×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Nej, din hjerne er ikke racistisk

Nej, din hjerne er ikke racistisk

I 1985 blev Ronald Cotton idømt livstid for indbrud og voldtægt.

Han blev identificeret ud fra det her foto, men han havde ikke begået forbrydelserne.

Det var ham her, Bobby Poole.

Kan du se ligheden?

Offeret, en hvid kvinde, var 100 procent sikker på, at Cotton havde voldtaget hende.

Men det var det ikke.

Det er blot et af mange eksempler på misidentifikation.

Det sker ikke bevidst. Det kan være svært at se forskel på andre etniciteter.

Det er blevet undersøgt i over 100 år og kaldes etnicitetseffekten.

Det lyder som en fordom, at det er svært at se forskel -

- men din hjerne kan lettere se forskel på personer med din etnicitet.

Møder du ikke så tit kinesere, kan det være svært at se forskel.

Det samme gælder for personer med afrikansk oprindelse. Og omvendt.

I en undersøgelse så 29 hvide personer på billeder af hvide og sorte.

De så enten to personer med samme etnicitet eller to forskellige billeder af den samme person.

De skulle markere, hvis personerne var den samme.

Deltagerne skelnede hurtigere mellem to personer med samme etnicitet som dem selv.

Undersøgelser bekræfter -

- at vi opfatter personer med en anden etnicitet som svære at adskille.

Så for dem med kaukasisk etnicitet, hvide -

- kan kinesere ligne hinanden. For kinesere kan hvide ligne hinanden.

Er din hjerne så racistisk?

Nej, den er praktisk og har fokus på det vigtige her og nu. Det bliver den god til.

Troels W. Kjær er professor og en af landets førende hjerneforskere.

Hjernen bruger meget energi og skiller sig af med unødvendig information.

For ikke at bruge unødvendig energi -

- skelner den mellem dem, du møder tit, så du kan kende forskel på dem.

Etniciteter, du ikke møder så tit, bruger den ikke energi på.

Din hjerne er altså ikke racistisk, bare praktisk.

Har du svært ved at se forskel på to med en anden etnicitet, er det ikke mærkeligt.

Du kan træne effekten væk ved at se film med andre etniciteter.

Din hjerne skal vænnes til at se forskellige mennesker.

Lad os vende tilbage til Ronald Cotton, der fik en livstidsdom.

Cotton havnede i fængsel med den rigtige gerningsmand, Bobby Poole -

- der sad inde for en anden forbrydelse. Her blev de også forvekslet.

Ti år senere kunne dna-undersøgelser afsløre Cottons uskyld.

USA bruger stadig øjenvidner til at identificere gerningsmænd -

- men sager som denne har givet bevidsthed om usikkerheden.

Efter mere end et årti i fængsel var Ronald Cotton atter en fri mand.

Vi håber, du kunne lide videoen, og vi bliver glade -

- hvis du klikker på like- og abonner-knappen.

Nej, din hjerne er ikke racistisk Nein, Ihr Gehirn ist nicht rassistisch No, your brain is not racist

I 1985 blev Ronald Cotton idømt livstid for indbrud og voldtægt. In 1985, Ronald Cotton was sentenced to life in prison for burglary and rape.

Han blev identificeret ud fra det her foto, men han havde ikke begået forbrydelserne. He was identified from this photo, but he had not committed the crimes.

Det var ham her, Bobby Poole. This was this guy, Bobby Poole.

Kan du se ligheden? See the resemblance?

Offeret, en hvid kvinde, var 100 procent sikker på, at Cotton havde voldtaget hende. The victim, a white woman, was 100 percent certain that Cotton had raped her.

Men det var det ikke. But it wasn't.

Det er blot et af mange eksempler på misidentifikation.

Det sker ikke bevidst. Det kan være svært at se forskel på andre etniciteter. It's not done consciously. It can be hard to tell the difference between other ethnicities.

Det er blevet undersøgt i over 100 år og kaldes etnicitetseffekten. It's been studied for over 100 years and is called the ethnicity effect.

Det lyder som en fordom, at det er svært at se forskel - It sounds like a prejudice that it's hard to tell the difference

- men din hjerne kan lettere se forskel på personer med din etnicitet. - but your brain can more easily differentiate between people of your ethnicity.

Møder du ikke så tit kinesere, kan det være svært at se forskel. If you don't meet Chinese people often, it can be hard to tell the difference.

Det samme gælder for personer med afrikansk oprindelse. Og omvendt. The same goes for people of African origin. And vice versa.

I en undersøgelse så 29 hvide personer på billeder af hvide og sorte. In one study, 29 white people looked at images of whites and blacks.

De så enten to personer med samme etnicitet eller to forskellige billeder af den samme person. They either saw two people of the same ethnicity or two different images of the same person.

De skulle markere, hvis personerne var den samme. They had to mark if the people were the same.

Deltagerne skelnede hurtigere mellem to personer med samme etnicitet som dem selv. Participants were quicker to distinguish between two people of the same ethnicity as themselves.

Undersøgelser bekræfter - Studies confirm

- at vi opfatter personer med en anden etnicitet som svære at adskille. - that we perceive people of a different ethnicity as difficult to separate.

Så for dem med kaukasisk etnicitet, hvide - So, for those with Caucasian ethnicity, white

- kan kinesere ligne hinanden. For kinesere kan hvide ligne hinanden. - Chinese people can look alike. For Chinese people, white people can look alike.

Er din hjerne så racistisk? Is your brain that racist?

Nej, den er praktisk og har fokus på det vigtige her og nu. Det bliver den god til. No, it's practical and focuses on what's important here and now. That's what it gets good at.

Troels W. Kjær er professor og en af landets førende hjerneforskere. Troels W. Kjær is a professor and one of the country's leading brain researchers.

Hjernen bruger meget energi og skiller sig af med unødvendig information. The brain uses a lot of energy and discards unnecessary information.

For ikke at bruge unødvendig energi - So as not to use unnecessary energy

- skelner den mellem dem, du møder tit, så du kan kende forskel på dem. - it distinguishes between those you meet often so you can tell them apart.

Etniciteter, du ikke møder så tit, bruger den ikke energi på. Ethnicities you don't often encounter, it doesn't spend energy on.

Din hjerne er altså ikke racistisk, bare praktisk. So your brain isn't racist, just practical.

Har du svært ved at se forskel på to med en anden etnicitet, er det ikke mærkeligt. If you have trouble telling the difference between two people of different ethnicities, it's no wonder.

Du kan træne effekten væk ved at se film med andre etniciteter.

Din hjerne skal vænnes til at se forskellige mennesker. Your brain needs to get used to seeing different people.

Lad os vende tilbage til Ronald Cotton, der fik en livstidsdom. Let's go back to Ronald Cotton, who received a life sentence.

Cotton havnede i fængsel med den rigtige gerningsmand, Bobby Poole - Cotton ended up in prison with the real culprit, Bobby Poole

- der sad inde for en anden forbrydelse. Her blev de også forvekslet. - who was serving time for another crime. Here they were also confused.

Ti år senere kunne dna-undersøgelser afsløre Cottons uskyld. Ten years later, DNA testing revealed Cotton's innocence.

USA bruger stadig øjenvidner til at identificere gerningsmænd - The US is still using eyewitnesses to identify perpetrators

- men sager som denne har givet bevidsthed om usikkerheden. - but cases like this have raised awareness of the uncertainty.

Efter mere end et årti i fængsel var Ronald Cotton atter en fri mand. After more than a decade in prison, Ronald Cotton was once again a free man.

Vi håber, du kunne lide videoen, og vi bliver glade - We hope you liked the video and we'll be happy

- hvis du klikker på like- og abonner-knappen. - if you click the like and subscribe button.