×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Når studiedrømmen ender med straf

Når studiedrømmen ender med straf

Betinget fængsel og samfundstjeneste fik en 20-årig mand fra Randers -

- der i 2018 blev dømt for at have snydt med sit eksamensbevis.

I et forsøg på at komme ind på universitetet -

- havde han uploadet et falsk eksamensbevis.

Han havde rettet karaktererne, så snittet steg fra 2,2 til 4,4.

Men han blev opdaget og dømt og fik en plet på straffeattesten.

Det er ikke simpelt at snyde med sit eksamensbevis.

Men hvert år oplever universiteterne, at nogen har fusket med papirerne.

Der kan være pyntet på en enkelt eller flere karakterer.

Andre har tilføjet fag, vedkommende aldrig har læst.

Men det kan koste drømmestudiet og give fængselsstraf.

For det er strengt ulovligt at forfalske officielle dokumenter.

I forhold til strafferamme -

- ligger det i boldgaden en bøde eller en betinget straf.

Det kan få konsekvenser, for det fremgår af straffeattesten.

Hvis man får en bøde for at snyde med sit eksamensbevis -

- vil det stå på den private straffeattest i to år.

En betinget dom vil stå på straffeattesten i tre år.

Det vil stå på den offentlige straffeattest i ti år.

På fem år har der været 333 sager ved optag på videregående uddannelser.

82 har søgt ind på mindst et studie med et ændret eksamensbevis.

Fra Aarhus Universitet er beskeden til potentielle snydere klar:

"Du bliver ikke optaget, hvis du bliver taget i at snyde."

"Du bliver politianmeldt og kan få en fængselsstraf på op til to år."

Alle eksamensbeviser efter 2004 -

- ligger i den nationale eksamensdatabase.

Eksamensbeviset er koblet til ens NemID.

Når man vil søge optagelse på en uddannelse -

- skal man bruge sit NemID på ansøgningsportalen optagelse.dk.

Eksamensbeviser fra efter 2004 ligger allerede i systemet.

Men nogle gange skal man selv oploade et eller flere eksamensbeviser.

Dem kan der være fusket med.

Man kan fx oploade et eksamensbevis fra en uddannelse taget i udlandet -

- som ikke findes i den danske database.

Man kan også have mistet sit nøglekort eller glemt sit password.

Så kan man ikke logge på optagelse.dk med sit NemID.

Så vil eksamensbeviser skulle oploades manuelt.

Her er det så muligt at oploade et falsk eksamensbevis.

Men universiteterne finder det ofte mistænkeligt.

Derfor krydstjekker man alle eksamensbeviser og oplysninger -

- der sendes ind uden om eksamensdatabasen.

Hvis det burde ligge i databasen, krydstjekker vi med den.

Hvis det ikke ligger der, så har vi så meget erfaring -

- at hvis vi ser noget mistænkeligt, så følger vi op på det.

Snyd med et eksamensbevis er ikke det samme som at snyde til eksamen.

Den snak vi har med folk, når de bliver opdaget ...

De tror, det er at sammenligne med eksamenssnyd.

Det er det ikke. Det er dokumentfalsk og hører under straffelovgivningen.

Man bliver meldt til politiet og får sandsynligvis en straf.

Vi har spurgt Uddannelsesministeriet, om de har kendskab til hacking -

- for at ændre eksamensbeviser. Det har de ikke.

Hvis du kunne lide videoen, så tryk på like.

Hvis du vil se flere videoer, så abonnér på vores kanal.


Når studiedrømmen ender med straf Wenn der Traum vom Studium zur Strafe wird When the dream of studying ends in punishment Wanneer de droom van studeren eindigt in een straf

Betinget fængsel og samfundstjeneste fik en 20-årig mand fra Randers - A 20-year-old man from Randers, Denmark, received a suspended prison sentence and community service.

- der i 2018 blev dømt for at have snydt med sit eksamensbevis. - who in 2018 was convicted of cheating with his diploma.

I et forsøg på at komme ind på universitetet - In an attempt to get into university.

- havde han uploadet et falsk eksamensbevis. - he had uploaded a fake diploma.

Han havde rettet karaktererne, så snittet steg fra 2,2 til 4,4. He had corrected the grades, increasing the average from 2.2 to 4.4.

Men han blev opdaget og dømt og fik en plet på straffeattesten. But he was caught, convicted and got a criminal record.

Det er ikke simpelt at snyde med sit eksamensbevis. It's not easy to cheat with your diploma.

Men hvert år oplever universiteterne, at nogen har fusket med papirerne. But every year, universities find that someone has fudged the paperwork.

Der kan være pyntet på en enkelt eller flere karakterer. A single or multiple characters may be embellished.

Andre har tilføjet fag, vedkommende aldrig har læst. Others have added subjects they've never studied.

Men det kan koste drømmestudiet og give fængselsstraf. But it can cost you your dream degree and lead to jail time.

For det er strengt ulovligt at forfalske officielle dokumenter. Forging official documents is strictly illegal.

I forhold til strafferamme - In relation to the penalty range

- ligger det i boldgaden en bøde eller en betinget straf. - it's in the ballpark of a fine or a suspended sentence.

Det kan få konsekvenser, for det fremgår af straffeattesten. This can have consequences, as it appears on your criminal record.

Hvis man får en bøde for at snyde med sit eksamensbevis - If you get fined for cheating with your diploma, you'll have to pay a fine.

- vil det stå på den private straffeattest i to år. - it will remain on your private criminal record for two years.

En betinget dom vil stå på straffeattesten i tre år. A suspended sentence will remain on your criminal record for three years.

Det vil stå på den offentlige straffeattest i ti år. It will remain on the public record for ten years.

På fem år har der været 333 sager ved optag på videregående uddannelser. In five years, there have been 333 cases in higher education admissions.

82 har søgt ind på mindst et studie med et ændret eksamensbevis. 82 have applied to at least one program with an amended diploma.

Fra Aarhus Universitet er beskeden til potentielle snydere klar: From Aarhus University, the message to potential cheaters is clear:

"Du bliver ikke optaget, hvis du bliver taget i at snyde." "You won't be admitted if you get caught cheating."

"Du bliver politianmeldt og kan få en fængselsstraf på op til to år." "You will be reported to the police and could face a prison sentence of up to two years."

Alle eksamensbeviser efter 2004 - All diplomas after 2004 -

- ligger i den nationale eksamensdatabase. - is located in the national exam database.

Eksamensbeviset er koblet til ens NemID. The diploma is linked to your NemID.

Når man vil søge optagelse på en uddannelse - When you want to apply for an education

- skal man bruge sit NemID på ansøgningsportalen optagelse.dk. - you must use your NemID on the application portal optagelse.dk.

Eksamensbeviser fra efter 2004 ligger allerede i systemet. Diplomas from after 2004 are already in the system.

Men nogle gange skal man selv oploade et eller flere eksamensbeviser. But sometimes you have to upload one or more diplomas yourself.

Dem kan der være fusket med.

Man kan fx oploade et eksamensbevis fra en uddannelse taget i udlandet - For example, you can upload a diploma from an education taken abroad.

- som ikke findes i den danske database.

Man kan også have mistet sit nøglekort eller glemt sit password. You may also have lost your key card or forgotten your password.

Så kan man ikke logge på optagelse.dk med sit NemID. Then you cannot log in to optagelse.dk with your NemID.

Så vil eksamensbeviser skulle oploades manuelt. Then diplomas will have to be uploaded manually.

Her er det så muligt at oploade et falsk eksamensbevis. Here it is then possible to upload a fake diploma.

Men universiteterne finder det ofte mistænkeligt. But universities often find it suspicious.

Derfor krydstjekker man alle eksamensbeviser og oplysninger - That's why you cross-check all diplomas and information

- der sendes ind uden om eksamensdatabasen. - submitted outside of the exam database.

Hvis det burde ligge i databasen, krydstjekker vi med den. If it should be in the database, we cross-check with it.

Hvis det ikke ligger der, så har vi så meget erfaring - If it's not there, we have so much experience

- at hvis vi ser noget mistænkeligt, så følger vi op på det. - that if we see something suspicious, we follow up on it.

Snyd med et eksamensbevis er ikke det samme som at snyde til eksamen. Cheating on a transcript is not the same as cheating on an exam.

Den snak vi har med folk, når de bliver opdaget ... The conversation we have with people when they are discovered...

De tror, det er at sammenligne med eksamenssnyd. They think it's comparable to cheating on exams.

Det er det ikke. Det er dokumentfalsk og hører under straffelovgivningen. It isn't. It's forgery and falls under criminal law.

Man bliver meldt til politiet og får sandsynligvis en straf. You will be reported to the police and most likely face a penalty.

Vi har spurgt Uddannelsesministeriet, om de har kendskab til hacking - We have asked the Ministry of Education if they are aware of hacking

- for at ændre eksamensbeviser. Det har de ikke. - to change diplomas. They don't.

Hvis du kunne lide videoen, så tryk på like. If you liked the video, press like.

Hvis du vil se flere videoer, så abonnér på vores kanal.