×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan håndtrykket overleve en pandemi?

Kan håndtrykket overleve en pandemi?

- Vi ved, hvordan den sygdom smitter. - Pandemien sendte håndtryk i koma.

Det er sundhedsmyndighederne anbefaling, at vi ikke giver hånd.

Sundhedsmæssigt giver det god mening. På huden er der 1 mio. bakterier -

- på hver cm2, også i vores hænder.

Hvor der er bakterier, er der risiko for sygdom.

Men kommer håndtrykket tilbage?

Ja, og det vil gå hurtigt. Så snart sikkerheden er tilbage -

- er håndtrykket det også, som før i historien.

Johannes Nørregaard Frandsen er professor -

- på kulturvidenskab og litteratur på SDU.

I 1850'erne var der koleraepidemi -

- og forbud mod at bruge hånden som hilsen. Det kom igen og vil også nu.

Håndtrykket kommer tilbage. Det er der historisk belæg for.

En teori siger, håndtrykket blev indført for at vise -

- vi ikke bar våben i hånden.

Det påstås, at det at ryste hænderne opstod i middelalderen -

- for at sikre at der ikke var våben i ærmet, så ville de rasle ud.

Det tidligste kendte håndtryk, dateres til 800 år f.v.t.

I relieffet ses en babylonsk og en assyrisk konge trykke hånd -

- og forsegle deres alliance.

I antikken, ca. 400 år f.v.t., blev håndtrykket også brugt -

- her på en 2500 år gammel gravsten fra Athen -

- hvor to græske soldater trykker hænder.

Også digteren Homer refererer i sine værker til, at folk giver hånd.

I Romerriget fik håndtrykket en stor rolle, bl.a. på mønter -

- selvom det kan være svært at se her.

Det første bevis for håndtryk i Danmark er Jyske Lov fra 1241 -

- hvor håndtrykket nævnes.

Aftaler blev indgået ved Haandfæste, nyttigt, da dokumenter var sjældne.

I 1600-tallet begyndte kvækerne at bruge håndtrykket i England og USA -

- som en uformel gestus, fordi de vægtede lighed højt.

I 1800-tallet spredte håndtrykket sig som hilsen -

- selvom det normale var at lette på hatten.

Først efter 2. verdenskrig blev håndtryk den dominerende hilseform -

- fordi hatten blev mindre almindelig.

I dag bruges håndtryk som hilsen og ved aftaler.

Fx ved bryllupper, hvor ikke kysset besegler ægteskabet, men ...

Så giv hinanden hånd derpå.

Håndtryk er et symbol på lighed, men er også et førstehåndsindtryk.

Vi bedømmer hinanden på håndtrykket.

Der er stor forskel på et fast og et mere slattent håndtryk.

Nogle bruger det til at demonstrere en overlegenhed.

Håndtrykkets coronakarantæne har givet alternative hilseformer -

- såsom fodspark og albuehilsen.

Albuehilsenen er fuldstændig til grin. Ingen bruger den uden at grine.

Det kunne være en overvejelse værd fremover at bruge en hilsen -

- der ikke involverer kropslig kontakt.

En lotushilsen og den der, synes jeg godt om.

Den aktiverer hænder og ansigt.

Den skulle have en chance.


Kan håndtrykket overleve en pandemi? Kann der Händedruck eine Pandemie überleben? Can the handshake survive a pandemic? Kan de handdruk een pandemie overleven?

- Vi ved, hvordan den sygdom smitter. - Pandemien sendte håndtryk i koma. - We know how that disease is transmitted. - The pandemic sent handshakes into a coma.

Det er sundhedsmyndighederne anbefaling, at vi ikke giver hånd. It is the health authorities' recommendation that we don't shake hands.

Sundhedsmæssigt giver det god mening. På huden er der 1 mio. bakterier - From a health perspective, it makes sense. There are 1 million bacteria on the skin

- på hver cm2, også i vores hænder.

Hvor der er bakterier, er der risiko for sygdom.

Men kommer håndtrykket tilbage? But will the handshake come back?

Ja, og det vil gå hurtigt. Så snart sikkerheden er tilbage - Yes, and it will happen quickly. As soon as security is back...

- er håndtrykket det også, som før i historien. - so is the handshake, just like in the past.

Johannes Nørregaard Frandsen er professor -

- på kulturvidenskab og litteratur på SDU. - in Cultural Studies and Literature at SDU.

I 1850'erne var der koleraepidemi -

- og forbud mod at bruge hånden som hilsen. Det kom igen og vil også nu. - and a ban on using the hand as a greeting. It came again and will now.

Håndtrykket kommer tilbage. Det er der historisk belæg for. The handshake is coming back. There is historical evidence to support this.

En teori siger, håndtrykket blev indført for at vise - One theory is that the handshake was introduced to show

- vi ikke bar våben i hånden. - we didn't carry weapons in our hands.

Det påstås, at det at ryste hænderne opstod i middelalderen - It is claimed that shaking hands originated in the Middle Ages.

- for at sikre at der ikke var våben i ærmet, så ville de rasle ud. - to make sure there were no guns up their sleeves, they would come tumbling out.

Det tidligste kendte håndtryk, dateres til 800 år f.v.t. The earliest known handshake dates back to 800 BC.

I relieffet ses en babylonsk og en assyrisk konge trykke hånd - The relief shows a Babylonian and an Assyrian king shaking hands

- og forsegle deres alliance. - and seal their alliance.

I antikken, ca. 400 år f.v.t., blev håndtrykket også brugt - In antiquity, around 400 years BC, the handshake was also used

- her på en 2500 år gammel gravsten fra Athen -

- hvor to græske soldater trykker hænder. - where two Greek soldiers shake hands.

Også digteren Homer refererer i sine værker til, at folk giver hånd. Even the poet Homer refers to people shaking hands in his works.

I Romerriget fik håndtrykket en stor rolle, bl.a. på mønter - In the Roman Empire, the handshake played a major role, including on coins.

- selvom det kan være svært at se her. - although it can be hard to see here.

Det første bevis for håndtryk i Danmark er Jyske Lov fra 1241 - The first evidence of handshakes in Denmark is Jyske Lov from 1241 -

- hvor håndtrykket nævnes. - where the handshake is mentioned.

Aftaler blev indgået ved Haandfæste, nyttigt, da dokumenter var sjældne. Agreements were made by hand, useful when documents were rare.

I 1600-tallet begyndte kvækerne at bruge håndtrykket i England og USA - In the 1600s, the Quakers began using the handshake in England and the US -

- som en uformel gestus, fordi de vægtede lighed højt. - as an informal gesture because they valued equality.

I 1800-tallet spredte håndtrykket sig som hilsen - In the 1800s, the handshake spread as a greeting

- selvom det normale var at lette på hatten. - even though the normal thing to do was to tip your hat.

Først efter 2. verdenskrig blev håndtryk den dominerende hilseform - It wasn't until after World War 2 that handshakes became the dominant form of greeting.

- fordi hatten blev mindre almindelig. - because the hat became less common.

I dag bruges håndtryk som hilsen og ved aftaler. Today, handshakes are used for greetings and appointments.

Fx ved bryllupper, hvor ikke kysset besegler ægteskabet, men ... For example, at weddings, where it's not the kiss that seals the marriage, but ...

Så giv hinanden hånd derpå. Then shake hands afterwards.

Håndtryk er et symbol på lighed, men er også et førstehåndsindtryk. Handshakes are a symbol of equality, but are also a first impression.

Vi bedømmer hinanden på håndtrykket. We judge each other by the handshake.

Der er stor forskel på et fast og et mere slattent håndtryk. There's a big difference between a firm handshake and a sloppy one.

Nogle bruger det til at demonstrere en overlegenhed. Some use it to demonstrate superiority.

Håndtrykkets coronakarantæne har givet alternative hilseformer - The corona quarantine of the handshake has provided alternative greetings

- såsom fodspark og albuehilsen. - such as foot kicks and elbow salutes.

Albuehilsenen er fuldstændig til grin. Ingen bruger den uden at grine. The elbow greeting is a complete joke. No one uses it without laughing.

Det kunne være en overvejelse værd fremover at bruge en hilsen - It might be worth considering using a greeting in the future.

- der ikke involverer kropslig kontakt. - that don't involve physical contact.

En lotushilsen og den der, synes jeg godt om. I like the lotus greeting and that one.

Den aktiverer hænder og ansigt. It activates hands and face.

Den skulle have en chance.