×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvornår er et angreb terror?

Hvornår er et angreb terror?

Søndag den 3. juli var vi vidne til et forfærdeligt angreb -

- hvor tre blev dræbt, og syv blev såret i Field's.

Lige nu er en stor politiaktion i gang ved Field's i København.

Endnu en ambulance kommer kørende.

Politiet pågreb hurtigt en mand med en riffel.

Bagefter blev journalister ved med at stille ét spørgsmål.

Efterforsker I det som mulig terror?

- Der var et spørgsmål om terror. - Er det terror?

Vi spørger, om det er terror, når flere civile bliver dræbt -

- men politiet har sigtet manden for tre tilfælde af manddrab -

- og syv tilfælde af drabsforsøg. Ikke terror.

Der er ikke noget i efterforskningen, de gennemgåede dokumenter -

- de ting, vi har fundet, eller vidneberetninger -

- der kan underbygge, at der er tale om terror.

Hvornår bliver man dømt for terror, og hvornår bliver man dømt for drab?

Terror er desværre noget, vi har været vidne til mange gange.

I Danmark har der været angrebet på Krudttønden og synagogen i 2015.

København har været ramt af angreb.

I Norge i 2011 var der angrebet på øen Utøya.

I Europa er listen deprimerende lang.

Der findes flere hundrede definitioner på terror.

Universiteter og Folketinget drøfter, hvornår noget er terror.

Blandt danskerne er holdningen til definitionen på terror også omstridt.

Men i forhold til en dom giver det mening at kigge på loven.

Mens straffelovens paragraf 237 om manddrab er kort ...

... så er paragraf 114 om terror noget længere.

Man kan få op til livstid for at begå terror.

Og så omhandler loven alle måder at forvolde skader på nogen.

Der er brandstiftelse, frihedsberøvelse og manddrab.

Og så er der nævnt besiddelse eller anvendelse af radioaktive stoffer.

Det interessante i terrorloven er intentionen med kriminaliteten:

Hvorfor en gerningsmand begår drab.

Terroristerne forlangte, at 200 fanger skulle sættes på fri fod.

Islamisk Stats mål er et kalifat, et verdensherredømme -

- med religiøse regler, der håndhæves uden nåde.

I paragraf 114 står de intentioner, som kan karakteriseres som terror.

For terrorisme straffes den -

- som med forsæt til at skræmme en befolkning f.eks. begår drab.

Her er det intentionen, forsættet, der er vigtig at lægge mærke til.

Et eksempel på den type terror er -

- da al-Qaeda brugte passagerfly til at flyve ind i World Trade Center.

2977 mennesker døde i angrebet.

Terror behøver ikke at være rettet mod civile.

Det kan være angreb på personer med tilknytning til staten.

"For terrorisme straffes den -

- som uretmæssigt tvinger danske myndigheder til en handling."

I Tyskland i 1970'erne -

- kæmpede Rote Armee Fraktion mod "det kapitalistiske system".

Ud over at slå politikere ihjel -

- kaprede nogle af medlemmerne et fly for at få frigivet fanger.

Terror behøver ikke at gå direkte ud over mennesker.

"For terrorisme straffes den, der ødelægger et lands strukturer."

Det kan være at ødelægge togbaner.

Fælles for alle aspekter af loven er -

- at intentionen skal række ud over handlingen.

Et drab straffes altså forskelligt alt efter gerningsmandens intention.

Vurderes det, at intentionerne med forbrydelsen ikke er dem -

- der står i terrorloven, skal andre paragraffer i brug.

For eksempel straffelovens paragraf 237 om manddrab.

Målet eller offeret kan være med til at afgøre, hvorvidt det er terror.

Hvis en journalist eller politiker bliver angrebet -

- kunne det være et angreb på ytringsfriheden og dermed terror.

Men domstolen skal stadig fastslå intentionen bag.

Terror har altså intet at gøre med, hvor mange der bliver slået ihjel.

Det er svært at vurdere, om noget er terror.

Hvis gerningsmanden ikke har efterladt et manifest -

- eller andet, der indikerer en motivation ...

Man fandt en computer med en slags testamente.

Breivik havde annonceret i et 1500 sider langt manifest ...

... så skal domstolen udlede det gennem vidner, pårørende eller ofre.

I sagen med Field's er den formodede gerningsmand sigtet for manddrab -

- efter paragraf 237 og ikke efter terrorparagraffen.

Under retssagen afgør domstolen, hvad den endelige straf bliver.


Hvornår er et angreb terror? Wann ist ein Anschlag Terrorismus? When is an attack terrorism? 공격 테러리즘은 언제 발생하나요? Wanneer is een aanval terrorisme? Quando é um ataque terrorista? När är en attack terrorism? Коли напад є тероризмом?

Søndag den 3. juli var vi vidne til et forfærdeligt angreb - On Sunday, July 3, we witnessed a horrific attack No domingo 3 de Julho, assistimos a um ataque horrível

- hvor tre blev dræbt, og syv blev såret i Field's. - where three were killed and seven were injured in Field's. - onde três foram mortos e sete ficaram feridos no Campo.

Lige nu er en stor politiaktion i gang ved Field's i København. Right now, a major police operation is underway at Field's in Copenhagen. Uma grande operação policial está actualmente em curso no Field's em Copenhaga.

Endnu en ambulance kommer kørende. Another ambulance arrives on the scene. Uma outra ambulância chega ao local.

Politiet pågreb hurtigt en mand med en riffel. Police quickly apprehended a man with a rifle. A polícia prendeu rapidamente um homem com uma espingarda.

Bagefter blev journalister ved med at stille ét spørgsmål. Afterwards, journalists kept asking one question. Posteriormente, os jornalistas continuaram a fazer uma pergunta.

Efterforsker I det som mulig terror? Are you investigating it as possible terrorism? Está a investigá-lo como possível terrorismo?

- Der var et spørgsmål om terror. - Er det terror? - There was a question about terror. - Is it terror? - Havia uma questão sobre o terror - será terror?

Vi spørger, om det er terror, når flere civile bliver dræbt - We ask if it is terrorism when more civilians are killed Perguntamos se é terrorismo quando mais civis são mortos

- men politiet har sigtet manden for tre tilfælde af manddrab - - but police have charged the man with three counts of manslaughter - mas a polícia acusou o homem de três acusações de homicídio involuntário.

- og syv tilfælde af drabsforsøg. Ikke terror. - and seven cases of attempted murder. Not terrorism. - e sete casos de tentativa de homicídio. Não é terrorismo.

Der er ikke noget i efterforskningen, de gennemgåede dokumenter - There's nothing in the investigation, the reviewed documents, the Não há nada na investigação, os documentos revistos

- de ting, vi har fundet, eller vidneberetninger - - the things we have found, or witness accounts - as coisas que encontramos, ou relatos de testemunhas

- der kan underbygge, at der er tale om terror. - that can substantiate that terrorism is involved. - que podem substanciar a existência do terrorismo.

Hvornår bliver man dømt for terror, og hvornår bliver man dømt for drab? When are you convicted of terrorism and when are you convicted of murder? Quando é que é condenado por terrorismo e quando é condenado por homicídio?

Terror er desværre noget, vi har været vidne til mange gange. Terror is unfortunately something we have witnessed many times. O terrorismo é, infelizmente, algo a que temos assistido muitas vezes.

I Danmark har der været angrebet på Krudttønden og synagogen i 2015. In Denmark, there have been attacks on Krudttønden and the synagogue in 2015. Na Dinamarca, houve ataques a Krudttønden e à sinagoga em 2015.

København har været ramt af angreb. Copenhagen has been hit by attacks. Copenhaga foi atingida por ataques.

I Norge i 2011 var der angrebet på øen Utøya. In Norway in 2011, there was the attack on the island of Utøya. Na Noruega, em 2011, houve o ataque à ilha de Utøya.

I Europa er listen deprimerende lang. In Europe, the list is depressingly long. Na Europa, a lista é deprimentementemente longa.

Der findes flere hundrede definitioner på terror. There are hundreds of definitions of terrorism. Existem centenas de definições de terrorismo.

Universiteter og Folketinget drøfter, hvornår noget er terror. Universities and the Danish Parliament are debating when something is terrorism. As universidades e o Parlamento estão a debater quando algo é terrorismo.

Blandt danskerne er holdningen til definitionen på terror også omstridt. Among Danes, the definition of terrorism is also controversial. Entre os dinamarqueses, as atitudes em relação à definição de terrorismo são também contestadas.

Men i forhold til en dom giver det mening at kigge på loven. But in terms of a judgment, it makes sense to look at the law. Mas, em termos de julgamento, faz sentido olhar para a lei.

Mens straffelovens paragraf 237 om manddrab er kort ... While section 237 of the Penal Code on manslaughter is short... Embora o Artigo 237 do Código Penal sobre homicídio involuntário seja curto ...

... så er paragraf 114 om terror noget længere. ... then section 114 on terrorism is a bit longer. ... ... então o parágrafo 114 sobre terrorismo é um pouco mais longo.

Man kan få op til livstid for at begå terror. You can get up to life in prison for committing terrorism. Pode-se chegar à prisão perpétua por cometer terrorismo.

Og så omhandler loven alle måder at forvolde skader på nogen. And then the law covers all ways of causing harm to someone. E depois a lei cobre todas as formas de causar danos a alguém.

Der er brandstiftelse, frihedsberøvelse og manddrab. There's arson, false imprisonment and manslaughter. Há fogo posto, privação de liberdade e homicídio involuntário.

Og så er der nævnt besiddelse eller anvendelse af radioaktive stoffer. And then there's the possession or use of radioactive substances. E depois há a posse ou utilização de substâncias radioactivas.

Det interessante i terrorloven er intentionen med kriminaliteten: The interesting thing about the Terrorism Act is the intent of the crime: O que é interessante na Lei do Terrorismo é a intenção do crime:

Hvorfor en gerningsmand begår drab. Why a perpetrator commits murder. Porque é que um perpetrador comete homicídio.

Terroristerne forlangte, at 200 fanger skulle sættes på fri fod. The terrorists demanded the release of 200 prisoners. Os terroristas exigiram a libertação de 200 prisioneiros.

Islamisk Stats mål er et kalifat, et verdensherredømme - Islamic State's goal is a caliphate, a world domination O objectivo do Estado islâmico é um califado, uma dominação mundial

- med religiøse regler, der håndhæves uden nåde. - with religious rules that are enforced without mercy. - com regras religiosas aplicadas sem piedade.

I paragraf 114 står de intentioner, som kan karakteriseres som terror. Section 114 states the intentions that can be characterized as terrorism. A secção 114 estabelece as intenções que podem ser caracterizadas como terrorismo.

For terrorisme straffes den - For terrorism, it is punished - Pelo terrorismo, é penalizado -

- som med forsæt til at skræmme en befolkning f.eks. begår drab. - who, with the intent to intimidate a population, for example, commit murder. - que, com a intenção de intimidar uma população, por exemplo, cometem homicídios.

Her er det intentionen, forsættet, der er vigtig at lægge mærke til. Here, it's the intention, the intent, that's important to notice. Aqui é a intenção, a intenção, que é importante notar.

Et eksempel på den type terror er - An example of this type of terror is Um exemplo deste tipo de terror é

- da al-Qaeda brugte passagerfly til at flyve ind i World Trade Center. - quando a Al-Qaeda usou aviões de passageiros para voar para o World Trade Centre.

2977 mennesker døde i angrebet. 2977 people died in the attack. 2977 pessoas morreram no ataque.

Terror behøver ikke at være rettet mod civile. Terrorism does not have to target civilians. O terrorismo não tem de atingir os civis.

Det kan være angreb på personer med tilknytning til staten. This can include attacks on people associated with the state. Isto pode incluir ataques a pessoas ligadas ao Estado.

"For terrorisme straffes den - "For terrorism, it is punished... "Pelo terrorismo, é punido...

- som uretmæssigt tvinger danske myndigheder til en handling." - that unlawfully forces Danish authorities to take action." - o que obriga indevidamente as autoridades dinamarquesas a agir".

I Tyskland i 1970'erne - Na Alemanha, nos anos 70

- kæmpede Rote Armee Fraktion mod "det kapitalistiske system". - the Rote Armee Fraktion fought against "the capitalist system". - a Fracção de Rote Armee Fraktion lutou contra "o sistema capitalista".

Ud over at slå politikere ihjel - In addition to killing politicians. Para além de matar políticos.

- kaprede nogle af medlemmerne et fly for at få frigivet fanger. - some of its members hijacked an airplane to free prisoners. - alguns dos seus membros sequestraram um avião para libertar prisioneiros.

Terror behøver ikke at gå direkte ud over mennesker. Terrorism does not have to affect people directly. O terrorismo não tem de ter como alvo directo as pessoas.

"For terrorisme straffes den, der ødelægger et lands strukturer." "Whoever destroys the structures of a country is punished for terrorism." "O terrorismo é punido quem quer que destrua as estruturas de um país".

Det kan være at ødelægge togbaner. It could be destroying train tracks. Pode estar a destruir linhas ferroviárias.

Fælles for alle aspekter af loven er - Common to all aspects of the law are São comuns a todos os aspectos da lei

- at intentionen skal række ud over handlingen. - the intention must go beyond the action. - a intenção deve ir para além da acção.

Et drab straffes altså forskelligt alt efter gerningsmandens intention. A homicide is therefore punished differently depending on the intention of the perpetrator. Um homicídio é portanto punido de forma diferente, dependendo da intenção do infractor.

Vurderes det, at intentionerne med forbrydelsen ikke er dem - If it is deemed that the intentions of the crime are not those Se for julgado que as intenções da infracção não são as

- der står i terrorloven, skal andre paragraffer i brug. - in the Terrorism Act, other sections must be used. - contidas na Lei do Terrorismo, devem ser utilizadas outras secções.

For eksempel straffelovens paragraf 237 om manddrab. For example, section 237 of the Penal Code on manslaughter. Por exemplo, o Artigo 237 do Código Penal sobre homicídio involuntário.

Målet eller offeret kan være med til at afgøre, hvorvidt det er terror. The target or the victim can help determine whether it is terrorism. O alvo ou a vítima podem ajudar a determinar se se trata de terrorismo.

Hvis en journalist eller politiker bliver angrebet - If a journalist or politician is attacked Se um jornalista ou político for atacado

- kunne det være et angreb på ytringsfriheden og dermed terror. - it could be an attack on freedom of expression and therefore terrorism. - poderia ser um ataque à liberdade de expressão e, portanto, ao terrorismo.

Men domstolen skal stadig fastslå intentionen bag. But the court still has to determine the intention behind it. Mas o tribunal ainda tem de estabelecer a intenção por detrás disso.

Terror har altså intet at gøre med, hvor mange der bliver slået ihjel. So terror has nothing to do with how many people are killed. Portanto, o terror não tem nada a ver com o número de pessoas que são mortas.

Det er svært at vurdere, om noget er terror. It's hard to judge whether something is terrorism. É difícil julgar se algo é terrorismo.

Hvis gerningsmanden ikke har efterladt et manifest - If the offender hasn't left a manifest Se o infractor não tiver deixado um manifesto

- eller andet, der indikerer en motivation ... - or anything else that indicates a motivation... - ou qualquer outra coisa que indique uma motivação ...

Man fandt en computer med en slags testamente. They found a computer with some sort of will. Foi encontrado um computador com uma espécie de vontade.

Breivik havde annonceret i et 1500 sider langt manifest ... Breivik had announced in a 1500-page manifesto ... Breivik tinha anunciado num manifesto de 1500 páginas

... så skal domstolen udlede det gennem vidner, pårørende eller ofre. ... then the court must infer it through witnesses, relatives or victims. ... ... então o tribunal deve deduzi-lo através de testemunhas, familiares ou vítimas.

I sagen med Field's er den formodede gerningsmand sigtet for manddrab - In the Field's case, the alleged perpetrator is charged with manslaughter No caso do Campo, o alegado perpetrador é acusado de homicídio involuntário

- efter paragraf 237 og ikke efter terrorparagraffen. - under section 237 and not under the terrorism section. - sob a secção 237 e não sob a secção de terrorismo.

Under retssagen afgør domstolen, hvad den endelige straf bliver. During the trial, the court decides what the final punishment will be. Durante o julgamento, o tribunal decide qual será a pena final.