×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

DR P3 Essensen Nyheder, Hvorfor har vi stadig skønhedskonkurrencer?

Hvorfor har vi stadig skønhedskonkurrencer?

En af de piger er Danmarks første skønhedsdronning.

De drømmer alle om at blive frk. Danmark, men der kan kun være én.

Det er 16-årige Edith Jørgensen.

Det er 93 år siden, og vi har stadig skønhedskonkurrencer.

Skønhed har altid haft betydning, yndig som Edith, sexet som Marilyn Monroe -

- eller Beyoncé, men idéen om skønhed ændrer sig.

I de seneste år har MeToo vakt stor debat om køn og ligestilling.

Skønhedskonkurrencer er en genre inden for skønhed.

Lene er kønsforsker på RUC og forsker i normer for skønhed og kvindelighed.

De klassiske skønhedsidealer er store øjne, høje kindben og kvindelige former.

For at bevise, skønheder kan tage sig ud med noget på, vises miss'erne i kjoler -

- men dommerne foretager udvælgelsen under iagttagelse af alle former.

Konkurrencerne stammer fra USA. Den første Miss America blev holdt i 1921.

Konkurrencerne blev populære i hele verden, og så kom pengene.

Folk så en god forretning i det. Selveste Trump har været involveret.

Han ejede Miss Universe fra 1996-2015, en af de største skønhedskonkurrencer -

- som kaldes grand slam-konkurrencer og består også af Miss World -

- Miss Earth og Miss International. Der har altid været de samme regler.

- Har I været eller er gift? - Nej.

Og ingen børn? Så kan I godt deltage.

For at deltage skal du være ung, ugift kvinde uden børn.

Hvorfor er der de regler?

De er fra den internationale organisation i Paris -

- og styrer Miss World og Miss Universe, som pigerne deltager i.

Reglerne gælder stadig, og idealerne er også næsten de samme.

Opskriften på skønhed er videnskabeligt bevist: Symmetri, gennemsnitlige træk -

- og ungdom betragter vi som smukt.

Miss America havde sin storhedstid i 1960'erne, hvor millioner så med.

Sådan er det ikke mere. På et år er Miss Americas seertal faldet med 23%.

Ikke alle var lige pjattede med konkurrencerne i 60'erne.

Fx ved Miss America i 1968 demonstrede kvinder.

De kritiserede skønhedskonkurrencerne for at behandle kvinder som dyr.

I 1980'erne ændrede konkurrencerne sig.

Kvinder skulle være rollemodeller med viden og talent.

Efter kjolerne kommer ildprøven: Hvordan ser de ud i badedragter?

Først viser Miss Tyskland realiteterne bag kjolen.

Miss England har ikke noget at skjule.

Efter MeToo-bølgen har konkurrencerne ændret sig en del.

En transkvinde har deltaget i Miss Universe.

Miss America-organisationen dropper badetøjsdelen -

- og vil fokusere mindre på udseendet.

Måske for fortsat at være relevant i dag, men det er ikke hele årsagen til -

- at vi stadig har skønhedskonkurrencer.

Så længe kommercielle interesser vil holde det kørende -

- og så længe kvinder prises for den måde, de ser ud på -

- er der sandsynligvis også skønhedskonkurrencer.

Hvad skete der med Edith?

Hun blev Chanel-model og tog til USA og startede en danseskole.

Jeg håber, du fik svar på, hvorfor vi stadig har skønhedskonkurrencer.

Vi udkommer med nye videoer mandag og torsdag.

Vil du ikke gå glip af dem, så tryk subscribe.

Hvorfor har vi stadig skønhedskonkurrencer? Why do we still have beauty pageants?

En af de piger er Danmarks første skønhedsdronning. One of those girls is Denmark's first beauty queen.

De drømmer alle om at blive frk. Danmark, men der kan kun være én. They all dream of becoming Miss Denmark, but there can only be one.

Det er 16-årige Edith Jørgensen. It's 16-year-old Edith Jørgensen.

Det er 93 år siden, og vi har stadig skønhedskonkurrencer. That was 93 years ago and we still have beauty pageants.

Skønhed har altid haft betydning, yndig som Edith, sexet som Marilyn Monroe - Beauty has always mattered, lovely like Edith, sexy like Marilyn Monroe

- eller Beyoncé, men idéen om skønhed ændrer sig. - or Beyoncé, but the idea of beauty is changing.

I de seneste år har MeToo vakt stor debat om køn og ligestilling. In recent years, MeToo has sparked a huge debate about gender and equality.

Skønhedskonkurrencer er en genre inden for skønhed. Beauty pageants are a genre in beauty.

Lene er kønsforsker på RUC og forsker i normer for skønhed og kvindelighed. Lene is a gender researcher at RUC and studies norms of beauty and femininity.

De klassiske skønhedsidealer er store øjne, høje kindben og kvindelige former. The classic beauty ideals are big eyes, high cheekbones and feminine shapes.

For at bevise, skønheder kan tage sig ud med noget på, vises miss'erne i kjoler - To prove that beauties can look good with something on, the misses are shown in dresses

- men dommerne foretager udvælgelsen under iagttagelse af alle former. - but the judges make the selection taking all forms into account.

Konkurrencerne stammer fra USA. Den første Miss America blev holdt i 1921. The competitions originated in the USA. The first Miss America was held in 1921.

Konkurrencerne blev populære i hele verden, og så kom pengene. The competitions became popular all over the world, and then came the money.

Folk så en god forretning i det. Selveste Trump har været involveret. People saw good business in it. Trump himself has been involved.

Han ejede Miss Universe fra 1996-2015, en af de største skønhedskonkurrencer - He owned Miss Universe from 1996-2015, one of the biggest beauty pageants in the world.

- som kaldes grand slam-konkurrencer og består også af Miss World - - which are called grand slam competitions and also consist of Miss World

- Miss Earth og Miss International. Der har altid været de samme regler.

- Har I været eller er gift? - Nej. - Have you been or are you married? - No.

Og ingen børn? Så kan I godt deltage. And no children? Then you can participate.

For at deltage skal du være ung, ugift kvinde uden børn. To participate, you must be a young, unmarried woman without children.

Hvorfor er der de regler? Why are there these rules?

De er fra den internationale organisation i Paris - They are from the international organization in Paris

- og styrer Miss World og Miss Universe, som pigerne deltager i. - and manages Miss World and Miss Universe, which the girls compete in.

Reglerne gælder stadig, og idealerne er også næsten de samme. The rules still apply and the ideals are also almost the same.

Opskriften på skønhed er videnskabeligt bevist: Symmetri, gennemsnitlige træk - The recipe for beauty is scientifically proven: symmetry, average features...

- og ungdom betragter vi som smukt. - and youth we consider beautiful.

Miss America havde sin storhedstid i 1960'erne, hvor millioner så med. Miss America had its heyday in the 1960s when millions watched.

Sådan er det ikke mere. På et år er Miss Americas seertal faldet med 23%. It's not like that anymore. In one year, Miss America's ratings have dropped by 23%.

Ikke alle var lige pjattede med konkurrencerne i 60'erne. Not everyone was so keen on the competitions in the 60s.

Fx ved Miss America i 1968 demonstrede kvinder. For example, at Miss America 1968, women demonstrated.

De kritiserede skønhedskonkurrencerne for at behandle kvinder som dyr. They criticized beauty pageants for treating women like animals.

I 1980'erne ændrede konkurrencerne sig. In the 1980s, the competitions changed.

Kvinder skulle være rollemodeller med viden og talent. Women should be role models with knowledge and talent.

Efter kjolerne kommer ildprøven: Hvordan ser de ud i badedragter? After the dresses comes the trial by fire: How do they look in swimsuits?

Først viser Miss Tyskland realiteterne bag kjolen. First, Miss Germany shows the reality behind the dress.

Miss England har ikke noget at skjule. Miss England has nothing to hide.

Efter MeToo-bølgen har konkurrencerne ændret sig en del. After the #MeToo wave, the competitions have changed a lot.

En transkvinde har deltaget i Miss Universe. A trans woman has competed in Miss Universe.

Miss America-organisationen dropper badetøjsdelen - The Miss America Organization drops the swimsuit portion

- og vil fokusere mindre på udseendet. - and will focus less on appearance.

Måske for fortsat at være relevant i dag, men det er ikke hele årsagen til - Maybe to stay relevant today, but that's not the whole reason why

- at vi stadig har skønhedskonkurrencer. - that we still have beauty pageants.

Så længe kommercielle interesser vil holde det kørende - As long as commercial interests want to keep it going...

- og så længe kvinder prises for den måde, de ser ud på - - and as long as women are praised for the way they look

- er der sandsynligvis også skønhedskonkurrencer. - there are also likely to be beauty contests.

Hvad skete der med Edith?

Hun blev Chanel-model og tog til USA og startede en danseskole.

Jeg håber, du fik svar på, hvorfor vi stadig har skønhedskonkurrencer. I hope you got an answer to why we still have beauty contests.

Vi udkommer med nye videoer mandag og torsdag.

Vil du ikke gå glip af dem, så tryk subscribe. If you don't want to miss them, hit subscribe.