×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan teknologi gøre os stærkere?

Kan teknologi gøre os stærkere?

Jeg gider ikke træne. Til gengæld elsker jeg alt teknologi.

Derfor synes jeg, det ville være cool -

- hvis man kunne tage en dragt på, der bare hjalp én.

Det jeg leger med her, det er et exoskelet.

Altså et skelet, der sidder uden på kroppen.

For mig er det spas og løjer, men...

Ude i industrien, på fabrikkerne, der kan en teknologi, som den her -

- gøre en forskel for dem, der har et arbejde, der ødelægger kroppen.

Her på CC Jensen bygger de oliefiltre til store skibe og til vindmøller.

Det er hårdt arbejde, der kræver mange ensartede løft.

Derfor har nogle af medarbejderne prøvet exoskelettet i en periode.

Nu skal I møde Kim.

Han er metalarbejder og det har han været næsten hele sit liv.

Og så er han en af dem, der har prøvet exoskelettet på sit arbejde.

Da jeg blev præsenteret for det, kunne man ikke lade være med at grine.

Man får nogle øgenavne og noget værk, og tænker 'skal jeg gå med det her?'

Og første gang troede jeg ikke, jeg kunne bruge det.

Men når jeg står og laver pumper, så er det jo 100 pumper om dagen -

- der går gennem hænderne hele tiden, og armene er oppe i den her stilling.

Der kan jeg godt mærke, at det gennem årene har slidt på kroppen.

Faktisk har halvdelen af arbejdende danskere, over 50 år, smerter hver uge eller hver dag.

Og hver femte af dem siger, at det begrænser dem i at gøre deres arbejde.

Jeg forventer jo, at når jeg træder tilbage en dag -

- at jeg så stadig er fit for fight.

Og at vi kan gå og hygge os. Vi skal jo have det godt.

Kim kan gå på pension som 69-årig -

- men pensionsalderen stiger i Danmark, fordi vi lever længere.

F.eks. kan jeg først gå på pension som 74-årig.

Så min generation har endnu længere tid til at få skader på vores arbejde.

Medmindre...

Inde i de der to bokse, der sidder på siden -

- der sidder en fjedermekanisme -

- som skubber din underarm fremad og opad.

Det er sådan en blanding af -

- verdens mest surrealistiske og verdens mest naturlige bevægelse.

Mine arme løfter sig selv, men alligevel er det som om, jeg bliver klemt og presset til det.

Skelettet aflaster mine skuldre og min ryg. Det er ellers dem, der normalt bærer vægten.

Men i stedet for, sendes kraften ned og hviler på hoften og lænden -

- så det er benene, der bærer vægten i stedet for de skrøbelige led i overkroppen -

- som ellers er dem, der oftest sker arbejdsskader i.

Med det her skelet ville jeg kunne holde ting over mit hoved i meget længere tid -

- end jeg ville kunne uden.

Det giver mig ikke ekstra styrke, det giver mig bare udholdenhed.

Så ville jeg kunne holde mit eget kamera, fyre min kameramand -

- og være youtuber.

Men tilbage til Kim.

Det er jo rart, når du kommer hjem og konen vil have der skal klippes hæk -

- så er det også rart, der er lidt power i armene igen.

Vi bliver jo ikke yngre og jeg har stadig 20 år på arbejdsmarkedet.

Og de næste 20 år skal nok også foregå ved bordene dér -

- så vil det være rart at få sådan noget hjælp på.

Så selvom man ikke bliver ligeså stærk som Iron Man af at have exoskelet på -

- så kan det gøre en forskel for dem, der langsomt nedslider deres krop ved at gå på arbejde.

Kan teknologi gøre os stærkere? Kann Technologie uns stärker machen? Can technology make us stronger?

Jeg gider ikke træne. Til gengæld elsker jeg alt teknologi. I don't want to work out. On the other hand, I love all technology.

Derfor synes jeg, det ville være cool - That's why I think it would be cool

- hvis man kunne tage en dragt på, der bare hjalp én. - if you could put on a suit that just helped you.

Det jeg leger med her, det er et exoskelet. What I'm playing with here is an exoskeleton.

Altså et skelet, der sidder uden på kroppen. In other words, a skeleton that sits on the outside of the body.

For mig er det spas og løjer, men... For me, it's all fun and games, but...

Ude i industrien, på fabrikkerne, der kan en teknologi, som den her - Out in the industry, in the factories, a technology like this

- gøre en forskel for dem, der har et arbejde, der ødelægger kroppen. - make a difference for those who have a job that destroys the body.

Her på CC Jensen bygger de oliefiltre til store skibe og til vindmøller. Here at CC Jensen, they build oil filters for large ships and wind turbines.

Det er hårdt arbejde, der kræver mange ensartede løft. It's hard work that requires a lot of consistent lifting.

Derfor har nogle af medarbejderne prøvet exoskelettet i en periode. That's why some of the employees have tried the exoskeleton for a while.

Nu skal I møde Kim. I'd like you to meet Kim.

Han er metalarbejder og det har han været næsten hele sit liv. He is a metal worker and has been for most of his life.

Og så er han en af dem, der har prøvet exoskelettet på sit arbejde. He is also one of those who has tried the exoskeleton at work.

Da jeg blev præsenteret for det, kunne man ikke lade være med at grine. When I was presented with it, you couldn't help but laugh.

Man får nogle øgenavne og noget værk, og tænker 'skal jeg gå med det her?' You get some nicknames and some work and think 'should I wear this?

Og første gang troede jeg ikke, jeg kunne bruge det. And the first time, I didn't think I could use it.

Men når jeg står og laver pumper, så er det jo 100 pumper om dagen - But when I'm making pumps, that's 100 pumps a day.

- der går gennem hænderne hele tiden, og armene er oppe i den her stilling. - that goes through your hands all the time and your arms are up in this position.

Der kan jeg godt mærke, at det gennem årene har slidt på kroppen. I can feel that it has taken a toll on my body over the years.

Faktisk har halvdelen af arbejdende danskere, over 50 år, smerter hver uge eller hver dag. In fact, half of working Danes over the age of 50 have pain every week or every day.

Og hver femte af dem siger, at det begrænser dem i at gøre deres arbejde. And one in five of them say it restricts them from doing their job.

Jeg forventer jo, at når jeg træder tilbage en dag - I expect that when I step down one day...

- at jeg så stadig er fit for fight. - that I'm still fit for fight.

Og at vi kan gå og hygge os. Vi skal jo have det godt. And that we can go and enjoy ourselves. We have to have a good time.

Kim kan gå på pension som 69-årig - Kim can retire at 69 years old

- men pensionsalderen stiger i Danmark, fordi vi lever længere. - but the retirement age is rising in Denmark because we are living longer.

F.eks. kan jeg først gå på pension som 74-årig. For example, I can only retire at the age of 74.

Så min generation har endnu længere tid til at få skader på vores arbejde. So my generation has even longer to suffer injuries at work.

Medmindre... Unless...

Inde i de der to bokse, der sidder på siden - Inside the two boxes that sit on the side

- der sidder en fjedermekanisme - - there is a spring mechanism.

- som skubber din underarm fremad og opad. - which pushes your forearm forward and upwards.

Det er sådan en blanding af - It's a mixture of

- verdens mest surrealistiske og verdens mest naturlige bevægelse. - the world's most surreal and the world's most natural movement.

Mine arme løfter sig selv, men alligevel er det som om, jeg bliver klemt og presset til det. My arms lift themselves, yet it feels like I'm being squeezed and pushed.

Skelettet aflaster mine skuldre og min ryg. Det er ellers dem, der normalt bærer vægten. The skeleton takes the weight off my shoulders and back, which normally carry the weight.

Men i stedet for, sendes kraften ned og hviler på hoften og lænden - But instead, the force is sent down and rests on the hip and lower back.

- så det er benene, der bærer vægten i stedet for de skrøbelige led i overkroppen - - so that the legs carry the weight instead of the fragile joints in the upper body

- som ellers er dem, der oftest sker arbejdsskader i. - which are the most common workplace injuries.

Med det her skelet ville jeg kunne holde ting over mit hoved i meget længere tid - With this skeleton, I would be able to hold things above my head for much longer.

- end jeg ville kunne uden. - than I could without it.

Det giver mig ikke ekstra styrke, det giver mig bare udholdenhed. It doesn't give me extra strength, it just gives me endurance.

Så ville jeg kunne holde mit eget kamera, fyre min kameramand - Then I could hold my own camera, fire my cameraman...

- og være youtuber. - and be a Youtuber.

Men tilbage til Kim. But back to Kim.

Det er jo rart, når du kommer hjem og konen vil have der skal klippes hæk - It's nice when you come home and your wife wants the hedge trimmed.

- så er det også rart, der er lidt power i armene igen. - it's also nice to have some power in your arms again.

Vi bliver jo ikke yngre og jeg har stadig 20 år på arbejdsmarkedet. We're not getting any younger and I still have 20 years in the workforce.

Og de næste 20 år skal nok også foregå ved bordene dér - And the next 20 years will probably also take place at the tables there

- så vil det være rart at få sådan noget hjælp på. - it would be nice to get this kind of help.

Så selvom man ikke bliver ligeså stærk som Iron Man af at have exoskelet på - So even if wearing an exoskeleton doesn't make you as strong as Iron Man

- så kan det gøre en forskel for dem, der langsomt nedslider deres krop ved at gå på arbejde. - it can make a difference for those who are slowly wearing down their bodies by going to work.