×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Kan en Europahær beskytte Danmark i fremtiden?

Kan en Europahær beskytte Danmark i fremtiden?

Det her er et russisk bombefly, type Tu-160.

Det flyver to gange lydens hastighed og have atomvåben om bord.

Tre gange i 2019 blev denne type fly afvist på kanten af dansk luftrum.

Det betyder ikke, at Rusland står på spring til at invadere Danmark.

Det kunne russerne sagtens, og så er det godt -

- at vi har USA med i Nato til at beskytte os. Eller har vi?

Andre medlemslande skal betale mere.

Kan vi regne med, at Nato og USA redder os, hvis lokummet brænder?

Derfor vil Frankrigs præsident have en europahær.

Gustav Rasmussen, Danmarks udenrigsminister.

Danmark var blandt de 12 lande, der etablerede Nato efter 2. verdenskrig.

Siden er Nato udvidet til 29 lande, som skal forsvare hinanden -

- hvis et af dem bliver angrebet. En for alle, alle for en.

... og komme ethvert af dem, der angribes, til undsætning.

Det er en fordel for Danmark. Men til fællesskabet hører forpligtelsen til -

- at bruge 2 % af BNP på forsvar, og her er grunden til, at Trump er sur.

Mange lande skylder os kæmpe beløb fra flere år.

Der er kun ni lande, der opfylder kravet. Helt hernede finder vi Danmark.

Betaler man ikke nok, kan man ikke være sikker på USA's beskyttelse.

Obama ville også have europæerne til at betale mere.

Derfor bør alle Nato-lande betale deres andel. Det sker ikke altid.

Ser man på det samlede militærpersonale i Nato, udgør USA 41 % af styrken.

Uden USA's støtte er Nato svækket -

- og mange ledere er usikre på, hvor de har USA.

Ved jeres side vil der i år stå et stort antal soldater fra europahæren.

Et smukt symbol på det forsvar, vi skaber for Europa.

Krigen i Bulgarien. Europahæren er tæt på at afslutte kampene.

Idéen om en europahær er ikke ny. Det her er et fiktivt nyhedsindslag fra 1991.

Det skulle foregå i 2001.

Det er første gang, hæren er i kamp.

I denne fremtid er EU og hæren i krig med republikken Serbien.

For nogle stod hæren som et skræmmebillede på EU's udvikling -

- og den fælles hær var en af årsagerne til -

- at danskerne i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten.

Her er det et nej til den Europæiske Union.

Derfor har Danmark de fire EU-forbehold.

Mange var nervøse for, at danskere skulle i kamp under europaflaget -

- under en fransk eller tysk general.

Hæren blev aldrig til, for ingen ville have den.

Slet ikke Storbritannien, den største modstander af hæren.

Men fordi Nato-samarbejdet er udfordret lige nu -

- er hæren kommet på tale igen.

Det går stærkt med militærsamarbejdet i EU, og der er mange initiativer.

Forsvarssamarbejdet PESCO er etableret, så EU kan indkøbe udstyr -

- og koordinere våbensystemer.

EU's forsvarsfond skal booste EU's militærindustri -

- og mindske import fra USA.

Og Europa-Kommissionen vil udvikle en fælles europæisk forsvarsindustri.

Danmark har et forsvarsforbehold, så vi står uden for det meste af samarbejdet.

I den tysk-franske vision skal landene skrue op for militæret -

- samarbejde bedre og rykke hurtigt ud, dog stadig uden tvang.

Frankrig og Tyskland ønsker en hær, der kan forsvare os, mens Nato kollapser.

Med Storbritanniens farvel til EU er den største modstander mod en hær væk.

Når alt kommer til alt, kan Europa ikke forsvare nogen nu. Heller ikke sig selv.

En rapport fastslår, at EU hverken har mandskab, udstyr eller struktur til det.

Det vil koste op mod 2,4 billioner kr. at gøre de europæiske Nato-lande selvforsvarende.

Man skal indregne en implementeringstid på op til 20 år.

Vi skal nok blive ved med at sætte vores lid til Nato og især USA.

Vi håber, du kunne lide vores video. Giv den et like -

- og vil du ikke gå glip af vores videoer, så abonner på vores kanal.

Kan en Europahær beskytte Danmark i fremtiden? Kann eine europäische Armee Dänemark in Zukunft schützen? Can a European Army protect Denmark in the future?

Det her er et russisk bombefly, type Tu-160. This is a Russian bomber, type Tu-160.

Det flyver to gange lydens hastighed og have atomvåben om bord. It flies at twice the speed of sound and has nuclear weapons on board.

Tre gange i 2019 blev denne type fly afvist på kanten af dansk luftrum. Three times in 2019, this type of aircraft was rejected on the edge of Danish airspace.

Det betyder ikke, at Rusland står på spring til at invadere Danmark. This does not mean that Russia is about to invade Denmark.

Det kunne russerne sagtens, og så er det godt - The Russians could do that, and that's a good thing

- at vi har USA med i Nato til at beskytte os. Eller har vi? - that we have the US in NATO to protect us. Or do we?

Andre medlemslande skal betale mere. Other member states have to pay more.

Kan vi regne med, at Nato og USA redder os, hvis lokummet brænder? Can we count on NATO and the US to save us if the shit hits the fan?

Derfor vil Frankrigs præsident have en europahær. That's why the President of France wants a European army.

Gustav Rasmussen, Danmarks udenrigsminister. Gustav Rasmussen, Denmark's Minister of Foreign Affairs.

Danmark var blandt de 12 lande, der etablerede Nato efter 2. verdenskrig. Denmark was among the 12 countries that established NATO after World War II.

Siden er Nato udvidet til 29 lande, som skal forsvare hinanden - Since then, NATO has expanded to 29 countries to defend each other

- hvis et af dem bliver angrebet. En for alle, alle for en.

... og komme ethvert af dem, der angribes, til undsætning. ... and come to the aid of any of those who are attacked.

Det er en fordel for Danmark. Men til fællesskabet hører forpligtelsen til - This is an advantage for Denmark. But with community comes the obligation to

- at bruge 2 % af BNP på forsvar, og her er grunden til, at Trump er sur. - spending 2% of GDP on defense, and here's why Trump is angry.

Mange lande skylder os kæmpe beløb fra flere år. Many countries owe us huge amounts of money from several years.

Der er kun ni lande, der opfylder kravet. Helt hernede finder vi Danmark. There are only nine countries that meet the requirement. At the bottom of the list is Denmark.

Betaler man ikke nok, kan man ikke være sikker på USA's beskyttelse. If you don't pay enough, you can't be sure of US protection.

Obama ville også have europæerne til at betale mere. Obama also wanted Europeans to pay more.

Derfor bør alle Nato-lande betale deres andel. Det sker ikke altid. Therefore, all NATO countries should pay their share. This doesn't always happen.

Ser man på det samlede militærpersonale i Nato, udgør USA 41 % af styrken. Looking at the total military personnel in NATO, the US makes up 41% of the force.

Uden USA's støtte er Nato svækket - Without US support, NATO is weakened

- og mange ledere er usikre på, hvor de har USA. - and many leaders are unsure of where they stand with the US.

Ved jeres side vil der i år stå et stort antal soldater fra europahæren. At your side this year will be a large number of soldiers from the European Army.

Et smukt symbol på det forsvar, vi skaber for Europa. A beautiful symbol of the defense we are creating for Europe.

Krigen i Bulgarien. Europahæren er tæt på at afslutte kampene. The war in Bulgaria. The European Army is close to ending the fighting.

Idéen om en europahær er ikke ny. Det her er et fiktivt nyhedsindslag fra 1991. The idea of a European army is not new. This is a fictional news report from 1991.

Det skulle foregå i 2001. It was to take place in 2001.

Det er første gang, hæren er i kamp. This is the first time the army is in combat.

I denne fremtid er EU og hæren i krig med republikken Serbien. In this future, the EU and the army are at war with the Republic of Serbia.

For nogle stod hæren som et skræmmebillede på EU's udvikling - For some, the army stood as a symbol of the EU's development...

- og den fælles hær var en af årsagerne til - - and the joint army was one of the reasons why

- at danskerne i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten.

Her er det et nej til den Europæiske Union. Here it's a no to the European Union.

Derfor har Danmark de fire EU-forbehold. That's why Denmark has the four EU opt-outs.

Mange var nervøse for, at danskere skulle i kamp under europaflaget - Many were nervous about Danes going into battle under the European flag

- under en fransk eller tysk general. - under a French or German general.

Hæren blev aldrig til, for ingen ville have den. The army never happened because no one wanted it.

Slet ikke Storbritannien, den største modstander af hæren. Certainly not the UK, the biggest opponent of the army.

Men fordi Nato-samarbejdet er udfordret lige nu - But because NATO cooperation is challenged right now -

- er hæren kommet på tale igen. - the army has come up again.

Det går stærkt med militærsamarbejdet i EU, og der er mange initiativer. Military cooperation in the EU is going strong and there are many initiatives.

Forsvarssamarbejdet PESCO er etableret, så EU kan indkøbe udstyr - The defense cooperation PESCO is established so that the EU can purchase equipment

- og koordinere våbensystemer. - and coordinate weapon systems.

EU's forsvarsfond skal booste EU's militærindustri - EU defense fund to boost EU military industry -

- og mindske import fra USA. - and reduce imports from the US.

Og Europa-Kommissionen vil udvikle en fælles europæisk forsvarsindustri. And the European Commission will develop a common European defense industry.

Danmark har et forsvarsforbehold, så vi står uden for det meste af samarbejdet. Denmark has a defense opt-out, so we are excluded from most of the cooperation.

I den tysk-franske vision skal landene skrue op for militæret - In the German-French vision, countries need to step up their military...

- samarbejde bedre og rykke hurtigt ud, dog stadig uden tvang. - Collaborate better and respond quickly, but still without coercion.

Frankrig og Tyskland ønsker en hær, der kan forsvare os, mens Nato kollapser. France and Germany want an army to defend us while NATO collapses.

Med Storbritanniens farvel til EU er den største modstander mod en hær væk. With Britain's departure from the EU, the biggest opponent to an army is gone.

Når alt kommer til alt, kan Europa ikke forsvare nogen nu. Heller ikke sig selv. After all, Europe can't defend anyone now. Not even itself.

En rapport fastslår, at EU hverken har mandskab, udstyr eller struktur til det. A report states that the EU has neither the manpower, equipment nor structure to do so.

Det vil koste op mod 2,4 billioner kr. at gøre de europæiske Nato-lande selvforsvarende. It will cost up to DKK 2.4 trillion to make the European NATO countries self-defending.

Man skal indregne en implementeringstid på op til 20 år. Factor in an implementation time of up to 20 years.

Vi skal nok blive ved med at sætte vores lid til Nato og især USA. We will continue to rely on NATO and especially the USA.

Vi håber, du kunne lide vores video. Giv den et like -

- og vil du ikke gå glip af vores videoer, så abonner på vores kanal.