×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Musikken du lytter til spilles falsk (med vilje)

Musikken du lytter til spilles falsk (med vilje)

Ah, klaveret. Det mest indflydelsesrige instrument -

- når det kommer til måden, vi laver musik på i Vesten.

Det er fundamentet i stort set al den musik, du hører.

Har det en melodi, kan det nok spilles på klaveret.

Et klassisk instrument, der med et lille tryk på en tangent -

- kan give dig præcise, rene lyde.

På nær at ... de her tangenter, som spiller toner -

- så meget af vores musik er skrevet ud fra, ikke spiller dem helt rent.

Hvorfor gør de ikke det?

Problemet er ikke kun i klassisk musik. Det er over det hele.

Hos din yndlingskunster, playlister og de koncerter, du er til.

Instrumenterne spiller falsk. Naturen har lavet en skør vittighed.

I flere hundrede år har man prøvet at finde løsninger, alle med et problem.

Det er umuligt at lave et klaver, der spiller alle toner rent og perfekt.

Hvorfor? Fordi uanset hvor meget vi prøver -

- så passer naturen ikke ind i vores menneskeskabte systemer.

Som udgangspunkt,findes der et uendeligt antaler toner med toner mellem de toner.

Mange instrumenter kan vælge frit mellem tonerne. Med klaver, guitar -

- ja, stort set alle instrumenter, må man vælge, hvad man vil have med.

Ikke flere hundrede toner -

- for så bliver vores guitar eller klaver umuligt at spille på.

De skal også spille godt sammen, og det er lettere sagt end gjort.

For at forstå hvorfor det er svært, må vi først forstå et enkelt koncept.

Harmoni. Når to toner lyder godt sammen, er rene, er de harmoniske.

Harmoni er ikke noget, vi har bestemt. Ingen har sagt -

- at to tilfældige toner sammen lyder godt.

Det kommer fra naturens side.

Det er snarere noget, vi har fundet end opfundet.

Det har været byggestenen i al musik, lige siden Pythagoras beviste -

- hvordan det hang sammen.

Manden med de retvinklede trekanter -

- var med til at bestemme den måde, vi laver musik på.

Han fandt ud af, at det der får toner til at være harmoniske, er simpelt.

Lyd bevæger sig i bølger. De svinger op og ned.

Nogle bølger svinger bedre sammen end andre. Det får det til at lyde godt.

Pythagoras fandt ud af, at hvis man slår på en guitarstreng -

- ser man, at der er system i, hvilke toner der er harmoniske sammen.

De her svingninger frem og tilbage laver den tone, du hører.

Hvor lys eller mørk den er bestemmes af svingninger i sekundet.

Strengens frekvens.

Lige nu laver strengen en bue fra den ene side til den anden.

Pythagoras så, at strengen kunne svinge med en række mønstre af buer.

Mønstre, der opdelte strengen i hele antal.

Fra mønster til mønster stiger antallet af svingninger.

Fra to, til tre, til fire og så videre.

Hvert mønster har hver sin tone, men de er alle perfekt harmoniske -

- fordi frekvensen fra tonerne, de laver, går op med hinanden.

Tonen er dobbelt så lys, og den næste tre gange så lys som den første.

Forholdet mellem dem er simpelt.

Og simpelhed fandt Pythagoras ud af, at vores øre rigtig godt kan lide.

Hvis derimod en tones frekvens er en anelse for høj eller for lav -

- lyder det ikke harmonisk længere.

Man kan høre, hvordan tonerne på en måde vibrerer.

Med målet om at lave et harmonisk system lavede han et sæt af toner -

- som byggede på de harmoniske forhold mellem strenge.

Men systemet har et ret stort problem.

For naturen er ikke altid til at sætte i system.

Med et klaver kan du gentage den samme række af toner -

- bare lysere og lysere op langs klaveret.

Afstanden mellem hver af de gentagne toner er en oktav.

Oktaver gør det muligt at spille den samme melodi, hvor end man vil.

Eneste forskel er, at det lyder lysere eller mørkere.

Hvis vi sætter hver tone op mellem en oktav, kan vi se problemet.

I stedet for at den sidste tone lander tilbage på oktaven -

- er den faktisk lidt off.

Det vil den altid være uanset harmonisk forhold eller antal toner.

Men holder man sig inden for oktaverne, lyder det stadig godt.

I 1300-tallet bliver musikken mere kompleks.

Tonerne spænder over flere oktaver. Musikken bliver flerstemmig.

Derfor må man lave et nyt system.

Man pressede tonerne lidt sammen, så den sidste tone passede ind.

Nu fungerede oktaverne igen, men alle de toner -

- som før var harmoniske med hinanden, lå nu en smule forkert.

De spillede ikke længere rent sammen. Alle var harmonisk uharmoniske.

Det er umuligt at lave en opsætning -

- med både rene toner og oktaver. Man må vælge den vigtigste.

Og da flerstemmig musik er en stor del af den musik, vi laver -

- blev systemet med rene oktaver dominerende i den vestlige verden.

Selv den dag i dag. Det har været med til at skabe vores musikkultur -

- og forme vores præferencer for, hvad der for os er harmonisk og rent.

I kulturer, der stemmer efter andre systemer, lyder tonerne anderledes.

Kulturer som ikke har opdelt musik i 12 toner, lyder forkert i vores ører.

Fx Gamelan-musik fra Indonesien, hvor man har to skalaer -

- der bevæger sig anderledes end i Vesten.

Skalaer med andre toner end dem, vi bruger.

Det går imod vores forståelse af, hvordan musik skal lyde.

Da vi er vant til noget helt andet, kan det lyde falsk for os.

Hvis det var et symfoniorkester, ville jeg sige, den ikke stemte.

Uanset hvordan man har opdelt tonerne, er formålet det samme.

Et fælles udgangspunkt for at spille sammen.

Og en måde at få instrumenter som de her til at fungere på.

Musikken er et udtryk for vores behov for at sætte naturen i systemer.

Der har været mange måder at opbygge toneskalaen på.

Men alle har i deres løsning deres eget problem.

Og hvis du som lytter ikke kan høre forskellen -

- er det vel også okay, at det lyder en smule falsk.

Musikken du lytter til spilles falsk (med vilje) Die Musik, die Sie hören, wird (absichtlich) falsch abgespielt The music you listen to is played falsely (on purpose) La musica che ascoltate viene riprodotta falsamente (di proposito) De muziek waar je naar luistert wordt (expres) vals afgespeeld Muzyka, której słuchasz, jest odtwarzana fałszywie (celowo). A música que ouve é reproduzida de forma falsa (de propósito) Музыка, которую вы слушаете, воспроизводится фальшиво (намеренно). Musiken du lyssnar på spelas falskt (avsiktligt) Музика, яку ви слухаєте, відтворюється фальшиво (навмисно)

Ah, klaveret. Det mest indflydelsesrige instrument - Ah, the piano. The most influential instrument... Ах, пианино. Самый влиятельный инструмент -

- når det kommer til måden, vi laver musik på i Vesten. - when it comes to the way we make music in the West. - когда дело доходит до того, как мы делаем музыку на Западе.

Det er fundamentet i stort set al den musik, du hører. It's the foundation of pretty much all the music you hear. Это основа практически всей музыки, которую вы слышите.

Har det en melodi, kan det nok spilles på klaveret. If it has a melody, it can probably be played on the piano. Если у него есть мелодия, ее, вероятно, можно сыграть на фортепиано.

Et klassisk instrument, der med et lille tryk på en tangent - A classical instrument that, at the touch of a key Классический инструмент, который легким нажатием клавиши -

- kan give dig præcise, rene lyde. - can give you precise, clean sounds.

På nær at ... de her tangenter, som spiller toner - Except that... these keys that play notes...

- så meget af vores musik er skrevet ud fra, ikke spiller dem helt rent. - so much of our music is written from, not playing them completely clean.

Hvorfor gør de ikke det? Why don't they do that?

Problemet er ikke kun i klassisk musik. Det er over det hele. The problem is not just in classical music. It's everywhere.

Hos din yndlingskunster, playlister og de koncerter, du er til. Your favorite artists, playlists and concerts.

Instrumenterne spiller falsk. Naturen har lavet en skør vittighed. The instruments are playing off-key. Nature has made a crazy joke.

I flere hundrede år har man prøvet at finde løsninger, alle med et problem. For hundreds of years, people have been trying to find solutions, each with a problem.

Det er umuligt at lave et klaver, der spiller alle toner rent og perfekt. It is impossible to make a piano that plays every note cleanly and perfectly.

Hvorfor? Fordi uanset hvor meget vi prøver - Why? Because no matter how hard we try.

- så passer naturen ikke ind i vores menneskeskabte systemer. - then nature does not fit into our man-made systems.

Som udgangspunkt,findes der et uendeligt antaler toner med toner mellem de toner. There are an infinite number of tones with tones between those tones.

Mange instrumenter kan vælge frit mellem tonerne. Med klaver, guitar - Many instruments can choose freely between the notes. With piano, guitar.

- ja, stort set alle instrumenter, må man vælge, hvad man vil have med. - well, pretty much all instruments, you have to choose what you want to include.

Ikke flere hundrede toner - No more hundreds of tones

- for så bliver vores guitar eller klaver umuligt at spille på. - because then our guitar or piano becomes unplayable.

De skal også spille godt sammen, og det er lettere sagt end gjort. They also need to play well together, which is easier said than done.

For at forstå hvorfor det er svært, må vi først forstå et enkelt koncept. To understand why this is difficult, we first need to understand a simple concept.

Harmoni. Når to toner lyder godt sammen, er rene, er de harmoniske. Harmony. When two notes sound good together, are pure, they are harmonious.

Harmoni er ikke noget, vi har bestemt. Ingen har sagt - Harmony is not something we have decided. No one has said

- at to tilfældige toner sammen lyder godt. - that two random notes together sound good.

Det kommer fra naturens side. It comes from nature.

Det er snarere noget, vi har fundet end opfundet. It is something we have found rather than invented.

Det har været byggestenen i al musik, lige siden Pythagoras beviste - It has been the building block of all music ever since Pythagoras proved

- hvordan det hang sammen. - how it was connected.

Manden med de retvinklede trekanter - The man with the right-angled triangles

- var med til at bestemme den måde, vi laver musik på. - helped shape the way we make music.

Han fandt ud af, at det der får toner til at være harmoniske, er simpelt. He found that what makes notes harmonious is simple.

Lyd bevæger sig i bølger. De svinger op og ned. Sound travels in waves. They oscillate up and down.

Nogle bølger svinger bedre sammen end andre. Det får det til at lyde godt. Some waves resonate better than others. That's what makes it sound good.

Pythagoras fandt ud af, at hvis man slår på en guitarstreng - Pythagoras found that if you strike a guitar string

- ser man, at der er system i, hvilke toner der er harmoniske sammen. - you can see that there is a system in which notes are harmonious together.

De her svingninger frem og tilbage laver den tone, du hører. These oscillations back and forth make the tone you hear.

Hvor lys eller mørk den er bestemmes af svingninger i sekundet. How light or dark it is is determined by oscillations per second.

Strengens frekvens. The frequency of the string.

Lige nu laver strengen en bue fra den ene side til den anden. Right now, the string makes an arc from one side to the other.

Pythagoras så, at strengen kunne svinge med en række mønstre af buer. Pythagoras saw that the string could oscillate with a series of patterns of arcs.

Mønstre, der opdelte strengen i hele antal. Patterns that split the string into whole numbers.

Fra mønster til mønster stiger antallet af svingninger. From pattern to pattern, the number of oscillations increases.

Fra to, til tre, til fire og så videre. From two, to three, to four and so on.

Hvert mønster har hver sin tone, men de er alle perfekt harmoniske - Each pattern has a different tone, but they're all perfectly harmonious.

- fordi frekvensen fra tonerne, de laver, går op med hinanden. - because the frequencies of the notes they make cancel each other out.

Tonen er dobbelt så lys, og den næste tre gange så lys som den første. The tone is twice as bright and the next one three times as bright as the first.

Forholdet mellem dem er simpelt. The relationship between them is simple.

Og simpelhed fandt Pythagoras ud af, at vores øre rigtig godt kan lide. And simplicity, Pythagoras found that our ears really like.

Hvis derimod en tones frekvens er en anelse for høj eller for lav - If, on the other hand, a tone's frequency is slightly too high or too low

- lyder det ikke harmonisk længere. - it doesn't sound harmonious anymore.

Man kan høre, hvordan tonerne på en måde vibrerer. You can hear how the notes sort of vibrate.

Med målet om at lave et harmonisk system lavede han et sæt af toner - With the goal of creating a harmonic system, he created a set of tones -

- som byggede på de harmoniske forhold mellem strenge. - which was based on the harmonic relationships between strings.

Men systemet har et ret stort problem. But the system has a pretty big problem.

For naturen er ikke altid til at sætte i system. Because nature isn't always easy to systemize.

Med et klaver kan du gentage den samme række af toner - With a piano, you can repeat the same series of notes

- bare lysere og lysere op langs klaveret. - just brighter and brighter up the piano.

Afstanden mellem hver af de gentagne toner er en oktav. The distance between each of the repeated notes is an octave.

Oktaver gør det muligt at spille den samme melodi, hvor end man vil. Octaves make it possible to play the same melody wherever you want.

Eneste forskel er, at det lyder lysere eller mørkere. The only difference is that it sounds brighter or darker.

Hvis vi sætter hver tone op mellem en oktav, kan vi se problemet. If we put each note between an octave, we can see the problem.

I stedet for at den sidste tone lander tilbage på oktaven - Instead of the last note landing back on the octave

- er den faktisk lidt off. - it's actually a little off.

Det vil den altid være uanset harmonisk forhold eller antal toner. It always will be, regardless of harmonic ratio or number of notes.

Men holder man sig inden for oktaverne, lyder det stadig godt. But if you stay within the octaves, it still sounds good.

I 1300-tallet bliver musikken mere kompleks. In the 14th century, music becomes more complex.

Tonerne spænder over flere oktaver. Musikken bliver flerstemmig. The notes span multiple octaves. Music becomes polyphonic.

Derfor må man lave et nyt system. Therefore, a new system must be created.

Man pressede tonerne lidt sammen, så den sidste tone passede ind. You squeeze the notes together a bit so that the last note fits in.

Nu fungerede oktaverne igen, men alle de toner - Now the octaves were working again, but all those notes

- som før var harmoniske med hinanden, lå nu en smule forkert. - that were once in harmony with each other were now slightly out of alignment.

De spillede ikke længere rent sammen. Alle var harmonisk uharmoniske. They no longer played cleanly together. Everyone was harmonically discordant.

Det er umuligt at lave en opsætning - It's impossible to create a setup

- med både rene toner og oktaver. Man må vælge den vigtigste. - with both pure tones and octaves. You have to choose the most important one.

Og da flerstemmig musik er en stor del af den musik, vi laver - And since polyphonic music is a big part of the music we make

- blev systemet med rene oktaver dominerende i den vestlige verden. - the pure octave system became dominant in the Western world.

Selv den dag i dag. Det har været med til at skabe vores musikkultur - Even to this day. It's helped shape our music culture.

- og forme vores præferencer for, hvad der for os er harmonisk og rent. - and shape our preferences for what is harmonious and pure for us.

I kulturer, der stemmer efter andre systemer, lyder tonerne anderledes. In cultures that tune to different systems, the tones sound different.

Kulturer som ikke har opdelt musik i 12 toner, lyder forkert i vores ører. Cultures that haven't divided music into 12 notes sound wrong to our ears.

Fx Gamelan-musik fra Indonesien, hvor man har to skalaer - For example, Gamelan music from Indonesia, which has two scales

- der bevæger sig anderledes end i Vesten. - that move differently than in the West.

Skalaer med andre toner end dem, vi bruger. Scales with different tones than the ones we use.

Det går imod vores forståelse af, hvordan musik skal lyde. It goes against our understanding of how music should sound.

Da vi er vant til noget helt andet, kan det lyde falsk for os. Since we're used to something completely different, it can sound fake to us.

Hvis det var et symfoniorkester, ville jeg sige, den ikke stemte. If it was a symphony orchestra, I'd say it wasn't right.

Uanset hvordan man har opdelt tonerne, er formålet det samme. No matter how you've divided the notes, the purpose is the same.

Et fælles udgangspunkt for at spille sammen. A common starting point for playing together.

Og en måde at få instrumenter som de her til at fungere på. And a way to make instruments like these work.

Musikken er et udtryk for vores behov for at sætte naturen i systemer. Music is an expression of our need to put nature into systems.

Der har været mange måder at opbygge toneskalaen på. There have been many ways to build the tone scale.

Men alle har i deres løsning deres eget problem. But everyone has their own problem in their solution.

Og hvis du som lytter ikke kan høre forskellen - And if you as a listener can't hear the difference

- er det vel også okay, at det lyder en smule falsk. - it's okay if it sounds a bit fake.