×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan funktionelle tics smitte?

Kan funktionelle tics smitte?

Jeg er djævlen selv.

Jeg hedder Freja og er 18 år.

Når jeg bliver stresset eller presset, får jeg tics -

- hvor andre får mavepine eller hovedpine.

Et stigende antal piger er kommet i behandling med symptomer -

- der minder om Tourettes.

Jeg fløjter, og jeg slår folk.

Jeg kaster med hovedet og laver rigtig mange håndtegn.

Men det her er ikke Tourettes. Det er såkaldte funktionelle tics.

Lidelserne ligner hinanden, men der er en væsentlig forskel.

Tourettes er genetisk og rammer 4-5 gange så mange drenge som piger.

Funktionelle tics er en aflastningsreaktion -

- og rammer næsten kun piger -

- der har psykiske problemer eller har presset sig selv.

Da jeg startede på gymnasiet, følte jeg mig rigtig presset -

- og blev presset meget, fordi jeg altid har været en 12-tals-pige.

Jeg kunne ikke forstå, hvad der skete, men tænkte -

- at der må være noget, for jeg kan ikke styre det.

Lægerne ser en voldsom stigning over hele verden, og de mener -

- at det bl.a. skyldes stress og usikkerhed skabt af coronapandemien.

Før corona fik vi måske to eller tre henvisninger om året.

Siden omkring november 2020 -

- har jeg personligt visiteret omkring 45 teenagepiger med de symptomer.

Jeg bliver stresset af coronasituationen -

- og så får jeg voldsomt mange tics.

I starten var det meget grænseoverskridende.

Jeg kunne ikke tale, gå eller føre en almindelig samtale.

Jeg kunne intet. Jeg var invalid.

Lægerne har også en anden teori.

Der er et karakteristisk mønster for tics, som vi har set på sociale medier -

- som YouTube og TikTok hos nogle af de mere karismatiske personligheder.

Det seneste år er interessen for Tourettes steget på sociale medier.

Næsten alle dem, der får diagnosen, følger influencere med Tourettes.

Og man ser en tendens til, at pigerne kopierer ticsene.

Hvis jeg ser en, der tic'er, så gør jeg det også.

Nogle siger: "Jeg har Tourettes." Men man kan se, det ikke er rigtigt.

Jeg ville hellere undgå den opmærksomhed, jeg får.

Det er ikke rart at være i centrum på den måde.

Funktionelle tics kan kureres.

Og ifølge lægerne vil vi se færre nye tilfælde -

- når samfundet vender tilbage til en mere normal tilstand.

Men man skal være opmærksom på, at det her ikke forsvinder af sig selv.

Vi ser børn med fordøjelsesproblemer og flere og flere spiseforstyrrelser.

Vi er meget bekymrede for den her generation -

- og deres risiko for at udvikle depression og angst.

Vi har brugt humor rigtig meget som en måde at komme videre på -

- og overvinde det onde på.

Din mor er dejlig. Ja, okay.

Hvis jeg lærte ikke at presse mig selv og kunne afstresse og sige -

- "Nu er jeg ved at være stresset, nu skal jeg tage en slapper" -

- så kunne jeg nok godt slippe for dem.

Jeg plejer ikke at sige, at folks mødre er dejlige.

Kunne du lide videoen, så husk at like den.

Og tryk på abonnér-knappen, så kommer der snart en video din vej.

Tak, fordi du så med.

Kan funktionelle tics smitte? Können funktionelle Tics ansteckend sein? Can functional tics be contagious?

Jeg er djævlen selv. I am the devil himself.

Jeg hedder Freja og er 18 år. My name is Freja and I'm 18 years old.

Når jeg bliver stresset eller presset, får jeg tics - When I get stressed or under pressure, I get tics

- hvor andre får mavepine eller hovedpine. - while others get stomachaches or headaches.

Et stigende antal piger er kommet i behandling med symptomer - An increasing number of girls have been treated for symptoms

- der minder om Tourettes. - similar to Tourette's.

Jeg fløjter, og jeg slår folk. I whistle and I hit people.

Jeg kaster med hovedet og laver rigtig mange håndtegn. I throw my head and do a lot of hand signals.

Men det her er ikke Tourettes. Det er såkaldte funktionelle tics. But this is not Tourette's. These are so-called functional tics.

Lidelserne ligner hinanden, men der er en væsentlig forskel. The disorders are similar, but there is a significant difference.

Tourettes er genetisk og rammer 4-5 gange så mange drenge som piger. Tourette's is genetic and affects 4-5 times more boys than girls.

Funktionelle tics er en aflastningsreaktion - Functional tics are a relief reaction -

- og rammer næsten kun piger - - and almost exclusively affects girls

- der har psykiske problemer eller har presset sig selv. - who have mental health issues or have pushed themselves.

Da jeg startede på gymnasiet, følte jeg mig rigtig presset - When I started high school, I felt a lot of pressure.

- og blev presset meget, fordi jeg altid har været en 12-tals-pige. - and was pushed a lot because I've always been a 12s girl.

Jeg kunne ikke forstå, hvad der skete, men tænkte - I couldn't understand what was happening, but thought

- at der må være noget, for jeg kan ikke styre det. - that there must be something, because I can't control it.

Lægerne ser en voldsom stigning over hele verden, og de mener - Doctors are seeing a dramatic increase worldwide, and they believe

- at det bl.a. skyldes stress og usikkerhed skabt af coronapandemien. - that this is partly due to the stress and uncertainty created by the coronavirus pandemic.

Før corona fik vi måske to eller tre henvisninger om året. Before corona, we got maybe two or three referrals a year.

Siden omkring november 2020 - Since around November 2020

- har jeg personligt visiteret omkring 45 teenagepiger med de symptomer. - I've personally seen around 45 teenage girls with these symptoms.

Jeg bliver stresset af coronasituationen - I'm getting stressed by the corona situation

- og så får jeg voldsomt mange tics. - and then I get a lot of tics.

I starten var det meget grænseoverskridende. In the beginning, it was very overwhelming.

Jeg kunne ikke tale, gå eller føre en almindelig samtale. I couldn't talk, walk or carry on a normal conversation.

Jeg kunne intet. Jeg var invalid. I couldn't do anything. I was an invalid.

Lægerne har også en anden teori. Doctors also have another theory.

Der er et karakteristisk mønster for tics, som vi har set på sociale medier - There's a characteristic pattern of tics that we've seen on social media

- som YouTube og TikTok hos nogle af de mere karismatiske personligheder. - like YouTube and TikTok with some of the more charismatic personalities.

Det seneste år er interessen for Tourettes steget på sociale medier. In the past year, interest in Tourette's has increased on social media.

Næsten alle dem, der får diagnosen, følger influencere med Tourettes. Almost all those diagnosed follow influencers with Tourette's.

Og man ser en tendens til, at pigerne kopierer ticsene. And there is a tendency for girls to copy the tics.

Hvis jeg ser en, der tic'er, så gør jeg det også. If I see someone ticking, I do it too.

Nogle siger: "Jeg har Tourettes." Men man kan se, det ikke er rigtigt. Some people say: "I have Tourette's." But you can see that's not true.

Jeg ville hellere undgå den opmærksomhed, jeg får. I would rather avoid the attention I get.

Det er ikke rart at være i centrum på den måde. It's not nice to be the center of attention like that.

Funktionelle tics kan kureres. Functional tics can be cured.

Og ifølge lægerne vil vi se færre nye tilfælde - And according to doctors, we will see fewer new cases

- når samfundet vender tilbage til en mere normal tilstand. - when society returns to a more normal state.

Men man skal være opmærksom på, at det her ikke forsvinder af sig selv. But be aware that this doesn't go away on its own.

Vi ser børn med fordøjelsesproblemer og flere og flere spiseforstyrrelser. We see children with digestive problems and more and more eating disorders.

Vi er meget bekymrede for den her generation - We are very worried about this generation.

- og deres risiko for at udvikle depression og angst. - and their risk of developing depression and anxiety.

Vi har brugt humor rigtig meget som en måde at komme videre på - We've used humor a lot as a way to move forward

- og overvinde det onde på. - and overcome evil.

Din mor er dejlig. Ja, okay. Your mom is great. Yeah, okay.

Hvis jeg lærte ikke at presse mig selv og kunne afstresse og sige - If I learned not to push myself and could de-stress and say

- "Nu er jeg ved at være stresset, nu skal jeg tage en slapper" - - "I'm getting stressed out, I need to take a break"

- så kunne jeg nok godt slippe for dem. - I could probably do without them.

Jeg plejer ikke at sige, at folks mødre er dejlige. I don't usually say that people's mothers are lovely.

Kunne du lide videoen, så husk at like den. If you liked the video, be sure to like it.

Og tryk på abonnér-knappen, så kommer der snart en video din vej.

Tak, fordi du så med.