×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor kan Danmark ikke deltage i de her missioner?

Hvorfor kan Danmark ikke deltage i de her missioner?

Adenbugten ved Afrikas Horn har i årtier været berygtet for pirater.

I 2008 sender EU-lande militær af sted.

Året efter ankommer Nato-styrker også til bugten for at bekæmpe pirater.

Her er Danmark med. Men da Nato stopper operationen i 2016 -

- nedskalerer Danmark sin indsats.

Men EU fortsætter kampen i Adenbugten.

Dansk militær har i mange år været med i kampen mod pirater.

Danmark kan i 2016 ikke fortsætte under EU-fane pga. én ting:

Forsvarsforbeholdet.

Forbeholdet mod at være med i forsvarssamarbejdet.

Skiftende regeringer har måttet melde fra til flere EU-missioner.

Det var jo aldrig meningen.

Historien om forbeholdet indeholder demonstranter skudt af dansk politi -

- politiske debatter ...

- Stoler du ikke på Folketinget? - Mere dig.

... og en hel masse forvirrede vælgere.

Nu skal vi stemme om, om vi vil beholde det.

Men hvad betyder det her forsvarsforbehold for Danmark?

- Kom nu op at stå. - Kom væk!

- Politiet skød med skarpt. - De blev mødt med sten og flasker.

27 betjente blev kvæstet.

18. maj 1993 opstår de alvorligste gadekampe siden 2. verdenskrig.

Fremad!

For at finde årsagen skal vi tilbage til året før.

Her er Danmark medlem af EF, Det Europæiske Fællesskab.

Det drejede sig mest om medlemslandes handel med hinanden.

I 1992 stemmer vi så om en ny traktat.

Maastricht-traktaten, som fører EF mere i retning af en union, altså EU.

Optællingen er slut. Danmark har bestemt sig.

Den traktat stemmer vi nej til, men syv partier laver en aftale -

- der skal gøre EU spiselig for danskerne.

Så vi ikke havner på et sidespor.

Regeringen forhandler en aftale med EU om fire forbehold.

De betyder, at danskere beholder deres nationale statsborgerskab -

- ikke får euroen, ikke samarbejder om retslige ting med EU -

- og så at vi ikke deltager i et fælles forsvar.

Med de fire undtagelser bliver et nej til et ja året efter.

Det får de her utilfredse danskere på gaden.

Selvom urolighederne aftager, fortsætter debatten om forbeholdene.

- Lad os fejre forbeholdene. - Trist, vi har forbehold.

Danskerne skal tage stilling til undtagelserne.

EU-borgerskabet erstatter aldrig det nationale -

- så det forbehold kommer aldrig til afstemning.

Men vi stemmer både om Euroen i 2000 og retsforbeholdet i 2015.

Begge gange bliver det et nej. Nu gælder det forsvarsforbeholdet.

Nu skal vi igen tage stilling til EU.

Vi skal tage stilling til det her:

Forbeholdet betyder -

- at Danmark ikke deltager i EU's politik på forsvarsområdet.

Vi deltager ikke i EU-operationer -

- finansierer dem eller sender soldater og isenkram.

Hvad har det så betydet?

Ser vi på de brændpunkter, hvor EU har udført missioner, har forbeholdet forhindret os -

- i alt 12 siden 1993.

Men Danmark har gjort en indsats i områder, hvor EU opererer.

To steder har vi bidraget på andre tidspunkter -

- men seks steder har vi bidraget militært på samme tid som EU.

Det gælder Mali -

- Bosnien -

- og så som nævnt Adenbugten.

Forskere fra DIIS har lavet en udredning af forbeholdets betydning.

De konkluderer, at det har stadig større konsekvenser -

- at vi pga. forbeholdet ikke sidder med ved forhandlinger.

Regeringen har ingen indflydelse på EU's forsvarsprojekter i PESCO.

En spionskole og udvikling af undervandsdroner til at spore ubåde.

Men det har ikke haft betydning for Danmarks territoriale sikkerhed -

- fordi vi er beskyttet af Nato, hvis vi skulle blive invaderet.

Hvad betyder det, hvis vi afskaffer forbeholdet?

For at forstå scenarierne, ser vi på EU's forsvarssamarbejde i dag.

Der er ikke en EU-hær nu, og når EU indleder en operation -

- vælger landene, om de vil deltage miltitært.

Når tyske, hollandske, franske og spanske fregatter bekæmper pirater -

- har deres regeringer alle sammen godkendt deres militærs deltagelse.

Det samme vil gøre sig gældende for Danmark.

Hvis der er en militærmission, vil Danmark have flere muligheder.

Danmark kan nedlægge veto og kassere missionen eller afstå fra at stemme.

Hvis missionen gennemføres, kan vi sige nej til at deltage.

Hvis en EU-hær kommer på tale -

- har et bredt flertal lovet, at der afholdes en folkeafstemning.

Når vores værdier angribes, er det ikke nok at fortælle om vigtigheden.

Jeg er bekymret for operationerne, man kan sende danskere ud i.

I valgkampen bruges der store, flotte vendinger.

Det vigtigste for os er at passe på danskernes sikkerhed.

Er det ansvarligt, at danskere skal ofre livet på mission i Afrika?

Nej-siden ser fjernelsen som endnu et skridt mod mere EU.

Deres argument er, at forbeholdet ikke forværrer Danmarks sikkerhed.

I 25 år har vi været aktive rundtom i verden.

Og at forbeholdet ikke har afholdt os fra verdens brændpunkter.

Det kan vi også med et forbehold.

Ja-siden vil have et stærkt EU-forsvar efter Ruslands invasion.

Når Rusland er så aggressiv, skal vi stå sammen.

Og hvor vigtig indflydelse på EU's sikkerheds- og forsvarspolitik er.

Vi er det eneste EU-land, der står uden for samarbejdet.

Om vi bliver en del af samarbejdet, og om vi skal med i EU-missioner -

- er nu op til dig og mig at bestemme. Sæt kryds den 1. juni.

Jeg håber, du kunne bruge videoen til noget.

Er du stadig i tvivl, så har vi en test på dr.dk -

- som jeg linker til i videobeskrivelsen.

Tænd for P3 på valgaftenen den 1. juni.

Vi følger med i afstemningen, og der kan du høre meget mere.

Hvorfor kan Danmark ikke deltage i de her missioner? Warum kann sich Dänemark nicht an diesen Missionen beteiligen? Why can't Denmark participate in these missions? ¿Por qué no puede participar Dinamarca en estas misiones? Waarom kan Denemarken niet deelnemen aan deze missies? Varför kan inte Danmark delta i dessa uppdrag?

Adenbugten ved Afrikas Horn har i årtier været berygtet for pirater. Der Golf von Aden am Horn von Afrika ist seit Jahrzehnten für seine Piraten berüchtigt. For decades, the Gulf of Aden in the Horn of Africa has been notorious for pirates. Há décadas que o Golfo de Aden, no Corno de África, é famoso pela presença de piratas.

I 2008 sender EU-lande militær af sted. Im Jahr 2008 entsenden die EU-Länder militärische Kräfte. In 2008, EU countries send in their military. Em 2008, os países da UE enviam forças militares.

Året efter ankommer Nato-styrker også til bugten for at bekæmpe pirater. Im folgenden Jahr kommen auch NATO-Truppen in die Bucht, um gegen Piraten zu kämpfen. The following year, NATO forces also arrive in the bay to fight pirates. No ano seguinte, as forças da NATO também chegam à baía para combater os piratas.

Her er Danmark med. Men da Nato stopper operationen i 2016 - Dänemark ist daran beteiligt. Aber wenn die NATO die Operation 2016 einstellt. Denmark is part of this. But when NATO stopped the operation in 2016 A Dinamarca está envolvida. Mas quando a NATO suspende a operação em 2016.

- nedskalerer Danmark sin indsats. - Dänemark reduziert seine Anstrengungen. - Denmark is scaling down its efforts. - A Dinamarca está a reduzir os seus esforços.

Men EU fortsætter kampen i Adenbugten. But the EU continues the fight in the Gulf of Aden. Mas a UE continua a lutar no Golfo de Aden.

Dansk militær har i mange år været med i kampen mod pirater. Das dänische Militär ist seit vielen Jahren an der Bekämpfung von Piraten beteiligt. The Danish military has been involved in the fight against pirates for many years. O exército dinamarquês está envolvido na luta contra os piratas há muitos anos.

Danmark kan i 2016 ikke fortsætte under EU-fane pga. én ting: Dänemark kann 2016 aus einem Grund nicht unter dem Banner der EU weitermachen: Denmark cannot continue under the EU banner in 2016 for one reason: A Dinamarca não pode continuar sob a bandeira da UE em 2016 por uma razão:

Forsvarsforbeholdet. Das Opt-out der Verteidigung. The defense opt-out. O opt-out da defesa.

Forbeholdet mod at være med i forsvarssamarbejdet. Das Opt-out für die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. The opt-out from being part of the defense cooperation. O opt-out em matéria de cooperação no domínio da defesa.

Skiftende regeringer har måttet melde fra til flere EU-missioner. Mehrere aufeinanderfolgende Regierungen mussten mehrere EU-Missionen absagen. Successive governments have had to opt out of several EU missions. Os sucessivos governos tiveram de cancelar várias missões da UE.

Det var jo aldrig meningen. Das war nie die Absicht. It was never meant to be. Nunca foi essa a intenção.

Historien om forbeholdet indeholder demonstranter skudt af dansk politi - In der Geschichte des Opt-out werden Demonstranten von der dänischen Polizei erschossen The story of the opt-out features protesters shot by Danish police A história do opt-out inclui manifestantes abatidos pela polícia dinamarquesa

- politiske debatter ... - political debates ... - debates políticos ...

- Stoler du ikke på Folketinget? - Mere dig. - Sie trauen dem Parlament nicht? - Mehr Sie. - Don't trust the Parliament? - More you. - Não confia no Parlamento? - Mais você.

... og en hel masse forvirrede vælgere. ... und eine ganze Menge verwirrter Wähler. ... and a whole lot of confused voters. ... e um monte de eleitores confusos.

Nu skal vi stemme om, om vi vil beholde det. Now we have to vote on whether we want to keep it. Agora temos de votar se queremos mantê-la.

Men hvad betyder det her forsvarsforbehold for Danmark? But what does this defense opt-out mean for Denmark? Mas o que significa para a Dinamarca esta opção de auto-exclusão em matéria de defesa?

- Kom nu op at stå. - Kom væk! - Get on your feet. - Get out of here! - Vá lá, levanta-te. - Sai daqui!

- Politiet skød med skarpt. - De blev mødt med sten og flasker. - Police fired live ammunition - they were met with stones and bottles. - A polícia disparou munições reais e foi recebida com pedras e garrafas.

27 betjente blev kvæstet. 27 officers were injured. 27 agentes ficaram feridos.

18\. maj 1993 opstår de alvorligste gadekampe siden 2. verdenskrig. On May 18\May 18, 1993, the most serious street fighting since World War II occurs. Em 18 de Maio de 1993, eclodem os combates de rua mais graves desde a Segunda Guerra Mundial.

Fremad! Onward and upward! Em frente!

For at finde årsagen skal vi tilbage til året før. To find the reason, we need to go back to the previous year. Para encontrar a razão, temos de recuar até ao ano anterior.

Her er Danmark medlem af EF, Det Europæiske Fællesskab. Here Denmark is a member of the EC, the European Community. Neste caso, a Dinamarca é membro da CE, a Comunidade Europeia.

Det drejede sig mest om medlemslandes handel med hinanden. It was mostly about Member States' trade with each other. Tratava-se sobretudo do comércio entre os Estados-Membros.

I 1992 stemmer vi så om en ny traktat. Then in 1992, we vote on a new treaty. Depois, em 1992, votamos um novo tratado.

Maastricht-traktaten, som fører EF mere i retning af en union, altså EU. The Maastricht Treaty, which takes the EC more towards a union, i.e. the EU. O Tratado de Maastricht, que faz avançar a CE na direcção de uma união, ou seja, da UE.

Optællingen er slut. Danmark har bestemt sig. The count is over. Denmark has made up its mind. A contagem terminou. A Dinamarca já se decidiu.

Den traktat stemmer vi nej til, men syv partier laver en aftale - We vote no to the treaty, but seven parties make a deal Votámos "não" ao Tratado, mas sete partidos chegaram a acordo

- der skal gøre EU spiselig for danskerne. - to make the EU palatable for Danes. - para tornar a UE mais agradável aos dinamarqueses.

Så vi ikke havner på et sidespor. So we don't get sidetracked. Para não nos desviarmos do nosso objectivo.

Regeringen forhandler en aftale med EU om fire forbehold. The government is negotiating an agreement with the EU on four reservations. O governo está a negociar um acordo com a UE com quatro reservas.

De betyder, at danskere beholder deres nationale statsborgerskab - They mean that Danes keep their national citizenship O objectivo é que os dinamarqueses mantenham a sua cidadania nacional

- ikke får euroen, ikke samarbejder om retslige ting med EU - - not getting the euro, not cooperating on legal matters with the EU - não aderir ao euro, não cooperar com a UE em matéria judicial

- og så at vi ikke deltager i et fælles forsvar. - and that we don't participate in a common defense. - e que não participamos numa defesa comum.

Med de fire undtagelser bliver et nej til et ja året efter. With the four exceptions, a 'no' becomes a 'yes' the following year. Com as quatro excepções, um voto "não" torna-se um voto "sim" no ano seguinte.

Det får de her utilfredse danskere på gaden. This gets these disgruntled Danes out on the streets. É isso que leva estes dinamarqueses descontentes para a rua.

Selvom urolighederne aftager, fortsætter debatten om forbeholdene. Although the unrest is subsiding, the debate over the opt-outs continues. Embora a agitação esteja a abrandar, o debate sobre os opt-outs continua.

- Lad os fejre forbeholdene. - Trist, vi har forbehold. - Let's celebrate the reservations - Too bad we have reservations. - Vamos celebrar as reservas. - É pena termos reservas.

Danskerne skal tage stilling til undtagelserne. Danes must decide on the exceptions. Os dinamarqueses terão de decidir sobre as excepções.

EU-borgerskabet erstatter aldrig det nationale - EU citizenship never replaces national citizenship A cidadania da UE nunca substitui a cidadania nacional

- så det forbehold kommer aldrig til afstemning. - so that caveat never comes up for a vote. - para que essa reserva nunca seja posta à votação.

Men vi stemmer både om Euroen i 2000 og retsforbeholdet i 2015. But we vote on both the Euro in 2000 and the opt-out in 2015. Mas votaremos tanto sobre o euro em 2000 como sobre o opt-out legal em 2015.

Begge gange bliver det et nej. Nu gælder det forsvarsforbeholdet. Both times it will be a no. Now it's the defense opt-out. Em ambas as ocasiões, o voto será negativo. Agora é a opção de defesa.

Nu skal vi igen tage stilling til EU. Now we have to take a stand on the EU again. Agora temos de voltar a tomar uma posição sobre a UE.

Vi skal tage stilling til det her: We need to take a stand on this: Temos de tomar uma posição sobre esta matéria:

Forbeholdet betyder - The opt-out means O opt-out significa

- at Danmark ikke deltager i EU's politik på forsvarsområdet. - Denmark does not participate in EU defense policy. - A Dinamarca não participa na política de defesa da UE.

Vi deltager ikke i EU-operationer - We do not participate in EU operations - Não participamos em operações da UE

- finansierer dem eller sender soldater og isenkram. - funding them or sending soldiers and hardware. - financiá-los ou enviar soldados e equipamento.

Hvad har det så betydet? So what has it meant? O que é que isso significa?

Ser vi på de brændpunkter, hvor EU har udført missioner, har forbeholdet forhindret os - Looking at the hotspots where the EU has carried out missions, the opt-out has prevented us Olhando para os pontos críticos onde a UE efectuou missões, o opt-out impediu-nos

- i alt 12 siden 1993. - a total of 12 since 1993. - num total de 12 desde 1993.

Men Danmark har gjort en indsats i områder, hvor EU opererer. But Denmark has made an effort in areas where the EU operates.

To steder har vi bidraget på andre tidspunkter - In two locations, we have contributed at other times

- men seks steder har vi bidraget militært på samme tid som EU. - but in six places we have contributed militarily at the same time as the EU. - mas em seis locais contribuímos militarmente ao mesmo tempo que a UE.

Det gælder Mali - This applies to Mali -

- Bosnien -

- og så som nævnt Adenbugten. - and then, as mentioned, the Gulf of Aden.

Forskere fra DIIS har lavet en udredning af forbeholdets betydning. Researchers from DIIS have conducted a study on the significance of the reservation. Os investigadores do DIIS analisaram o significado da reserva.

De konkluderer, at det har stadig større konsekvenser - They conclude that it has ever-increasing consequences Concluem que as consequências são crescentes

- at vi pga. forbeholdet ikke sidder med ved forhandlinger. - that because of the opt-out, we are not part of the negotiations. - que, devido à opção de auto-exclusão, não fazemos parte das negociações.

Regeringen har ingen indflydelse på EU's forsvarsprojekter i PESCO. The government has no influence on EU defense projects in PESCO. O governo não tem influência nos projectos de defesa da UE na CEP.

En spionskole og udvikling af undervandsdroner til at spore ubåde. A spy school and the development of underwater drones to track submarines. Uma escola de espionagem e o desenvolvimento de drones submarinos para localizar submarinos.

Men det har ikke haft betydning for Danmarks territoriale sikkerhed - But it hasn't had an impact on Denmark's territorial security. Mas não teve qualquer impacto na segurança territorial da Dinamarca

- fordi vi er beskyttet af Nato, hvis vi skulle blive invaderet. - because we are protected by NATO should we be invaded. - porque estamos protegidos pela NATO no caso de sermos invadidos.

Hvad betyder det, hvis vi afskaffer forbeholdet? What does it mean if we remove the opt-out? O que significa a abolição do opt-out?

For at forstå scenarierne, ser vi på EU's forsvarssamarbejde i dag. To understand the scenarios, we look at EU defense cooperation today. Para compreender os cenários, olhemos para a actual cooperação da UE no domínio da defesa.

Der er ikke en EU-hær nu, og når EU indleder en operation - There is no EU army now, and when the EU launches an operation Actualmente, não existe um exército da UE e quando a UE lança uma operação.

- vælger landene, om de vil deltage miltitært. - countries choose whether to participate militarily. - os países decidem se querem participar militarmente.

Når tyske, hollandske, franske og spanske fregatter bekæmper pirater - When German, Dutch, French and Spanish frigates fight pirates Quando fragatas alemãs, holandesas, francesas e espanholas combatem piratas

- har deres regeringer alle sammen godkendt deres militærs deltagelse. - their governments have all approved their military's participation. - todos os seus governos autorizaram a participação das suas forças armadas.

Det samme vil gøre sig gældende for Danmark. The same will be true for Denmark. O mesmo acontecerá com a Dinamarca.

Hvis der er en militærmission, vil Danmark have flere muligheder. If there is a military mission, Denmark will have several options. Se houver uma missão militar, a Dinamarca terá várias opções.

Danmark kan nedlægge veto og kassere missionen eller afstå fra at stemme. Denmark can veto and discard the mission or abstain from voting. A Dinamarca pode vetar e anular a missão ou abster-se de votar.

Hvis missionen gennemføres, kan vi sige nej til at deltage. If the mission is carried out, we can refuse to participate. Se a missão for para a frente, podemos recusar-nos a participar.

Hvis en EU-hær kommer på tale - If an EU army is on the table Se está previsto um exército da UE...

- har et bredt flertal lovet, at der afholdes en folkeafstemning. - a broad majority has promised that a referendum will be held. - uma ampla maioria prometeu organizar um referendo.

Når vores værdier angribes, er det ikke nok at fortælle om vigtigheden. When our values are under attack, it's not enough to talk about their importance. Quando os nossos valores estão a ser atacados, não basta falar da sua importância.

Jeg er bekymret for operationerne, man kan sende danskere ud i. I'm worried about the operations you can send Danes into. Preocupam-me as operações para as quais os dinamarqueses podem ser enviados.

I valgkampen bruges der store, flotte vendinger. Election campaigns use big, fancy words. As campanhas eleitorais usam palavras grandes e rebuscadas.

Det vigtigste for os er at passe på danskernes sikkerhed. The most important thing for us is to keep Danes safe. O mais importante para nós é manter os dinamarqueses em segurança.

Er det ansvarligt, at danskere skal ofre livet på mission i Afrika? Is it responsible for Danes to sacrifice their lives on missions in Africa? É responsável que os dinamarqueses sacrifiquem as suas vidas em missões em África?

Nej-siden ser fjernelsen som endnu et skridt mod mere EU. The No side sees the removal as another step towards more EU. O lado do "não" vê a eliminação como mais um passo em direcção a mais UE.

Deres argument er, at forbeholdet ikke forværrer Danmarks sikkerhed. Their argument is that the opt-out does not worsen Denmark's security.

I 25 år har vi været aktive rundtom i verden. For 25 years, we've been active around the world.

Og at forbeholdet ikke har afholdt os fra verdens brændpunkter. And that the opt-out hasn't kept us out of the world's hotspots. E que o opt-out não nos manteve fora dos hotspots mundiais.

Det kan vi også med et forbehold. We can, with a caveat. Também o podemos fazer com uma ressalva.

Ja-siden vil have et stærkt EU-forsvar efter Ruslands invasion. The Yes side wants a strong EU defense after Russia's invasion. O Sim quer uma defesa forte da UE após a invasão da Rússia.

Når Rusland er så aggressiv, skal vi stå sammen. When Russia is so aggressive, we must stand together. Quando a Rússia é tão agressiva, temos de nos manter unidos.

Og hvor vigtig indflydelse på EU's sikkerheds- og forsvarspolitik er. And how important influence on EU security and defense policy is. E a importância de influenciar a política de segurança e defesa da UE.

Vi er det eneste EU-land, der står uden for samarbejdet. We are the only EU country outside the cooperation. Somos o único país da UE fora da cooperação.

Om vi bliver en del af samarbejdet, og om vi skal med i EU-missioner - Whether we will be part of the cooperation and whether we will join EU missions Se vamos fazer parte da cooperação e se vamos aderir às missões da UE

- er nu op til dig og mig at bestemme. Sæt kryds den 1. juni. - is now up to you and me to decide. Make your mark on June 1. - cabe-lhe agora a si e a mim decidir. Assinale a caixa no dia 1 de Junho.

Jeg håber, du kunne bruge videoen til noget. I hope you found the video useful. Espero que o vídeo tenha sido útil.

Er du stadig i tvivl, så har vi en test på dr.dk - If you are still in doubt, we have a test on dr.dk - Se ainda tiver dúvidas, temos um teste em dr.dk

- som jeg linker til i videobeskrivelsen. - which I link to in the video description. - para o qual remeto na descrição do vídeo.

Tænd for P3 på valgaftenen den 1. juni. Turn on P3 on election night, June 1st. Ligar o P3 na noite das eleições, a 1 de Junho.

Vi følger med i afstemningen, og der kan du høre meget mere. We'll be following the poll and you can hear much more there. Acompanharemos a votação e poderá ficar a saber muito mais sobre o assunto.