×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Muscle Memory: Sådan kommer du tilbage i form

Muscle Memory: Sådan kommer du tilbage i form

Shit. Argh shit, mand.

Efter en lang pause åbner fitnesscentre nu igen.

Spørgsmålet er: Hvordan vil det være at komme tilbage?

Er alt det hårde arbejde tabt? Ikke helt.

Hvis du har trænet før corona, husker din krop -

- så du starter ikke fra nul. Det kaldes "muscle memory".

Selvom du længe har været inaktiv, så er muscle memory din ven.

Vi har spurgt træningsfysiolog Henrik Duer om hjælp.

Vi har et ordsprog, der hedder "use it or lose it".

Hvis har været inaktiv fx på grund af skader, manglende motivation -

- eller lockdown, så mister du din form.

Hvis vi taler om styrketræning, vil dine muskler langsomt svinde ind -

- og vende tilbage til udgangspunktet.

Er det så det samme som at starte forfra?

Din krop husker din styrketræning på forskellige måder.

Din koordination er lagret i nervesystemet -

- så din teknik ikke helt er væk.

I muskulaturen har vi muscle memory, der gør -

- at du hurtigere får muskelmassen tilbage igen.

Hvis du var flittig med træningen før corona -

- får du lettere muskelmassen tilbage.

Norske forskere har bevist, at muskelhukommelse er en ting.

Forskere ved SDU undersøger -

- hvordan det gavner dig, at fitnesscentrene åbner.

Men vi skal først lige blive klogere på, hvordan musklerne fungerer.

Der er tre muskeltyper.

De glatte muskler er ansvarlige for bevægelser, vi ikke kan styre -

- fx i tarmene og mavesækken.

Hjertemusklen fungerer også selvstændigt.

Vi kan ikke selv styre dens bevægelser.

Skeletmusklerne eller de tværstribede muskler er de eneste muskler -

- vi selv har kontrol over. Det er dem, der er vigtige her.

De er lavet af muskelceller også kaldet muskelfibre.

De er samlet i bundter og kan aktiveres af vores nervesystem -

- hvormed fibrene trækker sig sammen og skaber kræft og bevægelse.

Der er to dele af muscle memory.

Man glemmer fx aldrig, hvordan man cykler.

Så jo mere du har trænet øvelser som squat og bænkpres -

- jo bedre husker din langtidshukommelse dem.

Hvis du var god til teknisk svære øvelser -

- vil din hukommelse hjælpe dig i gang.

Muskelcellekerne er den anden del af muscle memory.

Inde i muskelcellerne har vi nogle såkaldte cellekerner.

De er afgørende for opbygning af muskelmasse.

Jo flere cellekerner vi har, desto større kan musklen blive.

Når vi styrketræner, får vi flere af de her cellekerner -

- som hjælper musklen med at vokse.

Når vi er inaktive i lang tid, bliver der mindre muskelmasse.

Men vi bibeholder cellekernerne, altså den her muscle memory.

Den gør, at vi nemmere tager muskelmasse på -

- når vi starter igen efter en længere pause.

Det er ikke ubetydeligt, hvornår du danner de muskelcellekerner.

Muscle memory er tilgængelig i årevis, måske i 5-15 år -

- og måske endda i endnu længere tid.

Når vi bliver ældre, bliver det sværere -

- at få cellekerner ind i muskelfibrene.

Derfor er det godt for unge at opbygge meget muskelmasse.

Vi sætter muskelcellekerner i banken -

- til når vi bliver ældre.

Det er i tråd med den måde, eksperter mener, vi skal genoptræne på.

Hvordan du skal starte i træningscenteret -

- er helt afhængig af, hvor aktiv du har været.

Hvis du har været inaktiv, skal du starte roligt og bygge langsomt på.

Prøver du at nå det på den halve tid, stiger risikoen for skader.

Hvis du har været aktiv under lockdown -

- med elastikker, håndvægte eller har brugt din kropsvægt -

- så er du bedre stillet, når du starter op igen.

Har du aldrig trænet før, skal du have et nybegynderprogram.

Det vigtige er, at træningen går hen og bliver en god oplevelse -

- så du indarbejder sunde vaner. Så er det bare et spørgsmål om tid.

Den bedste motion er den, der bliver gjort.

Selvom det kan virke uoverskueligt, skal du ikke begynde fra scratch.

Muscle Memory: Sådan kommer du tilbage i form Muskelgedächtnis: Wie man wieder in Form kommt Muscle Memory: how to get back in shape Memória muscular: como voltar a estar em forma

Shit. Argh shit, mand. Scheisse. Argh Scheiße, Mann. Shit, man. Oh, shit, man.

Efter en lang pause åbner fitnesscentre nu igen. After a long hiatus, gyms are now reopening.

Spørgsmålet er: Hvordan vil det være at komme tilbage? Die Frage ist: Wie wird es sein, zurückzukommen? The question is: What will it be like to come back?

Er alt det hårde arbejde tabt? Ikke helt. Ist all die harte Arbeit verloren? Nicht ganz. Is all the hard work lost? Not entirely.

Hvis du har trænet før corona, husker din krop - Wenn Sie vor Corona trainiert haben, erinnert sich Ihr Körper - If you have exercised before corona, your body remembers.

- så du starter ikke fra nul. Det kaldes "muscle memory". - so you are not starting from scratch. This is called muscle memory.

Selvom du længe har været inaktiv, så er muscle memory din ven. Even if you've been inactive for a long time, muscle memory is your friend.

Vi har spurgt træningsfysiolog Henrik Duer om hjælp. We asked exercise physiologist Henrik Duer for help.

Vi har et ordsprog, der hedder "use it or lose it". Wir haben ein Sprichwort namens "Use it or lose it". We have a saying 'use it or lose it'.

Hvis har været inaktiv fx på grund af skader, manglende motivation - Wenn Sie inaktiv waren, z.B. aufgrund von Verletzungen, Motivationsmangel - If has been inactive e.g. due to injuries, lack of motivation

- eller lockdown, så mister du din form. - oder Lockdown, dann verlierst du deine Form. - or lockdown, you will lose your shape.

Hvis vi taler om styrketræning, vil dine muskler langsomt svinde ind - Wenn wir über Krafttraining sprechen, werden Ihre Muskeln langsam schrumpfen - If we are talking about strength training, your muscles will slowly shrink

- og vende tilbage til udgangspunktet. - und zurück zum Ausgangspunkt. - and return to the starting point.

Er det så det samme som at starte forfra? Ist es dasselbe wie ein Neuanfang? Is it the same as starting from scratch?

Din krop husker din styrketræning på forskellige måder. Dein Körper erinnert sich auf unterschiedliche Weise an dein Krafttraining. Your body remembers your strength training in different ways.

Din koordination er lagret i nervesystemet - Ihre Koordination ist im Nervensystem gespeichert - Your coordination is stored in your nervous system

- så din teknik ikke helt er væk. - damit deine Technik nicht ganz weg ist. - so that your technique is not completely lost.

I muskulaturen har vi muscle memory, der gør - In the muscles, we have muscle memory, which makes

- at du hurtigere får muskelmassen tilbage igen. - dass Sie Muskelmasse schneller wiedererlangen. - you will regain muscle mass more quickly.

Hvis du var flittig med træningen før corona - Wenn Sie vor Corona fleißig trainiert haben - If you were diligent with your training before corona

- får du lettere muskelmassen tilbage. - you will regain muscle mass more easily.

Norske forskere har bevist, at muskelhukommelse er en ting. Norwegische Forscher haben bewiesen, dass das Muskelgedächtnis eine Sache ist. Norwegian researchers have proven that muscle memory is a thing.

Forskere ved SDU undersøger - Forscher der SDU untersuchen - Researchers at SDU are investigating

- hvordan det gavner dig, at fitnesscentrene åbner. - wie es dir zugute kommt, dass die Fitnessstudios öffnen. - how the opening of fitness centers benefits you.

Men vi skal først lige blive klogere på, hvordan musklerne fungerer. Aber zuerst müssen wir mehr darüber lernen, wie die Muskeln funktionieren. But first, we need to understand how muscles work.

Der er tre muskeltyper. There are three muscle types.

De glatte muskler er ansvarlige for bevægelser, vi ikke kan styre - Die glatten Muskeln sind für Bewegungen verantwortlich, die wir nicht kontrollieren können - Smooth muscles are responsible for movements we cannot control

- fx i tarmene og mavesækken. - z.B. im Darm und Magen. - e.g. in the intestines and stomach.

Hjertemusklen fungerer også selvstændigt. Der Herzmuskel arbeitet auch unabhängig. The heart muscle also functions independently.

Vi kan ikke selv styre dens bevægelser. We cannot control its movements ourselves.

Skeletmusklerne eller de tværstribede muskler er de eneste muskler - Die Skelettmuskulatur oder quergestreifte Muskulatur sind die einzigen Muskeln - The skeletal muscles or striated muscles are the only muscles

- vi selv har kontrol over. Det er dem, der er vigtige her. - wir selbst haben die Kontrolle über. Sie sind diejenigen, die hier wichtig sind. - we have control over. Those are the ones that are important here.

De er lavet af muskelceller også kaldet muskelfibre. Sie bestehen aus Muskelzellen, auch Muskelfasern genannt. They are made of muscle cells, also called muscle fibers.

De er samlet i bundter og kan aktiveres af vores nervesystem - Sie sind in Bündeln gesammelt und können von unserem Nervensystem aktiviert werden - They are bundled together and can be activated by our nervous system

- hvormed fibrene trækker sig sammen og skaber kræft og bevægelse. - mit denen sich die Fasern zusammenziehen und Krebs und Bewegung erzeugen. - by which the fibers contract, creating force and movement.

Der er to dele af muscle memory. Das Muskelgedächtnis besteht aus zwei Teilen. There are two parts of muscle memory.

Man glemmer fx aldrig, hvordan man cykler. For example, you never forget how to ride a bike.

Så jo mere du har trænet øvelser som squat og bænkpres - Je mehr Sie also Übungen wie Kniebeugen und Bankdrücken trainiert haben - So the more you've practiced exercises like squats and bench presses

- jo bedre husker din langtidshukommelse dem. - the better your long-term memory remembers them.

Hvis du var god til teknisk svære øvelser - Wenn Sie gut in technisch schwierigen Übungen waren - If you were good at technically difficult exercises

- vil din hukommelse hjælpe dig i gang. - Ihr Gedächtnis hilft Ihnen beim Einstieg. - your memory will help you get started.

Muskelcellekerne er den anden del af muscle memory. Muscle nuclei are the second part of muscle memory.

Inde i muskelcellerne har vi nogle såkaldte cellekerner. Innerhalb der Muskelzellen haben wir einige sogenannte Zellkerne. Inside the muscle cells we have what are called nuclei.

De er afgørende for opbygning af muskelmasse. Sie sind unentbehrlich für den Aufbau von Muskelmasse. They are essential for building muscle mass.

Jo flere cellekerner vi har, desto større kan musklen blive. Je mehr Zellkerne wir haben, desto größer kann der Muskel werden. The more nuclei we have, the bigger the muscle can become.

Når vi styrketræner, får vi flere af de her cellekerner - Wenn wir Kraft trainieren, bekommen wir mehr von diesen Zellkernen - When we strength train, we get more of these cell nuclei

- som hjælper musklen med at vokse. - which helps the muscle to grow.

Når vi er inaktive i lang tid, bliver der mindre muskelmasse. Wenn wir längere Zeit inaktiv sind, ist weniger Muskelmasse vorhanden. When we are inactive for a long time, we lose muscle mass.

Men vi bibeholder cellekernerne, altså den her muscle memory. Aber wir behalten die Zellkerne, also dieses Muskelgedächtnis. But we retain the cell nuclei, this muscle memory.

Den gør, at vi nemmere tager muskelmasse på - Es erleichtert uns den Aufbau von Muskelmasse - It makes it easier for us to gain muscle mass

- når vi starter igen efter en længere pause. - when we start again after a longer break.

Det er ikke ubetydeligt, hvornår du danner de muskelcellekerner. Es ist nicht unerheblich, wann Sie diese Muskelzellkerne bilden. It is not insignificant when you form those muscle cell nuclei.

Muscle memory er tilgængelig i årevis, måske i 5-15 år - Muscle memory is available for years, maybe 5-15 years

- og måske endda i endnu længere tid. - and perhaps for even longer.

Når vi bliver ældre, bliver det sværere - As we get older, it becomes more difficult

- at få cellekerner ind i muskelfibrene. - to get cell nuclei into the muscle fibers.

Derfor er det godt for unge at opbygge meget muskelmasse. Daher ist es für junge Menschen gut, viel Muskelmasse aufzubauen. That's why it's good for young people to build a lot of muscle mass.

Vi sætter muskelcellekerner i banken - Wir legen Muskelzellkerne in die Bank - We put muscle cell nuclei in the bank

- til når vi bliver ældre. - for when we get older.

Det er i tråd med den måde, eksperter mener, vi skal genoptræne på. Dies entspricht der Meinung von Experten, dass wir umschulen sollten. This is in line with the way experts think we should rehabilitate.

Hvordan du skal starte i træningscenteret - So starten Sie im Fitnessstudio - How to start going to the gym

- er helt afhængig af, hvor aktiv du har været. - is entirely dependent on how active you have been.

Hvis du har været inaktiv, skal du starte roligt og bygge langsomt på. Wenn Sie inaktiv waren, beginnen Sie einfach und bauen Sie langsam auf. If you've been inactive, start slowly and build up slowly.

Prøver du at nå det på den halve tid, stiger risikoen for skader. Wenn Sie versuchen, es in der Hälfte der Zeit zu erreichen, steigt das Verletzungsrisiko. If you try to do it in half the time, the risk of injury increases.

Hvis du har været aktiv under lockdown - If you have been active during lockdown

- med elastikker, håndvægte eller har brugt din kropsvægt - - mit Gummibändern, Hanteln oder mit dem eigenen Körpergewicht - - with rubber bands, dumbbells or have used your body weight

- så er du bedre stillet, når du starter op igen. - dann bist du besser dran, wenn du wieder anfängst. - you will be in a better position when you start up again.

Har du aldrig trænet før, skal du have et nybegynderprogram. If you have never exercised before, you need a beginner's program.

Det vigtige er, at træningen går hen og bliver en god oplevelse - The important thing is that the training is a good experience

- så du indarbejder sunde vaner. Så er det bare et spørgsmål om tid. - so integrieren Sie gesunde Gewohnheiten. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. - so that you incorporate healthy habits. Then it's just a matter of time.

Den bedste motion er den, der bliver gjort. The best exercise is the one that gets done.

Selvom det kan virke uoverskueligt, skal du ikke begynde fra scratch. Auch wenn es überwältigend erscheinen mag, fangen Sie nicht bei Null an. Although it may seem daunting, don't start from scratch.