udvikle.

De var med i appens spæde start, så den blev udbredt til kriminelle.

Før vi ser på, hvordan de kom i mål, skal vi se på -

- hvorfor kryptering udfordrer politiet.

Når du sender en besked til en ven -

- sender en teleudbyder beskeden fra din telefon til en anden.

En besked er krypteret, når den er i bevægelse -

- men den bliver mulig at læse, når den er hos teleudbyderen.

Vil du sikre, at ingen ser indholdet af en besked -

- skal en krypteret app i brug.

De sikrer, at en besked er ulæselig, så snart den forlader telefonen.

Den bliver først læselig igen, når den åbnes hos den rette modtager.

Det kræver, at begge har den rette app, for det er nøglen til beskeden.

Set med de kriminelles briller har det været fordelagtigt -

- hvis der tales om narkosmugling eller andre alvorlige forbrydelser.

Det gør det svært for politiet at kunne se eller læse beskeder -

- medmindre FBI eller andre udvikler deres egen krypterede tjeneste -

- som de kriminelle så bruger.

Præcis som FBI gjorde med ANOM. I FBI's dokumenter står der:

Da de byggede ANOM, installerede de en særlig nøgle, der gjorde -

- at kommunikation via tjenesten blev dekrypteret og gemt på en server -

- uden at ANOM-brugerne kunne se det.

FBI's problem var at få kriminelle til at bruge den -

- for udbredelsen i underverdenen baserer sig på tillid.

Her kommer deres hemmelige kilde ind i billedet.

Kilden var i miljøet og skulle få sin omgangskreds til at bruge tjenesten.

Det førte til, at 12.000 formodede kriminelle brugte ANOM i 100 lande.

FBI fik placeret en trojansk hest i et organiseret kriminelt netværk.

Politiet kunne følge med i planer om drab, narkoproduktion og -smugling.

De kunne læse med, da kokain skulle fra Costa Rica til Spanien.

Spansk politi fik fat i 1595 kg kokain -

- gemt i en container med ananas.

De kriminelle havde så stor tillid til ANOM, at de delte gps-data.

En anden mængde narko lå i skotøjsæsker med Batman-symboler på.

Først efter en verdensomspændende aktion -

- hvor 9000 betjente stod bag 800 anholdelser -

- afslørede FBI og australsk politi, at de stod bag ANOM.

Politiet har beslaglagt 30 ton narko, 250 våben -

- 55 luksuskøretøjer og 48 mio. dollars i kontanter.

FBI og australsk politi udviklede tjenesten -

- men 16 andre lande kom med -

- bl.a. Europol, det fælleseuropæiske politisamarbejde.

300 karteller, bander og rockergrupperinger brugte ANOM -

- fordi FBI fik lukket andre krypterede tjenester.

Dansk politi har bidraget med efterforskning, men uden anholdelser.

Danske kriminelle har ikke benyttet den, fordi de ikke fik den anbefalet.

ANOM er nu lukket. Kriminelle ønsker nok ikke at bruge den nu -

- efter FBI har afsløret, at de har kunnet læse med.

ANOM blev måske lukket ned, fordi kriminelle fik mistanke til appen -

- og fordi hackere var begyndt at se på, hvordan appen fungerede.

Giv gerne videoen et like og abonner på vores kanal -

- hvis du ikke vil gå glip af videoer fremover. Tak, fordi du så med.


Sådan blev kriminelle i hele verden snydt af en app Wie Kriminelle auf der ganzen Welt von einer App ausgetrickst wurden How criminals around the world were fooled by an app

Hvad har en lommeregner, 30 ton narko og den trojanske hest til fælles? What do a calculator, 30 tons of drugs and the Trojan horse have in common?

De er elementer i en verdensomspændende FBI-aktion - They are elements of a worldwide FBI operation -

- som førte til 800 anholdte på fem kontinenter. - which led to 800 arrests on five continents.

Målet var at få fat i toppen af karteller, bander og mafiaen. The aim was to get to the top of cartels, gangs and the mafia.

Det har i årtier givet politifolk grå hår overalt i verden. For decades, it has been giving police officers around the world gray hairs.

Men hvordan fik politiet adgang til et globalt netværk af kriminelle? But how did the police gain access to a global network of criminals?

Den kriminelle underverden, som leverer narko til hele verden - The criminal underworld that supplies drugs to the world

- har holdt politiet beskæftiget i mange år. - has kept the police busy for many years.

Kodesprog, arbejdsmetoder og krypterede tjenester - Coding languages, working methods and encrypted services

- har gjort det svært, når det kommer til - - has made it difficult when it comes to

- at opfange narkoleveringer eller sætte kriminelle bag tremmer. - intercepting drug shipments or putting criminals behind bars.

Men så lød det sådan her: But then it went like this:

Politiet har i flere måneder koordineret en operation - Police have been coordinating an operation for months.

- hvor man har fanget hundreder af formodede gerningsmænd - - where hundreds of suspected perpetrators have been caught.

- forhindret drab, narkosmugling og hvidvask af millioner. - prevented killings, drug trafficking and the laundering of millions.

I Sverige blev der anholdt over 150 personer. In Sweden, over 150 people were arrested.

Men hvordan lykkedes det politiet at få hul igennem? But how did the police manage to break through?

Det er faktisk en ret vild historie. It's actually quite a wild story.

Operation "Trojan Shield" blev sat i gang tilbage i 2018 - Operation 'Trojan Shield' was launched back in 2018

- ved hjælp af en kilde fra det kriminelle miljø. - with the help of a source from the criminal underworld.

Kilden har været afgørende for, at operationen er lykkedes. The source has been crucial to the success of the operation.

Sammen med kilden udviklede FBI den krypterede apptjeneste "ANOM". Together with the source, the FBI developed the encrypted app service "ANOM".

Kriminelle har i et årti benyttet kryptering til at kommunikere. Criminals have been using encryption to communicate for a decade.

Det har gjort det sværere at overvåge kriminelle end førhen - This has made it harder to monitor criminals than in the past

- hvor de kunne overvåge planer om leverancer og mord via telefonnettet. - where they could monitor plans for deliveries and assassinations via the telephone network.

Lige indtil ANOM, som kilden hjalp FBI med at udvikle. Until ANOM, which the source helped the FBI to develop.

De var med i appens spæde start, så den blev udbredt til kriminelle. They were involved in the early days of the app, so it became widely used by criminals.

Før vi ser på, hvordan de kom i mål, skal vi se på - Before we look at how they got there, we need to look at

- hvorfor kryptering udfordrer politiet. - why encryption is challenging the police.

Når du sender en besked til en ven - When you send a message to a friend

- sender en teleudbyder beskeden fra din telefon til en anden. - one telecoms provider sends the message from your phone to another.

En besked er krypteret, når den er i bevægelse - A message is encrypted when it is in motion

- men den bliver mulig at læse, når den er hos teleudbyderen. - but it becomes readable once it is with the telecom provider.

Vil du sikre, at ingen ser indholdet af en besked - Want to make sure no one sees the content of a message

- skal en krypteret app i brug. - an encrypted app must be in use.

De sikrer, at en besked er ulæselig, så snart den forlader telefonen. They ensure that a message is unreadable as soon as it leaves the phone.

Den bliver først læselig igen, når den åbnes hos den rette modtager. It only becomes legible again when it is opened by the right recipient.

Det kræver, at begge har den rette app, for det er nøglen til beskeden. It requires both of you to have the right app, because that's the key to the message.

Set med de kriminelles briller har det været fordelagtigt - From the criminals' point of view, it has been beneficial

- hvis der tales om narkosmugling eller andre alvorlige forbrydelser. - if drug trafficking or other serious crimes are involved.

Det gør det svært for politiet at kunne se eller læse beskeder - This makes it difficult for the police to see or read messages

- medmindre FBI eller andre udvikler deres egen krypterede tjeneste - - unless the FBI or others develop their own encrypted service

- som de kriminelle så bruger. - which the criminals then use.

Præcis som FBI gjorde med ANOM. I FBI's dokumenter står der: Just like the FBI did with ANOM. The FBI documents state:

Da de byggede ANOM, installerede de en særlig nøgle, der gjorde - When they built ANOM, they installed a special key that made

- at kommunikation via tjenesten blev dekrypteret og gemt på en server - - that communications via the service were decrypted and stored on a server

- uden at ANOM-brugerne kunne se det. - without ANOM users being able to see it.

FBI's problem var at få kriminelle til at bruge den - The FBI's problem was getting criminals to use it

- for udbredelsen i underverdenen baserer sig på tillid. - for underworld deployment is based on trust.

Her kommer deres hemmelige kilde ind i billedet. This is where their secret source comes in.

Kilden var i miljøet og skulle få sin omgangskreds til at bruge tjenesten. The source was in the community and had to get his circle of friends to use the service.

Det førte til, at 12.000 formodede kriminelle brugte ANOM i 100 lande. This led to 12,000 suspected criminals using ANOM in 100 countries.

FBI fik placeret en trojansk hest i et organiseret kriminelt netværk. The FBI was able to place a Trojan horse in an organized crime network.

Politiet kunne følge med i planer om drab, narkoproduktion og -smugling. The police were able to follow plans for murder, drug production and smuggling.

De kunne læse med, da kokain skulle fra Costa Rica til Spanien. They were able to read when cocaine was going from Costa Rica to Spain.

Spansk politi fik fat i 1595 kg kokain - Spanish police seized 1595 kg of cocaine

- gemt i en container med ananas. - hidden in a container of pineapples.

De kriminelle havde så stor tillid til ANOM, at de delte gps-data. The criminals trusted ANOM so much that they shared GPS data.

En anden mængde narko lå i skotøjsæsker med Batman-symboler på. Another quantity of drugs was in shoeboxes with Batman symbols on them.

Først efter en verdensomspændende aktion - Only after a worldwide action

- hvor 9000 betjente stod bag 800 anholdelser - - where 9000 officers were responsible for 800 arrests

- afslørede FBI og australsk politi, at de stod bag ANOM. - the FBI and Australian police revealed that they were behind ANOM.

Politiet har beslaglagt 30 ton narko, 250 våben - Police have seized 30 tons of drugs, 250 weapons.

- 55 luksuskøretøjer og 48 mio. dollars i kontanter. - 55 luxury vehicles and 48 million dollars in cash.

FBI og australsk politi udviklede tjenesten - The FBI and Australian police developed the service

- men 16 andre lande kom med - - but 16 other countries joined

- bl.a. Europol, det fælleseuropæiske politisamarbejde. - e.g. Europol, the pan-European police cooperation.

300 karteller, bander og rockergrupperinger brugte ANOM - 300 cartels, gangs and biker groups used ANOM

- fordi FBI fik lukket andre krypterede tjenester. - because the FBI shut down other encrypted services.

Dansk politi har bidraget med efterforskning, men uden anholdelser. Danish police have contributed to the investigation, but no arrests have been made.

Danske kriminelle har ikke benyttet den, fordi de ikke fik den anbefalet. Danish criminals have not used it because it was not recommended to them.

ANOM er nu lukket. Kriminelle ønsker nok ikke at bruge den nu - ANOM is now closed. Criminals may not want to use it now

- efter FBI har afsløret, at de har kunnet læse med. - after the FBI revealed that they have been able to read it.

ANOM blev måske lukket ned, fordi kriminelle fik mistanke til appen - ANOM may have been shut down because criminals got suspicious of the app

- og fordi hackere var begyndt at se på, hvordan appen fungerede. - and because hackers had started looking at how the app worked.

Giv gerne videoen et like og abonner på vores kanal - Feel free to like the video and subscribe to our channel

- hvis du ikke vil gå glip af videoer fremover. Tak, fordi du så med. - if you don't want to miss any future videos. Thank you for watching.