×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Piger deler selvmordsplaner i hemmeligt netværk

Piger deler selvmordsplaner i hemmeligt netværk

Det her er kommentarer fra et hemmeligt netværk på Instagram.

Her deler danske piger alt fra diagnoser til selvmordstanker og selvmordsforsøg.

Jeg ved, jeg skal dø. Men hvornår?

Her finder de omsorg og forståelse, men for nogle kan det føre til selvmordstanker.

I april 2019 poster "daemonerne" det her på Instagram.

Få timer senere begår hun selvmord.

Personen bag hed Maja Luna og var i årevis en del af et lukket netværk.

Netværket har omkring 1.000 danske brugere, ofte er de 15-29 år.

De har delt over 100.000 billeder, hvoraf en stor del er af selvskade.

Alle brugerne har lukkede profiler, for at netværket skal forblive hemmeligt.

Men ofte mærker de deres profiltekster med emojier, så andre kan se det.

De her emojis betyder 11 indlæggelser -

- 10 ambulancekørsler og 9 afhentninger af politiet.

Størstedelen er eller har været i kontakt med det psykiatriske system.

Mange introduceres til netværket af andre brugere, mens de er indlagt.

Her får pigerne et fællesskab med andre som dem selv.

Noget, mange af dem ikke oplever i behandlingssystemet.

En af betingelserne for at være med er tavshedspligt.

Ingen udenforstående må få noget at vide. Hvis du sladrer, er du ude.

Ingen uden for netværket kendte til Maja Lunas profil.

Jeg kan have de vildeste tanker om det.

Jeg kan gå derud. Jeg kan hænge løkken op.

Kan du ikke se, hvor fucked up jeg er?

Maja Luna blev 20 år gammel.

Hun er en af flere piger i netværket, der har begået selvmord.

Formålet for pigerne er at møde andre som dem selv -

- men mange bliver del af et univers, hvor selvskade er almindeligt.

Jo voldsommere billeder, du lægger ud, jo mere opmærksomhed får du.

Ifølge eksperter kan det føre til, at pigerne begår endnu mere selvskade.

Fænomenet eksisterer ikke kun i Danmark -

- men forgrener sig til store dele af den vestlige verden.

Jeg kan ikke mere. Jeg er helt færdig med livet.

NRK har dokumenteret, at 15 norske piger har begået selvmord på syv år.

Det har fået flere til at stå frem, og i januar gik flere på gaden i Oslo -

- for at demonstrere for bedre behandling i psykiatrien.

Også i Danmark står man frem, for at flere ikke skal miste livet.

Har du selvmordstanker, så sig det til nogen, der ikke er i samme situation.

Det hjælper at tale om det, og du kan gøre det anonymt.

Vi lægger et link i beskrivelsen nedenunder.

Er du mere interesseret, findes der en dokumentar. Den linker vi også til.

Piger deler selvmordsplaner i hemmeligt netværk Mädchen teilen Selbstmordpläne in geheimem Netzwerk Girls share suicide plans in secret network

Det her er kommentarer fra et hemmeligt netværk på Instagram. These are comments from a secret network on Instagram.

Her deler danske piger alt fra diagnoser til selvmordstanker og selvmordsforsøg. Here, Danish girls share everything from diagnoses to suicidal thoughts and attempts.

Jeg ved, jeg skal dø. Men hvornår? I know I'm going to die. But when?

Her finder de omsorg og forståelse, men for nogle kan det føre til selvmordstanker. Here they find care and understanding, but for some it can lead to suicidal thoughts.

I april 2019 poster "daemonerne" det her på Instagram. In April 2019, the "daemons" post this on Instagram.

Få timer senere begår hun selvmord. A few hours later, she commits suicide.

Personen bag hed Maja Luna og var i årevis en del af et lukket netværk. The person behind it was called Maja Luna and was part of a closed network for years.

Netværket har omkring 1.000 danske brugere, ofte er de 15-29 år. The network has around 1,000 Danish users, often aged 15-29.

De har delt over 100.000 billeder, hvoraf en stor del er af selvskade. They have shared over 100,000 images, many of which are of self-harm.

Alle brugerne har lukkede profiler, for at netværket skal forblive hemmeligt. All users have closed profiles to keep the network secret.

Men ofte mærker de deres profiltekster med emojier, så andre kan se det. But often they tag their profile texts with emojis for others to see.

De her emojis betyder 11 indlæggelser - These emojis mean 11 hospitalizations

- 10 ambulancekørsler og 9 afhentninger af politiet. - 10 ambulance runs and 9 police pickups.

Størstedelen er eller har været i kontakt med det psykiatriske system. The majority are or have been in contact with the psychiatric system.

Mange introduceres til netværket af andre brugere, mens de er indlagt. Many are introduced to the network by other users while they are hospitalized.

Her får pigerne et fællesskab med andre som dem selv. Here the girls get a community with others like themselves.

Noget, mange af dem ikke oplever i behandlingssystemet. Something many of them don't experience in the healthcare system.

En af betingelserne for at være med er tavshedspligt. One of the conditions for joining is confidentiality.

Ingen udenforstående må få noget at vide. Hvis du sladrer, er du ude. No outsiders can know about it. If you tell, you're out.

Ingen uden for netværket kendte til Maja Lunas profil. No one outside the network knew about Maja Luna's profile.

Jeg kan have de vildeste tanker om det. I can have the wildest thoughts about it.

Jeg kan gå derud. Jeg kan hænge løkken op. I can go out there. I can hang the noose.

Kan du ikke se, hvor fucked up jeg er? Can't you see how fucked up I am?

Maja Luna blev 20 år gammel. Maja Luna was 20 years old.

Hun er en af flere piger i netværket, der har begået selvmord. She is one of several girls in the network who have committed suicide.

Formålet for pigerne er at møde andre som dem selv - The purpose for the girls is to meet others like themselves

- men mange bliver del af et univers, hvor selvskade er almindeligt. - but many become part of a universe where self-harm is commonplace.

Jo voldsommere billeder, du lægger ud, jo mere opmærksomhed får du. The more violent images you post, the more attention you'll get.

Ifølge eksperter kan det føre til, at pigerne begår endnu mere selvskade. According to experts, this can lead girls to self-harm even more.

Fænomenet eksisterer ikke kun i Danmark - The phenomenon doesn't only exist in Denmark.

- men forgrener sig til store dele af den vestlige verden. - but is branching out to large parts of the Western world.

Jeg kan ikke mere. Jeg er helt færdig med livet. I can't take it anymore. I'm done with life.

NRK har dokumenteret, at 15 norske piger har begået selvmord på syv år. NRK has documented that 15 Norwegian girls have committed suicide in seven years.

Det har fået flere til at stå frem, og i januar gik flere på gaden i Oslo - This has prompted more people to come forward, and in January, several took to the streets in Oslo -

- for at demonstrere for bedre behandling i psykiatrien. - to demonstrate for better treatment in psychiatry.

Også i Danmark står man frem, for at flere ikke skal miste livet. In Denmark, people are also coming forward to prevent more people from losing their lives.

Har du selvmordstanker, så sig det til nogen, der ikke er i samme situation. If you have suicidal thoughts, tell someone who is not in the same situation.

Det hjælper at tale om det, og du kan gøre det anonymt. Talking about it helps and you can do it anonymously.

Vi lægger et link i beskrivelsen nedenunder. We put a link in the description below.

Er du mere interesseret, findes der en dokumentar. Den linker vi også til. If you are more interested, there is a documentary. We'll link to that too.