×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan vi rejse i tiden?

Kan vi rejse i tiden?

Tro det eller ej -

- men det kan faktisk lade sig gøre at rejse i tiden.

I hvert fald så længe det er frem og ikke tilbage.

Vi fandt allerede ud af det, for over 100 år siden -

- da Albert Einstein præsenterede sin relativitetsteori.

Han indså blandt andet, at tiden går langsommere for ting, der bevæger sig.

Bevæger du dig hurtigt nok, vil din tid og dermed dit biologiske ur -

- gå langsommere i forhold til alt det, der står stille.

Tid er derfor en relativ størrelse.

Det lyder måske lidt syret og abstrakt, men vi har bevist teorien flere gange.

I 1971 sendte vi atomure, altså super præcise ure, rundt med almindelige rutefly.

Urene, der var med flyet, kom en lille smule frem i tiden -

- sammenlignet med de ure, der stod på Jorden.

Der var dog tale om nanosekunders forskel, altså milliardenedele af et sekund.

Men hold nu fast...

Forestil dig, at du selv hopper ombord på flyet og flyver med 1.000 km/t i 72 år.

Når du lander, vil du være knap en tusindedel af et sekund yngre -

- end hvis du var blevet på Jorden.

Og hvis vi så helt glemmer, hvad et fly kan holde til -

- og hvad du selv kan holde til, og hvad der kan lade sig gøre i praksis -

- så kan vi prøve at sætte hastigheden op.

Til 99,99 procent af lysets hastighed.

Efter cirka 10 år i dit biologiske liv, vil der være gået intet mindre end -

- 707 år på Jorden.

Tillykke! Du er nu tidsrejsende.

Ifølge Einstein går tiden også langsommere, jo stærkere tyngdekraften er.

Det kan du for eksempel se i filmen Interstellar -

- hvor hovedpersonen er på en planet, der kredser om et sort hul -

- som har en ekstrem stærk tyngdekraft.

En enkelt time på den planet svarer til syv år på Jorden.

Så hvad venter du på?

Det er desværre ikke muligt for os mennesker at komme så tæt på sorte huller.

Og vi får svært ved at sætte hastigheden op til 99,99 procent af lysets hastighed.

For en person på 80 kg, vil det kræve cirka lige så meget energi -

- som Jordens samlede energiforbrug på et år.

Men hvad skal vi så bruge den her viden til?

Jo...

Uden Einsteins teori ville din Google Maps i telefonen ikke virke.

Det ville Tinder eller din løbetracking-app heller ikke.

De er nemlig baserede på GPS.

Og GPS-satellitten skal kende til position og tidspunkt -

- for at sende signaler ned til Jorden.

Men satellittens høje fart gør, at dens ur hver dag -

- går syv mikrosekunder langsommere end et ur på Jorden.

Samtidig får den svagere tyngdekraft uret til at gå 45 mikrosekunder hurtigere.

Hvis man ikke tog højde for de to forskelle, ville GPS'en vise forkert nede på Jorden -

- helt op til flere meter.

Nu ved du lidt om at rejse i tiden.

Men hvad så med det dér med at rejse tilbage?

Det kan du desværre ikke.

Eller...

Der er faktisk nogle teorier, der åbner for idéen.

Det er noget med ormehuller, negativ energi og en masse andet kompliceret fysik.

Den tager vi lige i en anden video.

Kan vi rejse i tiden? Können wir durch die Zeit reisen? Can we time travel? ¿Podemos viajar en el tiempo? 시간 여행을 할 수 있나요? Чи можемо ми подорожувати в часі?

Tro det eller ej - Believe it or not

- men det kan faktisk lade sig gøre at rejse i tiden. - but time travel is actually possible.

I hvert fald så længe det er frem og ikke tilbage. At least as long as it is forward and not backward.

Vi fandt allerede ud af det, for over 100 år siden - We already figured it out over 100 years ago

- da Albert Einstein præsenterede sin relativitetsteori. - when Albert Einstein presented his theory of relativity.

Han indså blandt andet, at tiden går langsommere for ting, der bevæger sig. Among other things, he realized that time slows down for things that move.

Bevæger du dig hurtigt nok, vil din tid og dermed dit biologiske ur - If you move fast enough, your time and therefore your biological clock

- gå langsommere i forhold til alt det, der står stille. - slow down in relation to everything that stands still.

Tid er derfor en relativ størrelse. Time is therefore relative.

Det lyder måske lidt syret og abstrakt, men vi har bevist teorien flere gange. It may sound a bit weird and abstract, but we have proven the theory several times.

I 1971 sendte vi atomure, altså super præcise ure, rundt med almindelige rutefly. In 1971, we were sending atomic clocks - super-precise clocks - around on regular airliners.

Urene, der var med flyet, kom en lille smule frem i tiden - The clocks that were on the plane came a little bit forward in time

- sammenlignet med de ure, der stod på Jorden. - compared to the clocks that stood on Earth.

Der var dog tale om nanosekunders forskel, altså milliardenedele af et sekund. However, the difference was in nanoseconds, i.e. billionths of a second.

Men hold nu fast... But hold on...

Forestil dig, at du selv hopper ombord på flyet og flyver med 1.000 km/t i 72 år. Imagine yourself jumping on the plane and flying at 1,000 km/h for 72 years.

Når du lander, vil du være knap en tusindedel af et sekund yngre - When you land, you will be barely a thousandth of a second younger

- end hvis du var blevet på Jorden. - than if you had stayed on Earth.

Og hvis vi så helt glemmer, hvad et fly kan holde til - And if we forget what an airplane can withstand...

- og hvad du selv kan holde til, og hvad der kan lade sig gøre i praksis - - and what you can do yourself and what is feasible in practice

- så kan vi prøve at sætte hastigheden op. - then we can try to increase the speed.

Til 99,99 procent af lysets hastighed. To 99.99 percent of the speed of light.

Efter cirka 10 år i dit biologiske liv, vil der være gået intet mindre end - After about 10 years of your biological life, nothing less than

- 707 år på Jorden. - 707 years on Earth.

Tillykke! Du er nu tidsrejsende. Congratulations! You are now a time traveler.

Ifølge Einstein går tiden også langsommere, jo stærkere tyngdekraften er. According to Einstein, time also slows down the stronger the force of gravity.

Det kan du for eksempel se i filmen Interstellar - For example, you can see this in the movie Interstellar

- hvor hovedpersonen er på en planet, der kredser om et sort hul - - where the main character is on a planet orbiting a black hole

- som har en ekstrem stærk tyngdekraft. - which has an extremely strong gravitational pull.

En enkelt time på den planet svarer til syv år på Jorden. A single hour on that planet is equivalent to seven years on Earth.

Så hvad venter du på? So what are you waiting for?

Det er desværre ikke muligt for os mennesker at komme så tæt på sorte huller. Unfortunately, it's not possible for humans to get that close to black holes.

Og vi får svært ved at sætte hastigheden op til 99,99 procent af lysets hastighed. And we will struggle to get the speed up to 99.99 percent of the speed of light.

For en person på 80 kg, vil det kræve cirka lige så meget energi - For a person weighing 80 kg, it would require about the same amount of energy

- som Jordens samlede energiforbrug på et år. - as the Earth's total energy consumption in a year.

Men hvad skal vi så bruge den her viden til? But what are we going to do with this knowledge?

Jo... Well...

Uden Einsteins teori ville din Google Maps i telefonen ikke virke. Without Einstein's theory, your Google Maps on your phone wouldn't work.

Det ville Tinder eller din løbetracking-app heller ikke. Neither would Tinder or your running tracking app.

De er nemlig baserede på GPS. They are based on GPS.

Og GPS-satellitten skal kende til position og tidspunkt - And the GPS satellite needs to know the position and time

- for at sende signaler ned til Jorden. - to send signals down to Earth.

Men satellittens høje fart gør, at dens ur hver dag - But the satellite's high speed means that every day its clock

- går syv mikrosekunder langsommere end et ur på Jorden. - is seven microseconds slower than a clock on Earth.

Samtidig får den svagere tyngdekraft uret til at gå 45 mikrosekunder hurtigere. At the same time, the weaker gravity makes the clock run 45 microseconds faster.

Hvis man ikke tog højde for de to forskelle, ville GPS'en vise forkert nede på Jorden - If these two differences were not taken into account, the GPS would be wrong down on Earth

- helt op til flere meter. - up to several meters.

Nu ved du lidt om at rejse i tiden. Now you know a bit about time travel.

Men hvad så med det dér med at rejse tilbage? But what about going back?

Det kan du desværre ikke. Unfortunately, you can't.

Eller... Or...

Der er faktisk nogle teorier, der åbner for idéen. There are actually some theories that open up the idea.

Det er noget med ormehuller, negativ energi og en masse andet kompliceret fysik. It's all about wormholes, negative energy and a lot of other complicated physics.

Den tager vi lige i en anden video. We'll cover that in another video.