×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan man gøre det ulovligt at købe cigaretter?

Kan man gøre det ulovligt at købe cigaretter?

Engang måtte man ryge i busser, på skoler og hospitaler.

Bybilledet var fyldt med tobaksreklamer -

- og der var ingen aldersgrænse for køb af cigaretter.

For 30 år siden var der askebægre ved alle folketingsmedlemmers pladser.

Tonen var en helt anden, da regeringen præsenterede sit sundhedsudspil.

Alle, der er født i og efter 2010, skal aldrig starte med at ryge -

- eller bruge andre nikotinprodukter.

Det vil være første gang, man forbyder nogen på grund af fødeår -

- at købe cigaretter, snus og nikotinprodukter.

Vi er klar til at forbyde salg til den her generation -

- ved at øge aldersgrænsen gradvist.

Ifølge vores afstemning, som over 17.000 har deltaget i -

- synes en stor del af jer, at det her er en god idé.

Men er det muligt at gøre køb af cigaretter ulovligt?

Cigaretten får sit store gennembrud i 1900-tallet.

Under 1. verdenskrig holder man soldaterne forsynet med cigaretter -

- fordi de er nervedæmpende.

De bliver en del af at opholde sig på slagmarken.

Da de amerikanske soldater vender hjem med cigaretter i mundvigen -

- bliver cigaretten et symbol på fred og frihed.

I mellemkrigstiden begynder kvinderne at ryge.

Rygning bliver et tegn på frigørelse -

- efter at det i årevis har været anset som en mandeaktivitet.

Da 2. verdenskrig bryder ud, stiger forbruget -

- og cigaretter sendes af sted til udstationerede amerikanske soldater.

Også her stiger antallet af rygere i 40'erne -

- på trods af at rationeringer gør det sværere at skaffe tobak.

Efter krigen går det rigtig stærkt.

Der kommer flere tobaksmærker til, og markedsføringen intensiveres.

I 70'erne topper kurven. 60 % af voksne danskere ryger.

De ryger i biler, fly, på skoler, i børnehaver -

- på restaurant, til selskaber og hos lægen. Og det er ikke kun de voksne.

Mor ryger også. Hun irriterer sig over, at jeg ryger mere end hende.

Så får hun et anfald.

Debatten om, at det er usundt at ryge, begynder at sprede sig.

I 1995 får Danmark sin første rygelov.

Den sikre røgfri miljøer på offentlige arbejdspladser og i transportmidler.

Den forbyder rygning på hospitaler, i skoler og andre institutioner.

Det skal være muligt at undgå passiv rygning. I 2002 forbydes reklamer.

Det er noget pjat at bruge penge på fjerning -

- når folk godt ved, der kan købes cigaretter. De stopper jo ikke.

Først i 2004 bliver det ulovligt for unge under 16 at købe tobak.

En grænse, der i 2008 sættes op til 18 år, som den er i dag.

I 2007 bliver det forbudt at ryge indenfor på private arbejdspladser -

- restauranter og større værtshuse.

- Tvangsafvænning er tåbeligt. - Vi bestemmer sgu selv.

Politikerne har flere gange hævet prisen. I dag koster en pakke 55 kr.

Det er dem, regeringen vil gøre ulovlige at købe for årgang 2010 og senere.

Du kender cigarettens historie. Bliver cigaretter ulovlige?

Nej, men det håber jeg. Det er et meget drastisk forslag.

- Det møder modstand. - Hvad mener du?

Det er drastisk at afskære en hel årgang fra at få adgang til produkterne.

- Det tror du ikke på? - Det er en god måde at gøre det på.

Lovgivning ændrer normer og adfærd. Det er et stærkt virkemiddel.

I dag ryger en halv million danskere hver dag.

I takt med, at befolkningens forbrug er faldet, er de unges det også.

I 2010 røg 17,5 % af de 16-24-årige dagligt.

I 2021 var tallet faldet til 9,5 %.

Til sammenligning er det stadig 16 % af deres forældre, der ryger.

Det til er regeringen klar til at erklære generationer efter 2010 for nikotinfri.

Dog med et ret vigtigt, skulle det vise sig, forbehold:

Det bliver juridisk selvfølgelig en udfordring, men det må vi kunne løse.

Få uger efter satte et EU-direktiv en stopper for ministerens optimisme.

Sundhedministeriet skrev til Folketinget:

Der kan gå to år, før EU-Kommissionen har et ændringsforslag.

Det skal så forhandles på plads mellem medlemslandene.

Inden det kom frem, spurgte vi jer, om I syntes, at forslaget var fornuftigt.

43 % svarer: "Ja, rygning er usundt og koster samfundet mange penge."

36 % siger: "Nej, politikerne skal ikke bestemme, hvad vi indtager."

21 % af jer kan både se fordele og ulemper ved forslaget.

Det er ikke en videnskabelig undersøgelse. Er du overrasket?

Ja, glædeligt, for unge vil jo gerne gøre oprør.

De prøver grænser og nye ting af, især noget forbudt.

Det er åbenbart sådan, at den viden, der er i samfundet om skadevirkninger -

- opvejer det oprør. De finder nok andre måder at gøre oprør på.

- Hvordan vil et forbud blive modtaget? - Det vil ikke blive budt velkomment.

En fjerdedel ryger stadig.

Der har været ramaskrig, hver gang der har været lovforslag om tobak.

En bruger har kommenteret: "Ja, for det går jo super med at forbyde hash ..."

Er der en pointe i, at cigaretter måske kan blive ulovlige for en årgang -

- men at de nok får dem skaffet på anden vis?

Sådan har det altid været. Ved forbud skaffer folk det på anden vis.

Det er normsættende. Er noget ulovligt, tænker vi over, hvad vi gør.

Må du køre 110 og kører 120, er det mere okay end et sted, hvor du må køre 80.

Lovgivning er et vigtigt greb for politikere for at ændre folks adfærd.

- Hvornår får vi et reelt forbud? - Det ved jeg ikke. Det giver jo ballade.

Det er en del af det. Men jeres måling viser, at den unge befolkning synes -

- at det er skadeligt og koster mange penge.

Idéen om et generationsforbud bliver ikke en realitet foreløbig -

- fordi det kræver en ændring af EU-direktivet -

- og fordi regeringen ikke har flertal i Folketinget for forslaget lige nu.

En af jer skrev en kommentar til afstemningen:

"Ja tak til mere frihed, nej tak til mere kontrol og statsmagt."

Jeg kom til at tænke på, om cigaretter stadig symboliserer frihed.

Hvad symboliserer en cigaret for jer?

Del det med os. Og husk at abonnere på Essensen, hvis I ikke allerede gør det.


Kan man gøre det ulovligt at købe cigaretter? Kann man den Kauf von Zigaretten illegal machen? Can you make it illegal to buy cigarettes? Kan ni göra det olagligt att köpa cigaretter? Чи можна заборонити купувати сигарети?

Engang måtte man ryge i busser, på skoler og hospitaler. Smoking was once allowed on buses, in schools and hospitals.

Bybilledet var fyldt med tobaksreklamer - The cityscape was filled with tobacco advertisements.

- og der var ingen aldersgrænse for køb af cigaretter. - and there was no age limit for buying cigarettes.

For 30 år siden var der askebægre ved alle folketingsmedlemmers pladser. 30 years ago, there were ashtrays at every MP's seat.

Tonen var en helt anden, da regeringen præsenterede sit sundhedsudspil. The tone was completely different when the government presented its healthcare proposal.

Alle, der er født i og efter 2010, skal aldrig starte med at ryge - Anyone born in and after 2010 should never start smoking.

- eller bruge andre nikotinprodukter. - or use other nicotine products.

Det vil være første gang, man forbyder nogen på grund af fødeår - This will be the first time someone has been banned based on their year of birth.

- at købe cigaretter, snus og nikotinprodukter. - to buy cigarettes, snus and nicotine products.

Vi er klar til at forbyde salg til den her generation - We're ready to ban sales to this generation

- ved at øge aldersgrænsen gradvist. - by increasing the age limit gradually.

Ifølge vores afstemning, som over 17.000 har deltaget i - According to our poll, which over 17,000 people have participated in

- synes en stor del af jer, at det her er en god idé. - a large number of you think this is a good idea.

Men er det muligt at gøre køb af cigaretter ulovligt? But is it possible to make buying cigarettes illegal?

Cigaretten får sit store gennembrud i 1900-tallet. The cigarette had its big breakthrough in the 1900s.

Under 1. verdenskrig holder man soldaterne forsynet med cigaretter - During World War 1, soldiers are kept supplied with cigarettes

- fordi de er nervedæmpende. - because they're a nerve suppressant.

De bliver en del af at opholde sig på slagmarken. They become part of being on the battlefield.

Da de amerikanske soldater vender hjem med cigaretter i mundvigen - When American soldiers return home with cigarettes in the corner of their mouths

- bliver cigaretten et symbol på fred og frihed. - the cigarette becomes a symbol of peace and freedom.

I mellemkrigstiden begynder kvinderne at ryge. In the interwar period, women start smoking.

Rygning bliver et tegn på frigørelse - Smoking becomes a sign of liberation

- efter at det i årevis har været anset som en mandeaktivitet. - after years of being considered a man's activity.

Da 2. verdenskrig bryder ud, stiger forbruget - As World War 2 breaks out, consumption increases

- og cigaretter sendes af sted til udstationerede amerikanske soldater. - and cigarettes are shipped to deployed American soldiers.

Også her stiger antallet af rygere i 40'erne - Here, too, the number of smokers in their 40s is rising.

- på trods af at rationeringer gør det sværere at skaffe tobak. - despite the fact that rationing makes it harder to obtain tobacco.

Efter krigen går det rigtig stærkt. After the war, things really take off.

Der kommer flere tobaksmærker til, og markedsføringen intensiveres. More tobacco brands are being added and marketing is intensifying.

I 70'erne topper kurven. 60 % af voksne danskere ryger. In the 70s, the curve peaks. 60% of adult Danes smoke.

De ryger i biler, fly, på skoler, i børnehaver - They smoke in cars, airplanes, schools, kindergartens...

- på restaurant, til selskaber og hos lægen. Og det er ikke kun de voksne. - at restaurants, parties and the doctor's office. And it's not just the adults.

Mor ryger også. Hun irriterer sig over, at jeg ryger mere end hende. Mom smokes too. She's annoyed that I smoke more than her.

Så får hun et anfald. Then she has a seizure.

Debatten om, at det er usundt at ryge, begynder at sprede sig. The debate about the unhealthiness of smoking is starting to spread.

I 1995 får Danmark sin første rygelov. In 1995, Denmark got its first smoking law.

Den sikre røgfri miljøer på offentlige arbejdspladser og i transportmidler. It ensures smoke-free environments in public workplaces and transportation.

Den forbyder rygning på hospitaler, i skoler og andre institutioner. It bans smoking in hospitals, schools and other institutions.

Det skal være muligt at undgå passiv rygning. I 2002 forbydes reklamer. It must be possible to avoid passive smoking. In 2002, advertising is banned.

Det er noget pjat at bruge penge på fjerning - Spending money on removal is nonsense

- når folk godt ved, der kan købes cigaretter. De stopper jo ikke. - when people know cigarettes are available for purchase. They won't stop.

Først i 2004 bliver det ulovligt for unge under 16 at købe tobak. It will not be illegal for young people under 16 to buy tobacco until 2004.

En grænse, der i 2008 sættes op til 18 år, som den er i dag. A limit that will be raised to 18 years in 2008, as it is today.

I 2007 bliver det forbudt at ryge indenfor på private arbejdspladser - In 2007, indoor smoking in private workplaces will be banned.

- restauranter og større værtshuse. - restaurants and larger pubs.

- Tvangsafvænning er tåbeligt. - Vi bestemmer sgu selv. - Forced rehab is stupid. - We decide for ourselves.

Politikerne har flere gange hævet prisen. I dag koster en pakke 55 kr. Politicians have raised the price several times. Today, a package costs DKK 55.

Det er dem, regeringen vil gøre ulovlige at købe for årgang 2010 og senere. These are the ones the government wants to make illegal to buy for 2010 and later.

Du kender cigarettens historie. Bliver cigaretter ulovlige? You know the history of cigarettes. Will cigarettes become illegal?

Nej, men det håber jeg. Det er et meget drastisk forslag. No, but I hope so. It's a very drastic proposal.

- Det møder modstand. - Hvad mener du? - What do you think?

Det er drastisk at afskære en hel årgang fra at få adgang til produkterne. It's drastic to cut off an entire year group from accessing the products.

- Det tror du ikke på? - Det er en god måde at gøre det på. - You don't believe that? - That's a good way to do it.

Lovgivning ændrer normer og adfærd. Det er et stærkt virkemiddel. Legislation changes norms and behavior. It is a powerful tool.

I dag ryger en halv million danskere hver dag. Today, half a million Danes smoke every day.

I takt med, at befolkningens forbrug er faldet, er de unges det også. As the population's consumption has decreased, so has the consumption of young people.

I 2010 røg 17,5 % af de 16-24-årige dagligt.

I 2021 var tallet faldet til 9,5 %. By 2021, the figure had dropped to 9.5%.

Til sammenligning er det stadig 16 % af deres forældre, der ryger. In comparison, 16% of their parents still smoke.

Det til er regeringen klar til at erklære generationer efter 2010 for nikotinfri.

Dog med et ret vigtigt, skulle det vise sig, forbehold: However, with one rather important, as it turns out, caveat:

Det bliver juridisk selvfølgelig en udfordring, men det må vi kunne løse. This will be a legal challenge, of course, but we must be able to solve it.

Få uger efter satte et EU-direktiv en stopper for ministerens optimisme. A few weeks later, an EU directive put an end to the minister's optimism.

Sundhedministeriet skrev til Folketinget: The Ministry of Health wrote to the Danish Parliament:

Der kan gå to år, før EU-Kommissionen har et ændringsforslag. It can take two years before the EU Commission has an amendment.

Det skal så forhandles på plads mellem medlemslandene. This must then be negotiated between the member states.

Inden det kom frem, spurgte vi jer, om I syntes, at forslaget var fornuftigt. Before it came out, we asked you if you thought the proposal made sense.

43 % svarer: "Ja, rygning er usundt og koster samfundet mange penge." 43% answer: "Yes, smoking is unhealthy and costs society a lot of money."

36 % siger: "Nej, politikerne skal ikke bestemme, hvad vi indtager." 36% say: "No, politicians should not decide what we consume."

21 % af jer kan både se fordele og ulemper ved forslaget. 21% of you can see both pros and cons of the proposal.

Det er ikke en videnskabelig undersøgelse. Er du overrasket? It's not a scientific study. Are you surprised?

Ja, glædeligt, for unge vil jo gerne gøre oprør. Yes, I'm glad, because young people want to rebel.

De prøver grænser og nye ting af, især noget forbudt. They test boundaries and new things, especially something forbidden.

Det er åbenbart sådan, at den viden, der er i samfundet om skadevirkninger - Apparently, the knowledge that exists in society about the harmful effects of

- opvejer det oprør. De finder nok andre måder at gøre oprør på. - outweighs that rebellion. They'll find other ways to rebel.

- Hvordan vil et forbud blive modtaget? - Det vil ikke blive budt velkomment. - How will a ban be received? - It will not be welcomed.

En fjerdedel ryger stadig. A quarter still smoke.

Der har været ramaskrig, hver gang der har været lovforslag om tobak. There has been an outcry every time there has been a tobacco bill.

En bruger har kommenteret: "Ja, for det går jo super med at forbyde hash ..." One user commented: "Yes, because banning hashish is going great..."

Er der en pointe i, at cigaretter måske kan blive ulovlige for en årgang - Is there a point to the idea that cigarettes might become illegal for a cohort

- men at de nok får dem skaffet på anden vis? - but that they'll probably get them some other way?

Sådan har det altid været. Ved forbud skaffer folk det på anden vis. That's the way it's always been. If it's banned, people get it some other way.

Det er normsættende. Er noget ulovligt, tænker vi over, hvad vi gør. It's normative. If something is illegal, we think about what we do.

Må du køre 110 og kører 120, er det mere okay end et sted, hvor du må køre 80. If you're allowed to drive 110 and you're driving 120, that's more okay than somewhere where you're allowed to drive 80.

Lovgivning er et vigtigt greb for politikere for at ændre folks adfærd. Legislation is an important lever for politicians to change people's behavior.

- Hvornår får vi et reelt forbud? - Det ved jeg ikke. Det giver jo ballade. - When will we get a real ban? - I don't know. It's going to cause trouble.

Det er en del af det. Men jeres måling viser, at den unge befolkning synes - That's part of it. But your survey shows that the young population thinks...

- at det er skadeligt og koster mange penge. - that it's harmful and costs a lot of money.

Idéen om et generationsforbud bliver ikke en realitet foreløbig - The idea of a generational ban won't become a reality anytime soon

- fordi det kræver en ændring af EU-direktivet - - because it requires an amendment to the EU directive

- og fordi regeringen ikke har flertal i Folketinget for forslaget lige nu. - and because the government does not have a majority in parliament for the proposal right now.

En af jer skrev en kommentar til afstemningen: One of you left a comment on the poll:

"Ja tak til mere frihed, nej tak til mere kontrol og statsmagt." "Yes to more freedom, no to more control and state power."

Jeg kom til at tænke på, om cigaretter stadig symboliserer frihed. I wondered if cigarettes still symbolize freedom.

Hvad symboliserer en cigaret for jer? What does a cigarette symbolize for you?

Del det med os. Og husk at abonnere på Essensen, hvis I ikke allerede gør det. Share it with us. And don't forget to subscribe to the Essence if you don't already.