×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan sanktioner stoppe Ruslands invasion af Ukraine?

Kan sanktioner stoppe Ruslands invasion af Ukraine?

Der er nu krig i Europa.

Tidligt torsdag morgen angreb Rusland Ukraine.

Jeg vågnede til lyden af eksplosioner kl. 05 lokal tid.

Russiske missiler har ramt militære mål i flere ukrainske byer -

- og lastbiler og kampvogne kører over grænsen fra nord, øst og syd.

Hovedstaden Kiev vågnede til lyden af luftalarm.

Og borgerne rådes til at blive inden døre.

Alligevel kan man se videoer af lange bilkøer ud af Kiev.

Putin advarer andre stater mod at blande sig.

Men EU beslutter at indføre strenge sanktioner mod Rusland.

Men ikke alle tror på, at sanktioner er nok.

Putin griner måske ikke af sanktionerne, men han er ligeglad.

NATO og EU ønsker ikke en konflikt mellem vestlige og russiske tropper.

Derfor tales der så meget om sanktioner i nyhederne.

- Sanktioner. - Sanktioner.

Det er ikke-militære løsninger -

- som svar på aggressioner eller lovbrud fra andre lande.

De findes i mange former -

- men skal udsætte et land for økonomiske og politiske belastninger.

Altså ramme dets økonomi og handel i stedet for med krudt og kugler.

Tre af Ruslands største handelspartnere er medlemmer af NATO.

Så når de sammen med andre lande blokerer handlen med Rusland -

- får det store økonomiske konsekvenser.

Og efter torsdagens invasion af Ukraine -

- vil EU's ledere have Rusland til at mærke nogle konsekvenser.

Torsdag aften blev 27 EU-lande enige om de nye sanktioner mod Rusland.

De skal ramme 70 % af Ruslands bankmarked.

Det gør det dyrere at låne penge i Rusland, og inflationen stiger.

De forbyder eksport af komponenter til olieudvinding i Rusland -

- og salg af reservedele til fly. Det vil svække landets transportsystem.

Og så begrænses russiske diplomaters og forretningsfolks adgang til EU.

Putin og Ruslands udenrigsminister, Lavrov, er også blevet ramt.

Men et greb har Vesten ikke taget i brug endnu, betalingssystemet SWIFT.

SWIFT er et stort kommunikationsnetværk -

- som bruges til internationale pengeoverførsler.

Tusindvis af banker og finansielle institutioner bruger det hver dag.

Uden det er det en del sværere og dyrere at fungere som bank.

Systemet har været brugt som sanktion mod Iran og Nordkorea.

De blev smidt ud af SWIFT-systemet.

Man har ikke udelukket Rusland endnu, da det også vil ramme handlen i EU.

Det kan dog blive aktuelt, hvis situationen eskalerer.

De nye sanktioner mod Rusland er de voldsomste i nyere tid.

Men det har altså ikke stoppet Ruslands invasion af Ukraine.

Politikere vil virke handlekraftige og oversælger sanktionsvåbnet.

De har måske ingen effekt på Putins adfærd -

- men man viser sin egen befolkning, at man gør noget.

Jeg ved ikke, om Putin griner af sanktionerne.

Men han er ligeglad med dem og vil ikke lade sin politik styre af dem.

Putin har tænkt sig om en, to og tre gange, og han gør det, han vil.

De hårde sanktioner, der ramte Rusland i 2014 –

- da Rusland annekterede halvøen Krim, straffede den russiske økonomi.

Men de gjorde også Rusland mere uafhængig af Vesten -

- og mere modstandsdygtig over for sanktioner.

Russisk erhvervsliv var meget europæiseret på det tidspunkt.

Da vi så kommer med de her sanktioner, så sker der det -

- at russiske virksomheder trækker sig hjem til Rusland.

De trækker deres bankkonti hjem.

Og fra at Rusland havde store og betydningsfulde lån i Europa og USA -

- så lavede man en opsparing indenlands i Rusland.

Statens finanser er polstrede til at modstå udenlandsk pres og sanktioner.

Men selvom Rusland er forberedt på sanktioner -

- så bliver russisk økonomi ramt.

Vi lægger en byrde på Rusland, som vil bidrage til den økonomiske krise.

Men lige nu ser det ud til, at Putin er ligeglad med sanktionerne.

Men de rammer ikke kun Putin. De rammer hele Rusland.

Så håber man, at der er nogen i Rusland, der siger -

- at Putin ikke skal lede landet.

Men som det er lige nu, kan Putin blive siddende til 2036.

Han skal vælges et par gange, men det plejer han at blive.


Kan sanktioner stoppe Ruslands invasion af Ukraine? Können Sanktionen Russlands Einmarsch in der Ukraine stoppen? Can sanctions stop Russia's invasion of Ukraine? Poderão as sanções impedir a invasão da Ucrânia pela Rússia? Kan sanktioner stoppa Rysslands invasion av Ukraina?

Der er nu krig i Europa. There is now war in Europe.

Tidligt torsdag morgen angreb Rusland Ukraine. Early Thursday morning, Russia attacked Ukraine.

Jeg vågnede til lyden af eksplosioner kl. 05 lokal tid. I woke up to the sound of explosions at 5am local time.

Russiske missiler har ramt militære mål i flere ukrainske byer - Russian missiles have hit military targets in several Ukrainian cities

- og lastbiler og kampvogne kører over grænsen fra nord, øst og syd. - and trucks and tanks cross the border from the north, east and south.

Hovedstaden Kiev vågnede til lyden af luftalarm. The capital city of Kiev woke up to the sound of an air raid alarm.

Og borgerne rådes til at blive inden døre. And citizens are advised to stay indoors.

Alligevel kan man se videoer af lange bilkøer ud af Kiev. Still, you can see videos of long car queues out of Kiev.

Putin advarer andre stater mod at blande sig. Putin warns other states not to interfere.

Men EU beslutter at indføre strenge sanktioner mod Rusland. But the EU decides to impose strict sanctions on Russia.

Men ikke alle tror på, at sanktioner er nok. But not everyone believes that sanctions are enough.

Putin griner måske ikke af sanktionerne, men han er ligeglad. Putin may not laugh at the sanctions, but he doesn't care.

NATO og EU ønsker ikke en konflikt mellem vestlige og russiske tropper. NATO and the EU do not want a conflict between Western and Russian troops.

Derfor tales der så meget om sanktioner i nyhederne. That's why there's so much talk about sanctions in the news.

- Sanktioner. - Sanktioner. - Sanctions.

Det er ikke-militære løsninger - There are non-military solutions

- som svar på aggressioner eller lovbrud fra andre lande. - in response to aggression or law-breaking by other countries.

De findes i mange former - They come in many shapes and forms

- men skal udsætte et land for økonomiske og politiske belastninger. - but must put a country under economic and political strain.

Altså ramme dets økonomi og handel i stedet for med krudt og kugler. That means hitting its economy and trade instead of with gunpowder and bullets.

Tre af Ruslands største handelspartnere er medlemmer af NATO. Three of Russia's largest trading partners are members of NATO.

Så når de sammen med andre lande blokerer handlen med Rusland - So when they, along with other countries, block trade with Russia...

- får det store økonomiske konsekvenser. - it has major financial consequences.

Og efter torsdagens invasion af Ukraine - And after Thursday's invasion of Ukraine

- vil EU's ledere have Rusland til at mærke nogle konsekvenser. - EU leaders want Russia to feel some consequences.

Torsdag aften blev 27 EU-lande enige om de nye sanktioner mod Rusland. On Thursday evening, 27 EU countries agreed on new sanctions against Russia.

De skal ramme 70 % af Ruslands bankmarked. They are set to hit 70% of Russia's banking market.

Det gør det dyrere at låne penge i Rusland, og inflationen stiger. This makes it more expensive to borrow money in Russia and inflation is rising.

De forbyder eksport af komponenter til olieudvinding i Rusland - They ban the export of components for oil extraction in Russia

- og salg af reservedele til fly. Det vil svække landets transportsystem. - and the sale of spare parts for airplanes. This will weaken the country's transportation system.

Og så begrænses russiske diplomaters og forretningsfolks adgang til EU. And it restricts access to the EU for Russian diplomats and business people.

Putin og Ruslands udenrigsminister, Lavrov, er også blevet ramt. Putin and Russia's foreign minister, Lavrov, have also been hit.

Men et greb har Vesten ikke taget i brug endnu, betalingssystemet SWIFT. But there's one move the West hasn't made yet: the SWIFT payment system.

SWIFT er et stort kommunikationsnetværk - SWIFT is a large communication network

- som bruges til internationale pengeoverførsler. - which is used for international money transfers.

Tusindvis af banker og finansielle institutioner bruger det hver dag. Thousands of banks and financial institutions use it every day.

Uden det er det en del sværere og dyrere at fungere som bank. Without it, it's a lot harder and more expensive to operate as a bank.

Systemet har været brugt som sanktion mod Iran og Nordkorea. The system has been used as a sanction against Iran and North Korea.

De blev smidt ud af SWIFT-systemet. They were kicked out of the SWIFT system.

Man har ikke udelukket Rusland endnu, da det også vil ramme handlen i EU. Russia has not been ruled out yet, as it will also affect trade in the EU.

Det kan dog blive aktuelt, hvis situationen eskalerer. However, this may become an issue if the situation escalates.

De nye sanktioner mod Rusland er de voldsomste i nyere tid. The new sanctions against Russia are the most severe in recent history.

Men det har altså ikke stoppet Ruslands invasion af Ukraine. But that hasn't stopped Russia's invasion of Ukraine.

Politikere vil virke handlekraftige og oversælger sanktionsvåbnet. Politicians want to appear decisive and oversell the weapon of sanctions.

De har måske ingen effekt på Putins adfærd -

- men man viser sin egen befolkning, at man gør noget.

Jeg ved ikke, om Putin griner af sanktionerne. I don't know if Putin is laughing at the sanctions.

Men han er ligeglad med dem og vil ikke lade sin politik styre af dem. But he doesn't care about them and won't let them drive his politics.

Putin har tænkt sig om en, to og tre gange, og han gør det, han vil. Putin has thought once, twice and three times, and he does what he wants.

De hårde sanktioner, der ramte Rusland i 2014 – The harsh sanctions that hit Russia in 2014

- da Rusland annekterede halvøen Krim, straffede den russiske økonomi. - when Russia annexed the Crimean peninsula, punishing the Russian economy.

Men de gjorde også Rusland mere uafhængig af Vesten - But they also made Russia more independent from the West

- og mere modstandsdygtig over for sanktioner. - and more resilient to sanctions.

Russisk erhvervsliv var meget europæiseret på det tidspunkt. Russian business was very Europeanized at the time.

Da vi så kommer med de her sanktioner, så sker der det - When we come up with these sanctions, this is what happens

- at russiske virksomheder trækker sig hjem til Rusland. - Russian companies withdrawing to Russia.

De trækker deres bankkonti hjem. They withdraw their bank accounts.

Og fra at Rusland havde store og betydningsfulde lån i Europa og USA - And from Russia having large and significant loans in Europe and the US

- så lavede man en opsparing indenlands i Rusland. - you made a domestic savings account in Russia.

Statens finanser er polstrede til at modstå udenlandsk pres og sanktioner. State finances are padded to withstand foreign pressure and sanctions.

Men selvom Rusland er forberedt på sanktioner - But even though Russia is prepared for sanctions

- så bliver russisk økonomi ramt. - the Russian economy will suffer.

Vi lægger en byrde på Rusland, som vil bidrage til den økonomiske krise. We are putting a burden on Russia that will contribute to the economic crisis.

Men lige nu ser det ud til, at Putin er ligeglad med sanktionerne. But right now, Putin doesn't seem to care about the sanctions.

Men de rammer ikke kun Putin. De rammer hele Rusland. But they don't just affect Putin. They affect all of Russia.

Så håber man, at der er nogen i Rusland, der siger - Then you hope that someone in Russia will say

- at Putin ikke skal lede landet. - that Putin should not lead the country.

Men som det er lige nu, kan Putin blive siddende til 2036. But as it stands right now, Putin could stay in office until 2036.

Han skal vælges et par gange, men det plejer han at blive. He has to be chosen a few times, but he usually is.