×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor vil forskere sende den her besked til rumvæsner?

Hvorfor vil forskere sende den her besked til rumvæsner?

Hvis du fik mulighed for at kommunikere med et rumvæsen -

- hvad ville du så sige?

I 1974 fik en gruppe forskere mulighed for netop det -

- med det her Arecibo-teleskop i Puerto Rico.

Med det kunne de sende en besked ud til rummet.

Beskeden blev sendt på to radiofrekvenser.

Oversat ser beskeden sådan her ud.

Et kort over solsystemet, en tegning af mennesket og af teleskopet.

Målet dengang var stjernehoben M13, der ligger 21.000 lysår væk.

Håber var og er, at nogen en dag vil modtage den.

Indtil videre er det ikke sket, men nu vil man sende en ny besked -

- med en opdateret tegning af mennesket, vores dna -

- matematiske formler og en guide til at sende en besked tilbage.

Men hvorfor er det lige det, de vil sende ud i rummet?

Rumskibet letter om ti minutter.

Problemet med at levere en besked til rumvæsner er -

- at vi ikke ved, hvordan de kommunikerer.

I 1977 sendte man en guldbelagt LP med musik, billeder -

- og optagelser af hilsner på 55 sprog ud i rummet på to rumsonder.

Sonderne skulle længere ud i universet end nogensinde før.

Hvis de stødte på intelligent liv, skulle de have en hilsen fra Jorden.

Men det betyder ikke, at et rumvæsen forstår nogen af de sprog -

- eller overhovedet bruger lyde til at kommunikere med.

Man kan ikke bare skrive: "Hej, det er os fra Jorden."

Derfor er den nye besked udformet på en helt anderledes måde.

Man mener, at det tætteste, vi kommer på et universelt sprog, er matematik.

De bruger det mest basale talsystem, der findes, det binære.

Hvis du ikke helt ved, hvad det er, så hjælper vi dig her.

I det binære talsystem bruger man kun tallene 0 og 1.

Man kan erstatte dem med fx sort, hvid -

- lyd, stilhed, at noget findes eller ikke gør -

- eller hvad et rumvæsen ellers kunne kommunikere med.

Beskeden opbygges altså af nuller og ettaller -

- og sendes ud som en radiofrekvens ligesom Arecibo-beskeden.

Hvis rumvæsner oversætter det rigtigt -

- bliver det til et bitmap, som består af tændte og slukkede felter.

Det er derfor, beskeden ser sådan her ud.

Og det er derfor, man ikke bare sender en videobesked ud i rummet.

Man forventer ikke, at nogen vil forstå den.

Man har forsøgt at filtrere al kultur og sprog fra -

- og fokusere på, hvad man tror, der giver mening for modtageren.

Beskeden indleder med at oversætte det binære talsystem.

Læg mærke til prikkerne her, her og her.

De skal lære rumvæsnerne, at det betyder tre, fire, fem osv.

Det skal hjælpe dem til at forstå resten af beskeden.

De bliver introduceret til basal matematik.

Her står der fx: "4 + 3 = 7".

Vores dna-struktur er også med.

Man vil også sende en relativt detaljeret tegning af to mennesker.

Når nu vi er så nysgerrige på at se, hvordan rumvæsnerne ser ud -

- vil de nok også gerne se, hvordan vi ser ud.

Forskerne går ud fra, at rumvæsnerne kan opfatte en tegning som denne.

Hvor skal de illustrationer så sendes hen?

Man vurderer, at der er størst chance for at ramme intelligent liv -

- i en stjernehob tæt på Mælkevejens kerne.

Beskeden kan sendes fra det her kinesiske radioteleskop.

Det er verdens største.

Der er en beskrivelse af, hvor i solsystemet vi ligger -

- og hvilken frekvens vi kan kontaktes på.

Det er endnu ikke på plads, om den skal sendes afsted.

Der er også visse ting, man skal overveje, før man sender den.

Kritikere er bange for, at det kan være en risiko for menneskeheden -

- hvis rumvæsnerne har samme agenda som dem, vi har set i film.

Og er det NASA-forskere, der skal tale på menneskehedens vegne?

Forskerne håber, at deres besked kan få folk til at tænke over -

- hvad der skal stå i sådan en, og om den overhovedet skal sendes.

Så er spørgsmålet, hvad du ville sige til et rumvæsen.

Skriv det i kommentarfeltet. Jeg håber, du kunne lide videoen.

Husk at abonnere på P3 Essensen, hvis du vil se flere videoer.


Hvorfor vil forskere sende den her besked til rumvæsner? Warum sollten Wissenschaftler diese Botschaft an Außerirdische senden? Why would scientists send this message to aliens? Waarom zouden wetenschappers deze boodschap naar buitenaardse wezens sturen? Dlaczego naukowcy mieliby wysyłać tę wiadomość do kosmitów? Varför skulle forskare skicka detta meddelande till utomjordingar?

Hvis du fik mulighed for at kommunikere med et rumvæsen - If you were given the opportunity to communicate with an alien

- hvad ville du så sige? - what would you say?

I 1974 fik en gruppe forskere mulighed for netop det - In 1974, a group of researchers were given the opportunity to do just that

- med det her Arecibo-teleskop i Puerto Rico.

Med det kunne de sende en besked ud til rummet. With it, they could send a message out to space.

Beskeden blev sendt på to radiofrekvenser. The message was sent on two radio frequencies.

Oversat ser beskeden sådan her ud. Translated, the message looks like this.

Et kort over solsystemet, en tegning af mennesket og af teleskopet. A map of the solar system, a drawing of man and the telescope.

Målet dengang var stjernehoben M13, der ligger 21.000 lysår væk. The target at the time was the star cluster M13, which is 21,000 light years away.

Håber var og er, at nogen en dag vil modtage den. The hope was and is that one day someone will receive it.

Indtil videre er det ikke sket, men nu vil man sende en ny besked - So far this hasn't happened, but now a new message will be sent -

- med en opdateret tegning af mennesket, vores dna - - with an updated blueprint of the human being, our DNA

- matematiske formler og en guide til at sende en besked tilbage. - math formulas and a guide to sending a message back.

Men hvorfor er det lige det, de vil sende ud i rummet? But why is that exactly what they want to send into space?

Rumskibet letter om ti minutter. The spaceship takes off in ten minutes.

Problemet med at levere en besked til rumvæsner er - The problem with delivering a message to aliens is

- at vi ikke ved, hvordan de kommunikerer. - that we don't know how they communicate.

I 1977 sendte man en guldbelagt LP med musik, billeder - In 1977, they sent a gold-plated LP with music, photos and

- og optagelser af hilsner på 55 sprog ud i rummet på to rumsonder. - and recordings of greetings in 55 languages into space on two space probes.

Sonderne skulle længere ud i universet end nogensinde før. Probes were going further out into the universe than ever before.

Hvis de stødte på intelligent liv, skulle de have en hilsen fra Jorden. If they encountered intelligent life, they would need a greeting from Earth.

Men det betyder ikke, at et rumvæsen forstår nogen af de sprog - But that doesn't mean an alien understands any of those languages.

- eller overhovedet bruger lyde til at kommunikere med. - or even use sounds to communicate at all.

Man kan ikke bare skrive: "Hej, det er os fra Jorden." You can't just write: "Hi, it's us from Earth."

Derfor er den nye besked udformet på en helt anderledes måde. That's why the new message is designed in a completely different way.

Man mener, at det tætteste, vi kommer på et universelt sprog, er matematik. It is believed that the closest thing we have to a universal language is mathematics.

De bruger det mest basale talsystem, der findes, det binære. They use the most basic number system there is, binary.

Hvis du ikke helt ved, hvad det er, så hjælper vi dig her. If you're not sure what it is, we'll help you here.

I det binære talsystem bruger man kun tallene 0 og 1. In the binary number system, only the numbers 0 and 1 are used.

Man kan erstatte dem med fx sort, hvid - You can replace them with e.g. black, white

- lyd, stilhed, at noget findes eller ikke gør - - sound, silence, that something exists or doesn't

- eller hvad et rumvæsen ellers kunne kommunikere med. - or whatever else an alien could communicate with.

Beskeden opbygges altså af nuller og ettaller - So the message is made up of zeros and ones.

- og sendes ud som en radiofrekvens ligesom Arecibo-beskeden. - and is sent out as a radio frequency like the Arecibo message.

Hvis rumvæsner oversætter det rigtigt - If aliens translate it correctly

- bliver det til et bitmap, som består af tændte og slukkede felter. - it becomes a bitmap, which consists of on and off fields.

Det er derfor, beskeden ser sådan her ud. That's why the message looks like this.

Og det er derfor, man ikke bare sender en videobesked ud i rummet. And that's why you don't just send a video message into space.

Man forventer ikke, at nogen vil forstå den. You don't expect anyone to understand it.

Man har forsøgt at filtrere al kultur og sprog fra - Attempts have been made to filter out all culture and language

- og fokusere på, hvad man tror, der giver mening for modtageren. - and focus on what you think makes sense to the recipient.

Beskeden indleder med at oversætte det binære talsystem. The message starts by translating the binary number system.

Læg mærke til prikkerne her, her og her. Notice the dots here, here and here.

De skal lære rumvæsnerne, at det betyder tre, fire, fem osv. They have to teach the aliens that it means three, four, five, etc.

Det skal hjælpe dem til at forstå resten af beskeden. This should help them understand the rest of the message.

De bliver introduceret til basal matematik. They are introduced to basic math.

Her står der fx: "4 + 3 = 7". For example, it says: "4 + 3 = 7".

Vores dna-struktur er også med. Our DNA structure is also involved.

Man vil også sende en relativt detaljeret tegning af to mennesker. You will also send a relatively detailed drawing of two people.

Når nu vi er så nysgerrige på at se, hvordan rumvæsnerne ser ud - Since we're so curious to see what the aliens look like.

- vil de nok også gerne se, hvordan vi ser ud. - they'll probably want to see what we look like too.

Forskerne går ud fra, at rumvæsnerne kan opfatte en tegning som denne. The researchers assume that the aliens can perceive a drawing like this.

Hvor skal de illustrationer så sendes hen? So where should those illustrations go?

Man vurderer, at der er størst chance for at ramme intelligent liv - It is believed to have the highest chance of hitting intelligent life

- i en stjernehob tæt på Mælkevejens kerne. - in a star cluster close to the Milky Way's core.

Beskeden kan sendes fra det her kinesiske radioteleskop.

Det er verdens største. It's the world's largest.

Der er en beskrivelse af, hvor i solsystemet vi ligger - There is a description of where in the solar system we are located

- og hvilken frekvens vi kan kontaktes på. - and what frequency we can be reached on.

Det er endnu ikke på plads, om den skal sendes afsted. It has not yet been decided whether it will be shipped.

Der er også visse ting, man skal overveje, før man sender den. There are also certain things to consider before sending it.

Kritikere er bange for, at det kan være en risiko for menneskeheden - Critics fear it could be a risk to humanity

- hvis rumvæsnerne har samme agenda som dem, vi har set i film. - if the aliens have the same agenda as the ones we've seen in movies.

Og er det NASA-forskere, der skal tale på menneskehedens vegne? And is it NASA scientists who should speak for humanity?

Forskerne håber, at deres besked kan få folk til at tænke over - The researchers hope their message will make people think about

- hvad der skal stå i sådan en, og om den overhovedet skal sendes. - what should be in it and whether it should be sent at all.

Så er spørgsmålet, hvad du ville sige til et rumvæsen. The question is, what would you say to an alien?

Skriv det i kommentarfeltet. Jeg håber, du kunne lide videoen. Write it in the comments section. I hope you liked the video.

Husk at abonnere på P3 Essensen, hvis du vil se flere videoer. Remember to subscribe to P3 Essensen if you want to see more videos.