×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Mathilde skar sig - endte med at miste armen

Mathilde skar sig - endte med at miste armen

Jeg skal have en kørsel 1 fra Kolding Sygehus til VITA i Odense.

Har du skåret min hånd af?

Hun har fået to snit i fingrene på ølflasker. Tror, det skal sys.

Det kan se ud, som om bakterierne æder sig ind i vævet.

Derfor har det fået navnet kødædende bakterier.

En aften er Mathilde til fredagscafé på skolen.

En helt almindelig aften i en teenagers liv.

Indtil hun skærer sig på nogle flasker.

Hun køres til Kolding skadestue, hvor hun mødes med sin mor.

- Hvilke fingre drejer det sig om? - Langemand og ringfinger, tror jeg.

- Det gaber, når hun åbner hånden? - Ja.

- Også når hun har den åben? - Ja.

I vasker hånden i vand og sæbe, så der er ikke er noget snavs i.

Såret bliver renset og syet.

Tre timer efter ulykken kører mor og datter hjem.

Først i løbet af lørdagen begynder Mathilde at få ondt i hånden.

Hun har en bule på håndryggen, og hånden begynder at dunke.

Lægevagten.

Du taler med Anette. Min datter var inde at blive syet i går.

Her til aften er det hævet op inde i hånden og over hånden.

Hun har så ondt, og hun kan ikke holde det ud.

Man bliver bekymret, når det hæver.

Næste tid er 21.30, så der går altså lige lidt.

Det er godt nok længe, når hun har det så skidt.

Mathildes smerter bliver værre, så hendes mor ringer til vagtlægen igen.

Jeg ringede for en halv time siden, hvor jeg fik en tid i Kolding 21.30.

Men hun har det simpelthen så skidt.

Og det er begyndt at blive rødt nedad mod tommeltotten.

Marco Bo Hansen er læge og ph.d. og forsker i kødædende bakterier.

Han ved, hvor farlig sådan en infektion kan være.

I hånden foregår der en krig.

Den ene er bakterien, der frigiver gifte.

Den anden er, at vores immunforsvar prøver at bekæmpe bakterierne.

Lægerne ser på hånden og vurderer, at det er slaget fra flasken.

Mod smerterne skal Mathilde spise Ipren.

Når man har slået sig og er blevet syet -

- er en af de ting, man skal være opmærksom på, tegn på infektion.

Det er rødme, hævelse, varme og smerte.

Anette ringer igen til lægevagten, da Mathilde kaster op og besvimer.

Hej. Jeg ringer angående min datter Mathilde.

Hun var inde at blive syet på skadestuen i sin finger.

Sidst på eftermiddagen begyndte der at opstå noget hævelse og noget.

Og nu er hun begyndt at kaste op og har haft diarré.

Nu er hun begyndt at kaste blod op også.

De to ting har ikke noget med hinanden at gøre.

Nej, det ved jeg godt. Men jeg tænker bare, hvad der så lige sker.

Hun har kastet op og haft diarré siden klokken halv ni.

Hun har jo fået en maveinfektion. Det er der ikke så meget at gøre ved.

- Nå. Okay. - Det er der ikke.

Der er epidemi lige for tiden med maveinfektion.

Behandlingen er, at man skal sørge for at få væske.

Og Panodiler til at tage smerterne. Ikke andet end Panodiler.

Det er, hvad der er at gøre ved det.

Ubehaget fortsætter med svedeture, blodigt opkast og diarré.

Men vagtlægen mistænker ikke blodforgiftning.

Bakterien kommer ind i et sår.

Dernede begynder den at dele sig, kolonisere.

Den spreder sig og frigiver små enzymer -

- som ødelægger vævet, så den kan trænge dybere ned i vævet.

Så frigiver den gifte, som også ødelægger vævet.

Til sidst når bakterierne blodkar —

— hvor de kan sprede sig videre ud til resten af kroppen.

Bakterierne deler sig hurtigt.

Og i løbet af få timer kan man begynde at mærke -

- at der er en infektion, der hvor bakterien er trængt ind.

Når Mathilde kaster op, og det sortner for øjnene -

- og har det rigtigt dårligt, så fortæller det mig -

- at infektionen er gået i blodet og har påvirket de andre organer.

Så er man nået til et stadie i infektionen -

- der tyder på blodforgiftning og måske også begyndende choktilstand.

Mathildes tilstand bliver værre. Hun har store smerter -

- og fortsætter til kl. 6 om morgenen med at kaste op og have diarré.

Anette ringer for 4. gang til lægevagten, 44 timer efter ulykken.

Hej. Jeg ringer angående min datter Mathilde.

Jeg har ringet nogle gange, for det bliver ikke bedre.

Lad os se på hende. Det her kan jeg ikke løse over telefonen.

Mathilde og hendes mor kører til Kolding Sygehus.

I akutmodtagelsen kollapser Mathilde.

Det konkluderes, at Mathilde skal opereres.

48 timer efter ulykken stilles diagnosen kødædende bakterier.

De har åbnet hendes hånd op, og vævet er dødt.

Mathilde er i livsfare, og det er meget alvorligt.

De beslutter at overføre hende til OUH -

- hvor de er specialister i at behandle sygdommen.

Jeg skal have en kørsel 1 fra Kolding Sygehus til VITA i Odense.

Mathilde har fået en bakterieinfektion -

- der hedder hæmolytiske streptokokker gruppe a.

Den hyppigste type af nekrotiserende bløddelsinfektion, vi ser -

- når den kun er forårsaget af én bakterie.

Reagerer man ikke i tide, spreder infektionen sig til hele kroppen.

Under transporten får Mathilde det tiltagende dårligt.

Ved ankomsten er hun i septisk chok.

En tilstand med en dødelighed på op mod 50 %.

Bakterien dræber kroppens væv og kan sprede sig med 5-10 cm i timen.

Lægerne fortsætter behandlingen, og i halvandet døgn er hun i livsfare.

Da jeg ikke ved, om hun overlever, tænkte jeg: Det er ikke godt nok.

Da hun kommer til sig selv, er familien og en læge der.

Hvad ville det værste scenarie være?

Det ville jo være, at jeg ikke havde nogen hånd.

Så jeg siger, og jeg siger med en hård stemme ...

Jeg var meget sådan: Du skal bare sige noget nu!

Så jeg siger: "Du har da for helvede ikke skåret min hånd af?"

"Mathilde, jeg er nødt til at sige til dig -

- at vi var nødt til at amputere din hånd og din underarm."

"Ellers havde du ikke været her i dag."

Hun er en af cirka 150 danskere -

- der årligt rammes af kødædende bakterier.

Ofte kommer behandlingen for sent i gang.

Op mod hver fjerde dør, og hver femte ender med amputation.

Jeg kigger på lægen og siger: "Kunne jeg have været død?"

Ja, det kunne jeg.

Så kiggede jeg på min familie, der bare er knust.

Jeg skal jo ikke være væk, jeg skal være sammen med dem.

Så betyder en hånd pludselig ingenting. Så længe jeg bare er her.

Og så var jeg sådan: Jamen, så fuck da den arm!

Det betyder ingenting, i forhold til at jeg kan være her og leve.

Selv om kun 150 danskere rammes om året -

- er det et stort problem, at de fleste tilfælde ikke opdages i tide.

Jeg har beskæftiget mig med infektionen i en årrække.

I Danmark er der 150 om året, der får det.

Der er en dødelighed på 20-25 %.

Så næsten hver fjerde dør af infektionen.

Den dødelighed har været den samme siden 2005.

Det fortæller, at der ikke er sket markante forbedringer på området.

Vi ser et sår, som vi ikke fanger i relation til en betændelsestilstand.

Det er vi kede af, at vi ikke gjorde.

Det er i bund og grund en vurdering, som bliver lavet.

Den vurdering er ud fra den erfaring, man har.

Men det kan være vanskeligt, og derfor kan vi tage fejl.

Lægevagten i Region Syddanmark vil ikke stille op til interview.

Mathilde skar sig - endte med at miste armen Mathilde hat sich geschnitten - und ihren Arm verloren Mathilde cut herself - ended up losing her arm

Jeg skal have en kørsel 1 fra Kolding Sygehus til VITA i Odense. I need a ride 1 from Kolding Hospital to VITA in Odense.

Har du skåret min hånd af? Did you cut off my hand?

Hun har fået to snit i fingrene på ølflasker. Tror, det skal sys. She has two cuts on her fingers from beer bottles. Think it needs stitches.

Det kan se ud, som om bakterierne æder sig ind i vævet. It can look like the bacteria are eating into the tissue.

Derfor har det fået navnet kødædende bakterier. Hence the name carnivorous bacteria.

En aften er Mathilde til fredagscafé på skolen. One evening, Mathilde is at the Friday café at school.

En helt almindelig aften i en teenagers liv. An ordinary night in the life of a teenager.

Indtil hun skærer sig på nogle flasker. Until she cuts herself on some bottles.

Hun køres til Kolding skadestue, hvor hun mødes med sin mor. She is taken to Kolding emergency room, where she meets her mother.

- Hvilke fingre drejer det sig om? - Langemand og ringfinger, tror jeg. - Which fingers are these? - Middle and ring finger, I think.

- Det gaber, når hun åbner hånden? - Ja. - It yawns when she opens her hand? - Yes, it does.

- Også når hun har den åben? - Ja. - Even when she has it open? - Yes, she does.

I vasker hånden i vand og sæbe, så der er ikke er noget snavs i. You wash your hand in soap and water so there is no dirt in it.

Såret bliver renset og syet. The wound is cleaned and stitched.

Tre timer efter ulykken kører mor og datter hjem. Three hours after the accident, mother and daughter drive home.

Først i løbet af lørdagen begynder Mathilde at få ondt i hånden. It's not until Saturday that Mathilde's hand starts to hurt.

Hun har en bule på håndryggen, og hånden begynder at dunke. She has a bump on the back of her hand and her hand starts to throb.

Lægevagten. Emergency services.

Du taler med Anette. Min datter var inde at blive syet i går. You're talking to Anette. My daughter had stitches yesterday.

Her til aften er det hævet op inde i hånden og over hånden. This evening it has swollen up inside and above the hand.

Hun har så ondt, og hun kan ikke holde det ud. She's in so much pain and she can't stand it.

Man bliver bekymret, når det hæver. You get worried when it swells.

Næste tid er 21.30, så der går altså lige lidt. The next appointment is at 21:30, so it'll be a while.

Det er godt nok længe, når hun har det så skidt. That's a long time when she's feeling this bad.

Mathildes smerter bliver værre, så hendes mor ringer til vagtlægen igen. Mathilde's pain gets worse, so her mother calls the emergency doctor again.

Jeg ringede for en halv time siden, hvor jeg fik en tid i Kolding 21.30. I called half an hour ago and got an appointment in Kolding at 21.30.

Men hun har det simpelthen så skidt. But she just feels so bad.

Og det er begyndt at blive rødt nedad mod tommeltotten. And it's starting to turn red down towards the thumb.

Marco Bo Hansen er læge og ph.d. og forsker i kødædende bakterier. Marco Bo Hansen is a medical doctor and PhD researcher in carnivorous bacteria.

Han ved, hvor farlig sådan en infektion kan være. He knows how dangerous such an infection can be.

I hånden foregår der en krig. In your hand, there's a war going on.

Den ene er bakterien, der frigiver gifte. One is the bacterium that releases toxins.

Den anden er, at vores immunforsvar prøver at bekæmpe bakterierne. The second is that our immune system is trying to fight the bacteria.

Lægerne ser på hånden og vurderer, at det er slaget fra flasken. The doctors look at the hand and determine that it is the blow from the bottle.

Mod smerterne skal Mathilde spise Ipren. For the pain, Mathilde must take Ipren.

Når man har slået sig og er blevet syet - When you've hurt yourself and had stitches

- er en af de ting, man skal være opmærksom på, tegn på infektion. - one of the things to look out for is signs of infection.

Det er rødme, hævelse, varme og smerte. It's redness, swelling, heat and pain.

Anette ringer igen til lægevagten, da Mathilde kaster op og besvimer. Anette calls the emergency services again when Mathilde vomits and faints.

Hej. Jeg ringer angående min datter Mathilde. Hi, I'm calling about my daughter Mathilde. I'm calling about my daughter Mathilde.

Hun var inde at blive syet på skadestuen i sin finger. She was in the emergency room getting stitches in her finger.

Sidst på eftermiddagen begyndte der at opstå noget hævelse og noget. In the late afternoon, some swelling and swelling began to occur.

Og nu er hun begyndt at kaste op og har haft diarré. And now she has started vomiting and has had diarrhea.

Nu er hun begyndt at kaste blod op også. Now she has started vomiting blood as well.

De to ting har ikke noget med hinanden at gøre. The two things have nothing to do with each other.

Nej, det ved jeg godt. Men jeg tænker bare, hvad der så lige sker. No, I know that. But I'm just wondering what happens next.

Hun har kastet op og haft diarré siden klokken halv ni. She has been vomiting and having diarrhea since 8:30 am.

Hun har jo fået en maveinfektion. Det er der ikke så meget at gøre ved. After all, she has a stomach infection. There's not much you can do about it.

- Nå. Okay. - Det er der ikke. - Uh... Okay. - There isn't.

Der er epidemi lige for tiden med maveinfektion. There's an epidemic of stomach infections right now.

Behandlingen er, at man skal sørge for at få væske. The treatment is to make sure you stay hydrated.

Og Panodiler til at tage smerterne. Ikke andet end Panodiler. And aspirin to take the pain away. Nothing but aspirin.

Det er, hvad der er at gøre ved det. That's what there is to do about it.

Ubehaget fortsætter med svedeture, blodigt opkast og diarré. The discomfort continues with sweating, bloody vomiting and diarrhea.

Men vagtlægen mistænker ikke blodforgiftning. But the emergency doctor does not suspect blood poisoning.

Bakterien kommer ind i et sår. The bacteria enters a wound.

Dernede begynder den at dele sig, kolonisere. There it begins to divide, colonize.

Den spreder sig og frigiver små enzymer - It spreads and releases small enzymes

- som ødelægger vævet, så den kan trænge dybere ned i vævet. - which destroys the tissue, allowing it to penetrate deeper into the tissue.

Så frigiver den gifte, som også ødelægger vævet. Then it releases toxins, which also destroy the tissue.

Til sidst når bakterierne blodkar — Eventually, the bacteria reach blood vessels

— hvor de kan sprede sig videre ud til resten af kroppen. - where they can spread to the rest of the body.

Bakterierne deler sig hurtigt.

Og i løbet af få timer kan man begynde at mærke - And within a few hours, you can start to feel -

- at der er en infektion, der hvor bakterien er trængt ind.

Når Mathilde kaster op, og det sortner for øjnene - When Mathilde vomits and her eyes go black

- og har det rigtigt dårligt, så fortæller det mig - - and feeling really bad, it tells me

- at infektionen er gået i blodet og har påvirket de andre organer. - that the infection has entered the bloodstream and affected other organs.

Så er man nået til et stadie i infektionen - Then you've reached a stage in the infection

- der tyder på blodforgiftning og måske også begyndende choktilstand. - indicating blood poisoning and perhaps even the onset of shock.

Mathildes tilstand bliver værre. Hun har store smerter - Mathilde's condition is getting worse. She is in a lot of pain.

- og fortsætter til kl. 6 om morgenen med at kaste op og have diarré. - and continues to vomit and have diarrhea until 6 am in the morning.

Anette ringer for 4. gang til lægevagten, 44 timer efter ulykken.

Hej. Jeg ringer angående min datter Mathilde.

Jeg har ringet nogle gange, for det bliver ikke bedre. I've called a few times because it's not getting any better.

Lad os se på hende. Det her kan jeg ikke løse over telefonen. Let's take a look at her. I can't solve this over the phone.

Mathilde og hendes mor kører til Kolding Sygehus.

I akutmodtagelsen kollapser Mathilde. In the emergency room, Mathilde collapses.

Det konkluderes, at Mathilde skal opereres. It is concluded that Mathilde needs surgery.

48 timer efter ulykken stilles diagnosen kødædende bakterier. 48 hours after the accident, a diagnosis of carnivorous bacteria is made.

De har åbnet hendes hånd op, og vævet er dødt. They've opened up her hand and the tissue is dead.

Mathilde er i livsfare, og det er meget alvorligt. Mathilde's life is in danger, and it's very serious.

De beslutter at overføre hende til OUH - They decide to transfer her to OUH.

- hvor de er specialister i at behandle sygdommen. - where they specialize in treating the disease.

Jeg skal have en kørsel 1 fra Kolding Sygehus til VITA i Odense. I need a ride 1 from Kolding Hospital to VITA in Odense.

Mathilde har fået en bakterieinfektion - Mathilde has a bacterial infection

- der hedder hæmolytiske streptokokker gruppe a. - called group a hemolytic streptococcus.

Den hyppigste type af nekrotiserende bløddelsinfektion, vi ser - The most common type of necrotizing soft tissue infection we see

- når den kun er forårsaget af én bakterie. - when it is caused by only one bacterium.

Reagerer man ikke i tide, spreder infektionen sig til hele kroppen. If you don't react in time, the infection spreads throughout the body.

Under transporten får Mathilde det tiltagende dårligt. During transportation, Mathilde becomes increasingly unwell.

Ved ankomsten er hun i septisk chok. Upon arrival, she is in septic shock.

En tilstand med en dødelighed på op mod 50 %. A condition with a mortality rate of up to 50%.

Bakterien dræber kroppens væv og kan sprede sig med 5-10 cm i timen. The bacteria kills body tissue and can spread at 5-10 cm per hour.

Lægerne fortsætter behandlingen, og i halvandet døgn er hun i livsfare. Doctors continue treatment and for a day and a half she is in mortal danger.

Da jeg ikke ved, om hun overlever, tænkte jeg: Det er ikke godt nok. Since I don't know if she'll survive, I thought: That's not good enough.

Da hun kommer til sig selv, er familien og en læge der. When she comes to, her family and a doctor are there.

Hvad ville det værste scenarie være? What would be the worst case scenario?

Det ville jo være, at jeg ikke havde nogen hånd. That would be me not having a hand.

Så jeg siger, og jeg siger med en hård stemme ... So I say, and I say in a harsh voice...

Jeg var meget sådan: Du skal bare sige noget nu! I was very much like that: You just have to say something now!

Så jeg siger: "Du har da for helvede ikke skåret min hånd af?" So I say: "You didn't cut my fucking hand off, did you?"

"Mathilde, jeg er nødt til at sige til dig - "Mathilde, I have to tell you...

- at vi var nødt til at amputere din hånd og din underarm." - that we had to amputate your hand and forearm."

"Ellers havde du ikke været her i dag." "Otherwise you wouldn't be here today."

Hun er en af cirka 150 danskere - She is one of approximately 150 Danes

- der årligt rammes af kødædende bakterier. - who are affected by flesh-eating bacteria every year.

Ofte kommer behandlingen for sent i gang. Often, treatment starts too late.

Op mod hver fjerde dør, og hver femte ender med amputation. Up to one in four die and one in five end in amputation.

Jeg kigger på lægen og siger: "Kunne jeg have været død?" I look at the doctor and say: "Could I have died?"

Ja, det kunne jeg. Yes, I could.

Så kiggede jeg på min familie, der bare er knust. Then I looked at my family, who are just devastated.

Jeg skal jo ikke være væk, jeg skal være sammen med dem. I'm not supposed to be away, I'm supposed to be with them.

Så betyder en hånd pludselig ingenting. Så længe jeg bare er her. Then suddenly a hand means nothing. As long as I'm here.

Og så var jeg sådan: Jamen, så fuck da den arm! And then I was like this: Well, fuck that arm!

Det betyder ingenting, i forhold til at jeg kan være her og leve. It means nothing compared to the fact that I can be here and live.

Selv om kun 150 danskere rammes om året - Even though only 150 Danes are affected per year

- er det et stort problem, at de fleste tilfælde ikke opdages i tide. - the fact that most cases are not detected in time is a major problem.

Jeg har beskæftiget mig med infektionen i en årrække. I have been dealing with the infection for a number of years.

I Danmark er der 150 om året, der får det. In Denmark, 150 people a year get it.

Der er en dødelighed på 20-25 %. There is a mortality rate of 20-25%.

Så næsten hver fjerde dør af infektionen. So almost one in four die from the infection.

Den dødelighed har været den samme siden 2005. That mortality rate has remained the same since 2005.

Det fortæller, at der ikke er sket markante forbedringer på området. This tells us that there have been no significant improvements in this area.

Vi ser et sår, som vi ikke fanger i relation til en betændelsestilstand. We see a wound that we don't catch in relation to an inflammatory condition.

Det er vi kede af, at vi ikke gjorde. We're sorry we didn't.

Det er i bund og grund en vurdering, som bliver lavet. It's essentially an assessment that is made.

Den vurdering er ud fra den erfaring, man har. That assessment is based on experience.

Men det kan være vanskeligt, og derfor kan vi tage fejl. But it can be difficult, and that's why we can be wrong.

Lægevagten i Region Syddanmark vil ikke stille op til interview. The emergency medical services in the Region of Southern Denmark will not be available for interviews.