×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan OCD behandles?

Kan OCD behandles?

Skal du også altid dobbelttjekke, om du huskede af slukkede alle kontakter?

Tænk, hvis du havde en vild trang til at tjekke en 5., 6. eller 20. gang?

Sådan har mange med OCD det. Og vidste du, at hunde kan få OCD?

De fleste af os har ting, vi føler, vi skal gøre.

Nogle gange mere end andre. Det er ikke en sygdom.

Men for nogle kan det ende med at styre deres liv.

OCD viser sig på forskellige måder.

For nogle eksisterer det i hovedet som tvangstanker.

Måske er du bange for at skade dig selv eller andre.

Måske er du bange for at springe ud højt oppe fra.

Sådan er det for nogle, bare konstant.

Måske frygter du bakterier og er bange for at blive syg.

Andre udfører tvangshandlinger, ritualer, man bare skal gøre.

Måske skal du vaske hænder 40 gange hver dag.

Måske skal du synke et antal gange, før du taler.

Så er det OCD, der er på spil.

OCD kommer fra engelsk:

Hvis du har det sådan, er du en af 100.000 OCD-ramte danskere.

Hvis du har OCD, søger du nok først hjælp efter lang tid.

For det meste går der 10-15 år, før du søger hjælp.

Men du kan faktisk blive helt symptomfri med den rigtige behandling.

Uanset om du har tvangstanker eller -handlinger, er det -

- fordi kommunikationen mellem centre i hjernen halter.

Der sker en forstyrrelse i hjernen: i basalganglierne og i pandelapperne.

Når kommunikationen går galt, kan tanker sidde fast eller køre i ring.

Det skaber tvangstanker og tvangshandlinger.

OCD bryder ofte ud, når andet gør, at du bliver stresset og presset.

Som OCD-ramt ved du normalt, at tanker og handlinger ikke giver mening.

Du ved, det er irrationelt, når du ikke vil røre ved dørhåndtag.

Rigtig mange skammer sig og isolerer sig.

Der er hjælp at hente, hvis du eller en af dine nærmeste har OCD.

Kognitiv terapi og/eller antidepressiva kan hjælpe folk med OCD.

Du kan få styringen over dit liv tilbage.

Kognitiv terapi kan ændre tanker og handlinger.

Terapien har vist sig at være meget effektiv.

Antidepressiv medicin øger hjernens mængde af signalstoffet serotonin.

Serotonin lader hjernecellerne kommunikere med hinanden.

En øget mængde serotonin i hjernen virker positivt på mange med OCD.

De fleste har ritualer og tanker, der ligner OCD.

Men det er ikke en lidelse at rette på malerier -

- eller bevidst træde forbi stregerne på fliserne.

Det bliver først en lidelse, hvis det går ud over for meget i hverdagen.

Det er ikke kun os mennesker, der kan få OCD.

Hunde kan slikke deres poter rene så meget -

- at pelsen forsvinder, og poterne bliver vasket til blods.

Hvis de får et antidepressivum, der regulerer serotoninen, holder de op -

- præcis som mennesker.

Kan OCD behandles? Kann eine Zwangsstörung behandelt werden? Is OCD treatable? 강박증은 치료할 수 있나요?

Skal du også altid dobbelttjekke, om du huskede af slukkede alle kontakter? Do you always double-check that you remembered to turn off all switches?

Tænk, hvis du havde en vild trang til at tjekke en 5., 6. eller 20. gang? What if you had a crazy urge to check a 5th, 6th or 20th time?

Sådan har mange med OCD det. Og vidste du, at hunde kan få OCD? That's how many people with OCD feel. And did you know that dogs can get OCD?

De fleste af os har ting, vi føler, vi skal gøre.

Nogle gange mere end andre. Det er ikke en sygdom. Sometimes more than others. It's not a disease.

Men for nogle kan det ende med at styre deres liv.

OCD viser sig på forskellige måder.

For nogle eksisterer det i hovedet som tvangstanker. For some, it exists in their heads as obsessive thoughts.

Måske er du bange for at skade dig selv eller andre. Maybe you're afraid of hurting yourself or others.

Måske er du bange for at springe ud højt oppe fra. Maybe you're afraid of jumping from high up.

Sådan er det for nogle, bare konstant. It's like that for some people, just constantly.

Måske frygter du bakterier og er bange for at blive syg.

Andre udfører tvangshandlinger, ritualer, man bare skal gøre. Others perform compulsions, rituals you just have to do.

Måske skal du vaske hænder 40 gange hver dag.

Måske skal du synke et antal gange, før du taler. You may need to swallow a number of times before speaking.

Så er det OCD, der er på spil. Then it's OCD at work.

OCD kommer fra engelsk:

Hvis du har det sådan, er du en af 100.000 OCD-ramte danskere.

Hvis du har OCD, søger du nok først hjælp efter lang tid. If you have OCD, you might not seek help for a long time.

For det meste går der 10-15 år, før du søger hjælp.

Men du kan faktisk blive helt symptomfri med den rigtige behandling.

Uanset om du har tvangstanker eller -handlinger, er det - Whether you have obsessive thoughts or actions, it's

- fordi kommunikationen mellem centre i hjernen halter. - because communication between centers in the brain is lagging.

Der sker en forstyrrelse i hjernen: i basalganglierne og i pandelapperne.

Når kommunikationen går galt, kan tanker sidde fast eller køre i ring. When communication breaks down, thoughts can get stuck or run in circles.

Det skaber tvangstanker og tvangshandlinger.

OCD bryder ofte ud, når andet gør, at du bliver stresset og presset. OCD often erupts when other things are causing you stress and pressure.

Som OCD-ramt ved du normalt, at tanker og handlinger ikke giver mening. As an OCD sufferer, you usually know that thoughts and actions don't make sense.

Du ved, det er irrationelt, når du ikke vil røre ved dørhåndtag. You know it's irrational when you don't want to touch door handles.

Rigtig mange skammer sig og isolerer sig.

Der er hjælp at hente, hvis du eller en af dine nærmeste har OCD. There is help if you or a loved one has OCD.

Kognitiv terapi og/eller antidepressiva kan hjælpe folk med OCD.

Du kan få styringen over dit liv tilbage.

Kognitiv terapi kan ændre tanker og handlinger.

Terapien har vist sig at være meget effektiv.

Antidepressiv medicin øger hjernens mængde af signalstoffet serotonin.

Serotonin lader hjernecellerne kommunikere med hinanden.

En øget mængde serotonin i hjernen virker positivt på mange med OCD.

De fleste har ritualer og tanker, der ligner OCD. Most people have rituals and thoughts similar to OCD.

Men det er ikke en lidelse at rette på malerier - But correcting paintings is not an affliction -

- eller bevidst træde forbi stregerne på fliserne. - or deliberately stepping over the lines on the tiles.

Det bliver først en lidelse, hvis det går ud over for meget i hverdagen. It only becomes a disorder if it interferes too much with everyday life.

Det er ikke kun os mennesker, der kan få OCD. It's not just us humans who can get OCD.

Hunde kan slikke deres poter rene så meget -

- at pelsen forsvinder, og poterne bliver vasket til blods.

Hvis de får et antidepressivum, der regulerer serotoninen, holder de op - If they are given an antidepressant that regulates serotonin, they will stop.

- præcis som mennesker.