×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor virker placebo?

Hvorfor virker placebo?

Hej, jeg så dig slet ikke.

Jeg har lige et spørgsmål.

Har du ikke lidt ondt i hovedet eller smerter i knæet?

Du er måske deprimeret, sover dårligt, træner ikke så godt?

Jeg kender det godt.

Nu har vi fundet den bedste løsning. En pille, der løser alle dine problemer.

Den hedder placebo-pillen.

Hvis du får en pille mod hovedpine, og vi tror på det -

- så går hovedpinen væk.

Man har kendt til placebo-effekten siden det 18. århundrede -

- men man ved ikke, præcis hvordan det fungerer.

Placebo betyder: "Jeg vil behage", eller: "Det her skal nok hjælpe dig".

Placebo-effekten er beskrevet i et forsøg af Pavlov.

Han ringede med en klokke, når han fodrede hunden -

- og så kunne han få hunden til at savle ved at bruge klokken, for det betød mad.

Forsøget gav ham nobelprisen. Det viste, at forventninger kan få os til at reagere.

Når du som barn har slået dig, så har din mor måske pustet på det -

- og så er smerten gået væk. Det er placebo-effekten.

Læger kan se, at forventer du en god behandling, så bliver den mere effektiv.

I 70'erne begyndte man at forske i placebo.

De seneste 15-20 år er det gået stærkt.

Så nu har vi en viden, så vi kan dykke ned i den her verden.

Placebo-effekten sker heroppe.

Pillen fra før var en kalktablet.

Den gør dig ikke noget, medmindre du mangler kalk.

Men tror du, at det er smertestillende eller hjælper mod depression -

- har den sandsynligvis en mærkbar effekt.

I et DR-program i 2015 testede man, om løbere løb hurtigere på placebo-piller.

Alle på nær to præsterede bedre tid, efter de havde spist placebo-pillerne.

- Det var hurtigere. - Jeg følte måske lidt mere overskud.

- Jeg havde mere energi. - Jeg havde mere overskud.

Hvad bruger man placebo til?

Det kan lindre smerter, angst, stress, depression og nok også andet.

Man bruger det også til at teste medicin.

Selv i den mest aktive behandling er der et placebo-element.

Et lægemiddel skal helst være bedre end placebo-effekten.

Man tester ny medicin op mod placeboer.

Oplever kontrolgruppen det samme som dem, der har fået medicin -

- bliver den ikke godkendt.

Derfor kritiseres flere alternative behandlingsformer.

Mange behandler på samme niveau som placeboerne eller endnu værre.

Men tror du, medicinen ikke fungerer, kan du opleve negativ placebo-effekt.

Nocebo: "Jeg vil skade".

Du læser fx om bivirkningerne -

- og så mærker du pludselig kvalme og hovedpine.

Eller du går på Netdoktor og tror, at du har kræft. Det er nocebo.

Det blev bevist, da man gav patienter morfin -

- men fortalte, at pillen forværrede smerterne.

Forsøgspersonerne oplevede mere smerte.

Det er et problem, når nocebo og placebo blandes.

Når man tester medicin -

- dropper nogle forsøgspersoner ud, fordi de oplever falske bivirkninger.

Vi har alle oplevet placebo.

Lægerne bruger placebo, så vores behandling virker bedre.

Læger taler mest muligt med deres patienter inden behandling.

Alle har vist hørt: "Du mærker et prik, og så er det overstået".

Positiv framing er bedre end negativ.

Lægerne ved, at det gør mindre ondt, hvis de fortæller, det ikke gør ondt -

- og at behandling fungerer bedre, hvis de fortæller, at den fungerer.

Men er det snyd?

Måske. Men hvis vi mærker en positiv effekt, er det vel fint?

Del din historie om placebo eller nocebo i kommentarfeltet.

Det er spændende at læse, hvad det her kan gøre.

Det var en kalktablet.

Dem kan du spise så mange af, som du vil, og den vil ikke ...

... sandsynligvis have en mærkbar effekt.

... vil den sandsynligvis have en mærkbar effekt.

Lige på dudens fortand.

- Ej, så får du den dér, altså. - Den ramte lige ned i svælget.

Hvorfor virker placebo? Warum wirkt ein Placebo? Why does placebo work?

Hej, jeg så dig slet ikke. Hi, I didn't see you there.

Jeg har lige et spørgsmål. I have a question.

Har du ikke lidt ondt i hovedet eller smerter i knæet? Don't you have a headache or knee pain?

Du er måske deprimeret, sover dårligt, træner ikke så godt? Maybe you're depressed, sleeping badly, not exercising well? Może masz depresję, źle sypiasz, nie ćwiczysz?

Jeg kender det godt. I know the feeling.

Nu har vi fundet den bedste løsning. En pille, der løser alle dine problemer. Now we've found the best solution. A pill that solves all your problems.

Den hedder placebo-pillen. It's called the placebo pill.

Hvis du får en pille mod hovedpine, og vi tror på det - If you get a pill for a headache and we believe in it

- så går hovedpinen væk. - the headache goes away.

Man har kendt til placebo-effekten siden det 18. århundrede - The placebo effect has been known since the 18th century.

- men man ved ikke, præcis hvordan det fungerer. - but it's not known exactly how it works.

Placebo betyder: "Jeg vil behage", eller: "Det her skal nok hjælpe dig". Placebo means: "I will please", or "This will help you".

Placebo-effekten er beskrevet i et forsøg af Pavlov. The placebo effect is described in an experiment by Pavlov.

Han ringede med en klokke, når han fodrede hunden - He rang a bell when he fed the dog

- og så kunne han få hunden til at savle ved at bruge klokken, for det betød mad. - and then he could make the dog drool by using the bell, because that meant food.

Forsøget gav ham nobelprisen. Det viste, at forventninger kan få os til at reagere. The experiment won him the Nobel Prize. It showed that expectations can make us react. Eksperyment ten przyniósł mu Nagrodę Nobla. Pokazał, że oczekiwania mogą sprawić, że zareagujemy.

Når du som barn har slået dig, så har din mor måske pustet på det - When you've been hurt as a child, your mother may have blown on it

- og så er smerten gået væk. Det er placebo-effekten. - and the pain is gone. It's the placebo effect.

Læger kan se, at forventer du en god behandling, så bliver den mere effektiv. Doctors can see that if you expect a good treatment, it will be more effective.

I 70'erne begyndte man at forske i placebo. In the 70s, research into placebos began.

De seneste 15-20 år er det gået stærkt. The last 15-20 years have been fast-paced.

Så nu har vi en viden, så vi kan dykke ned i den her verden. So now we have the knowledge to dive into this world.

Placebo-effekten sker heroppe. The placebo effect happens up here.

Pillen fra før var en kalktablet. The pill from before was a calcium tablet.

Den gør dig ikke noget, medmindre du mangler kalk. It won't do you any harm unless you're lacking calcium. Nie zaszkodzi, chyba że masz niedobór wapnia.

Men tror du, at det er smertestillende eller hjælper mod depression - But do you think it's a painkiller or helps with depression? Ale czy uważasz, że jest to środek przeciwbólowy lub pomaga w depresji?

- har den sandsynligvis en mærkbar effekt. - it is likely to have a noticeable effect. - prawdopodobnie będzie to miało zauważalny efekt.

I et DR-program i 2015 testede man, om løbere løb hurtigere på placebo-piller. A DR program in 2015 tested whether runners ran faster on placebo pills.

Alle på nær to præsterede bedre tid, efter de havde spist placebo-pillerne. All but two of them performed better after taking the placebo pills.

- Det var hurtigere. - Jeg følte måske lidt mere overskud. - It was faster - I felt maybe a little more energy.

- Jeg havde mere energi. - Jeg havde mere overskud. - I had more energy - I had more energy.

Hvad bruger man placebo til? What are placebos used for?

Det kan lindre smerter, angst, stress, depression og nok også andet. It can relieve pain, anxiety, stress, depression and probably more. Może łagodzić ból, niepokój, stres, depresję i prawdopodobnie wiele więcej.

Man bruger det også til at teste medicin. It is also used to test medications.

Selv i den mest aktive behandling er der et placebo-element. Even in the most active treatment, there is a placebo element.

Et lægemiddel skal helst være bedre end placebo-effekten. A drug should preferably be better than the placebo effect.

Man tester ny medicin op mod placeboer. You test new drugs against placebos.

Oplever kontrolgruppen det samme som dem, der har fået medicin - Does the control group experience the same as those who have received medication?

- bliver den ikke godkendt. - it will not be approved.

Derfor kritiseres flere alternative behandlingsformer. Therefore, several alternative therapies are criticized.

Mange behandler på samme niveau som placeboerne eller endnu værre. Many treat at the same level as the placebos or even worse.

Men tror du, medicinen ikke fungerer, kan du opleve negativ placebo-effekt. But if you think the medication doesn't work, you may experience a negative placebo effect.

Nocebo: "Jeg vil skade". Nocebo: "I want to hurt".

Du læser fx om bivirkningerne - For example, you read about the side effects

- og så mærker du pludselig kvalme og hovedpine. - and then you suddenly feel nausea and headaches. - a potem nagle odczuwasz mdłości i bóle głowy.

Eller du går på Netdoktor og tror, at du har kræft. Det er nocebo. Or you go on Netdoktor and think you have cancer. That's nocebo.

Det blev bevist, da man gav patienter morfin - This was proven when patients were given morphine Zostało to udowodnione, gdy pacjentom podawano morfinę

- men fortalte, at pillen forværrede smerterne. - but said the pill made the pain worse.

Forsøgspersonerne oplevede mere smerte. The subjects experienced more pain. Badani odczuwali większy ból.

Det er et problem, når nocebo og placebo blandes. It's a problem when nocebo and placebo are mixed.

Når man tester medicin - When testing medication

- dropper nogle forsøgspersoner ud, fordi de oplever falske bivirkninger. - some subjects drop out because they experience false side effects. - niektórzy uczestnicy rezygnują z badania, ponieważ doświadczają fałszywych skutków ubocznych.

Vi har alle oplevet placebo. We've all experienced placebos.

Lægerne bruger placebo, så vores behandling virker bedre. Doctors use placebos to make our treatment work better.

Læger taler mest muligt med deres patienter inden behandling. Doctors talk to their patients as much as possible before treatment.

Alle har vist hørt: "Du mærker et prik, og så er det overstået". We've all heard the saying, "You feel a pinch and it's over".

Positiv framing er bedre end negativ. Positive framing is better than negative.

Lægerne ved, at det gør mindre ondt, hvis de fortæller, det ikke gør ondt - Doctors know it hurts less if they tell you it doesn't hurt

- og at behandling fungerer bedre, hvis de fortæller, at den fungerer. - and that treatment works better if they tell you it works.

Men er det snyd? But is it cheating?

Måske. Men hvis vi mærker en positiv effekt, er det vel fint? Maybe it is. But if we feel a positive effect, that's great, right?

Del din historie om placebo eller nocebo i kommentarfeltet. Share your placebo or nocebo story in the comments section.

Det er spændende at læse, hvad det her kan gøre. It's exciting to read what this can do.

Det var en kalktablet. It was a calcium tablet.

Dem kan du spise så mange af, som du vil, og den vil ikke ... You can eat as many of these as you like and it won't ...

... sandsynligvis have en mærkbar effekt. ... are likely to have a noticeable effect.

... vil den sandsynligvis have en mærkbar effekt. ... it is likely to have a noticeable effect.

Lige på dudens fortand. Right on the duck's front tooth.

- Ej, så får du den dér, altså. - Den ramte lige ned i svælget. - Oh, I'll give you that one. - It hit you right in the throat.