×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor trækker vi ikke bare lod til Folketinget?

Hvorfor trækker vi ikke bare lod til Folketinget?

- Hallo? - Hej. Vi har trukket lod.

Du skal i Folketinget og hjælpe med at lede landet.

Vi har lige haft valg og kaldte det demokratiets festdag. Men er det det?

De folkevalgte afspejler ikke befolkningen, fx på uddannelsesniveau.

I 2015 havde hver anden MF'er en lang videregående uddannelse.

Det gjaldt kun hver tiende dansker.

50% af alle har oplevet politikerlede, så hvorfor ikke bare trække lod?

Med en kleoterion udvalgte man i det gamle Grækenland borgere til rådet.

Aristoteles mente, at demokrati ved hjælp af valg, ikke var demokrati -

- fordi det altid var de rige og veluddannede, der blev valgt.

Også i Italien, Schweiz og Indien har tilfældigheder bestemt lederne.

Mange går stadig ind for at bruge en tilfældighedsmaskine.

Historikeren Asser Amdisen foreslår, at man trækker 499 tilfældige MF'ere.

Her er Brett Hennig fra The Sortition Foundation.

Vælg folk tilfældigt og send dem i parlamentet.

Han kæmper for, at der skal være flere lodtrækninger og færre valg.

Vi har valgt dig, dig, dig og dig dernede.

Idéen er at sammensætte et repræsentativt Folketing.

Der vil være rige og fattige, lige så mange kvinder som mænd -

- folk med lange og korte uddannelser og folk fra hele landet.

Så er politikerne ikke styret af partipolitiske interesser.

De vil kunne stemme frit hver gang uden at skele til genvalg.

Så slipper man også for politikernes musikvideoer.

Især den.

Men der er også kritikere af idéen.

De frygter, at folk ikke vil tro på, at lodtrækningen er tilfældig.

Og at de udtrukne ikke gider og måske heller ikke er kvalificerede.

Idéen kaldes borgerting og findes flere steder -

- fx i Madrid, hvor et borgerting rådgiver byrådet.

I Irland har et borgerting formuleret landets nye abortpolitik.

Selvom idéen med lodtrækning vinder frem, er der stadig en del kritikere -

- så du skal nok ikke regne med at blive tilbudt en plads i Folketinget foreløbig.

Hvad synes du om den måde, vi vælger politikere på?

Smid en kommentar herunder.


Hvorfor trækker vi ikke bare lod til Folketinget? Warum losen wir das Parlament nicht einfach aus? Why don't we just draw lots for the Danish Parliament? Porque não tiramos à sorte para o Parlamento?

- Hallo? - Hej. Vi har trukket lod. - Hello? - Hello. We have drawn lots. - Olá? - Olá. Fizemos sorteio.

Du skal i Folketinget og hjælpe med at lede landet. Irá ao Parlamento e ajudará a gerir o país.

Vi har lige haft valg og kaldte det demokratiets festdag. Men er det det? We just had an election and called it a celebration of democracy. But is it? Acabámos de ter uma eleição e chamámos-lhe o dia da democracia. Mas será?

De folkevalgte afspejler ikke befolkningen, fx på uddannelsesniveau. Elected officials do not reflect the population, e.g. in terms of education. Os representantes eleitos não reflectem a população, por exemplo, em termos de nível de educação.

I 2015 havde hver anden MF'er en lang videregående uddannelse. In 2015, every second MF had a higher education degree. Em 2015, um em cada dois deputados tinha um diploma de ensino superior.

Det gjaldt kun hver tiende dansker. This only applied to one in ten Danes. Apenas um em cada dez dinamarqueses o fez.

50% af alle har oplevet politikerlede, så hvorfor ikke bare trække lod? 50% of people have experienced political disgust, so why not just draw lots? 50% das pessoas sentiram repugnância política, então porque não simplesmente tirar à sorte?

Med en kleoterion udvalgte man i det gamle Grækenland borgere til rådet. In ancient Greece, a kleoterion was used to select citizens for the council. Na Grécia antiga, um kleoterion era utilizado para seleccionar cidadãos para o conselho.

Aristoteles mente, at demokrati ved hjælp af valg, ikke var demokrati - Aristotle believed that democracy through elections was not democracy Aristóteles acreditava que a democracia através de eleições não era democracia

- fordi det altid var de rige og veluddannede, der blev valgt. - because it was always the rich and educated who were elected. - porque foram sempre os ricos e bem educados que foram eleitos.

Også i Italien, Schweiz og Indien har tilfældigheder bestemt lederne. In Italy, Switzerland and India, too, chance has determined the leaders. Também em Itália, Suíça e Índia, o acaso determinou os líderes.

Mange går stadig ind for at bruge en tilfældighedsmaskine. Many still advocate using a random number machine. Muitos ainda são favoráveis à utilização de uma máquina de números aleatórios.

Historikeren Asser Amdisen foreslår, at man trækker 499 tilfældige MF'ere. O historiador Asser Amdisen sugere o desenho aleatório de 499 MPs.

Her er Brett Hennig fra The Sortition Foundation. Aqui está Brett Hennig da The Sortition Foundation.

Vælg folk tilfældigt og send dem i parlamentet. Escolher pessoas ao acaso e enviá-las para o parlamento.

Han kæmper for, at der skal være flere lodtrækninger og færre valg. He campaigns for more draws and fewer elections. Está a fazer campanha por mais sorteios e menos eleições.

Vi har valgt dig, dig, dig og dig dernede. Nós escolhemo-lo, você, você, você e você lá em baixo.

Idéen er at sammensætte et repræsentativt Folketing. A ideia é a de criar um Parlamento representativo.

Der vil være rige og fattige, lige så mange kvinder som mænd - There will be rich and poor, as many women as men. Haverá ricos e pobres, tantas mulheres como homens

- folk med lange og korte uddannelser og folk fra hele landet. - pessoas com educação longa e curta e pessoas de todo o país.

Så er politikerne ikke styret af partipolitiske interesser. Then politicians are not driven by party political interests. Então os políticos não são guiados por interesses políticos partidários.

De vil kunne stemme frit hver gang uden at skele til genvalg. They will be able to vote freely every time without regard to re-election. Poderão votar livremente de cada vez sem ter em conta a sua reeleição.

Så slipper man også for politikernes musikvideoer. It also gets rid of the politicians' music videos. Também se livra dos vídeos musicais dos políticos.

Især den. Especialmente essa.

Men der er også kritikere af idéen. But there are also critics of the idea. Mas também há críticos da ideia.

De frygter, at folk ikke vil tro på, at lodtrækningen er tilfældig. Temem que as pessoas não acreditem que o sorteio seja aleatório.

Og at de udtrukne ikke gider og måske heller ikke er kvalificerede. And that those selected don't bother and may not be qualified. E que os seleccionados não são incomodados e podem não ser qualificados.

Idéen kaldes borgerting og findes flere steder - The idea is called citizen voting and is found in several places - A ideia chama-se "conselhos de cidadãos" e pode ser encontrada em vários locais -

- fx i Madrid, hvor et borgerting rådgiver byrådet. - por exemplo em Madrid, onde um conselho de cidadãos aconselha a câmara municipal.

I Irland har et borgerting formuleret landets nye abortpolitik. Na Irlanda, um conselho de cidadãos formulou a nova política de aborto do país.

Selvom idéen med lodtrækning vinder frem, er der stadig en del kritikere - Even though the idea of a prize draw is gaining traction, there are still some critics Embora a ideia de um sorteio de prémios esteja a ganhar terreno, ainda há alguns críticos

- så du skal nok ikke regne med at blive tilbudt en plads i Folketinget foreløbig. - so don't expect to be offered a seat in the Danish parliament anytime soon. - por isso, não deve esperar que lhe seja oferecido um lugar no Parlamento em breve.

Hvad synes du om den måde, vi vælger politikere på? O que pensa sobre a forma como elegemos os políticos?

Smid en kommentar herunder. Deixe um comentário abaixo.