×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Så farligt er giftstoffet PFOS, der findes i Danmark

Så farligt er giftstoffet PFOS, der findes i Danmark

De her stoffer fører til en snigende forgiftning.

Det er en katastrofe uden lige.

Mie og hendes familie er forgiftede.

- Stoffet hedder PFOS. - PFOS.

Det blev tidligere brugt i utallige produkter -

- men spøger stadig i naturen og i mennesker.

Eksperter har i årevis advaret mod stofferne og mener -

- at oprydningsarbejdet vil kræve en masse penge.

Det bør igangsættes i dag, for vi er allerede årtier bagud.

Kan du huske, køerne gik derinde?

Familien Rasmussen købte sig med de bedste intentioner ind i et kolav.

Mod en ordentlig betaling fik de en kvart kalv -

- og kunne vise deres to børn, hvor maden kom fra -

- når de fx fik pasta med kødsovs.

Men kødet var forurenet med giftstoffer.

Det er rigtig hårdt, og jeg har ikke været her siden.

Så det gør faktisk helt ondt i maven.

PFOS er en fluorholdig kemisk forbindelse.

Det så dagens lys i 1956 -

- da det amerikanske firma 3M lancerede Scotchgard -

- en imprægneringsspray, der blev vildt populær.

Behandlet med Scotchgard kan det overleve næsten alt.

Det var genialt. PFOS er nemlig vand- og fedtafvisende.

Det var altså perfekt til at imprægnere regnjakker, sko -

- pizzabakker og meget andet.

Det sørgede endda for, at maden ikke brændte fast på stegepanden.

Men så stoppede begejstringen.

Miljøstyrelsen vil have et hidtil upåagtet stof forbudt.

Omkring år 2000 begyndte eksperter at mistænke PFOS for at være skadeligt.

I USA kaldes det i dag "forever chemicals".

Det nedbryder næsten ikke sig selv og er rigtig svært at komme af med igen.

De her stoffer fører til en snigende forgiftning.

Philippe Grandjean er professor i miljømedicin -

- og en af de førende forskere på området.

De kaldes "fluorstoffer" på dansk. De kan stort set ikke nedbrydes.

Det er vældig nyttigt til forskellige industrielle formål.

Derfor har man udviklet en stribe af den her slags stoffer -

- og det mest almindelige er PFOS.

Før stoffet blev forbudt i 2011, blev det bl.a. brugt i brandslukningsskum.

Og det er her, årsagen til familien Rasmussens forgiftning skal findes.

Tæt på den idylliske eng med de græssende køer ligger en brandskole.

Her har man i årevis undervist brandmænd i at slukke ild.

Og en del af undervisningen er foregået med skum fyldt med PFOS.

Køerne gik herinde, og dér er brandskolen.

Det er her, det hele starter for familien Rasmussen.

Skummet har med hjælp fra regnvandet bredt sig til engen.

På den måde har køerne fået PFOS i sig -

- og deres forgiftede kød er siden blevet spist af lavet.

Så kom frygten, og den har nu siddet i os i et halvt år.

Jeg kan ikke sove om natten, jeg har uro i kroppen -

- jeg kan ikke koncentrere mig og kan dårligt køre bil.

Det er virkelig ulideligt.

Stofferne kan påvirke organfunktioner og sætte sygdomsudviklinger i gang.

Det kan føre til sukkersyge og fedme.

Det kan også påvirke graviditeter og endda muligheden for at blive gravid.

Det kan give kræft i nyrerne, kræft i testiklerne, blærekræft.

Det er en form for forgiftning, som vi ikke har været nok opmærksomme på.

Og vi er meget sent ude -

- med at begynde at sætte foranstaltninger i værk.

Forhøjede PFOS-værdier i blodet kan også betyde -

- at man har nedsat antistofrespons over for vacciner.

Vacciner mod stivkrampe eller difteri kan altså have en dårligere virkning.

Danske eksperter har sat grænseværdien for PFOS i blodet -

- til 21,2 nanogram pr. milliliter blod.

Mies, hendes mands og deres børns blodprøver viste målinger -

- langt over 300, 400 og endda 500 ng/ml blod.

Jan Rasmussens blodprøve er den højeste måling nogensinde set i DK.

Tal på over 500 ligger altså på 100 gange det -

- man ville forvente hos en almindelig dansker.

Så det er en dramatisk forhøjelse.

Efter fundet af PFOS ved kolavet i Korsør har regioner og kommuner -

- udpeget over 100 adresser, der er blevet undersøgt for giftstoffet.

If. Danske Regioner kan der dog være langt over 1000 steder med stoffet.

Det her er en alvorlig forurening, som er foregået i alt for mange år.

Nu må man standse den. Jo længere man venter, jo mere vil den sprede sig.

Så farligt er giftstoffet PFOS, der findes i Danmark How dangerous is the toxin PFOS found in Denmark Hoe gevaarlijk is de giftige stof PFOS die in Denemarken is gevonden? Quão perigosa é a substância tóxica PFOS encontrada na Dinamarca

De her stoffer fører til en snigende forgiftning. These substances lead to an insidious poisoning. Estas substâncias levam a um envenenamento insidioso.

Det er en katastrofe uden lige. It's an unmitigated disaster. É um desastre inigualável.

Mie og hendes familie er forgiftede. Mie and her family are poisoned. Mie e a sua família estão envenenadas.

- Stoffet hedder PFOS. - PFOS. - The substance is called PFOS. - PFOS. - A substância é chamada PFOS.

Det blev tidligere brugt i utallige produkter - It was previously used in countless products - Era usado anteriormente em inúmeros produtos -

- men spøger stadig i naturen og i mennesker. - but still haunts nature and people. - mas que ainda assombra a natureza e as pessoas.

Eksperter har i årevis advaret mod stofferne og mener - Experts have been warning against the drugs for years and believe... Há anos que os peritos alertam contra as drogas e acreditam

- at oprydningsarbejdet vil kræve en masse penge. - that the cleanup work will require a lot of money. - que a operação de limpeza vai exigir muito dinheiro.

Det bør igangsættes i dag, for vi er allerede årtier bagud. It should start today, because we're already decades behind. Deve começar hoje, porque já estamos décadas atrasados.

Kan du huske, køerne gik derinde? Remember when the cows went in there? Lembra-se das vacas que lá vão dentro?

Familien Rasmussen købte sig med de bedste intentioner ind i et kolav. The Rasmussen family bought into a kolav with the best of intentions. Com a melhor das intenções, a família Rasmussen comprou uma colava.

Mod en ordentlig betaling fik de en kvart kalv - For a decent payment, they got a quarter of a calf. Para um pagamento adequado, foi-lhes dado um quarto de um bezerro

- og kunne vise deres to børn, hvor maden kom fra - - and could show their two children where the food came from. - e podiam mostrar aos seus dois filhos de onde vinham os alimentos.

- når de fx fik pasta med kødsovs. - when they had pasta with meat sauce, for example. - quando comiam, por exemplo, massa com molho de carne.

Men kødet var forurenet med giftstoffer. But the meat was contaminated with toxins. Mas a carne estava contaminada com toxinas.

Det er rigtig hårdt, og jeg har ikke været her siden. It's really hard and I haven't been here since. É realmente difícil e não tenho estado aqui desde então.

Så det gør faktisk helt ondt i maven. So it actually makes my stomach hurt. Por isso, dói-me mesmo o estômago.

PFOS er en fluorholdig kemisk forbindelse. PFOS is a fluorine-containing chemical compound. O PFOS é um composto químico fluorado.

Det så dagens lys i 1956 - It saw the light of day in 1956. Viu a luz do dia em 1956

- da det amerikanske firma 3M lancerede Scotchgard - - when the American company 3M launched Scotchgard - - quando a empresa americana 3M lançou o Scotchgard

- en imprægneringsspray, der blev vildt populær. - a waterproofing spray that became wildly popular. - um spray de impregnação que se tornou extremamente popular.

Behandlet med Scotchgard kan det overleve næsten alt. Treated with Scotchgard, it can survive almost anything. Tratado com Scotchgard, pode sobreviver a quase tudo.

Det var genialt. PFOS er nemlig vand- og fedtafvisende. It was a stroke of genius. PFOS is water and grease repellent. Foi um golpe de génio. O PFOS é repelente de água e gorduras.

Det var altså perfekt til at imprægnere regnjakker, sko - So, it was perfect for waterproofing rain jackets, shoes Por isso, era perfeito para impermeabilizar casacos de chuva, sapatos

- pizzabakker og meget andet. - pizza boxes and much more. - caixas de pizza e muito mais.

Det sørgede endda for, at maden ikke brændte fast på stegepanden. It even ensured that food didn't burn on the frying pan. Até garantiu que a comida não ardesse na frigideira.

Men så stoppede begejstringen. But then the excitement stopped. Mas depois a excitação parou.

Miljøstyrelsen vil have et hidtil upåagtet stof forbudt. The Danish Environmental Protection Agency wants a previously unnoticed substance banned. A Agência Dinamarquesa de Protecção Ambiental quer que uma substância até agora desconhecida seja proibida.

Omkring år 2000 begyndte eksperter at mistænke PFOS for at være skadeligt. Around 2000, experts began to suspect PFOS of being harmful. Por volta do ano 2000, os peritos começaram a suspeitar que os PFOS eram nocivos.

I USA kaldes det i dag "forever chemicals". In the US, it's now called "forever chemicals". Nos EUA, é agora chamada "forever chemicals".

Det nedbryder næsten ikke sig selv og er rigtig svært at komme af med igen. It barely breaks down and is really hard to get rid of again. Dificilmente se decompõe e é muito difícil de se ver livre de novo.

De her stoffer fører til en snigende forgiftning. These substances lead to an insidious poisoning. Estas substâncias levam a um envenenamento insidioso.

Philippe Grandjean er professor i miljømedicin - Philippe Grandjean is a professor of environmental medicine. Philippe Grandjean é Professor de Medicina Ambiental

- og en af de førende forskere på området. - and one of the leading researchers in the field. - e um dos principais investigadores na área.

De kaldes "fluorstoffer" på dansk. De kan stort set ikke nedbrydes. They are called "fluorinated substances" in Danish. They are virtually non-degradable. São chamadas "substâncias fluoradas" em dinamarquês. São praticamente não degradáveis.

Det er vældig nyttigt til forskellige industrielle formål. It is very useful for various industrial purposes. É muito útil para vários fins industriais.

Derfor har man udviklet en stribe af den her slags stoffer - That's why a range of these drugs have been developed É por isso que foi desenvolvida uma gama de tais substâncias

- og det mest almindelige er PFOS. - and the most common is PFOS. - e o mais comum é o PFOS.

Før stoffet blev forbudt i 2011, blev det bl.a. brugt i brandslukningsskum. Before the substance was banned in 2011, it was used in firefighting foams. Antes de ser proibida em 2011, a substância era utilizada, entre outras coisas, em espumas de combate a incêndios.

Og det er her, årsagen til familien Rasmussens forgiftning skal findes. And this is where the cause of the Rasmussen family's poisoning is to be found. E é aqui que se encontra a causa do envenenamento da família Rasmussen.

Tæt på den idylliske eng med de græssende køer ligger en brandskole. Close to the idyllic meadow with grazing cows is a fire school. Perto do prado idílico com vacas de pasto é uma escola de bombeiros.

Her har man i årevis undervist brandmænd i at slukke ild. For years, firefighters have been trained to put out fires here. Os bombeiros foram aqui treinados durante anos para apagar fogos.

Og en del af undervisningen er foregået med skum fyldt med PFOS. And some of the teaching has been done with foam filled with PFOS. E parte do ensino tem sido feito com espuma cheia de PFOS.

Køerne gik herinde, og dér er brandskolen. The cows went in here, and there's the fire school. As vacas entraram aqui e lá está a escola dos bombeiros.

Det er her, det hele starter for familien Rasmussen. This is where it all starts for the Rasmussen family. É aqui que tudo começa para a família Rasmussen.

Skummet har med hjælp fra regnvandet bredt sig til engen. The foam has spread to the meadow with the help of rainwater. A espuma espalhou-se para o prado com a ajuda da água da chuva.

På den måde har køerne fået PFOS i sig - In this way, the cows have ingested PFOS Desta forma, as vacas ingeriram PFOS

- og deres forgiftede kød er siden blevet spist af lavet. - and their poisoned meat has since been eaten by the lavet. - e a sua carne envenenada tem sido desde então consumida pelo gado.

Så kom frygten, og den har nu siddet i os i et halvt år. Then came the fear, and it's been with us for six months now. Depois veio o medo, e agora já está connosco há seis meses.

Jeg kan ikke sove om natten, jeg har uro i kroppen - I can't sleep at night, I have anxiety in my body Não consigo dormir à noite, tenho ansiedade no meu corpo

- jeg kan ikke koncentrere mig og kan dårligt køre bil. - I can't concentrate and can barely drive a car. - Não consigo concentrar-me e mal consigo conduzir um carro.

Det er virkelig ulideligt. It's really excruciating. É realmente insuportável.

Stofferne kan påvirke organfunktioner og sætte sygdomsudviklinger i gang. The substances can affect organ functions and trigger disease development. Estas substâncias podem afectar as funções dos órgãos e desencadear o desenvolvimento de doenças.

Det kan føre til sukkersyge og fedme. This can lead to diabetes and obesity. Pode levar à diabetes e à obesidade.

Det kan også påvirke graviditeter og endda muligheden for at blive gravid. It can also affect pregnancies and even the ability to conceive. Também pode afectar as gravidezes e até a possibilidade de engravidar.

Det kan give kræft i nyrerne, kræft i testiklerne, blærekræft. It can cause kidney cancer, testicular cancer, bladder cancer. Pode causar cancro renal, cancro testicular, cancro da bexiga.

Det er en form for forgiftning, som vi ikke har været nok opmærksomme på. It's a form of poisoning that we haven't paid enough attention to. É uma forma de envenenamento a que não temos prestado atenção suficiente.

Og vi er meget sent ude - And we're very late. E estamos muito atrasados

- med at begynde at sætte foranstaltninger i værk. - to start taking action. - para começar a pôr em prática medidas.

Forhøjede PFOS-værdier i blodet kan også betyde - Elevated PFOS levels in the blood can also mean Níveis elevados de PFOS no sangue também podem significar

- at man har nedsat antistofrespons over for vacciner. - having a reduced antibody response to vaccines. - ter uma resposta reduzida de anticorpos às vacinas.

Vacciner mod stivkrampe eller difteri kan altså have en dårligere virkning. So, vaccines against tetanus or diphtheria may have a worse effect. As vacinas contra o tétano ou a difteria podem, portanto, ser menos eficazes.

Danske eksperter har sat grænseværdien for PFOS i blodet - Danish experts have set the limit value for PFOS in the blood Os peritos dinamarqueses estabeleceram o valor limite para PFOS no sangue

- til 21,2 nanogram pr. milliliter blod. - to 21.2 nanograms per milliliter of blood. - a 21,2 nanogramas por mililitro de sangue.

Mies, hendes mands og deres børns blodprøver viste målinger - Mies, her husband and their children's blood tests showed measurements Mies, o seu marido e os seus filhos apresentaram leituras nas análises ao sangue

- langt over 300, 400 og endda 500 ng/ml blod. - well above 300, 400 and even 500 ng/ml blood. - bem acima de 300, 400 e até 500 ng/ml de sangue.

Jan Rasmussens blodprøve er den højeste måling nogensinde set i DK. Jan Rasmussen's blood test is the highest reading ever seen in Denmark. O teste de sangue de Jan Rasmussen é a leitura mais elevada alguma vez vista na Dinamarca.

Tal på over 500 ligger altså på 100 gange det - Numbers over 500 are therefore 100 times that Os números acima de 500 são portanto 100 vezes superiores a

- man ville forvente hos en almindelig dansker. - you would expect from an ordinary Dane. - seria de esperar de um dinamarquês comum.

Så det er en dramatisk forhøjelse. So it's a dramatic increase. Portanto, é um aumento dramático.

Efter fundet af PFOS ved kolavet i Korsør har regioner og kommuner - Following the discovery of PFOS at the Korsør kolavet in Denmark, regions and municipalities Após a descoberta do PFOS no Korsør kolavet, na Dinamarca, regiões e municípios

- udpeget over 100 adresser, der er blevet undersøgt for giftstoffet. - identified over 100 addresses that have been tested for the toxin. - identificou mais de 100 endereços que foram testados para a toxina.

If. Danske Regioner kan der dog være langt over 1000 steder med stoffet. According to Danske Regioner. Danske Regioner, however, there may be well over 1000 sites with the drug. De acordo com as regiões dinamarquesas. Danske Regioner, no entanto, pode haver bem mais de 1000 sítios com a substância.

Det her er en alvorlig forurening, som er foregået i alt for mange år. This is serious pollution that has been going on for far too many years. Esta é uma poluição grave que já se arrasta há demasiados anos.

Nu må man standse den. Jo længere man venter, jo mere vil den sprede sig. Now is the time to stop it. The longer you wait, the more it will spread. Agora é o momento de o parar. Quanto mais tempo se esperar, mais se espalhará.