×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Oliver jagter sandheden om krigen i Ukraine

Oliver jagter sandheden om krigen i Ukraine

Når jeg ser en video fra Ukraine, ser jeg, om scenariet giver mening.

Er det noget, jeg tror, kunne ske lige nu?

Det er en god baggrund for ægthed.

Man kan kigge på baggrunden, og om den passer med årstiden -

- og hvordan der ser ud i Ukraine med bygninger osv.

Så kan man se på detaljer, hvis man ikke er sikker, fx våben.

Hvis det er en video, så om folk snakker ukrainsk eller russisk.

Jeg hedder Oliver Alexander -

- og bruger min fritid på open-source intelligence og invasionen i Ukraine.

- Open-source ... - Open-source intelligence ...

Det er en form for efterretningsarbejde -

- der arbejder udelukkende med åbne kilder.

Der benyttes videoer, billeder, satellitfoto, flight radar -

- båd-trackingsystemer, sociale medier osv.

Jeg er en meget stor nørd.

Jeg har haft interesse for militærmateriel og krigsstrategi -

- og krigshistorie, siden jeg var barn.

Det har fyldt i min fritidslæsning -

- at følge med i de ting og holde mig opdateret.

Det er baggrunden for, jeg kan identificere russiske køretøjer -

- og materiel i konflikten.

Rusland opruster voldsomt ved grænsen til Ukraine, som frygter invasion.

Jeg oprettede min Twitterprofil i december 2021.

Jeg vidste ikke, den ville blive fyldt med historier fra Ukraine.

En del af den tilspidsede konflikt udspiller sig med ord -

- med information og misinformation.

Under 48 timer inden invasionen startede, blev der lagt en video op -

- af pro-russiske medier, der viste angivelig to køretøjer -

- der blev ramt af en ukrainsk raket, og tre civile skulle være døde.

I den video kan man se, den ene bil er udbrændt -

- og den anden har mindre skader.

Andre billeder fra angrebet viser den udbrændte bil med huller i døren-

- af fragmenter fra eksplosionen.

Kigger man så på hullerne, kan man se, de er for runde og perfekte til -

- til at være fragmenter fra en eksplosion.

Bilen er tidligere beskudt. På andre billeder ses et lig i bilen.

Man kan se på liget, at personen var død, inden det blev anbragt i bilen -

- for kraniet var blevet åbnet pga. obduktion -

- og der var et skudhul i hovedet.

Hvis man ikke havde den her baggrundsviden -

- er det nemt at tro på, at Ukraine har angrebet de civile og dræbt dem.

Da krigen brød ud 24. februar, havde jeg 5000 følgere på Twitter.

Jeg blev kontaktet af Washington Post og Reuters på invasionsdagen.

Jeg brugte 52-55 timer på nettet og Twitter, da invasionen skete.

- Havde du tid til at sove? - Nej, i de to dage sov jeg ikke.

I krigens første måneder vokser min konto, og jeg kontaktes af medier.

Oliver Alexander er en efterforsker, der analyserer open-source data.

Jeg arbejder for det meste uafhængigt af myndigheder og medier.

- Hvorfor er uafhængighed vigtigt? - Så man beholder sin troværdighed.

Man bliver ikke brugt til at skubbe en historie, der går imod fakta -

- eller er baseret på utilgængelig information.

Jeg har samarbejdspartnere, men det er også andre folk i det samfund.

Jo mere tid man er i det miljø, jo større netværk af troværdige kilder -

- bygger man op, for i det miljø er der en blanding af personer -

- der har nicheviden inden for de mest detaljerede og nørdede ting.

En stor del af mit arbejde består af "geo-locate" forskellige billeder.

Det billede blev lagt ud på ukrainske telegramkanaler 22. august -

- med opslag om, at Antonovsky-broen blev ramt af et ukrainsk missil igen.

På billedet kan man se en svag røgsky i baggrunden -

- og nogle bygninger tættere på kameraet.

Ved at se på billede kan man ikke bekræfte, det er broen, der er ramt.

Man kan benytte "geo-location" til at finde frem til, hvor det blev taget.

Jeg har lokaliseret de to bygninger, derudfra kan man finde vinklen -

- hvor kameraet var, og så kan man se -

- at røgskyen passe på det punkt, hvor broen er blevet ramt før.

Sammenlignet med almindelige medier arbejder OSINT-miljøet hurtigere.

Så historier kan være fremme minutter efter -

- at noget er sket frem for timer eller dage efter.

Det er vigtigt, man følger de rigtige konti og sætter spørgsmålstegn.

Der er ikke samme verificeringsproces som i officielle medier.

Jeg har ikke et overordnet mål med min Twitter-konto og mit arbejde.

Jeg kan godt lide at gøre det. Det er en passion og interesse.

At der er folk, der følger med, er utroligt fedt -

- men jeg ville lave det samme med 100 følgere som nu med 50.000.

Hvad hvis du lægger noget ud, der ikke er rigtigt?

Jeg har et ansvar for at prøve at bringe sandheden.

For hver historie, jeg deler, er der fire andre ting, jeg ikke deler -

- fordi jeg ikke er sikker på det.


Oliver jagter sandheden om krigen i Ukraine Oliver sucht nach der Wahrheit über den Krieg in der Ukraine Oliver hunts for the truth about the war in Ukraine Oliver cerca la verità sulla guerra in Ucraina Oliver zoekt de waarheid over de oorlog in Oekraïne Oliver szuka prawdy o wojnie na Ukrainie Oliver jagar sanningen om kriget i Ukraina Олівер шукає правду про війну в Україні

Når jeg ser en video fra Ukraine, ser jeg, om scenariet giver mening. Wenn ich mir ein Video aus der Ukraine ansehe, prüfe ich, ob das Szenario einen Sinn ergibt. When I watch a video from Ukraine, I see if the scenario makes sense. Когда я смотрю видео из Украины, я смотрю, имеет ли сценарий смысл.

Er det noget, jeg tror, kunne ske lige nu? Ist das etwas, von dem ich glaube, dass es jetzt schon passieren könnte? Is this something I think could happen right now? Это то, что, как мне кажется, может произойти прямо сейчас?

Det er en god baggrund for ægthed. It is a good background for authenticity. Это хороший фон для аутентичности. Це чудове тло для автентичності.

Man kan kigge på baggrunden, og om den passer med årstiden - You can look at the background and whether it fits with the season Вы можете посмотреть на фон, соответствует ли он сезону.

- og hvordan der ser ud i Ukraine med bygninger osv. - and what it looks like in Ukraine with buildings etc.

Så kan man se på detaljer, hvis man ikke er sikker, fx våben. Then you can look at details if you are not sure, such as weapons.

Hvis det er en video, så om folk snakker ukrainsk eller russisk. If it is a video, then whether people speak Ukrainian or Russian.

Jeg hedder Oliver Alexander - My name is Oliver Alexander

- og bruger min fritid på open-source intelligence og invasionen i Ukraine. - and spend my free time on open-source intelligence and the invasion of Ukraine.

- Open-source ... - Open-source intelligence ... - Open-source intelligence ... - Open-source intelligence ...

Det er en form for efterretningsarbejde - It is a form of intelligence work

- der arbejder udelukkende med åbne kilder. - working exclusively with open sources.

Der benyttes videoer, billeder, satellitfoto, flight radar - It uses videos, images, satellite photos, flight radar

- båd-trackingsystemer, sociale medier osv. - boat tracking systems, social media, etc.

Jeg er en meget stor nørd. I am a very big nerd.

Jeg har haft interesse for militærmateriel og krigsstrategi - I've had an interest in military hardware and war strategy -

- og krigshistorie, siden jeg var barn. - and war history since I was a child.

Det har fyldt i min fritidslæsning - It has been a big part of my leisure reading

- at følge med i de ting og holde mig opdateret. - to follow these things and keep myself updated.

Det er baggrunden for, jeg kan identificere russiske køretøjer - That's why I can identify Russian vehicles

- og materiel i konflikten. - and materiel in the conflict.

Rusland opruster voldsomt ved grænsen til Ukraine, som frygter invasion. Russia is heavily reinforcing its border with Ukraine, which fears invasion.

Jeg oprettede min Twitterprofil i december 2021. I created my Twitter profile in December 2021.

Jeg vidste ikke, den ville blive fyldt med historier fra Ukraine. I didn't know it would be filled with stories from Ukraine.

En del af den tilspidsede konflikt udspiller sig med ord - Part of the heightened conflict is played out with words

- med information og misinformation.

Under 48 timer inden invasionen startede, blev der lagt en video op - Less than 48 hours before the invasion started, a video was posted

- af pro-russiske medier, der viste angivelig to køretøjer - - by pro-Russian media, showing allegedly two vehicles

- der blev ramt af en ukrainsk raket, og tre civile skulle være døde. - which was hit by a Ukrainian rocket, and three civilians are reported to have died.

I den video kan man se, den ene bil er udbrændt - In this video you can see that one of the cars is burnt out

- og den anden har mindre skader. - and the other has minor damage.

Andre billeder fra angrebet viser den udbrændte bil med huller i døren- Other images from the attack show the burnt-out car with holes in the door

- af fragmenter fra eksplosionen. - of fragments from the explosion.

Kigger man så på hullerne, kan man se, de er for runde og perfekte til - If you then look at the holes, you can see that they are too round and perfect for

- til at være fragmenter fra en eksplosion. - to be fragments from an explosion.

Bilen er tidligere beskudt. På andre billeder ses et lig i bilen. The car has been shot at before. Other images show a body in the car.

Man kan se på liget, at personen var død, inden det blev anbragt i bilen - You can see from the body that the person was dead before being placed in the car

- for kraniet var blevet åbnet pga. obduktion - - because the skull had been opened due to an autopsy

- og der var et skudhul i hovedet. - and there was a bullet hole in his head.

Hvis man ikke havde den her baggrundsviden - If you didn't have this background knowledge

- er det nemt at tro på, at Ukraine har angrebet de civile og dræbt dem. - it is easy to believe that Ukraine has attacked and killed civilians.

Da krigen brød ud 24. februar, havde jeg 5000 følgere på Twitter. When the war broke out on February 24, I had 5000 followers on Twitter.

Jeg blev kontaktet af Washington Post og Reuters på invasionsdagen. I was contacted by the Washington Post and Reuters on the day of the invasion.

Jeg brugte 52-55 timer på nettet og Twitter, da invasionen skete. I spent 52-55 hours on the internet and Twitter when the invasion happened.

- Havde du tid til at sove? - Nej, i de to dage sov jeg ikke. - Did you have time to sleep? - No, for those two days I did not sleep.

I krigens første måneder vokser min konto, og jeg kontaktes af medier. In the first months of the war, my account grows and I am contacted by media.

Oliver Alexander er en efterforsker, der analyserer open-source data. Oliver Alexander is an investigator who analyzes open-source data.

Jeg arbejder for det meste uafhængigt af myndigheder og medier. I work mostly independently from authorities and media.

- Hvorfor er uafhængighed vigtigt? - Så man beholder sin troværdighed. - Why is independence important? - To maintain credibility.

Man bliver ikke brugt til at skubbe en historie, der går imod fakta - You are not used to push a story that goes against the facts

- eller er baseret på utilgængelig information. - or is based on unavailable information.

Jeg har samarbejdspartnere, men det er også andre folk i det samfund. I have partners, but so do other people in that community.

Jo mere tid man er i det miljø, jo større netværk af troværdige kilder - The more time you spend in that environment, the larger the network of credible sources

- bygger man op, for i det miljø er der en blanding af personer - - you build up, because in that environment there is a mix of people

- der har nicheviden inden for de mest detaljerede og nørdede ting. - who have niche knowledge in the most detailed and geeky things.

En stor del af mit arbejde består af "geo-locate" forskellige billeder. A large part of my work consists of geo-locating different images.

Det billede blev lagt ud på ukrainske telegramkanaler 22. august - The image was posted on Ukrainian telegram channels on August 22

- med opslag om, at Antonovsky-broen blev ramt af et ukrainsk missil igen. - announcing that the Antonovsky Bridge was hit by a Ukrainian missile again.

På billedet kan man se en svag røgsky i baggrunden - In the picture you can see a faint cloud of smoke in the background

- og nogle bygninger tættere på kameraet. - and some buildings closer to the camera.

Ved at se på billede kan man ikke bekræfte, det er broen, der er ramt. By looking at the picture, it is not possible to confirm that it is the bridge that has been hit.

Man kan benytte "geo-location" til at finde frem til, hvor det blev taget. You can use 'geo-location' to find out where it was taken.

Jeg har lokaliseret de to bygninger, derudfra kan man finde vinklen - I have located the two buildings, from there you can find the angle

- hvor kameraet var, og så kan man se - - where the camera was, and then you can see

- at røgskyen passe på det punkt, hvor broen er blevet ramt før. - that the smoke cloud fits at the point where the bridge has been hit before.

Sammenlignet med almindelige medier arbejder OSINT-miljøet hurtigere. Compared to mainstream media, the OSINT environment works faster.

Så historier kan være fremme minutter efter - So stories can arrive minutes after

- at noget er sket frem for timer eller dage efter. - that something happened, rather than hours or days later.

Det er vigtigt, man følger de rigtige konti og sætter spørgsmålstegn. It is important to follow the right accounts and ask questions.

Der er ikke samme verificeringsproces som i officielle medier. There is not the same verification process as in official media.

Jeg har ikke et overordnet mål med min Twitter-konto og mit arbejde. I don't have an overall goal with my Twitter account and my work.

Jeg kan godt lide at gøre det. Det er en passion og interesse. I like to do it. It's a passion and interest.

At der er folk, der følger med, er utroligt fedt - The fact that there are people following along is incredibly cool.

- men jeg ville lave det samme med 100 følgere som nu med 50.000. - but I would do the same with 100 followers as I do now with 50,000.

Hvad hvis du lægger noget ud, der ikke er rigtigt? What if you post something that is not right?

Jeg har et ansvar for at prøve at bringe sandheden. I have a responsibility to try to bring the truth.

For hver historie, jeg deler, er der fire andre ting, jeg ikke deler - For every story I share, there are four other things I don't share

- fordi jeg ikke er sikker på det. - because I am not sure about it.