×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor taler alle om Barbara Bertelsen?

Hvorfor taler alle om Barbara Bertelsen?

Den første, man ser på billedet, er nok statsministeren.

Men en anden har været på alles læber, siden man besluttede ...

... at aflive alle mink i Danmark.

Mette Frederiksen var hovedperson i minksagen -

- men én anden stod i skudlinjen.

Hendes departementschef, Barbara Bertelsen.

- Barbara Bertelsen. - Barbara Bertelsen.

Departementschef Barbara Bertelsen.

Det er ikke normalt med så meget fokus på en embedsmand.

- Barbara Bertelsen. - Barbara Bertelsen.

Ekstra Bladet sendte et fly hen over Christiansborg:

Oppositionen vil også sende Barbara hjem.

Det ville være naturligt at hjemsende hende.

Statsministeren holder hånden over hende.

Det kaster kedelige skygger.

Hvorfor taler alle så meget om Barbara Bertelsen?

- Så har jeg ikke yderligere. - Alle sms-beskeder er væk!

Lad os se på hendes karriere. Hun er uddannet jurist -

- og bliver i 2015 departementschef under justitsminister Frederiksen.

Hun fortsætter under Lars Løkke i 2016 med Søren Pind som minister.

Under Mette Frederiksen ansættes Barbara i Statsministeriet.

For at forstå kritikken af Bertelsen må vi forstå, hvad hendes arbejde er.

Under Frederiksen er der 20 ministerier -

- såsom Udenrigs-, Justits-, Finans-, Sundhedsministeriet ... og så videre.

Hvert ledes af en minister udvalgt af Frederiksen.

Jeppe Kofod er udenrigsminister og Mattias Tesfaye justitsminister.

Hvert ministerium har et departement til administrativ styring.

Økonomer og jurister analyserer, om politikernes visioner kan realiseres.

Embedsværket udskiftes ikke, når regeringen skifter.

Embedsmændene skal derfor ikke være farvet af regeringens politik.

De ledes af departementschefen.

I Statsministeriet er departementschefen Barbara Bertelsen.

Embedsmænd arbejder under "de syv centrale pligter".

De skal arbejde inden for lovens rammer -

- og ikke medvirke til, at ministeren giver urigtige oplysninger.

De skal være neutrale og kunne udføre deres arbejde under enhver regering.

Med den jobbeskrivelse ansættes Bertelsen i Statsministeriet.

Men ifølge eksperter udfordrer Bertelsen jobbeskrivelsen -

- især under coronakrisen og minksagen.

Den 4.11. 2020 blev det præsenteret, at alle mink skulle slås ihjel.

Der er muligvis etableret lyd.

Det kræver resolut handling.

For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark.

Selvom Frederiksen gav instruksen om, at danske mink skulle slås ihjel -

- spillede Bertelsen en central rolle.

Først skal vi lige præsentere to centrale personer.

Magnus Heunicke er sundhedsminister.

Hans departementschef var Per Okkels. Under dem er Statens Serum Institut.

Her var Kåre Mølbak faglig direktør, da beslutningen blev præsenteret.

Her kommer Mølbak til at så tvivl om, om minkmutationen er farlig -

- for fremtidige vacciner:

Vi ser heldigvis en vis effekt af antistoffer -

- så vi siger ikke, vaccinerne ikke vil virke på nuværende tidspunkt.

Men vi har en stor bekymring, så det er rettidig omhu at handle nu.

Det får Barbara Bertelsen til at skrive en sms til Per Okkels:

Okkels skriver så til Kåre Mølbak:

Ti minutter senere kommer Mølbak så igen.

Man må forstå, at worst case-scenariet her er -

- at pandemien starter forfra igen med udgang i Danmark.

Det går meget godt for Mølbak i første del.

Men så siger han igen noget, Bertelsen ikke vil have sagt.

Vi har ikke tidligere advokeret for en aflivning af mink.

Det får igen Bertelsen til tasterne:

Det er ikke ulovlige sms'er. Men de sætter fokus på Bertelsens rolle.

Korrespondancen er ét eksempel på, at Bertelsen styrer kommunikationen.

Et andet er fra starten af pandemien.

Og så tager man det på.

Statsministeriet besluttede -

- at Sundhedsstyrelsens kommunikation skulle godkendes først.

De var med til at bestemme, hvor plakater og spritstandere stod.

Det lyder måske uskyldigt, men magten blev centraliseret i ministeriet.

Departementschefen skal ikke agere, som om han eller hun er minister.

Det er problematisk, fordi det kan betyde -

- at dyder som lovlighed, faglighed og sandhed trænges i baggrunden -

- fordi chefen tænker så politisk.

Det har fået medier, oppositionen og eksperter til at se på Bertelsen.

Det intensiveres, da Bertelsens rolle i minksagen bliver undersøgt.

Den 30. juni kom kommissionens beretning. 1649 siders rapport -

- som undersøgte processen for den ulovlige instruks -

- og her kritiseres Bertelsen.

Hun har ifølge kommissionen:

Selvom Frederiksen gav instruksen, påpeger kommissionen -

- at Bertelsen burde have stillet spørgsmålstegn ved -

- om det var lovligt at slå alle mink ihjel.

Det bør være afgørende for departementschefen -

- at sikre sig og spørge ind til, om der er nødvendigt lovgrundlag.

Hun skal som andre departementschefer stå til ansvar for -

- at lovgrundlaget er sikret, og at der er styr på formaliteterne.

Normalt får departementschefer ikke så meget opmærksomhed.

Har du fem minutter?

Det skyldes sms'er, hendes måde at styre embedsværket og rollen i sagen.

Det er alvorlig kritik mod Bertelsen.

Kan hun fortsætte som departementschef?

Hvordan kan du have tillid til hende, når hun kan lede dig ud i den krise?

Hvorfor er hun ikke sendt hjem?

I forhold til hjemsendelse så er det et tillidsspørgsmål.

Jeg har tillid til departementschefen og de andre embedsmænd i staten.

Hjem skal Bertelsen ikke, for hun slipper med en advarsel.

Jeg betragter sagen som afsluttet nu.

Regn med mere politik i fremtiden, for der udskrives nok snart valg.

Abonner på vores kanal. Vi ses næste gang.


Hvorfor taler alle om Barbara Bertelsen? Warum reden alle über Barbara Bertelsen? Why is everyone talking about Barbara Bertelsen? Perché tutti parlano di Barbara Bertelsen? Waarom heeft iedereen het over Barbara Bertelsen? Dlaczego wszyscy mówią o Barbarze Bertelsen? Porque é que toda a gente fala da Barbara Bertelsen? Varför pratar alla om Barbara Bertelsen? Чому всі говорять про Барбару Бертельсен?

Den første, man ser på billedet, er nok statsministeren. The first person you see in the picture is probably the Prime Minister. Первый человек, которого вы видите на фотографии, вероятно, премьер-министр.

Men en anden har været på alles læber, siden man besluttede ... But another one has been on everyone's lips since it was decided... Но еще один был у всех на устах с тех пор, как было принято решение о ...

... at aflive alle mink i Danmark. ... to cull all mink in Denmark.

Mette Frederiksen var hovedperson i minksagen - Mette Frederiksen was the protagonist in the mink case Метте Фредериксен была главным действующим лицом в деле о норке.

- men én anden stod i skudlinjen. - but someone else was in the line of fire.

Hendes departementschef, Barbara Bertelsen. Her Permanent Secretary, Barbara Bertelsen.

- Barbara Bertelsen. - Barbara Bertelsen.

Departementschef Barbara Bertelsen. Head of Department Barbara Bertelsen.

Det er ikke normalt med så meget fokus på en embedsmand. It's not normal to have so much focus on a civil servant.

- Barbara Bertelsen. - Barbara Bertelsen. - Barbara Bertelsen - Barbara Bertelsen.

Ekstra Bladet sendte et fly hen over Christiansborg: Ekstra Bladet sent a plane over Christiansborg:

Oppositionen vil også sende Barbara hjem. The opposition also wants to send Barbara home.

Det ville være naturligt at hjemsende hende. It would be natural to send her home.

Statsministeren holder hånden over hende. The Prime Minister holds her hand.

Det kaster kedelige skygger. It casts boring shadows.

Hvorfor taler alle så meget om Barbara Bertelsen? Why is everyone talking so much about Barbara Bertelsen?

- Så har jeg ikke yderligere. - Alle sms-beskeder er væk! - All text messages are gone!

Lad os se på hendes karriere. Hun er uddannet jurist - Let's take a look at her career. She has a law degree

- og bliver i 2015 departementschef under justitsminister Frederiksen. - and in 2015 becomes Permanent Secretary under Minister of Justice Frederiksen.

Hun fortsætter under Lars Løkke i 2016 med Søren Pind som minister. She will continue under Lars Løkke in 2016 with Søren Pind as minister.

Under Mette Frederiksen ansættes Barbara i Statsministeriet. Under Mette Frederiksen, Barbara is employed in the Prime Ministry.

For at forstå kritikken af Bertelsen må vi forstå, hvad hendes arbejde er. To understand the criticism of Bertelsen, we need to understand what her work is.

Under Frederiksen er der 20 ministerier -

- såsom Udenrigs-, Justits-, Finans-, Sundhedsministeriet ... og så videre. - such as the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Health... and so on.

Hvert ledes af en minister udvalgt af Frederiksen. Each is headed by a minister selected by Frederiksen.

Jeppe Kofod er udenrigsminister og Mattias Tesfaye justitsminister. Jeppe Kofod is Minister for Foreign Affairs and Mattias Tesfaye is Minister for Justice.

Hvert ministerium har et departement til administrativ styring. Each ministry has a department for administrative management.

Økonomer og jurister analyserer, om politikernes visioner kan realiseres. Economists and lawyers analyze whether politicians' visions can be realized.

Embedsværket udskiftes ikke, når regeringen skifter. Civil servants are not replaced when the government changes.

Embedsmændene skal derfor ikke være farvet af regeringens politik. Civil servants should therefore not be colored by government policy.

De ledes af departementschefen. They are led by the Head of Department.

I Statsministeriet er departementschefen Barbara Bertelsen. In the Prime Minister's Office, the Permanent Secretary is Barbara Bertelsen.

Embedsmænd arbejder under "de syv centrale pligter". Civil servants work under the "seven core duties".

De skal arbejde inden for lovens rammer - They must work within the framework of the law

- og ikke medvirke til, at ministeren giver urigtige oplysninger. - and not contribute to the Minister providing false information.

De skal være neutrale og kunne udføre deres arbejde under enhver regering. They must be neutral and able to do their job under any government.

Med den jobbeskrivelse ansættes Bertelsen i Statsministeriet. With this job description, Bertelsen is hired by the Prime Minister's Office.

Men ifølge eksperter udfordrer Bertelsen jobbeskrivelsen - But according to experts, Bertelsen challenges the job description

- især under coronakrisen og minksagen. - especially during the corona crisis and the mink case.

Den 4.11. 2020 blev det præsenteret, at alle mink skulle slås ihjel. On November 4, 2020, it was announced that all mink would be killed.

Der er muligvis etableret lyd. Audio may be available.

Det kræver resolut handling. It requires decisive action.

For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Firstly, it is necessary to cull all mink in Denmark.

Selvom Frederiksen gav instruksen om, at danske mink skulle slås ihjel - Even though Frederiksen gave the instruction that Danish mink should be killed

- spillede Bertelsen en central rolle. - Bertelsen played a central role.

Først skal vi lige præsentere to centrale personer. First, let's introduce two key people.

Magnus Heunicke er sundhedsminister. Magnus Heunicke is Minister of Health.

Hans departementschef var Per Okkels. Under dem er Statens Serum Institut. His Permanent Secretary was Per Okkels. Under them is Statens Serum Institut.

Her var Kåre Mølbak faglig direktør, da beslutningen blev præsenteret. Kåre Mølbak was the technical director when the decision was presented.

Her kommer Mølbak til at så tvivl om, om minkmutationen er farlig - Here Mølbak casts doubt on whether the mink mutation is dangerous

- for fremtidige vacciner: - for future vaccines:

Vi ser heldigvis en vis effekt af antistoffer - Fortunately, we do see some effect of antibodies

- så vi siger ikke, vaccinerne ikke vil virke på nuværende tidspunkt. - so we're not saying the vaccines won't work at this point.

Men vi har en stor bekymring, så det er rettidig omhu at handle nu. But we have a major concern, so acting now is the right time to act.

Det får Barbara Bertelsen til at skrive en sms til Per Okkels: This prompts Barbara Bertelsen to write a text message to Per Okkels:

Okkels skriver så til Kåre Mølbak: Okkels then writes to Kåre Mølbak:

Ti minutter senere kommer Mølbak så igen. Ten minutes later, Mølbak comes again.

Man må forstå, at worst case-scenariet her er - You have to understand that the worst case scenario here is

- at pandemien starter forfra igen med udgang i Danmark. - that the pandemic will start all over again, starting in Denmark.

Det går meget godt for Mølbak i første del. Things are going very well for Mølbak in the first part.

Men så siger han igen noget, Bertelsen ikke vil have sagt. But then he says something Bertelsen doesn't want him to say.

Vi har ikke tidligere advokeret for en aflivning af mink. We have not previously advocated for the culling of mink.

Det får igen Bertelsen til tasterne: This again gets Bertelsen to the keys:

Det er ikke ulovlige sms'er. Men de sætter fokus på Bertelsens rolle. These are not illegal text messages. But they do highlight Bertelsen's role.

Korrespondancen er ét eksempel på, at Bertelsen styrer kommunikationen. The correspondence is one example of Bertelsen managing communication.

Et andet er fra starten af pandemien. Another is from the start of the pandemic.

Og så tager man det på. And then you put it on.

Statsministeriet besluttede - The Prime Minister's Office decided...

- at Sundhedsstyrelsens kommunikation skulle godkendes først. - that the Danish Health Authority's communication had to be approved first.

De var med til at bestemme, hvor plakater og spritstandere stod. They helped decide where posters and liquor stands were placed.

Det lyder måske uskyldigt, men magten blev centraliseret i ministeriet. It may sound innocent, but power was centralized in the ministry.

Departementschefen skal ikke agere, som om han eller hun er minister. The head of department should not act as if he or she is a minister.

Det er problematisk, fordi det kan betyde - This is problematic because it can mean

- at dyder som lovlighed, faglighed og sandhed trænges i baggrunden - - that virtues such as legality, professionalism and truth take a back seat

- fordi chefen tænker så politisk. - because the boss is so political.

Det har fået medier, oppositionen og eksperter til at se på Bertelsen. This has caused the media, the opposition and experts to look at Bertelsen.

Det intensiveres, da Bertelsens rolle i minksagen bliver undersøgt. It intensifies as Bertelsen's role in the mink case is investigated.

Den 30. juni kom kommissionens beretning. 1649 siders rapport - On June 30, the commission's report was released. 1649 pages of report -

- som undersøgte processen for den ulovlige instruks - - which investigated the process of the illegal instruction

- og her kritiseres Bertelsen. - and here Bertelsen is criticized.

Hun har ifølge kommissionen: She has, according to the commission:

Selvom Frederiksen gav instruksen, påpeger kommissionen - Although Frederiksen gave the instruction, the commission points out

- at Bertelsen burde have stillet spørgsmålstegn ved - - that Bertelsen should have questioned

- om det var lovligt at slå alle mink ihjel. - whether it was legal to kill all mink.

Det bør være afgørende for departementschefen - It should be crucial for the Permanent Secretary -

- at sikre sig og spørge ind til, om der er nødvendigt lovgrundlag. - to make sure and ask if there is a necessary legal basis.

Hun skal som andre departementschefer stå til ansvar for - Like other Permanent Secretaries, she will be accountable for

- at lovgrundlaget er sikret, og at der er styr på formaliteterne. - that the legal basis is secured and that the formalities are in order.

Normalt får departementschefer ikke så meget opmærksomhed. Normally, Permanent Secretaries don't get this much attention.

Har du fem minutter? Got five minutes?

Det skyldes sms'er, hendes måde at styre embedsværket og rollen i sagen. This is due to texting, her way of managing the civil service and her role in the case.

Det er alvorlig kritik mod Bertelsen. This is serious criticism of Bertelsen.

Kan hun fortsætte som departementschef? Can she continue as Permanent Secretary?

Hvordan kan du have tillid til hende, når hun kan lede dig ud i den krise? How can you trust her when she can lead you into that crisis?

Hvorfor er hun ikke sendt hjem? Why hasn't she been sent home?

I forhold til hjemsendelse så er det et tillidsspørgsmål. When it comes to repatriation, it's a matter of trust.

Jeg har tillid til departementschefen og de andre embedsmænd i staten. I trust the Permanent Secretary and the other civil servants in the state.

Hjem skal Bertelsen ikke, for hun slipper med en advarsel. Bertelsen doesn't have to go home, because she gets off with a warning.

Jeg betragter sagen som afsluttet nu. I consider the matter closed now.

Regn med mere politik i fremtiden, for der udskrives nok snart valg. Expect more politics in the future, as elections are likely to be called soon.

Abonner på vores kanal. Vi ses næste gang.