×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan vi stoppe en asteroide på vej mod Jorden?

Kan vi stoppe en asteroide på vej mod Jorden?

Det her er en meteor, der eksploderer over Tjeljabinsk i 2013.

Med 10.000 ton og 17 m i diameter -

- smadrede den ruder, beskadigede bygninger og sårede over 1200.

Hver dag rammer 80-100 ton rummateriale Jorden.

Hvad fanden var det?

Det meste er støv, men rummet har sat store aftryk på Jorden.

Derfor holder eksperter øje med asteroider, der har kurs mod Jorden.

En asteroide er et objekt, der kredser i en bane om Solen.

Brænder den op i Jordens atmosfære, er det en meteor.

Det ser du som stjerneskud. Brænder den ikke op -

- men rammer Jorden, kalder man den en meteorit.

Den behøver ikke ramme for at gøre skade.

I 1908 eksploderede en meteor over floden Tunguska.

Over et område fire gange så stort som Falster lå 80 mio. træer knækkede.

Folk I Europa så himlen skifte farve.

Over en storby kunne det have kostet liv.

I juli 2019 var vi tæt på at blive ramt af en asteroide, men den fløj forbi.

En stor meteor kan dog ramme Jorden igen, når og hvor som helst.

Der er gået op mod 1000 år mellem de alvorlige nedslag -

- og flere netværk spotter asteroider, så vi ikke er overladt til heldet.

Asteroiden, der i juli 2019 susede forbi Jorden, var 73.000 km væk.

Det er 1/5 af afstanden til Månen. I den her sammenhæng er det tæt på.

Den blev først spottet, få dage før den passerede.

Både europæiske ESA og NASA har planetforsvarsprogrammer -

- "planetary defense", som arbejder for at forhindre en ny Tunguska-katastrofe.

De lokaliserer asteroider inden for 7,5 mio. km fra Jorden.

De har registreret 20.000 og opdager 30 nye hver uge.

Du tænker måske: "Hvorfor smadrer vi den ikke eller sender Bruce Willis op?"

Bor, smid bomben og kom væk.

Så kan man sprænge den som i "Armageddon".

Men ingen våben er stærke eller præcise nok til -

- at smadre en asteroide, der suser mod Jorden med 70.000 km/t.

NASA har andre idéer.

En metode er tyngdekraft. Et rumfartøj flyver tæt på uden at lande -

- og NASA håber, at gensidig tyngdekraft ændrer kursen.

Det mest simple er at sende et rumfartøj op for at smadre ind i asteroiden.

Så håber NASA, det ændrer asteroidens kurs, som et spil pool i stor størrelse.

Metoden skal testes i 2022 med et fartøj mod asteroiden Didymos B -

- som skal rammes med 25.000 km/t.

En anden ret vild udvej er at detonere en A-bombe over overfladen -

- så trykket ændrer asteroidens kurs.

Så slipper Bruce Willis for at bore endnu et hul.

Indtil eksperterne har en metode, med eller uden Bruce Willis -

- er vores skæbne overladt til asteroidernes nåde.

Kan vi stoppe en asteroide på vej mod Jorden? Können wir einen Asteroiden auf seinem Weg zur Erde aufhalten? Can we stop an asteroid heading towards Earth? Kan vi stoppa en asteroid på väg mot jorden?

Det her er en meteor, der eksploderer over Tjeljabinsk i 2013. This is a meteor exploding over Chelyabinsk in 2013.

Med 10.000 ton og 17 m i diameter - At 10,000 tons and 17 m in diameter

- smadrede den ruder, beskadigede bygninger og sårede over 1200. - it smashed windows, damaged buildings and injured over 1200 people.

Hver dag rammer 80-100 ton rummateriale Jorden. Every day, 80-100 tons of space material hits the Earth.

Hvad fanden var det? What the hell was that?

Det meste er støv, men rummet har sat store aftryk på Jorden. Most of it is dust, but space has left a big imprint on Earth.

Derfor holder eksperter øje med asteroider, der har kurs mod Jorden. That's why experts keep an eye out for asteroids heading towards Earth.

En asteroide er et objekt, der kredser i en bane om Solen. An asteroid is an object orbiting the Sun.

Brænder den op i Jordens atmosfære, er det en meteor. If it burns up in the Earth's atmosphere, it is a meteor.

Det ser du som stjerneskud. Brænder den ikke op - You see it as a shooting star. If it doesn't burn up...

- men rammer Jorden, kalder man den en meteorit. - but hits the Earth, it is called a meteorite.

Den behøver ikke ramme for at gøre skade. It does not have to hit to do damage.

I 1908 eksploderede en meteor over floden Tunguska. In 1908, a meteor exploded over the Tunguska River.

Over et område fire gange så stort som Falster lå 80 mio. træer knækkede. Over an area four times the size of Falster, 80 million trees lay broken.

Folk I Europa så himlen skifte farve. People in Europe saw the sky change color.

Over en storby kunne det have kostet liv. Over a major city, it could have cost lives.

I juli 2019 var vi tæt på at blive ramt af en asteroide, men den fløj forbi. In July 2019, we almost got hit by an asteroid, but it passed us by.

En stor meteor kan dog ramme Jorden igen, når og hvor som helst. However, a large meteor can hit Earth again, anytime and anywhere.

Der er gået op mod 1000 år mellem de alvorlige nedslag - Severe impacts have occurred up to 1000 years apart

- og flere netværk spotter asteroider, så vi ikke er overladt til heldet. - and more networks are spotting asteroids, so we are not left to chance.

Asteroiden, der i juli 2019 susede forbi Jorden, var 73.000 km væk. The asteroid that whizzed past Earth in July 2019 was 73,000 km away.

Det er 1/5 af afstanden til Månen. I den her sammenhæng er det tæt på. It is 1/5 of the distance to the Moon. In this context, it's close.

Den blev først spottet, få dage før den passerede. It was first spotted a few days before it passed.

Både europæiske ESA og NASA har planetforsvarsprogrammer - Both European ESA and NASA have planetary defense programs

- "planetary defense", som arbejder for at forhindre en ny Tunguska-katastrofe. - "planetary defense", which works to prevent another Tunguska disaster.

De lokaliserer asteroider inden for 7,5 mio. km fra Jorden. They locate asteroids within 7.5 million km of Earth.

De har registreret 20.000 og opdager 30 nye hver uge. They have registered 20,000 and discover 30 new ones every week.

Du tænker måske: "Hvorfor smadrer vi den ikke eller sender Bruce Willis op?" You might be thinking: "Why don't we smash it up or send up Bruce Willis?"

Bor, smid bomben og kom væk. Drill, drop the bomb and get out.

Så kan man sprænge den som i "Armageddon". Then you can blow it up like in "Armageddon".

Men ingen våben er stærke eller præcise nok til - But no weapon is strong or accurate enough to

- at smadre en asteroide, der suser mod Jorden med 70.000 km/t. - Smashing an asteroid hurtling towards Earth at 70,000 km/h.

NASA har andre idéer.

En metode er tyngdekraft. Et rumfartøj flyver tæt på uden at lande - One method is gravity. A spacecraft flies close without landing.

- og NASA håber, at gensidig tyngdekraft ændrer kursen. - and NASA hopes that reciprocal gravity will change its course.

Det mest simple er at sende et rumfartøj op for at smadre ind i asteroiden. The simplest way is to send a spacecraft up to smash into the asteroid.

Så håber NASA, det ændrer asteroidens kurs, som et spil pool i stor størrelse. Then NASA hopes it changes the asteroid's course, like a game of pool in a large size.

Metoden skal testes i 2022 med et fartøj mod asteroiden Didymos B - The method will be tested in 2022 with a craft towards the asteroid Didymos B

- som skal rammes med 25.000 km/t. - to be hit at 25,000 km/h.

En anden ret vild udvej er at detonere en A-bombe over overfladen - Another rather wild option is to detonate an A-bomb above the surface

- så trykket ændrer asteroidens kurs. - so the pressure changes the asteroid's trajectory.

Så slipper Bruce Willis for at bore endnu et hul. Bruce Willis won't have to drill another hole.

Indtil eksperterne har en metode, med eller uden Bruce Willis - Until the experts have a method, with or without Bruce Willis.

- er vores skæbne overladt til asteroidernes nåde. - our fate is at the mercy of the asteroids.