×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Sådan blev Kasper nynazist: Her viser han optagelsesritualet

Sådan blev Kasper nynazist: Her viser han optagelsesritualet

Så du dig selv som nazist? Han var et forbillede?

Ja. Han skulle sørge for, at det europæiske folk ikke forsvandt.

Han viste, hvordan man hilser på sine brødre. "Du er med nu."

- Hvad følte du der? - Jeg tænkte: "Fedt. Nu er jeg inde."

Jeg står ved en mark i Sverige og skal møde en, der var med i Nordfront.

- Hejsa. - Hej.

Du vil være anonym. Vi kalder dig Kasper. Hvorfor vil du være anonym?

Min omgangskreds skal ikke vide, hvad jeg har lavet i min fortid.

- Hvad får dig til at fortælle om det? - At andre ikke skal radikaliseres.

- Fortryder du det? - Ja.

- Hvordan bliver du medlem? - Jeg taler meget med en kammerat.

Vi udveksler holdninger på nettet. Der var mange Hitler-taler.

Det var meget stærke budskaber.

En satanisk magt havde grebet folket.

- Var han et forbillede? - Ja.

Det gav mening, når man var åben over for det mindset.

Jeg havde diskuteret det med min ven. Sådan blev jeg radikaliseret.

Nordfront kalder sig for en nationalsocialistisk kamporganisation.

De vil sende alle, der ikke tilhører den nordiske race, ud.

Den blev dannet i 1997 og ledes af svenskeren Simon Lindberg.

Hvad får dig til at tænke: "Det skal jeg være medlem af"?

De talte ikke om masseudryddelser.

- Det var mere acceptabelt. - De tror ikke på holocaust.

De mener, det er indoktrinering. Tænkte du:

"Det, jeg har lært i skolen, er ikke rigtigt. Det er løgn"?

- Det var nogenlunde sådan. - Så du dig selv som nazist?

Ja. Jeg støttede op om ideologien.

- Var du ensom her ved din computer? - Det er en del af det.

Man søger et fællesskab. Så var det det, man fandt.

Kunne du have meldt dig ind i en anden organisation?

Jeg har jo gået til sport, men man fik ikke det samme forhold ...

Det er sådan en stor niche. Man er nærmest socialt udstødt.

Det skaber et sammenhold, du ikke finder andre steder.

Vi kører på Nørrebrogade. Hvordan skulle det se anderledes ud?

Alle ikke-etniske danske skulle hjemsendes.

- Der skulle kun være hvide mennesker? - Kun etniske danskere.

Kebabshops, afrikanske tatoveringer og burkashops skulle ikke være der.

Jeg oplevede det som "the great replacement".

At samfundsudviklingen om 20-30 år ... Sådan her ville det se ud i hele landet.

- Frygtede du det? - Det var bevæggrunden.

Man skulle sørge for, at det europæiske folk ikke forsvandt.

Min kammerat og jeg skrev til lederen. Han var meget interesseret.

- Det var sgu fedt, at vi kom videre. - Hjalp det på ensomheden?

Ja, man blev en del af noget større. Vi skulle op til en samtale.

Så satte du dig ind i bilen med to mænd, du aldrig har mødt før.

Pludselig står du på en mark i Sverige og skal optages. Hvad sker der så?

Vi bliver sat af og hilser på dem.

På gårdspladsen laver ti stykker noget MMA-agtigt.

Show of force. Vi går ind i Simon Lindbergs stue.

Efter et par timers snak -

- bliver vi ledt ind i et andet lokale, en efter en.

Lindberg og en af hans mænd sidder der.

Det var vores optagelsessamtale. De spørger om navn, alder og evner.

- Hvad skal du erklære dig enig i? - Nogle grundprincipper.

Hele deres politiske program. Han viste os, hvordan man hilser på sine brødre.

- Han gjorde sådan: "Du er med nu." - Hvad følte du der?

Jeg tænkte: "Fedt, jeg er inde. Vi kan udrette noget."

- "Nu går arbejdet i gang." - Hvad er det?

Det er fysisk aktivisme. Klistermærker.

Løbesedler i postkassen. Banneraktioner.

Eksperter siger, at højreekstreme grupper ikke kan true demokratiet.

If. PET er terrortruslen fra sympatisører med højreekstremisme øget.

Derfor holdes der øje med miljøerne.

Flere af bevægelsens medlemmer er dømt for vold -

- og bombeangreb på asylcentre og i flygtningehjem.

- Syntes du, det var retfærdigt? - Jeg havde en blandet tilgang til det.

Noget af volden kunne godt undskyldes dengang.

Bombeangreb mod uskyldige har jeg altid været imod. Jeg er imod terrorisme.

Hvorfor kunne det undskyldes?

Det kunne undskyldes, fordi de folk, der var ofre for volden ...

- De var antifascister. - Og det, der ikke kunne undskyldes?

Det valgte du alligevel at se bort fra. Hvorfor?

Simon Lindberg har aldrig sagt, at vi skulle bruge vold.

Jeg tænkte, det var rabiate brodne kar.

Den Nordiske Modstandsbevægelse kommer i medierne i november 2019.

Her skændes 84 gravpladser på den jødiske gravplads i Randers.

To fra bevægelsen er varetægtsfængslet for at stå bag.

Hvad tænkte du om sagen fra Randers?

Jeg blev overrasket over, at nogen kunne finde på det.

Men de kalder sig en nationalsocialistisk kamporganisation -

- så kommer vel ikke bag på dig, at de er voldsparate?

Nej, men de sagde, de kun ville bruge vold, hvis det blev forbudt at mødes.

Det sagde lederen i Sverige.

En af de løbesedler, du var med til at lægge i folks postkasser, der står:

Nordiske Modstandsbevægelse vil med alle midler arbejde for -

- at vinde magten tilbage fra zionisterne -

- som har okkuperet større dele af verden.

Vi får intet ud af hærværk mod en jødisk gravplads.

Hvad synes du om det?

Det er sgu ikke ordentligt gjort at chikanere privatpersoner.

Bliver man medlem af bevægelsen, er det på livstid.

Går man ud af bevægelsen og modarbejder eller udtaler sig om den -

- er man folkeforræder.

Du er helt ude af det. Hvordan har du rykket dig holdningsmæssigt?

Jeg er nok gået tilbage til at være nationalkonservativ.

Hvad er forskellen?

Jeg støtter op om de danske værdier og kongehuset.

Jeg er ikke antijødisk længere. Det var jo løgn.

Jøder og indvandrere har ret til at bo her?

Ja, til en vis grad. Men alle skal ikke bare komme herop.

Sådan blev Kasper nynazist: Her viser han optagelsesritualet Wie Kasper ein Neonazi wurde: Hier zeigt er das Initiationsritual How Kasper became a neo-Nazi: Here he shows the initiation ritual

Så du dig selv som nazist? Han var et forbillede? Did you see yourself as a Nazi? He was a role model?

Ja. Han skulle sørge for, at det europæiske folk ikke forsvandt. Yes, he did. He had to make sure that the European people did not disappear.

Han viste, hvordan man hilser på sine brødre. "Du er med nu." He showed how to greet his brothers. "You're in now."

- Hvad følte du der? - Jeg tænkte: "Fedt. Nu er jeg inde." - What did you feel there? - I thought: "Great. Now I'm in."

Jeg står ved en mark i Sverige og skal møde en, der var med i Nordfront. I'm standing in a field in Sweden about to meet someone who was in Nordfront.

- Hejsa. - Hej. - Hi there. - Hi.

Du vil være anonym. Vi kalder dig Kasper. Hvorfor vil du være anonym? You want to remain anonymous. We'll call you Kasper. Why do you want to be anonymous?

Min omgangskreds skal ikke vide, hvad jeg har lavet i min fortid. I don't want people around me to know what I've done in my past.

- Hvad får dig til at fortælle om det? - At andre ikke skal radikaliseres. - What makes you want to talk about it? - That others shouldn't be radicalized.

- Fortryder du det? - Ja. - Do you regret it? - Yes.

- Hvordan bliver du medlem? - Jeg taler meget med en kammerat. - How do you become a member? - I talk to a friend a lot.

Vi udveksler holdninger på nettet. Der var mange Hitler-taler. We exchange opinions online. There were a lot of Hitler speeches.

Det var meget stærke budskaber. These were very strong messages.

En satanisk magt havde grebet folket. A satanic power had gripped the people.

- Var han et forbillede? - Ja. - Was he a role model? - Yes, he was.

Det gav mening, når man var åben over for det mindset. It made sense when you were open to that mindset.

Jeg havde diskuteret det med min ven. Sådan blev jeg radikaliseret. I had discussed it with my friend. That's how I got radicalized.

Nordfront kalder sig for en nationalsocialistisk kamporganisation. Nordfront calls itself a National Socialist fighting organization.

De vil sende alle, der ikke tilhører den nordiske race, ud. They want to kick out everyone who doesn't belong to the Nordic race.

Den blev dannet i 1997 og ledes af svenskeren Simon Lindberg. It was formed in 1997 and is led by Swede Simon Lindberg.

Hvad får dig til at tænke: "Det skal jeg være medlem af"? What makes you think: "I need to be a member of that"?

De talte ikke om masseudryddelser. They didn't talk about mass exterminations.

- Det var mere acceptabelt. - De tror ikke på holocaust. - They don't believe in the Holocaust.

De mener, det er indoktrinering. Tænkte du: They think it's indoctrination. You thought:

"Det, jeg har lært i skolen, er ikke rigtigt. Det er løgn"?

- Det var nogenlunde sådan. - Så du dig selv som nazist? - Did you see yourself as a Nazi?

Ja. Jeg støttede op om ideologien. Yes, I did. I supported the ideology.

- Var du ensom her ved din computer? - Det er en del af det. - Were you lonely here at your computer? - That's part of it.

Man søger et fællesskab. Så var det det, man fandt. You're looking for a community. Then that's what you find.

Kunne du have meldt dig ind i en anden organisation? Could you have joined another organization?

Jeg har jo gået til sport, men man fik ikke det samme forhold ... I've done sports, but you didn't get the same relationship ...

Det er sådan en stor niche. Man er nærmest socialt udstødt. It's such a big niche. You're kind of a social outcast.

Det skaber et sammenhold, du ikke finder andre steder. It creates a sense of community you won't find anywhere else.

Vi kører på Nørrebrogade. Hvordan skulle det se anderledes ud? We're driving on Nørrebrogade. How could it look any different?

Alle ikke-etniske danske skulle hjemsendes. All non-ethnic Danes were to be repatriated.

- Der skulle kun være hvide mennesker? - Kun etniske danskere. - There should only be white people? - Only ethnic Danes.

Kebabshops, afrikanske tatoveringer og burkashops skulle ikke være der. Kebab shops, African tattoos and burka shops shouldn't be there.

Jeg oplevede det som "the great replacement". I experienced it as "the great replacement".

At samfundsudviklingen om 20-30 år ... Sådan her ville det se ud i hele landet. That in 20-30 years' time ... This is what it would look like across the country.

- Frygtede du det? - Det var bevæggrunden. - Did you fear it? - That was the motivation.

Man skulle sørge for, at det europæiske folk ikke forsvandt. You had to make sure that the European people didn't disappear.

Min kammerat og jeg skrev til lederen. Han var meget interesseret. My buddy and I wrote to the manager. He was very interested.

- Det var sgu fedt, at vi kom videre. - Hjalp det på ensomheden? - It was great that we moved on. - Did it help with the loneliness?

Ja, man blev en del af noget større. Vi skulle op til en samtale. Yes, you became part of something bigger. We had an interview.

Så satte du dig ind i bilen med to mænd, du aldrig har mødt før. Then you got in the car with two men you've never met before.

Pludselig står du på en mark i Sverige og skal optages. Hvad sker der så? Suddenly you're standing in a field in Sweden and need to be recorded. What happens next?

Vi bliver sat af og hilser på dem. We get dropped off and greet them.

På gårdspladsen laver ti stykker noget MMA-agtigt. In the courtyard, ten people are doing something MMA-like.

Show of force. Vi går ind i Simon Lindbergs stue. Show of force. We enter Simon Lindberg's living room.

Efter et par timers snak - After a couple of hours of talking...

- bliver vi ledt ind i et andet lokale, en efter en. - we are led into another room, one by one.

Lindberg og en af hans mænd sidder der. Lindberg and one of his men are sitting there.

Det var vores optagelsessamtale. De spørger om navn, alder og evner. This was our entrance interview. They ask for your name, age and skills.

- Hvad skal du erklære dig enig i? - Nogle grundprincipper. - What should you agree with? - Some basic principles.

Hele deres politiske program. Han viste os, hvordan man hilser på sine brødre. Their entire political program. He showed us how to greet our brothers.

- Han gjorde sådan: "Du er med nu." - Hvad følte du der? - He went like this: "You're in now." - What did you feel there?

Jeg tænkte: "Fedt, jeg er inde. Vi kan udrette noget." I thought: "Great, I'm in. We can do something."

- "Nu går arbejdet i gang." - Hvad er det? - "Now the work begins." - What is it?

Det er fysisk aktivisme. Klistermærker. It's physical activism. Stickers.

Løbesedler i postkassen. Banneraktioner. Flyers in the mailbox. Banner campaigns.

Eksperter siger, at højreekstreme grupper ikke kan true demokratiet. Experts say far-right groups cannot threaten democracy.

If. PET er terrortruslen fra sympatisører med højreekstremisme øget. According to PET, the terrorist threat from right-wing extremist sympathizers has increased.

Derfor holdes der øje med miljøerne. That's why we keep an eye on the environments.

Flere af bevægelsens medlemmer er dømt for vold - Several members of the movement have been convicted of violence

- og bombeangreb på asylcentre og i flygtningehjem. - and bomb attacks on asylum centers and refugee homes.

- Syntes du, det var retfærdigt? - Jeg havde en blandet tilgang til det. - Did you think it was fair? - I had a mixed approach to it.

Noget af volden kunne godt undskyldes dengang. Some of the violence was excusable at the time.

Bombeangreb mod uskyldige har jeg altid været imod. Jeg er imod terrorisme. I have always been against bombing innocent people. I am against terrorism.

Hvorfor kunne det undskyldes? Why was it excusable?

Det kunne undskyldes, fordi de folk, der var ofre for volden ... It could be excused because the people who were victims of the violence...

- De var antifascister. - Og det, der ikke kunne undskyldes? - They were anti-fascists. - And the part that couldn't be excused?

Det valgte du alligevel at se bort fra. Hvorfor? You chose to ignore it anyway. Why did you choose to ignore it?

Simon Lindberg har aldrig sagt, at vi skulle bruge vold. Simon Lindberg has never said that we should use violence.

Jeg tænkte, det var rabiate brodne kar. I thought they were rabid thugs.

Den Nordiske Modstandsbevægelse kommer i medierne i november 2019. The Nordic Resistance Movement will be in the media in November 2019.

Her skændes 84 gravpladser på den jødiske gravplads i Randers. Here are 84 graves in the Jewish cemetery in Randers, Denmark.

To fra bevægelsen er varetægtsfængslet for at stå bag. Two from the movement are in custody for being behind it.

Hvad tænkte du om sagen fra Randers? What did you think of the case from Randers?

Jeg blev overrasket over, at nogen kunne finde på det. I was surprised that someone would do that.

Men de kalder sig en nationalsocialistisk kamporganisation - But they call themselves a National Socialist fighting organization

- så kommer vel ikke bag på dig, at de er voldsparate? - so it shouldn't surprise you that they're ready for violence?

Nej, men de sagde, de kun ville bruge vold, hvis det blev forbudt at mødes. No, but they said they would only use violence if it was forbidden to meet.

Det sagde lederen i Sverige.

En af de løbesedler, du var med til at lægge i folks postkasser, der står:

Nordiske Modstandsbevægelse vil med alle midler arbejde for - The Nordic Resistance Movement will by all means work for

- at vinde magten tilbage fra zionisterne - - to win back power from the Zionists.

- som har okkuperet større dele af verden. - that have occupied large parts of the world.

Vi får intet ud af hærværk mod en jødisk gravplads. We get nothing out of vandalizing a Jewish cemetery.

Hvad synes du om det? What do you think about it?

Det er sgu ikke ordentligt gjort at chikanere privatpersoner. Harassing private individuals is not a decent thing to do.

Bliver man medlem af bevægelsen, er det på livstid. Once you become a member of the movement, it's for life.

Går man ud af bevægelsen og modarbejder eller udtaler sig om den - Leaving the movement and opposing or speaking out against it

- er man folkeforræder. - you are a traitor to the people.

Du er helt ude af det. Hvordan har du rykket dig holdningsmæssigt? You're totally out of it. How have you changed your attitude?

Jeg er nok gået tilbage til at være nationalkonservativ. I've probably gone back to being a national conservative.

Hvad er forskellen? What is the difference?

Jeg støtter op om de danske værdier og kongehuset. I support Danish values and the royal family.

Jeg er ikke antijødisk længere. Det var jo løgn. I'm not anti-Jewish anymore. You've got to be kidding me.

Jøder og indvandrere har ret til at bo her? Jews and immigrants have the right to live here?

Ja, til en vis grad. Men alle skal ikke bare komme herop. Yes, to a certain extent. But not everyone should just come up here.